Virtuálny sprievodca
Tento obsah vyžaduje/This content requires Adobe Flash Player a prehliadač s povoleným JavaScriptom /and a browser with JavaScript enabled.

4. Lyžiarske stredisko

V katastri obce sa nachádza lyžiarske stredisko s tromi vlekmi a sieťou chodníkov vhodných na bežecké lyžovanie.

Virtuálny sprievodca
Flash Player download

Pre obec Poruba vyrobil Virtuálny sprievodca, občianske združenie, v rámci programu podpory propagácie nekomerčného sektora.
(c) Virtuálny sprievodca, o.z. 2010 http://www.virtualnysprievodca.sk