Virtuálny sprievodca
Tento obsah vyžaduje/This content requires Adobe Flash Player a prehliadač s povoleným JavaScriptom /and a browser with JavaScript enabled.

3. Dom smútku

Pôvodný dom smútku bol postavený v roku 1975. Na jeseň roku 2007 sa uskutočnila jeho prestavba, ktorou sa zväčšila plocha obradnej siene a pribudli sociálne zariadenia a skladové priestory. Nová budova má pôdorys v tvare kríža, symbolu bolesti ale aj nádeje. V interiéri je na hlavnom paneli telo Krista, vitráž znázorňujúca lúče slnka smerujúce k zemi a na obradnom stole sú umiestnené písmená alfa a omega, symbolizujúce začiatok a koniec.

Súčasťou prestavby bolo aj vytvorenie zhromažďovacej plochy, centrálneho kamenného kríža a zaujímavé umiestnenie urnových schránok do obvodového múru budovy Domu smútku.

Virtuálny sprievodca
Flash Player download

Pre obec Poruba vyrobil Virtuálny sprievodca, občianske združenie, v rámci programu podpory propagácie nekomerčného sektora.
(c) Virtuálny sprievodca, o.z. 2010 http://www.virtualnysprievodca.sk