Virtuálny sprievodca
Tento obsah vyžaduje/This content requires Adobe Flash Player a prehliadač s povoleným JavaScriptom /and a browser with JavaScript enabled.

1. Obecný úrad a Dom kultúry

Minulosť a súčasnosť sa v obci navzájom nerušia – miestne budovy postupne prechádzajú rekonštrukciou tak, aby nebol narušený typický kolorit obce. Príkladom je budova obecného úradu spojená s kultúrnym domom, nachádzajúca sa v strede obce. Prestavba pôvodnej budovy sa uskutočnila v roku 1995 a svojím odvážnym asymetrickým členením dodnes vytvára dojem nadčasovosti. Na prízemí sa nachádza sála kultúrneho domu a v roku 2009 prestavaná kuchyňa spolu so šatňou a príslušenstvom. Na poschodí je galéria ako súčasť sály kultúrneho domu, knižnica a kancelárie obecného úradu.

Virtuálny sprievodca
Flash Player download

Pre obec Poruba vyrobil Virtuálny sprievodca, občianske združenie, v rámci programu podpory propagácie nekomerčného sektora.
(c) Virtuálny sprievodca, o.z. 2010 http://www.virtualnysprievodca.sk