OBEC


Číslo fa Predmet fakturačného plnenia Hodnota plnenia bez DPH (€) Hodnota plnenia s DPH (€) Identifikácia súvisiacej zmluvy Identifikácia súvisiacej objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ fakturačného plnenia (obchodné meno, sídlo – adresa, IČO)
1.  Internet MŠ, ŠJ I.kv. 2018  37,45  44,94 Zmluva č. 15/2014 + 24/2008 08.01.2018 Kinet, s.r.o.  Diviaky nad Nitricou 201, 97225, IČO: 36668940
 2. Internet OcU I. kv. 2018  41,50 49,80 Zmluva č. 23/2008 08.01.2018 Kinet, s.r.o.  Diviaky nad Nitricou 201, 97225, IČO: 36668940
 3. Odborná a technolog. pomoc 2018   66,00 66,00 Zmluva č. 21/2015 08.01.2018 BROS Computing, s.r. o. Zádubnie 169 01003 Žilina, IČO: 36734390
 4. BOZP a PO I.kv. 2018  181,00 181,00 Zmluva č. 01/2010 + 10/2013 08.01.2018 GKV a Ac, spol. s r.o. Železničia-rska 26, 97101 Prievidza, IČO: 36341304
 5. Členský príspevok 2018  2010,00 2010,00 12.01.2018 Obč. združenie Hornonitrie, Nám.SNP 360/ 18, 97213 Nitr. Pravno, IČO: 31201822
 6. Fotoreportáž „Rekonštr. telocvične“  50,00  50,00 Obj.star.obce 18.01.2018 Foto Gross, Necpalská 32, 97101 Prievidza IČO: 10894128
 7. Hudob.vystúpe-nie „Otvorenie telocvične“  300,00  300,00 Obj.star.obce 19.01.2018 Poluvská muzi- ka, Poluvsie 161 97216, IČO: 42150396
 8. Plyn MŠ 01  352,50  423,00 Zmluva č. 15/2009 + 20/2016 19.01.2018 SPP a.s. Mlyns- ké Nivy 44/a, 82511 Bratislava IČO: 35815256
 9. Plyn telocvičňa 01  258,33  310,00 Zmluva č. 34/2017 19.01.2018 SPP a.s. Mlyns- ké Nivy 44/a, 82511 Bratislava IČO: 35815256
 10. Plyn NBD 486  324,17  389,00 Zmluva č. 32/2014  + 18/2016 19.01.20187 SPP a.s. Mlyns- ké Nivy 44/a, 82511 Bratislava IČO: 35815256
 11. Plyn NBD 487  255,83  307,00 Zmluva č. 33/2014 + 19/2016 19.01.2018 SPP a.s. Mlyns- ké Nivy 44/a, 82511 Bratislava IČO: 35815256
 12. Kontrola a tlak. skúška hasiac. prístrojov NBD 486  81,44  97,73 Obj.star.obce 23.01.2018 Kováčik s.r.o. č.41, Livina, 95632, IČO: 34108629
 13. Kontrola a tlak. skúška hasiac. prístrojov NBD 487  81,44  97,73 Obj.star.obce 23.01.2018 Kováčik s.r.o. č.41, Livina, 95632, IČO: 34108629
 14. Kontrola a tlak. skúška has.príst. OcU, MŠ  165,98  199,18 Obj.star.obce 23.01.2018 Kováčik s.r.o. č.41, Livina, 95632, IČO: 34108629
 15. Členský prísp. r. 2018  257,11  257,11 25.01.2018 ZMO HN, V. Clementisa 52, 97101 Prievidza IČO:31924794
 16. Vývoz žumpy OcU  61,66  73,99 Dohoda o cene Obj.star.obce 26.01.2018 Stredoslovenská vodár. prevádz. spoloč., a.s. Par-tizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 17. Mužské kroje – SS Roveň  540,00  540,00 Obj.star.obce 29.01.2018 Magdaléna Va- ňová, Pionier-ska 1121/45, 97213 Nitrian. Pravno, IČO: 41597036
 18. Vystrihovačky kostol sv. Mikuláša  500,00  500,00 Obj.star.obce 29.01.2018 Občianske združenie Svä- tý Mikuláš, Po-ruba 219,97211 IČO: 37915461
 19. Pohľadnice – záchrana sôch v kostole sv.Mikuláša  200,00  200,00 Obj.star.obce 29.01.2018 Občianske združenie Svä- tý Mikuláš, Po-ruba 219,97211 IČO: 37915461
 20. Vývoz žúmp NBD  793,69  952,43 Dohoda o cene Obj.star.obce 29.01.2018 Stredoslovenská vodár. prevádz. spoloč., a.s. Par-tizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 21. Mobilný telefón 01  70,13  83,30 Zmluva č. 3/2010 31.01.2017 Orange Sloven-sko,a.s.  Meto-dova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270
 22. Náhradné diely na motorovú striekačku DHZ  130,32  130,32 Obj. star.obce 31.01.2017 Ing.Pavlištík Josef,servis PPS Babice 30, 75643 Kelč, IČO: 88816371
 23. Pohreb + prev. pohrebiska 01  170,66  204,79 Zmluva č. 4/2007  + 17/2012 31.01.2018 M.Peticová, Hlavná 353/113 97211 Lazany, IČO: 41057759
 24. Telefón 01 MŠ, ŠJ  23,34  28,01 Zmluva č. 22 + 23/2017 31.01.2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
 25. Telefón 01 OcU  27,22  32,66 Zmluva č. 11/2017 31.01.2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
 26. Vývoz a uloženie odpadu 01  2379,23  2828,76 Zmluva č. 42/2015 + dod. 1 31.01.2018 Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 91101 Trenčín, IČO: 34115901
 27. Servisné služby 01  30,00  36,00 Zmluva č. 10/2017 31.01.2018 DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 82104 Bratislava, IČO: 35810734
 28. Outsourcing 01  70,00 84,00 Zmluva č. 13/2013 31.01.2018 eRPe servis, s.r. o., SNP 1153/9, 97201 Bojnice, IČO: 45852723
 29. Licencia-správa pohrebiska 2018  82,65  82,65 Zmluva č. 23/2007 31.01.2018 Slovenská internetová, s.r. o.,Dolný Val č.3 01001 Žilina, IČO: 36676845
 30. Vývoz kuchyn. odpadu 01  40,00  48,00 Zmluva č. 12/2013 + 41/2016 31.01.2018 Inta, s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín, IČO: 34129863
 31. ŠJ-potraviny  141,19  166,13 31.01.2018 GPM VOZ s.r.o Neresnická   cesta 3418/72, 96001 Zvolen, IČO:36020036
  32. ŠJ-potraviny  37,01  44,41 31.01.2017  GPM VOZ s.r.o Neresnická   cesta 3418/72, 96001 Zvolen, IČO:36020036
 33. ŠJ-potraviny  228,10  273,72 31.01.2018 T-613, s.r.o. Veľkonecpalská 93, 97101 Prie- vidza, IČO: 36347973
 34. ŠJ-chlieb, strúhanka  11,89  13,53 31.01.2018 PPC a.s. Košov- ská cesta 12, 97101 Prievidza IČO:31561802
 35. ŠJ – mlieko, jogurt  90,60  100,12 31.01.2018 RAJO, a.s. Studená 35, 82355   Bratislava, IČO:31329519
 36. ŠJ-mliečne výrobky  76,53  85,95 31.01.2018 RAJO, a.s. Studená 35, 82355   Bratislava, IČO:31329519
 37. ŠJ-potraviny  162,85  195,42 31.01.2018 Demifood, spol. s r.o. Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36324124
 38. ŠJ- potraviny  257,67  305,90 31.01.2018 Bidfood Slova- kia s.r.o. Pieš- ťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
 39. ŠJ- chlieb, pečivo  36,82  41,16 31.01.2018 PPC a.s. Košov- ská cesta 12, 97101 Prievidza IČO:31561802
               
               
               
Číslo fa Predmet fakturačného plnenia Hodnota plnenia bez DPH (€) Hodnota plnenia s DPH (€) Identifikácia súvisiacej zmluvy Identifikácia súvisiacej objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ fakturačného plnenia (obchodné meno, sídlo – adresa, IČO)
1.  Plyn 02 NBD 487  333,33  400,00 Zmluva č. 33/2014 + 19/2016 02.02.2018  SPP a.s. Mlyns- ké Nivy 44/a, 82511 Bratislava IČO: 35815256
 2. Plyn 02 NBD 486  358,33  430,00 Zmluva č. 32/2014 + 18/2016 02.02.2018 SPP a.s. Mlyns- ké Nivy 44/a, 82511 Bratislava IČO: 35815256
 3. Plyn 02 telocvičňa  258,33  310,00 Zmluva č. 34/2017  – 02.02.2018 SPP a.s. Mlyns- ké Nivy 44/a, 82511 Bratislava IČO: 35815256
 4. Plyn 02 MŠ  352,50  423,00 Zmluva č. 15/2009 + 20/2016 02.02.2018 SPP a.s. Mlyns- ké Nivy 44/a, 82511 Bratislava IČO: 35815256
 5. Seminár GDPR  15,00  15,00 Obj.star.obce 12.02.2018 ZMO HN, V. Clementisa 52, 97101 Prievidza IČO:31924794
 6. Tlačivá pre MŠ  5,08 6,10 Obj.riad.MŠ 12.02.2018 ŠEVT a.s. Ce- mentárska cesta 6, 97472 Banská Bystrica, IČO: 31331131
 7. Podlahovina pre KM-fitnes  1104,60 1325,52 Obj.star.obce 13.02.2018 ProActive, s.r.o. Hodžovo nám.2 81625,Bratislava IČO:36798631
 8. Oprava závad na NBD 486  1159,90  1391,88 Obj. star.obce 13.02.2018 PCS PD, s.r.o. Clementisa 53/9, 97101 Prievidza, IČO: 48289779
 9. Vývoz žumpy MŠ   61,66  73,99 Dohoda o cene Obj.star.obce 19.02.2018 Stredoslovenská vodár. prevádz. spoloč., a.s. Par-tizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 10. Externý proj. manažment-Obnova OcU  705,90  705,90 Zmluva č. 15/2017 19.02.2018 Gemini People s.r.o. Riazanská 46, 83103 Bratislava, IČO: 47431695
 11. Elektro.mater. –ihrisko  89,10  106,93 Obj.star.obce 20.02.2018 ARTTV v.o.s. Hviezdoslavova 484/9, 97101 Prievidza, IČO: 36297071
  12. Kopírka DEVELOP  2290,00  2748,00 Obj.star.obce 20.02.2018 ELKO Computer Group, spol.s r.o Bojnická cesta 5,7, 97101 Prievidza, IČO: 31619479
 13. Publikácia Účtovné suvzťažnosti  30,50  30,50 Obj.star.obce 26.02.2018 Združ.obcí RVC Námestie S.H. Vajanského 1, 03601 Martin, IČO: 31938434
 14. Prípojka plyn – HZ  180,30  216,36 Obj.star.obce 27.02.2018 Distribúcia SPP, Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava, IČO: 35910739
 15. Kalendáre „Hor-nonitrie 2018“  28,50  28,50 Obj.star.obce 28.02.2018 Obec Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 97213 Nitr.Pravno, IČO: 00318337
 16. Audit r. 2017  778,00  778,00 Zmluva č. 42/2014 28.02.2018 Ing.Milena Kor-cová, Štefana Moyzesa 38/9, 96501 Žiar nad Hronom, IČO: 30197996
 17. Mobilný telefón 02  69,23  82,42 Zmluva č. 3/2010  – 28.02.2018 Orange Sloven-sko,a.s.  Meto-dova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270
 18. Servisné služby 02  30,00 36,00 Zmluva č. 10/2017 28.02.2018 DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 82104 Bratislava, IČO: 35810734
 19. Vývoz žúmp NBD  263,25  315,90 Dohoda o cene Obj.star.obce 28.02.2018 Stredoslovenská vodár. prevádz. spoloč., a.s. Par-tizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 20. Pohreb + prevá-dzka pohrebiska 02  170,66  204,79 Zmluva č. 4/2007 + 17/2012 28.02.2017 M.Peticová, Hlavná 353/113 97211 Lazany, IČO: 41057759
 21. Telefón 02 OcÚ  27,93  33,52 Zmluva č. 11/2017  – 28.02.2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
 22. Telefón 02 MŠ, ŠJ  23,34  28,01 Zmluva č. 22+23/2017 28.02.2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
 23. Outsourcing 02  70,00  84,00 Zmluva č. 13/2012 28.02.2018 eRPe servis, s.r. o., SNP 1153/9, 97201 Bojnice, IČO: 45852723
 24. Vývoz a uloženie odpadu 02  2320,00  2769,53 Zmluva č. 42/2015 + dod. č.1 28.02.2018 Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 91101 Trenčín, IČO: 34115901
 25. Elektr. konvektor OcÚ  94,07  112,88 Obj.star.obce 28.02.2018 Auto AKR Elektra, Rendek Malá 5/4, 97101 Prievidza, IČO: 35186313
 26. Vývoz kuchynského odpadu  40,00  48,00 Zmluva č. 12/2013 + 14/2016 28.02.2018 Inta, s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín, IČO: 34129863
 27. Stoly na stolný tenis -telocvičňa  253,00  303,60 Obj.star.obce 28.02.2018 TRINET Corp. s.r.o. Cesta do Rudiny 1098, 02401 Kysucké Nové Mesto, IČO: 36362786
 28. ŠJ-ovocie, zelenina  98,58  118,30 28.02.2018  GPM VOZ s.r.o Neresnická   cesta 3418/72, 96001 Zvolen, IČO:36020036
 29. ŠJ-chlieb, pečivo  23,33  26,42 28.02.2018  PPC a.s. Košov- ská cesta 12, 97101 Prievidza IČO:31561802
 30. ŠJ-potraviny  196,87 236,24 28.02.2018 Bidfood Slova- kia s.r.o. Pieš- ťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
 31. ŠJ- potraviny  116,71  136,89 28.02.2018 Bidfood Slova- kia s.r.o. Pieš- ťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
 32. ŠJ- mäso  150,25  165,38 28.02.2018 J.Páleš, Mäsový-roba Zlatý Býk, Jánošíkova 6, 97201 Bojnice, IČO:14201062
  33. ŠJ- chlieb, pečivo  36,47  41,09 28.02.2018 PPC a.s. Košov- ská cesta 12, 97101 Prievidza IČO:31561802
 34. ŠJ- ovocie, zelenina  145,01  170,71 28.02.2018 GPM VOZ s.r.o Neresnická   cesta 3418/72, 96001 Zvolen, IČO:36020036
 35.              
               
               
Číslo fa Predmet fakturačného plnenia Hodnota plnenia bez DPH (€) Hodnota plnenia s DPH (€) Identifikácia súvisiacej zmluvy Identifikácia súvisiacej objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ fakturačného plnenia (obchodné meno, sídlo – adresa, IČO)
1. Plyn NBD 486  358,33  430,00 Zmluva č. 32/2014 + 18/2016 02.03.2018  SPP a.s. Mlyns- ké Nivy 44/a, 82511 Bratislava IČO: 35815256
 2. Plyn telocvičňa 258,33  310,00 Zmluva č. 34/2017 02.03.2018 SPP a.s. Mlyns- ké Nivy 44/a, 82511 Bratislava IČO: 35815256
 3. Plyn MŠ  352,50  423,00 Zmluva č. 15/2009 + 20/2016 02.03.2018 SPP a.s. Mlyns- ké Nivy 44/a, 82511 Bratislava IČO: 35815256
 4. Plyn NBD 487  333,33  400,00 Zmluva č. 33/2014 + 19/2016 05.03.2018 SPP a.s. Mlyns- ké Nivy 44/a, 82511 Bratislava IČO: 35815256
 5. Členský príspe- vok 2018  670,00  670,00 06.03.2018 ŽIAR-miestne kult.stredisko 387, 97232 Chrenovec – Brusno, IČO: 42024803
 6. Vývoz žúmp NBD  514,22  617,06 Dohoda o cene Obj.star.obce 09.03.2018 Stredoslovenská vodár. prevádz. spoloč., a.s. Par-tizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 7. Kancelárske potreby  91,44  109,73 Obj.star.obce 12.03.2018 KA-VT spol. s r.o. Polomská 2 01001 Žilina, IČO: 31559221
 8. Kamenivo – ihrisko  35,01  42,01 Obj.star.obce 12.03.2018 OPEN Ing. Pe- ter Ošvát, Nádražná 1088/41,972 13 Nitr.Pravno, IČO: 10888471
 9. Obehové čerpadlo, NBD 486  148,00 177,60 Obj.star.obce 14.03.2018 INSTA-PL, s r. o.,Inžinierska ulica 2, 97101 Prievidza, IČO: 36335452
 10. Zabezp. hudob. vystúpenia MDŽ  600,00 600,00 Obj. star.obce  15.03.2018 Mgr. Ľ.Macek – LM Slovakia, Priehonská 85/ 4, 97246 Čere- ňany, IČO: 40178897
 11. Servis EZS 2018  110,60 132,72 Zmluva č. 80/2005  – 15.03.2018 STELLARIS 24, s.r.o., Sládkovi- ča 23, 97101 Prievidza, IČO: 36771228
 12. Stavebné práce Obnova OcÚ  5747,914  6897,49 Zmluva č. 36/2016 15.03.2018 BENY-STAV Prievidza s.r.o. Cintorínska 21 81499 Bratislava, IČO: 36683744
 13. Sanitárny kont. a fekálny tank  11995,00 14394,00 Obj.star.obce 15.03.2018 CONTAINEX m.b.H, Iz no-sud,strasse 14, Viedeň, IČO: 4020104946
 14. Pracovné stoly do ŠJ  1337,07  1604,48 Obj. ved. ŠJ 16.03.2018 RM Gastro-JAZ s.r.o., Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34153004
 15. Voda-TJ Magura -šatne  21,62  25,94 Zmluva č. 24/2007 16.03.2018 Stredoslovenská vodár. prevádz. spoloč., a.s. Par-tizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 16. Voda – cintorín  3,60  4,32 Zmluva č. 24/2007 16.03.2018 Stredoslovenská vodár. prevádz. spoloč., a.s. Par-tizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 17. Voda OcU  220,99  265,19 Zmluva č. 24/2007 16.03.2018 Stredoslovenská vodár. prevádz. spoloč., a.s. Par-tizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 18. Voda – požiarna zbrojnica  1,20  1,44 Zmluva č. 28/2014 16.03.2018 Stredoslovenská vodár. prevádz. spoloč., a.s. Par-tizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 19. Servisná prehl. IVECO  222,90  267,48 19.03.2018 AT a.s. Dlhá 84 01001 Žilina, IČO:36386766
 20. Seminár Katas- ter nehnuteľnos  140,00  140,00 Obj. star.obce 19.03.2018 Business a Ma- nagement Cons Slowackého 5494/5A,82104 Bratislava, IČO: 50762745
 21. Voda – Klub mladých  20,,17  20,17 Zmluva č. 24/2007 21.03.2018 Rímsko katolíc- ka cirkev, farnosť, Družs- tevná 369/4, 97211 Lazany, IČO: 31938701
 22. Požiarne hadice  273,00  327,60 Obj. star. obce 22.03.2018 SPORTFIRE  s r.o., Poľný Ke- sov 268,95114 IČO: 46548238
 23. Geometrický plán Požiarnej zbrojnice  212,00  212,00 Obj. star.obce 26.03.2018 GEOMAP Prie- vidza, s.r.o. J. Kráľa 1713/A, 97201 Bojnice, IČO:46896180
 24. Seminár pre ved. ŠJ  20,00  20,00 Obj.ved. ŠJ 26.03.2018 ArtEdu spol. s r.o.,Levická 23, 04011 Košice, IČO:46960333
 25. Verej. prenos zvukových záznamov v MR  32,08  38,50 28.03.2018 SLOVGRAM Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava, IČO: 17310598
 26 Voda telocvičňa  8,41  10,09 Zmluva č. 37/2017 28.03.2018 Stredoslovenská vodár. prevádz. spoloč., a.s. Par-tizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 27. Mobilný telefón  73,03  86,24 Zmluva .č 3/2010 28.03.2018 Orange Sloven-sko,a.s.  Meto-dova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270
 28. Telefón OcU 26,69   32,03 Zmluva č. 11/2017 31.03.2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
 29.  Telefón MŠ,ŠJ 23,34  28,01 Zmluva č. 22 + 23/2017 31.03.2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
 30. Zemné práce – ihrisko  180,90  217,08 Obj.star.obce 31.03.2018 M.Zimmerman Stavebniny-ZIMO, 256 Kľa-čno, 97215, IČO:40652874
 31. Voda NBD 487  190,96  229,15 Zmluva č. 30/2014 31.03.2018 Stredoslovenská vodár. prevádz. spoloč., a.s. Par-tizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 32. Voda NBD 486  295,45  354,54  Zmluva č. 31/2014 31.03.2018 Stredoslovenská vodár. prevádz. spoloč., a.s. Par-tizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 33. Voda – požiar. hydrant 4,80   5,76 Zmluva č. 29/2014 31.03.2018 Stredoslovenská vodár. prevádz. spoloč., a.s. Par-tizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 34. Voda – MŠ  151,33  181,60 Zmluva č. 24/2007 31.03.2018 Stredoslovenská vodár. prevádz. spoloč., a.s. Par-tizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 35. Vývoz a uloženie odpadu  2343,39  2792,92 Zmluva č. 42/2015 + dod. 1 31.03.2018 Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 91101 Trenčín, IČO: 34115901
 36. Prevádzka poh-rebiska  57,74  69,29  Zmluva č. 4/2007 + 17/2012 31.03.2018  M.Peticová, Hlavná 353/113 97211 Lazany, IČO: 41057759
37. Servisné služby  30,00  36,00 Zmluva č. 10/2017 31.03.2018 DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 82104 Bratislava, IČO: 35810734
 38. Vývoz kuchyn. odpadu  40,00  48,00 Zmluva č. 12/2013 + 41/2016     Inta, s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín, IČO: 34129863
 39. ŠJ-potraviny  149,89  179,87 31.03.2018  Bidfood Slova- kia s.r.o. Pieš- ťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
 40. ŠJ – chlieb, rožky  16,00 17,78 31.03.2018 PPC a.s. Košov- ská cesta 12, 97101 Prievidza IČO:31561802
 41. ŠJ – ovocie, zelenina 177,67  206,60 31.03.2018 GPM VOZ s.r.o Neresnická   cesta 3418/72, 96001 Zvolen, IČO:36020036
 42. ŠJ – mäso  134,69  148,16 31.03.2018 J.Páleš, Mäsový-roba Zlatý Býk, Jánošíkova 6, 97201 Bojnice, IČO:14201062
 43. ŠJ – chlieb  16,84  18,70 31.03.2018 PPC a.s. Košov- ská cesta 12, 97101 Prievidza IČO:31561802
 44. ŠJ – potraviny  81,02  97,23 31.03.2018 AGFOODS SK s.r.o. Moyzeso- va 4/A, 902 01 Pezinok, IČO: 34144579
  45. ŠJ – potraviny  516,19  619,43 31.03.2018  AGFOODS SK s.r.o. Moyzeso- va 4/A, 902 01 Pezinok, IČO: 34144579
 46.  ŠJ – potraviny  189,10  223,75 31.03.2018  Bidfood Slova- kia s.r.o. Pieš- ťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
 47. ŠJ – mlieko  43,00  47,20 31.03.2018  RAJO, a.s. Studená 35, 82355   Bratislava, IČO:31329519
 48. ŠJ – potraviny  23,11  27,73 31.03.2018 INMEDIA,spol. s r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, IČO: 36019208
 49. ŠJ mliečne výrobky  93,01  105,73 31.03.2018 RAJO, a.s. Studená 35, 82355   Bratislava, IČO:31329519
 50. ŠJ-potraviny   112,29  134,73 31.03.2018 INMEDIA,spol. s r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, IČO: 36019208
 51. ŠJ – ovocie, zelenina  62,61  75,13 31.03.2018 GPM VOZ s.r.o Neresnická   cesta 3418/72, 96001 Zvolen, IČO:36020036
 52. ŠJ – chlieb, pečivo  20,92  23,19 31.03.2018 PPC a.s. Košov- ská cesta 12, 97101 Prievidza IČO:31561802
 53. ŠJ-potraviny  123,30  147,96 31.03.2018 T-613, s.r.o. Veľkonecpalská 93, 97101 Prie- vidza, IČO: 36347973
 54. ŠJ- chlieb, rožky  24,10  26,71 31.03.2018  PPC a.s. Košov- ská cesta 12, 97101 Prievidza IČO:31561802
               
Číslo fa Predmet fakturačného plnenia Hodnota plnenia bez DPH (€) Hodnota plnenia s DPH (€) Identifikácia súvisiacej zmluvy Identifikácia súvisiacej objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ fakturačného plnenia (obchodné meno, sídlo – adresa, IČO)
1. Plyn NBD 486  358,33  430,00 Zmluva č. 32/2014 + 18/2016 03.04.2018 SPP a.s. Mlyns- ké Nivy 44/a, 82511 Bratislava IČO: 35815256
 2. Plyn NBD 486  333,33  400,00 Zmluva č. 33/2014 + 19/2016 03.04.2018 SPP a.s. Mlyns- ké Nivy 44/a, 82511 Bratislava IČO: 35815256
 3. Plyn telocvičňa  258,33  310,00 Zmluva č. 34/2017 03.04.2018 SPP a.s. Mlyns- ké Nivy 44/a, 82511 Bratislava IČO: 35815256
 4. Plyn MŠ  352,50  423,00 Zmluva č. 15/2009 + 20/2016 03.04.2018 SPP a.s. Mlyns- ké Nivy 44/a, 82511 Bratislava IČO: 35815256
 5. Internet II.kv. MŠ, ŠJ  37,45  44,94 Zmluva č. 23/2016 04.04.2018 Kinet, s.r.o.  Diviaky nad Nitricou 201, 97225, IČO: 36668940
 6. Internet II. kv. OcU  41,50  49,80 Zmluva č. 23/2008 04.04.2018 Kinet, s.r.o.  Diviaky nad Nitricou 201, 97225, IČO: 36668940
 7. BOZP a PO II. kv. 2018  181,00  181,00 Zmluva č. 1/2010 + 10/2013 05.04.2018 GKV a Ac, spol. s r.o. Železničia-rska 26, 97101 Prievidza, IČO: 36341304
  8. Rovnošaty pre DHZ  182,62  219,14 Obj.star.obce 06.04.2018 Firesystem, s.r.o. Nižná Korňa 501, 02321 Korňa, IČO:44543697
 9. Zimná údržba miestnych komunikácií  1169,37  1403,24 Zmluva č. 41/2017 09.04.2018 Igor Vážan-POLES, ČSLA 148/21, Kanianka, IČO:37463322
 10. Výrub chránenej lipy  970,00  1164,00 Obj.star.obce 10.04.2018 Ing.Marcel Trnovský SAGARMATHA Co, Bernoláko- va 25, 957 01 Bánovce n/Bebravou, IČO:35213990
 11.  Piesok – ihrisko  54,78  65,74 Obj.star.obce 10.04.2018 OPEN Ing. Pe- ter Ošvát, Nád- ražná 1088/41 97213 Nitr. Pravno, IČO: 10888471
 12. Outsourcing 03  70,00  84,00 Zmluva č. 13/2012 11.04.2018 eRPe servis, s.r. o., SNP 1153/9, 97201 Bojnice, IČO: 45852723
 13. Náhr.diely na IVECO  33,89  40,67 Obj.star.obce  16.04.2018 1autodiely,sk Kallisto, s.r.o. Masarykova 21 04001 Košice, IČO: 46946373
 14. Pena na umýv. automob. DHZ  67,00  80,40 Obj.star.obce  16.04.2018 EURONAL, s.r.o. Zlatovská 27, 91105 Trenčín, IČO: 46771158
 15. Vývoz žúmp N.B.D.  738,00  885,60 Dohoda o cene Obj.star.obce 16.04.2018 Stredoslovenská vodár. prevádz. spoloč., a.s. Par-tizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 16. Odznaky- Výstup na Maguru  350,00  420,00 Obj.star.obce 18.04.2018 Juraj Snoha DALI X press M.R.Štefánika 128/14, 971 01 Prievidza, IČO: 45382948
 17. Frézovanie pňa vypílenej lipy  60,00  72,00 Obj.star.obce 20.04.2018 QUERCUS-AR- BOR s.r.o. Gen. Svobodu 122/66 ,05971 Ľubica, IČO: 36610542
 18. Toal.papier + papier.utierky  150,84  181,01 Zmluva č.  /2012 20.04.2018 PP-SOT, s.r.o. 95643 Kšinná 98, IČO: 43881891
 19.  Sieť 3×10/12/4 mm zelená  50,45  60,54 Obj.star.obce 23.04.2018 Firma KOŠÍK- siete s.r.o., Det- vianska 6, Nové Zámky 94067, IČO: 36556858
 20. Elektromateriál -prípojka  54,50  65,40 Obj.star.obce 23.04.2018 ARTTV v.o.s. Hviezdoslavova 484/9, 97101 Prievidza, IČO: 36297071
 21. Prístup na port. Verejná správa 97,51  117,01 24.04.2018 Poradca podni- kateľa, spol.s r. o. Martina Rá- zusa 23A, 01001 Žilina, IČO: 31592503
 22.  Pracovné stoly pre ŠJ  789,21  947,05 Obj.ved.ŠJ 25.04.2018 RM Gastro-JAZ s.r.o. Rybárska 1, 91501 Nové Mesto n/Váhom IČO: 34153004
 23. Výkopové práce pre kontajner  170,50  204,60 Obj.star.obce 27.04.2018 M.Zimmerman Kľačno 256, 97215, IČO: 40652874
 24. Odznak – Výstup na Maguru  70,00  84,00 Obj.star.obce 27.04.2018 Juraj Snoha DALI X press M.R.Štefánika 128/14, 971 01 Prievidza, IČO: 45382948
 25. Odznak – Výstup na Maguru  24,50  29,40 Obj.star.obce 30.04.2018 Juraj Snoha DALI X press M.R.Štefánika 128/14, 971 01 Prievidza, IČO: 45382948
 26. Mobilný telefón 04  74,13  87,32 Zmluva č. 3/2010 30.04.2018 Orange Sloven-sko,a.s.  Meto-dova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270
 27. Vývoz žumpy z MŠ  64,65 77,58 Dohoda o cene Obj.star.obce 30.04.2018 Stredoslovenská vodár. prevádz. spoloč., a.s. Par-tizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 28. Telefón MŠ, ŠJ 04  23,34  28,01 Zmluva č. 22+23/2017 30.04.2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
 29. Telefón OcU 04  26,13  31,36 Zmluva č. 11/2017 30.04.2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
 30 Servisné služby 04  30,00  36,00 Zmluva č. 10/2017 30.04.2018 DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 82104 Bratislava, IČO: 35810734
 31. Samolepky na okno-ochranné  481,00  577,20 Obj.star.obce 30.04.2018 Ing.Miloš Ková-čik-AZET, Hviezdoslavova 3, 97101 Prievi- dza,IČO: 30424933
 32. Vývoz a ulož. odpadu 04  2247,63  2697,16 Zmluva č. 42/2015 + dod. č.1 30.04.2018 Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 91101 Trenčín, IČO: 34115901
 33. Vývoz a ulož. odpadu 04  505,84  568,62 Zmuva č. 42/2015 + dod.č.1 30.04.2018 Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 91101 Trenčín, IČO: 34115901
 34.  Prevádzka poh- rebiska 04  41,49  49,79 Zmluva č. 4/2007 +17/2012 30.04.2018 M.Peticová, Hlavná 353/113 97211 Lazany, IČO: 41057759
 35. Outsourcing 04  70,00  84,00 Zmluva č. 13/2012 30.04.2018 eRPe servis, s.r. o., SNP 1153/9, 97201 Bojnice, IČO: 45852723
 36. Vývoz kuchyn. odpadu 04  40,00  48,00 Zmluva č. 12/2013 + 41/2016 30.04.2018 Inta, s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín, IČO: 34129863
 37.  ŠJ – mäso  163,85  180,27 30.04.2018 J.Páleš, Mäsový-roba Zlatý Býk, Jánošíkova 6, 97201 Bojnice, IČO:14201062
 38. ŠJ-jablká  6,94  8,33 30.04.2018 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 33, 05801 Poprad, IČO:36472549
 39. ŠJ – jablká  5,70  6,84 30.04.2018 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 33, 05801 Poprad, IČO:36472549
 40. ŠJ – chlieb  43,75  50,41 30.04.2018 PPC a.s. Košov- ská cesta 12, 97101 Prievidza IČO:31561802
 41. ŠJ – potraviny  116,62  139,94 30.04.2018 GPM VOZ s.r.o Neresnická   cesta 3418/72, 96001 Zvolen, IČO:36020036
 42. ŠJ – potravin y  308,45  366,97 30.04.2018 Bidfood Slova- kia s.r.o. Pieš- ťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
 43. ŠJ – mlieko  86,01  94,61 30.04.2018 RAJO, a.s. Studená 35, 82355   Bratislava, IČO:31329519
 44. ŠJ-mliečne výrobky  75,70  85,01 30.04.2018 RAJO, a.s. Studená 35, 82355   Bratislava, IČO:31329519
 45. ŠJ – chlieb, rožky  21,35  23,96 30.04.2018 PPC a.s. Košov- ská cesta 12, 97101 Prievidza IČO:31561802
 46. ŠJ – potraviny  145,34  171,11 30.04,2018 GPM VOZ s.r.o Neresnická   cesta 3418/72, 96001 Zvolen, IČO:36020036
 47. ŠJ – potraviny 121,99  146,39 30.04.2018 T-613, s.r.o. Veľkonecpalská 93, 97101 Prie- vidza, IČO: 36347973
 48. ŠJ – jablká  6,94  8,33 30.04.2018 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 33, 05801 Poprad, IČO:36472549
 49. ŠJ – potraviny  162,54  191,81 30.04.2018 Bidfood Slova- kia s.r.o. Pieš- ťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
 50. ŠJ – chlieb  5,97  6,57 30.04.2018 PPC a.s. Košov- ská cesta 12, 97101 Prievidza IČO:31561802
 51 ŠJ – chlieb, rožky  32,06  36,26 30.04.2018 PPC a.s. Košov- ská cesta 12, 97101 Prievidza IČO:31561802
               

Číslo fa Predmet fakturačného plnenia Hodnota plnenia bez DPH (€) Hodnota plnenia s DPH (€) Identifikácia súvisiacej zmluvy Identifikácia súvisiacej objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ fakturačného plnenia (obchodné meno, sídlo – adresa, IČO)
1. Pexeso-prop. mat. pre MŠ  150,00  180,00 Obj.star.obce 02.05.2018 Juraj Snoha DALI X press M.R.Štefánika 128/14, 971 01 Prievidza, IČO: 45382948
 2.  Plyn – telocvičňa 05  258,33  310,00 Zmluva č. 3482017 02.05.2018 SPP a.s. Mlyns- ké Nivy 44/a, 82511 Bratislava IČO: 35815256
 3. Plyn – MŠ 05  352,50  423,00 Zmluva č. 15/2009 + 20/2016 02.05.2018 SPP a.s. Mlyns- ké Nivy 44/a, 82511 Bratislava IČO: 35815256
 4. Plyn NBD 487   05  333,33  400,00 Zmluva č. 33/2014  + 19/22016 02.05.2018 SPP a.s. Mlyns- ké Nivy 44/a, 82511 Bratislava IČO: 35815256
 5. Plyn NBD 486  05  358,33  430,00 Zmluva č. 32/2014 + 18/2016 02.05.2018 SPP a.s. Mlyns- ké Nivy 44/a, 82511 Bratislava IČO: 35815256
 6. Kosenie verej. priestranstiev  1089,27  1089,27 Zmluva č. 9/2011 03.05.2018 Servis Zelene, K.Klopčeková, Mladých 428/1 97212 Nedože-ry Brezany, IČO: 45668574
 7. Predplatné Poradca+Zb. zákonov 2019  27,42  32,90 09.05.2018 PORADCA s.r.o, Pri Celu- lózke 40,01001 Žilina, IČO: 36371271
 8. Reklamný predmet-sviečka  240,00  240,00 Obj.star.obce  09.05.2018 Ráczko Tibor TER-CREATIV 97232 Lipník 251, IČO: 50312193
 9. Vypracovanie GDPR dokumentácie  220,00  220,00 Zmluva č. 7/2018 09.05.2018 BROS Computing, s.r. o. Zádubnie 169 01003 Žilina, IČO: 36734390
 10. Fotoreport „Výstup na Maguru“  59,45  59,45 Obj.star.obce 11.05.2018 FOTO Gross, Necpalská 32, 97101 Prievidza IČO: 10894128
 11. Kotlina s plyn. príslušenstvom  209,10  209,10 Obj.star.obce 11.05.2018 MAXFI s.r.o. 92526 Reca č. 645, IČO: 50474316
 12. Magnetky Poru-ba, kovové  450,00  450,00 Obj.star.obce 11.05.2018 Ing.Stanislav Kurbel, Poru-ba 351, 97211 IČO: 46333461
 13. Eletromateriál –  prípojka ihrisko  91,07  109,28 Obj.star.obce 11.05.2018 ARTTV v.o.s. Hviezdoslavova 484/9, 97101 Prievidza, IČO: 36297071
 14. Dopravné – SS Roveň  70,00 84,00 Obj.star.obce 15.05.2018 BUS DOPRAVA s.r.o, Na Záhu-mní 411/11, 971 01 Prievidza, IČO: 44560052
 15. Magnetky Poru- ba-kaplnka drevené  280,00  280,00 Obj.star.obce 16.05.2018 Slavomír Boško Poruba 384, 97211, IČO: 43322417
 16. Dopl.zál. za Poradcu 2019  27,42  32,90 18.05.2018 PORADCA s.r.o, Pri Celu- lózke 40,01001 Žilina, IČO: 36371271
 17. Vystúpenie skupiny POLEMIC  3500,00 3500,00 Zmluva č. 19/2018 22.05.2018 PLMC s.r.o. Považská 300/22,83103 Bratislava, IČO: 4624993
 18. Poháre – DHZ súťaž o pohár starostky obce 310,21  372,25 Obj.star.obce 24.05.2018 TOPA SPORT, s.r.o. Slovens- ká 1495/10, 08501 Bardejov, IČO: 36500623
  19. Dresy pre DZH  61,58  75,00 Obj.star.obce 25.05.2018 Bison sports-wear, s.r.o. Nesvačilka 115 66454 Těšany, ČR, IČO: 29296897
 20. Vývoz žúmp NBD  730,02  876,02 Dohoda o cene Obj.star.obce 25.05.2018 Stredoslovenská vodár. prevádz. spoloč., a.s. Par-tizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 21. Izolačná fólia  8,82  10,58 Obj.star.obce 30.05.2018 Stavebniny Ne-dožery s.r.o. Ne-dožerského 18/ 35, 97212 Nedo-žery Brezany, IČO: 44646054
 22. Prenájom pozemku r.2018  50,00  50,00 Zmluva č. 25/2017 30.05.2018 Lesy SR, š.p. Švéniho 7, 97101 Prievidza IČO: 36038351
 23. Poklop šachtový  63,00  63,00 Obj.star.obce 30.05.2018 Vladimír Miku-la, Poruba č.25, 97211, IČO: 44105703
 24. Povlakové sú-pravy- Uvítanie detí  184,08  220,90 Obj.star.obce 30.05.2018 BETTEX spol. s r.o. Turčianska 511, 97213 Nitr. Pravno, IČO: 00616982
 25. Servisné služby pre skupinu Polemic  2500,00  2500,00 Obj.star.obce 31.05.2018 BG-LIGHT s.r.o E.M.Šoltésovej 722/1, 97101 Prievidza, IČO: 48243256
 26. Ubytovanie – Snem ZMOS SR  35,70  35,70 31.05.2018 ZMOS HN, Cle- mentisa 52, 97101 Prievidza IČO: 31924794
 27. Mobilný telefón 05  72,83  86,00 Zmluva č. 3/2010 31.05.2018 Orange Sloven-sko,a.s.  Meto-dova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270
 28. Vývoz kontajn. WC – ihrisko  55,69  66,83 Dohoda o cene Obj.star.obce 31.05.2018 Stredoslovenská vodár. prevádz. spoloč., a.s. Par-tizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 29. PD – zateplenie PZ Poruba  330,00  396,00 Obj.star.obce 31.05.2018 TST service PD s.r.o. SNP 1154/17, 97201 Bojnice, IČO: 50606719
 30. Telefón OcU 05  26,13  31,36 Zmluva č. 11/2017 31.05.2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
 31. Telefón MŠ, ŠJ 05  23,76  28,51 Zmluva č. 22+23/2017 31.05.2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
 32. Vývoz a uloženie odpadu 05  3263,49  3880,88 Zmluva č. 42/2015 + dod.č.1 31.05.2018 Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 91101 Trenčín, IČO: 34115901
 33. 2x pohreb + prevádzka pohrebiska 05  428,99  514,79 Zmluva č. 4/2007 + 17/2012 31.05.2017 M.Peticová, Hlavná 353/113 97211 Lazany, IČO: 41057759
 34. Elektroinštal. práce – elektr.centrála /hud.vystúpenie  650,00 650,00 Obj.star.obce 31.05.2018 BESTSEVIS- Mário Chrupka Velkomoravská 2410/1 Malacky 90101. IČO: 44015453
 35. Hudobné vystúpenie  450,00  450,00 Obj.star.obce 31.05.2018 Mgr.art.Vlasta Mudríková, 02314 Skalité 112, IČO: 48213837
 36. Outsourcing 05  70,00 84,00 Zmluva č. 13/2012 31.05.2018 eRPe servis, s.r. o., SNP 1153/9, 97201 Bojnice, IČO: 45852723
 37. Servisné služby 05  30,00 34,00 Zmluva č. 10/2017 31.05.2017 DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 82104 Bratislava, IČO: 35810734
 38. Vývoz kuchyns. odpadu 05  40,00  48,00 Zmluva č. 12/2013 + 41/2016 31.05.2018 Inta, s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín, IČO: 34129863
 39. ŠJ – potraviny  144,75  173,70 31.05.2018 Bidfood Slova- kia s.r.o. Pieš- ťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
 40. ŠJ- potraviny  47,58  57,10 31.05.2018 GPM VOZ s.r.o Neresnická   cesta 3418/72, 96001 Zvolen, IČO:36020036
 41. ŠJ- potraviny  85,00  102,01 31.05.2018 AG FOODS SK s.r.o.,, Moyzeso-va 4/A,90201 Pezinok, IČO: 34144579
 42. ŠJ – chlieb, rožky  27,28  30,27 31.05.2018 PPC a.s. Košov- ská cesta 12, 97101 Prievidza IČO:31561802
 43. ŠJ – mäso  102,60  112,86 31.05.2018 J.Páleš, Mäsový-roba Zlatý Býk, Jánošíkova 6, 97201 Bojnice, IČO:14201062
 44. ŠJ – jablká  5,70  6,84  – 31.05.2018 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 33, 05801 Poprad, IČO:36472549
 45. ŠJ – chlieb, rožky  17,77  19,66 31.05.2018 PPC a.s. Košov- ská cesta 12, 97101 Prievidza IČO:31561802
 46. ŠJ – potraviny  84,11  100,94 31.05.2018 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov, IČO: 35760532
 47. ŠJ – potraviny  79,22  91,70 31.05.2018 T-613, s.r.o. Veľkonecpalská 93, 97101 Prie- vidza, IČO: 36347973
 48. ŠJ-mliečne výrobky  76,72  86,24 31.05.2018 RAJO, a.s. Studená 35, 82355   Bratislava, IČO:31329519
 49. ŠJ – zelenina, ovocie  193,41  232,09 31.05.2018 GPM VOZ s.r.o Neresnická   cesta 3418/72, 96001 Zvolen, IČO:36020036
 50. ŠJ – potraviny  179,11  214,93 31.05.2018 Bidfood Slova- kia s.r.o. Pieš- ťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
 51. ŠJ – mlieko  86,01  94,61 31.05.2018 RAJO, a.s. Studená 35, 82355   Bratislava, IČO:31329519
 52. ŠJ – chlieb  20,58  22,75 31.05.2018 PPC a.s. Košov- ská cesta 12, 97101 Prievidza IČO:31561802
               
Číslo fa Predmet fakturačného plnenia Hodnota plnenia bez DPH (€) Hodnota plnenia s DPH (€) Identifikácia súvisiacej zmluvy Identifikácia súvisiacej objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ fakturačného plnenia (obchodné meno, sídlo – adresa, IČO)
  1. Sklokeramický sporák-OcU  249,17   299,00  – Obj.star.obce 01.06.2018 FAST PLUS spol.s r.o. Na pántoch 19, 83106, Bratislava, IČO:354712783
 2. Obecné noviny – doplatok  17,33  20,80 Obj.star.obce 04.06.2018 INPROST s.r.o Smrečianska 29, 81105 Bratislava, IČO:31363091
  3.  Plyn telocvičňa 06/18  258,33   310,00 Zmluva č. 34/2017  – 04.06.2018 SPP a.s. Mlyns- ké Nivy 44/a, 82511 Bratislava IČO: 35815256
  4. Plyn MŠ 06/18  352,50  423,00 Zmluva č. 15/2009 + 20/2016 04.06.2018 SPP a.s. Mlyns- ké Nivy 44/a, 82511 Bratislava IČO: 35815256
  5. Plyn NBD 487 – 06/18  333,33  400,00 Zmluva č. 34/2014 + 19/2016 04.06.2018 SPP a.s. Mlyns- ké Nivy 44/a, 82511 Bratislava IČO: 35815256
  6. Plyn NBD 486 – 06/18  358,33  430,00 Zmluva č. 32/2014 + 18/2016 04.06.2018 SPP a.s. Mlyns- ké Nivy 44/a, 82511 Bratislava IČO: 35815256
  7. Licencia na ver. použ. hudob. diel  67,00  80,40 Obj.star.obce  05.06.2018 SOZA, Rastislavova 3, 82108 Bratislava, IČO: 00178454
  8. Predplatné-  Predškolská výchova  3,60   3,60 Obj.riad. MŠ 07.06.2018 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Bans.Bystrica, IČO: 36631124
 9. Kosenie verej. priestranstiev  1042,47  1042,47 Zmluva č. 9/2011  – 11.06.2018 K.Klopčeková Servis zelene, Mladých 428/1 97212 Nedože- ry Brezany, IČO: 45668574
 10. ND pre DZH – dotácia  1861,83  2234,20 Obj.star.obce 15.06.2018 C.B.ONE s.r.o. 29.augusta 44/6, 97251 Handlová, IČO: 31643311
 11. Oprava miest. komunikácie  1267,15  1520,58 Obj.star.obce 15.06.2018 COMTEL spol. s r.o. ,č.367 Opatovce nad Nitrou, IČO: 00616729
 12. Poháre – Uličk. turnaj  70,64   84,77 Obj.star.obce 15.06.2018 TOPA SPORT s.r.o. Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov, IČO: 36500623
 13. Licencia za použ.hudobných diel v MR  17,00   20,40 Zmluva č. 1/2012 20.06.2018 SOZA, Rastislavova 3, 82108 Bratislava, IČO: 00178454
 14. Dobropis – mobil. telefón  -3,00 – 3,00 Zmluva č. 3/2010 20.06.2018 Orange Sloven-sko,a.s.  Meto-dova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270
 15. Stoly a stoličky – OcÚ-záloh  9 900,00  9900,00 Obj.star.obce 28.06.2018 1.BEAMI, s.r.o. Čermyševského 9, 85101 Bra-tislava, IČO: 35680865
 16. Vývoz žumpy – telocvičňa  63,65  76,38 Dohoda o cene Obj.star.obce 28.06.2018 Stredoslovenská vodár. prevádz. spoloč., a.s. Par-tizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica, IČO: 36644030
  17. Tlačivá pre MŠ   11,04   13,25  – Obj.riad. MŠ  30.06.2018 ŠEVT a.s.  Ce-mentárenská 16 97472 Banská Bystrica, IČO: 31331131
 18. Mobilný telefón 06/18  74,72  85,89 Zmluva č. 3/2010 30.06.2018 Orange Sloven-sko,a.s.  Meto-dova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270
 19. Voda NBD 486 II.kv. 2018  231,79   278,15  Zmluva č. 31/2014 30.06.2018 Stredoslovenská vodár. prevádz. spoloč., a.s. Par-tizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica, IČO: 36644030
20. Voda NBD 487 II.kv.2018  154,93  185,92 Zmluva č. 30/2014 30.06.2018 Stredoslovenská vodár. prevádz. spoloč., a.s. Par-tizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 21. Vývoz žúmp NBD  666,35  799,62 Dohoda o cene Obj. star.obce 30.06.2018 Stredoslovenská vodár. prevádz. spoloč., a.s. Par-tizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 22. Členské za IS DCOM r.2018  1292,00  1292,00 30.06.2018 ZMOS SR, Bezručova 9, 81109 Bratislava, IČO: 00584614
 23. Telefón MŠ, ŠJ 06/18  23,34  28,01 Zmluva č. 22+23/2017 30.06.2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
 24. Telefón OcU 06/18  26,36  31,63 Zmluva č. 11/2017 30.06.2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
 25. Vývoz a uloženie odpadu 06/18  2534,06  3014,98 Zmluva č. 42/2015 + dod. č. 1 30.06.2018 Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 91101 Trenčín, IČO: 34115901
 26. Servisné služby 06/18  30,00  36,00 Zmluva č. 10/2017  – 30.06.2018 DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 82104 Bratislava, IČO: 35810734
 27. Odbor.prehliad-ka herných prvkov  149,00  149,00 Obj.star.obce 30.06.2018 Roman Mesiarik-REVTECH č.146, Horné Hámre, 96671, IČO: 40538664
 28. Oursourcing + ESET ročný  109,00  130,80 Zmluva č. 13/2012 30.06.2018 eRPe servis, s.r. o., SNP 1153/9, 97201 Bojnice, IČO: 45852723
 29. Vývoz kuchyn. odpadu 06/18  40,00  48,00 Zmluva č. 12/2013 + 41/2016  – 30.06.2018 Inta, s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín, IČO: 34129863
 30. Pohreby 2x + prevádzka pohrebiska  299,82  359,79 Zmluva č. 4/2007 + 17/2012 30.06.2018 M.Peticová, Hlavná 353/113 97211 Lazany, IČO: 41057759
 31. ŠJ – potraviny  88,94  106,73 30.06.2018 Bidfood Slova- kia s.r.o. Pieš- ťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
 32. ŠJ – ovocie, zelenina  49,64  59,57 30.06.2018 GPM VOZ s.r.o Neresnická   cesta 3418/72, 96001 Zvolen, IČO:36020036
 33. ŠJ – ovocie  6,85  8,22 30.06.2018 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 33, 05801 Poprad, IČO:36472549
 34. ŠJ – potraviny  54,50  65,40 30.06.2018 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov, IČO: 35760532
 35. ŠJ – mäso  154,85  170,34 30.06.2018 J.Páleš, Mäsový-roba Zlatý Býk, Jánošíkova 6, 97201 Bojnice, IČO:14201062
 36. ŠJ – chlieb, rožky  27,44  30,72 30.06.2018 PPC a.s. Košov- ská cesta 12, 97101 Prievidza IČO:31561802
 37. ŠJ – ovocie  10,45  12,54 30.06.2018 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 33, 05801 Poprad, IČO:36472549
 38. ŠJ – potraviny  119,80  143,76 30.06.2018 Bidfood Slova- kia s.r.o. Pieš- ťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
 39. ŠJ – ovocie  11,57  13,88 30.06.2018 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 33, 05801 Poprad, IČO:36472549
 40. ŠJ – potraviny 155,00  179,59 30.06.2018 INMEDIA, spol s.r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, IČO: 36019208
 41. ŠJ – potraviny  163,05  192,42 30.06.2018 Bidfood Slova- kia s.r.o. Pieš- ťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
 42. ŠJ – zelenina  63,16  75,79  – 30.06.2018 GPM VOZ s.r.o Neresnická   cesta 3418/72, 96001 Zvolen, IČO:36020036
 43.  ŠJ – chlieb,  18,94   21,11 30.06.2018 PPC a.s. Košov- ská cesta 12, 97101 Prievidza IČO:31561802
 44. ŠJ- chlieb, pečivo  49,42  56,11 30.06.2018 PPC a.s. Košov- ská cesta 12, 97101 Prievidza IČO:31561802
               
Číslo fa Predmet fakturačného plnenia Hodnota plnenia bez DPH (€) Hodnota plnenia s DPH (€) Identifikácia súvisiacej zmluvy Identifikácia súvisiacej objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ fakturačného plnenia (obchodné meno, sídlo – adresa, IČO)
 1. Internet-III.kv. OcÚ  41,50  49,80 Zmluva č. 23/2008 02.07.2018 Kinet, s.r.o.  Diviaky nad Nitricou 201, 97225, IČO: 36668940
 2. Internet III.kv. MŠ, ŠJ  37,45  44,94 Zmluva č. 23/2016 02.07.2018 Kinet, s.r.o.  Diviaky nad Nitricou 201, 97225, IČO: 36668940
 3. Plyn NBD 486- 07/18  358,33  430,00 Zmluva č. 32/2014 + 16/2018 03.07.2018 SPP a.s. Mlyns- ké Nivy 44/a, 82511 Bratislava IČO: 35815256
 4. Plyn NBD 487 – 07/18  333,33   400,00 Zmluva č. 33/2014 + 17/2018 03.07.2018 SPP a.s. Mlyns- ké Nivy 44/a, 82511 Bratislava IČO: 35815256
 5. Plyn – telocvičňa 07/18  258,33  310,00 Zmluva č. 34/2017 + 15/2018 03.07.2018 SPP a.s. Mlyns- ké Nivy 44/a, 82511 Bratislava IČO: 35815256
  6. Plyn – MŠ 07/18 352,50  423,00 Zmluv č. 15/2009 + 18/2018 03.07.2018 SPP a.s. Mlyns- ké Nivy 44/a, 82511 Bratislava IČO: 35815256
 7. BOZP a PO III. kv. 2018  181,00  181,00 Zmluva č. 01/2010 + 10/2013 06.07.2018 GKV a Ac, spol. s r.o. Železničia-rska 26, 97101 Prievidza, IČO: 36341304
 8.  Čistiace potreby ŠJ  272,74  327,29 Obj.ved.ŠJ 11.07.2018 M.Moravanský U Anežky, Hlavná 707/137, 97226 Nitr.Rudno, IČO: 43625886
 9. Čistiace potreby – MŠ  168,71  202,45 Obj.riad.MŠ 11.07.2018 M.Moravanský U Anežky, Hlavná 707/137, 97226 Nitr.Rudno, IČO: 43625886
 10. Učebné pomôcky MŠ-dotácia  311,56  372,97 Obj.riad.MŠ  16.07.2018 Daffer, spol. s r.o.,Včelárska 1 97101 Prievidza IČO: 36320439
 11. Vývoz žumpy MŠ  61,66  73,99 Dohoda o cene Obj.star.obce 20.07.2018 Stredoslovenská vodár. prevádz. spoloč., a.s. Par-tizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 12. Kosenie ver. priestranstiev  1042,47  1042,47 Zmluva č. 9/2011 23.07.2018 K.Klopčeková Servis zelene, Mladých 428/1 97212 Nedože- ry Brezany, IČO: 45668574
 13. Elektromotážne práce, revízie, opravy  1518,00  1518,00 Obj.star.obce 25.07.2018 Andrej Kotúľ, Poruba 8, 97211 IČO:51760401
 14. Proj.dokumen. bleskozvodu KŠ, KM  200,00  240,00 Obj.star.obce 25.07.2018 JALO, s.r.o. Kľačno 294, 97216, IČO: 43881122
 15. Seminár – verej. obstarávanie  107,04  107,04 27.07.2018 Obec Chrenovec-Brusno, 97232 IČO: 318124
 16. Kancelárske potreby OcU  66,31  79,56 06/2009 27.07.2018 KA-VT spol. s r.o. Polomská 2,01008 Žilina, IČO:31559221
 17. Maliarske práce v MŠ-skrinky  850,00  850,00 Obj.star.obce 30.07.2018 Jozef Bugár, mal.a natier. práce,č.208, 97211 Poruba, IČO:41850513
 18. Kontrola has. prístrojov + HS  46,90  56,28 Obj.star.obce 30.07.2018 Kováčik s.r.o. č.41, Livina, 95632, IČO: 34108629
 19. Mobil.telefón 7/2018  69,13  82,30 Zmluva č. 3/2010  – 31.07.2018 Orange Sloven-sko,a.s.  Meto-dova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270
 20. Telefón MŠ, ŠJ 07/2018  23,34   28,01 Zmluva č. 22+23/2017  – 31.07.2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
 21. Telefón OcU 07/2018  26,13  31,36 Zmluva č. 11/2017 31.07.2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
 22. Servis.služby 07/2018  30,00 36,00 Zmluva č. 10/2017 31.07.2018 DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 82104 Bratislava, IČO: 35810734
 23. Pohreb + prev. pohrebiska 07/18  170,66  204,79 Zmluva č. 4/2007 + 17/2012 31.07.2018 M.Peticová, Hlavná 353/113 97211 Lazany, IČO: 41057759
 24. Vývoz a uloženie odpadu 07/2018  2573,58  3054,50 Zmluva č. 42/2015 + dod.č.1 31.07.2018 Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 91101 Trenčín, IČO: 34115901
 25. Vývoz žúmp NBD  431,65  517,98 Dohoda o cene Obj.star.obce 31.07.2018 Stredoslovenská vodár. prevádz. spoloč., a.s. Par-tizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 26. Obedy 07/2018  118,25  141,90 Obj.star.obce 31.07.2018 Emília Pipíšková, Nedožerského 117, 97212 Ne-dožery-Brezany IČO: 33650381
 27. Outsourcing 07/18  70,00  84,00 Zmluva č. 13/2012 31.07.2018 eRPe servis, s.r. o., SNP 1153/9, 97201 Bojnice, IČO: 45852723
 28. ŠJ- zelenina  118,34   142,01 31.07.2018 GPM VOZ s.r.o Neresnická   cesta 3418/72, 96001 Zvolen, IČO:36020036
 29. ŠJ – potraviny  147,17   176,60 31.07.2018 Bidfood Slova- kia s.r.o. Pieš- ťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
 30. ŠJ – chlieb  18,92   20,81 31.07.2018 PPC a.s. Košov- ská cesta 12, 97101 Prievidza IČO:31561802
 31. ŠJ – potraviny  94,25   113,10 31.07.2018 GPM VOZ s.r.o Neresnická   cesta 3418/72, 96001 Zvolen, IČO:36020036
 32. ŠJ-potraviny  50,10   57,86 31.07.2018 INMEDIA, spol s.r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, IČO: 36019208
 33. ŠJ – potraviny  28,80  34,56 31.07.2018 INMEDIA, spol s.r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, IČO: 36019208
 34. ŠJ – mäso  190,05  209,61 31.07.2018 J.Páleš, Mäsový-roba Zlatý Býk, Jánošíkova 6, 97201 Bojnice, IČO:14201062
 35. ŠJ-zelenina  32,66  39,19 31.07.2018 GPM VOZ s.r.o Neresnická   cesta 3418/72, 96001 Zvolen, IČO:36020036
 36. ŠJ-chlieb, pečivo  16,72  18,62 31.07.2018 PPC a.s. Košov- ská cesta 12, 97101 Prievidza IČO:31561802
               
               
Číslo fa Predmet fakturačného plnenia Hodnota plnenia bez DPH (€) Hodnota plnenia s DPH (€) Identifikácia súvisiacej zmluvy Identifikácia súvisiacej objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ fakturačného plnenia (obchodné meno, sídlo – adresa, IČO)
 1. Plyn NBD 486 08/18 358,33  430,00 Zmluva č. 32/2014 + 16/2018 02.08.2018 SPP a.s. Mlyns- ké Nivy 44/a, 82511 Bratislava IČO: 35815256
 2. Plyn NBD 487 08/18  333,33  400,00 Zmluva č. 33/2014 + 17/2018 02.08.2018 SPP a.s. Mlyns- ké Nivy 44/a, 82511 Bratislava IČO: 35815256
 3.  Plyn telocvičňa 08/18  258,33  310,00 Zmluva č. 34/2017 + 15/2018 02.08.2018 SPP a.s. Mlyns- ké Nivy 44/a, 82511 Bratislava IČO: 35815256
 4.  Plyn NBD 486 08/18 352,50  423,00 Zmluva č. 15/2009 + 18/2018 02.08.2018 SPP a.s. Mlyns- ké Nivy 44/a, 82511 Bratislava IČO: 35815256
 5. Stav.práce – Obnova OcÚ  72288,49 86746,19 Zmluva č. 36/2016 09.08.2018 BENY-STAV Prievidza s.r.o Cintorínska 21 81499 Bratislava IČO:36683744
 6. Stav.práce – fotovoltaika Obnova OcÚ  6 444,87  7733,84 Zmluva č. 36/2016 09.08.2018 BENY-STAV Prievidza s.r.o Cintorínska 21 81499 Bratislava IČO:36683744
 7. Rezivo na krov- prístavba šatní TJ  450,75  540,90   Obj.star.obce 13.08.2018 KROVING s.r.o Nevidzany 33, 97227, IČO: 44611935
 8. Dezinsekcia NBD  70,00  84,00 Obj.star.obce 13.08.2018 Ďurina F. DE- RATIZÁCIA, Hasičská 3, 97101 Prievidza IČO: 40838463
 9. Montáž el. ohrievača v OÚ a batérií v TJ 150,00  150,00 Obj.star.obce 13.08.2018 Mikula Vladimír, Poruba 25, 97211, IČO: 44105703
 10. Vývoz žúmp NBD  554,99  665,99 Dohoda o cene Obj.star.obce 14.08.2018 Stredoslovenská vodár. prevádz. spoloč., a.s. Par-tizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 11. Stavebný mater. -prístavba šatní TJ  214,59  257,51 Obj.star.obce 14.08.2018 Uhoľné sklady a.s. Teplárenská 4, 97101 Prievidza, IČO: 31560288
 12. Stav.práce -obnova OcÚ/ havária  3181,74  3818,09 Obj.star.obce 15.08.2018 BENY-STAV Prievidza s.r.o Cintorínska 21 81499 Bratislava IČO:36683744
 13. Spínací strojček 2ks  24,00  24,00 Obj.ekon.obce 17.08.2018 Sponka s.r.o. Štefánikova 817 02001 Púchov IČO: 51132907
 14. Náhradné diely – DHZ dotácia   148,00  148,00 Obj.star.obce 20.08.2018  Ing.Josef Pavlištík, servis PPS, Babice 30 75643 Kelč, ČR IČO: 88816371
 15. Stavebný dozor  Obnova OcÚ  do 31.05.2018  700,00  840,00 Zmluva č. 8/2017  – 20.08.2018 Ing.Jozef Jágrik -STAVING,Stred 60/55, 01701 Považská Bystrica, IČO: 34366211
 16. Stavebný dozor Obnova OcÚ do 31.07.2018  700,00  840,00  Zmluva č. 8/2017 20.08.2018 Ing.Jozef Jágrik -STAVING,Stred 60/55, 01701 Považská Bystrica, IČO: 34366211
 17. Externý projek. manažment od 2/18-7/18  422,10  506,52 Zmluva č. 15/2017  – 20.08.2018 Gemini People s.r.o., Riazanská 46, 83103 Bratislava, IČO: 47431695
 18. Šmýkačka a hojdačky – obnovenie detského ihris.  556,00  556,00 Obj.star.obce 23.08.2018 DAR IHRISKO spol. s r.o. Lado-mierska Vieska 130, 96501, IČO: 51462371
 19. Závesné háky k hojdačkám  90,00  90,00 Obj.star.obce 23.08.2018 DAR IHRISKO spol. s r.o. Lado-mierska Vieska 130, 96501, IČO: 51462371
 20. Rebrík 3dielny univerz. DZH-dotácia  106,09  127,31 Obj.star.obce 24.08.2018 ALVE SLOVAKIA,s.r.o Vsetínska cesta 731, 02001 Púchov, IČO: 31632041
 21. Vyúčtovacia fa- stoly a stoličky  0,00  0,00 24.08.2018 1.BEAMI, s.r.o. Čermyševského 9, 85101 Bra-tislava, IČO: 35680865
 22. Krytina – prístavba šatní TJ  540,51  648,62 Obj.star.obce 24.08.2018 LK Consulting s.r.o. Papraďová 1/A, 82101 Bratislava, IČO: 35912847
 23. Záchranný batoh Bexatec  DHZ-dotácia  241,08  241,08 Obj.star.obce 27.08.2018 HomeGym s.r.o Na Záhradách 2A, 69002 Břeclav ČR, IČO: 27708144
 24. Hudobná produkcia na „Vatre“  800,00  800,00 Obj.star.obce  27.08.2018 Martin Kováč, Diviacka Nová Ves 99, 972 24 IČO: 46351400
 25. Tesárske práce – prístavba šatní TJ  640,00  640,00 Obj.star.obce 27.08.2018 Jaroslav Čavojský, Poruba 66, 97211 IČO:44760795
 26. Tesárske práce – prístavba šatní TJ  640,00  640,00 Obj.star.obce 27.08.2018 Jaroslav Gebrlín 97213 Malinová 362, IČO: 43778712
 27. Stavebné práce – prístavba šatní TJ  1475,00  1770,00 Obj.star.obce 27.08.2018 Ján Čavojský Poruba 64, 97211, IČO: 41849124
 28. Predplatné aktualizácií  zákonov 2019  33,60  33,60 27.08.2018 PORADCA s.r.o Pri Celulózke 40 01001 Žilina, IČO: 36371271
 29. Prúdnica D25 – dotácia DHZ  240,00  288,00 Obj.star.obce 27.08.2018 SPORTFIRE s.r.o Poľný Kesov 268, 95115, IČO: 46548238
 30. Kamerový systém  2644,80  2644,80

Obj.star.obce 27.08.2018 LIBRENET s.r.o Tomášikova 1360, 0501 Revúca, IČO: 51141876
 31. Energetický certifikát Obnova OcÚ  650,00  780,00 Obj.star.obce  28.08.2018 tech in, s.r.o. Vinohradnícka 779/20, 97101 Prievidza, IČO: 45342431
 32. Obrusy – sála OcU  370,00  444,00 Obj.star.obce 28.08.2018 BETTEX spol. s r.o. Turčianska 511, 97213 Nitr. Pravno, IČO: 00616982
 33. Aktualizácia programu ŠJ  32,70  39,24 _ 28.08.2018 SOFT-GL s.r.o. Belehradská 1, 04013 Košice, IČO: 36182214
 34. Mobilný telefón 08  70,63  83,80 Zmluva č. 3/2010 31.08.2018 Orange Sloven-sko,a.s.  Meto-dova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270
 35. Obnova mont. plomby -KŠ  21,00  25,20 Obj.star.obce 31.08.2018 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina, IČO: 36403008
 36. Sieť – TJ ihrisko  55,03  66,04 Obj.star.obce 31.08.2018  Firma KOŠÍK siete, s.r.o. Detvianska 6, Nové Zámky 94067, IČO: 36556858
 37. Vývoz sanitár. kontajnera WC  55,69  66,83 Dohoda o cene Obj.star.obce 31.08.2018 Stredoslovenská vodár. prevádz. spoloč., a.s. Par-tizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 38. Hudobné vystúpenie – oslavy SNP  350,00  350,00 Obj.star.obce 31.08.2018 Kysucká vrchárska heligónka, Milošová 1965, 02201 Čadca, IČO: 51147491
 39. Predplatné „Naša škola“  12,50  15,00 31.08.2018 PAMIKO spol. s r.o. Račianska 89, 83102 Bratislava, IČO: 31320007
 40. Telefón MŠ, ŠJ 08  23,34  28,01 Zmluva č. 22+ 23/2017 31.08.2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
 41. Telefón OcU 08 26,22  31,46 Zmluva č. 11/2017 31.08.2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
 42. Servisné služby 08  30,00  36,00 Zmluva č. 10/2017 31.08.2018 DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 82104 Bratislava, IČO: 35810734
 43. Obedy OcÚ 8/18  134,75  161,70 Obj.star.obce 31.08.2018 Emília Pipíšková, Nedožerského 117, 97212 Ne-dožery-Brezany IČO: 3365038
 44. Prevádzka pohrebiska  41,49  49,79 Zmluva č. 4/2007 +17/2012 31.08.2018 M.Peticová, Hlavná 353/113 97211 Lazany, IČO: 41057759
 45. Vývoz a uloženie odpadu 08  2561,94  3042,86 Zmluva č. 42/2015 + dodatok č.1 31.08.2018 Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 91101 Trenčín, IČO: 34115901
 46. Outsourcing 08   70,00  84,00 Zmluva č. 13/2012 31.08.2018 eRPe servis, s.r. o., SNP 1153/9, 97201 Bojnice, IČO: 45852723
 47. ŠJ – potraviny  288,30  345,96 31.08.2018 T-613, s.r.o. Veľkonecpalská 93, 97101 Prievidza, IČO: 36347973
               
Číslo fa Predmet fakturačného plnenia Hodnota plnenia bez DPH (€) Hodnota plnenia s DPH (€) Identifikácia súvisiacej zmluvy Identifikácia súvisiacej objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ fakturačného plnenia (obchodné meno, sídlo – adresa, IČO)
 1. Plyn MŠ 9/18  352,50  423,00 Zmluva č. 15/2009 + 18/2018 03.09.2018 SPP a.s. Mlyns- ké Nivy 44/a, 82511 Bratislava IČO: 35815256
 2. Plyn telocvičňa 9/18  258,33  310,00 Zmluva č. 34/2017 + 15/2018 03.09.2018 SPP a.s. Mlyns- ké Nivy 44/a, 82511 Bratislava IČO: 35815256
 3. Plyn N.B.D.486 9/2018  358,33  430,00 Zmluva č. 32/2014 + 16/2018  – 03.09.2018 SPP a.s. Mlyns- ké Nivy 44/a, 82511 Bratislava IČO: 35815256
 4. Plyn N.B.D. 487  9/2018  333,33  400,00 Zmluva č. 33/2014 + 17/2018 03.09.2018 SPP a.s. Mlyns- ké Nivy 44/a, 82511 Bratislava IČO: 35815256
 5. Reklamné tričká pre „Roveň“  312,50  312,50 Obj.star.obce 03.09.2018  MJG plus s.r.o., Hviezdo- slavova 475/3, 97101 Prievidza IČO: 48021644
 6. Oceľové dvere na prístavbu šatní TJ  620,00  620,00 Obj.star.obce 05.09.2018 Martin Kozák Poruba č. 413, 97211, IČO: 41952669
 7. Kancelárske potreby a tlačivá pre ŠJ  68,63  82,35 Zmluva č. 6/2009 10.09.2018 KA-VT spol. s  r.o. Polomská 2 01008 Žilina, IČO:31559221
 8. Kancelárske potreby ŠJ  18,95  22,74 Zmluva č. 6/2009 10.09.2018 KA-VT spol. s  r.o. Polomská 2 01008 Žilina, IČO:31559221
 9. Sklenené šialky – ŠJ  38,48  46,20 Obj.ved.ŠJ 12.09.2018 Iris Csolleová Hviezdna 436/151, 93011 Topoľníky, IČO: 50417916
 10. Voda – II.polr. PZ  2,40  2,88 Zmluva č. 28/2014 13.09.2018 Stredoslovenská vodár. prevádz. spoloč., a.s. Par-tizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 11. Voda-II.polr. OcÚ  72,06  86,47 Zmluva č. 24/2007  – 13.09.2018 Stredoslovenská vodár. prevádz. spoloč., a.s. Par-tizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 12. Dezinsekcia v MŠ  80,00  96,00 Obj.star.obce 13.09.2018 František Ďurina, Hasičská 3, 97101 Prievidza IČO: 40838463
 13. Prúdnica – DHZ  253,83  283,00 Obj.star.obce 14.09.2018 Ing.Branislav ILDŽA, Richvald 240, 08501, IČO: 50398920
 14. Predplatné 2019  Finančný spravodaj  22,00  26,40 17.09.2018 Poradca podni-kateľa spol. s r.o., M.Rázusa 23A, 01001 Žilina, IČO: 31592503
 15. Voda II.polr. TJ Magura  124,90  149,88 Zmluva č. 24/2007 17.09.2018 Stredoslovenská vodár. prevádz. spoloč., a.s. Par-tizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 16. Toaletné potreby OcU  139,34  167,21 Zmluva č. 5/2012 17.09.2018 PP-SOT s.r.o. Kšinná 98, 95641, IČO: 43881891
 17. Informačný polep vchod. dverí OcU  82,00  98,40 Obj.star.obce 18.09.2018 Ing.Miloš Kováčik-AZET Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza, IČO: 30424933
 18. Predplatné 2019 Učto. ROPO a obcí  100,83  121,00 19.09.2018 Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava, IČO: 31348262
 19. Preprava osôb – JD Poruba-zájazd  517,95  621,54 Obj.star.obce 19.09.2018 BUS DOPRAVA s.r.o., Na Záhumní 411/11 97101 Prievidza IČO: 44560052
 20. Voda II.polr. MŠ  156,13  187,36 Zmluva č. 24/2007 20.09.2018 Stredoslovenská vodár. prevádz. spoloč., a.s. Par-tizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 21. Voda II.polr. DS+cintorín  14,41  17,29 Zmluva č. 24/2007 20.09.2018 Stredoslovenská vodár. prevádz. spoloč., a.s. Par-tizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 22. Voda II.polr. telocvičňa  3,60  4,32 Zmluva č. 37/2017 20.09.2018 Stredoslovenská vodár. prevádz. spoloč., a.s. Par-tizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 23. Voda-III.kv. N.B.D. 486  232,99  279,59 Zmluva č. 31/2014 27.09.2018 Stredoslovenská vodár. prevádz. spoloč., a.s. Par-tizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 24. Voda-III.kv. N.B.D. 487  150,13  180,16 Zmluva č. 30/2014 27.09.2018 Stredoslovenská vodár. prevádz. spoloč., a.s. Par-tizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 25. Vývoz žúmp N.B.D.  734,00  880,80 Dohoda o cene Obj.star.obce 27.09.2018 Stredoslovenská vodár. prevádz. spoloč., a.s. Par-tizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 26. Preprava – Roveň/vystúp. v Kanianke  50,00  60,00 Obj.star.obce 27.09.2018  SAD Prievidza a.s., Ciglianska cesta 1, 97136 Prievidza, IČO: 36324043
 27. Voda II.polr. KM  3,60  4,32 Zmluva č. 24/2007 27.09.2018 Rímskokatolícka cirkev Lazany, Družstevná 369/4, 97211 Lazany, IČO: 31938701
 28. Klampiarske práce – prístavba šatní  363,55  436,26 Obj.star.obce 27.09.2018 Jozef Chudý, klamp.práce a výrobky, Poľná 32, 97101 Prievidza, IČO: 10894110
 29. Čerpadlo+gul. kohut.plyn/ N.B.D. 486  115,81  138,97 Obj.star.obce 27.09.2018 INSTA-PL s.r.o. Inžinierska 2, 97101 Prievidza IČO: 36335452
 30. Pohrebné služby, kremácia – Raček Jaroslav  360,83  433,00 Zmluva č. 4/2007 + 17/2012 30.09.2018 M.Peticová, Hlavná 353/113 97211 Lazany, IČO: 41057759
 31 Pohreb+ prev. pohrebiska 09 191,49  229,79 Zmluva č. 4/2007 + 17/2012 30.09.2018 M.Peticová, Hlavná 353/113 97211 Lazany, IČO: 41057759
 32. Mobilný telefón 9/18  72,93  86,12 Zmluva č. 3/2010 30.09.2018 Orange Sloven-sko,a.s.  Meto-dova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270
 33. Servisné služby 9/18  30,00  36,00 Zmluva č. 10/2017 30.09.2018 DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 82104 Bratislava, IČO: 35810734
 34. Telefón MŠ, ŠJ 9/18  23,34  28,01 Zmluva č. 22+23/2017 30.09.2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
 35. Telefón OcÚ 9/18  26,30  31,56  Zmluva č. 11/2017 30.09.2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
 36. Vývoz a uloženie odpadu 9/18 2575,99  3056,91 Zmluva č. 42/2015 + dod.č.1 30.09.2018 Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 91101 Trenčín, IČO: 34115901
 37. Vývoz kuchyn. odpadu 9/18  30,00  36,00 Zmluva č. 12/2013 + 41/2016 30.09.2018 INTA s.r.o Rybárskea 758/18, 91101 Trenčín, IČO: 34129863
 38. Outsourcing 9/18  70,00  84,00 Zmluva č. 13/2012 30.09.2018 eRPe servis, s.r. o., SNP 1153/9, 97201 Bojnice, IČO: 45852723
39. ŠJ-potraviny  635,53  762,64 30.09.2018 AG FOODS SK s.r.o. Moyzeso-va 4/A, 90201 Pezinok, IČO: 34144579
 40. ŠJ-potraviny  271,36  325,63 30.09.2018 Astera, s.r.o. Stromova č.5, 91101 Trenčín, IČO: 36238091
41. ŠJ-potraviny  230,39  276,46 30.09.2018 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov, IČO: 35760532
 42. ŠJ-potraviny  378,35  444,62 30.09.2018 Bidfood Slova-kia s.r.o. Pieš- ťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto n/Váhom, IČO: 34152199
 43. ŠJ – potraviny  23,75  28,50 30.09.2018 T-613, s.r.o. Veľ-koncpalská 93, 97101 Prievidza, IČO: 36347973
 44. ŠJ-potraviny  120,29  144,34 30.09.2018 INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, IČO: 36019208
 45. ŠJ-potraviny  69,29  83,15 30.09.2018 INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, IČO: 36019208
 46. ŠJ-chlieb, pečivo  33,19  37,19 30.09.2018 PPC a.s. Košovská cesta 12, 97101 Prievidza, IČO: 31561802
 47. ŠJ-mliečne výrobky  77,86  87,67 30.09.2018 RAJO, a.s. Studená 35, 82355 Bratislava IČO: 31329519
 48. ŠJ-mlieko  7,63  8,39 30.09.2018 RAJO, a.s. Studená 35, 82355 Bratislava IČO: 31329519
 49. ŠJ-chlieb, pečivo  32,13  35,73 30.09.2018 PPC a.s. Košovská cesta 12, 97101 Prievidza, IČO: 31561802
               
Číslo fa Predmet fakturačného plnenia Hodnota plnenia bez DPH (€) Hodnota plnenia s DPH (€) Identifikácia súvisiacej zmluvy Identifikácia súvisiacej objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ fakturačného plnenia (obchodné meno, sídlo – adresa, IČO)
 1. Internet IV.kv. OcU  41,50  49,80 Zmluva č. 23/2008 01.10.2018 Kinet, s.r.o.  Diviaky nad Nitricou 201, 97225, IČO: 36668940
 2. Internet IV.kv. MŠ,ŠJ  37,45  44,94 Zmluva č. 23/2016 01.10.2018 Kinet, s.r.o.  Diviaky nad Nitricou 201, 97225, IČO: 36668940
 3. Plyn 10/18 MŠ  352,50  423,00 Zmluva č. 15/2009 + 18/2018 02.10.2018 SPP a.s. Mlyns- ké Nivy 44/a, 82511 Bratislava IČO: 35815256
 4. Plyn 10/18 telo-cvičňa  258,33  310,00 Zmluva č. 34/2017 + 15/2018 02.10.2018 SPP a.s. Mlyns- ké Nivy 44/a, 82511 Bratislava IČO: 35815256
 5. Plyn 10/18 NBD 487  333,33  400,00 Zmluva č. 33/2014 + 17/2018 02.10.2018 SPP a.s. Mlyns- ké Nivy 44/a, 82511 Bratislava IČO: 35815256
 6. Plyn 10/18 NBD 486 358,33  430,00 Zmluva č. 32/2014+ 16/2018 02.10.2018 SPP a.s. Mlyns- ké Nivy 44/a, 82511 Bratislava IČO: 35815256
 7. BOZP a PO IV.kv   181,00 181,00 Zmluva č. 01/2010+ 10/2013 03.10.2018 GKV a Ac,s.r.o. Železničiarska 26, 97101 Prievidza, IČO: 36341304
 8. Kosenie verej. priestranstiev  1089,27  1089,27  Zmluva č. 9/2011  – 15.10.2018 K.Klopčeková Servis zelene, Mladých 428/1 97212 Nedože- ry Brezany, IČO: 45668574
 9. Elektromont. práce miest. rozhlas  189,52  189,52 Zmluva č. 3/2016 15.10.2018 EL-MONT P. Babuliak, Mostná 32, 97251 Handlo-vá, IČO:10890831
 10. Licencia – KŠA pre MŠ  108,33  130,00  – 19.10.2018 ŠEVT, a.s. Plynárenská 6, 82109 Bratislava, IČO:31331131
 11. Vývoz sanit. kontajnera  53,20  63,84 Dohoda o cene Obj.star.obce 24.10.2018 Stredoslovenská vodár. prevádz. spoloč., a.s. Par-tizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 12 Vývoz žúmp NBD  794,68  953,62 dohoda o cene Obj.star.obce 24.10.2018 Stredoslovenská vodár. prevádz. spoloč., a.s. Par-tizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 13. Vchod. dvere na šatne TJ  282,49  338,99 Obj.star.obce 31.10.2018 Merkury Market Slovakia s.r.o., Duklianska 11, 08001 Prešov, IČO: 36501891
 14. Mobil.telefón 10/18  72,13  85,30 Zmluva č. 3/2010 31.10.2018 Orange Sloven-sko,a.s.  Meto-dova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270
 15. Výr.a montáž brány v ŠA  760,00  760,00 Obj.star.obce 31.10.2018 Martin Kozák, Poruba 413, 97211 Poruba, IČO: 41952669
 16. Telefón 10/18 MŠ,ŠJ  23,49  28,19 Zmluva č. 22+23/2017 31.12.2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
 17. Telefón 10/18 OcU  26,59  31,91 Zmluva č. 11/2017 31.10.2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
 18. Vývoz a uložen. odpadu 10/18  2916,89 3460,59

Zmluva č. 42/2015 + dod. č.1

31.10.2018 Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 91101 Trenčín, IČO: 34115901
 19. Servisné služby 10/2018  30,00  36,00 Zmluva č. 10/2017 31.10.2018 DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 82104 Bratislava, IČO: 35810734
 20. ŠJ-mäso  261,92  288,81 31.10.2018 J.Páleš, Mäsový-roba Zlatý Býk, Jánošíkova 6, 97201 Bojnice, IČO:14201062
21. ŠJ-potraviny  142,54  167,75 31.10.2018 GPM VOZ s.r.o Neresnická   cesta 3418/72, 96001 Zvolen, IČO:36020036
22. ŠJ-potraviny  185,60  222,72 31.10.2018 Bidfood Slova-kia s.r.o. Pieš- ťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto n/Váhom, IČO: 34152199
 23. ŠJ-mäso  117,80  129,59 31.10.2018 J.Páleš, Mäsový-roba Zlatý Býk, Jánošíkova 6, 97201 Bojnice, IČO:14201062
24. ŠJ-potraviny  55,50  66,60 31.10.2018 INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, IČO: 36019208
25. ŠJ-potraviny  73,99  88,80 31.10.2018 INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, IČO: 36019208
26. ŠJ-chlieb, pečivo  21,36  24,31 31.10.2018 PPC a.s. Košovská cesta 12, 97101 Prievidza, IČO: 31561802
27. ŠJ-ovocie  7,33  8,80 31.10.2018 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 33, 05801 Poprad, IČO:36472549
28. ŠJ-ovocie  6,96  1,39 31.10.2018 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 33, 05801 Poprad, IČO:36472549
29. ŠJ-potraviny  145,99  171,89 31.10.2018 GPM VOZ s.r.o Neresnická   cesta 3418/72, 96001 Zvolen, IČO:36020036
30. ŠJ-mliečne výrobky  74,16  83,23 31.10.2018 RAJO, a.s. Studená 35, 82355 Bratislava, IČO: 31329519
31. ŠJ-mlieko  79,63  87,59 31.10.2018 RAJO, a.s. Studená 35, 82355 Bratislava, IČO: 31329519
32. ŠJ-chlieb, pečivo  32,33  36,04 31.10.2018 PPC a.s. Košovská cesta 12, 97101 Prievidza, IČO: 31561802
33. ŠJ-ovocie  22,80  27,36 31.10.2018 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 33, 05801 Poprad, IČO:36472549
34. ŠJ-ovocie  3,38  4,06 31.10.2018 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 33, 05801 Poprad, IČO:36472549
35. Pohreb 2x + prev.pohreb.  320,66  384,79 Zmluva č. 4/2007 + 17/2012 31.10.2018 M.Peticová, Hlavná 353/113 97211 Lazany, IČO: 41057759
36. Outsourcing 10/18  70,00  48,00 Zmluva č. 13/2012 31.10.2018 eRPe servis, s.r. o., SNP 1153/9, 97201 Bojnice, IČO: 45852723
37. Vývoz kuch. odpadu 10/18  40,00  48,00 Zmluva č. 12/2013 + 41/2016 31.10.2018 INTA s.r.o Rybárskea 758/18, 91101 Trenčín, IČO: 34129863
               
Číslo fa Predmet fakturačného plnenia Hodnota plnenia bez DPH (€) Hodnota plnenia s DPH (€) Identifikácia súvisiacej zmluvy Identifikácia súvisiacej objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ fakturačného plnenia (obchodné meno, sídlo – adresa, IČO)
 1 Plyn 12 NBD 487  333,33  400,00 Zmluva č. 33/2014 + 17/2018 05.11.2018 SPP a.s. Mlyns- ké Nivy 44/a, 82511 Bratislava IČO: 35815256
 2. Plyn 12 NBD 486  358,33  430,00 Zmluva č. 32/2014 + 16/2018 05.11.2018 SPP a.s. Mlyns- ké Nivy 44/a, 82511 Bratislava IČO: 35815256
 3. Plyn 12 telocvičňa  258,33  310,00 Zmluva č. 34/2017 + 15/2018 05.11.2018 SPP a.s. Mlyns- ké Nivy 44/a, 82511 Bratislava IČO: 35815256
 4. Plyn 12 MŠ 352,50 423,00 Zmluva č. 15/2009 + 18/2018 05.11.2018 SPP a.s. Mlyns- ké Nivy 44/a, 82511 Bratislava IČO: 35815256
 5. Komunit.plán sociál.služieb  350,00  350,00 Obj.star.obce 07.11.2018 SCARABEO-SK s.r.o. Povstalec-ká 16, 974 09 Banská Bystrica IČO: 36785687
 6. Program odpad. hospodárstva  150,00  150,00 Obj.star.obce 07.11.2018 SCARABEO-SK s.r.o. Povstalec-ká 16, 974 09 Banská Bystrica IČO: 36785687
 7. Servis interak. tabule v MŠ  55,00  55,00 Obj.riad.MŠ 07.11.2018 APM Technik A. Priecel, Norovce 66, 95638 , IČO: 50185969
 8. Ext.manaž. Obnova OcU  1206,00  1447,20 Zmlua č. 15/2017  – 07.11.2018 Gemini People s.r.o. Riazanská 46, Bratislava 831 03, IČO: 47431675
 9. Vlajka SR + EU  36,00  43,20 Obj.star.obce 08.11.2018 Ing.M.Kováčik-AZET, Hviezdo-slavova 3, 97101 Prievidza, IČO: 30424933
 10. Poličky do ŠJ  60,00  60,00 Obj.ved.ŠJ 15.11.2018 Vida Vladimír, Poruba 126, 97211, IČO: 47023686
 11. Ročná licencia KEO  2019  204,62  245,54 Zmluva č. 10/2010 21.11.2018 KEO,s.r.o. Poľná, 99106 Záhorce, IČO: 36739464
 12. Úprava motora -DHZ  2200,00  2200,00 Obj.star.obce 26.11.2018 ENGITEC Motorsport s.r.o. Mladějov-ského 360, 75661 Rožnov p/Radhoštem, IČO:28651235
 13. Učebné pomôcky MŠ-dotácia  432,25  518,70 Obj.riad.MŠ 26.11.2018 NOMIland s.r.o Magnezizárska 11,04013 Košice IČO: 36174319
 14. Omietkárske práce v KM  670,00  670,00 Obj.star.obce 27.11.2018 Jozef Bugár, mal.a nat.práce 97211 Poruba 208, IČO: 41850513
 15. Stavebné práce – Obnova HZ“ dotácia  26250,00  31500,00 Obj.star.obce 28.11.2018 Ján Čavojský, Poruba 64, 97211, IČO: 41849124
 16. Kontrola váh v ŠJ  102,20  122,64 Obj.ved.ŠJ  28.11.2018 Slovenská legálna metrológia, Hviezdoslavova 3, 97401 Banská Bystrica, IČO: 37954521
 17. Vývoz žumpy v MŠ  62,66  75,19 Dohoda o cene Obj.star.obce 28.11.2018 Stredoslovenská vodár. prevádz. spoloč., a.s. Par-tizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 18. Vývoz žúmp NBD  738,99  886,79 Dohoda o cene Obj.star.obce 28.11.2018 Stredoslovenská vodár. prevádz. spoloč., a.s. Par-tizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 19. Predpl. Predšk.výchova  6,00  7,20 Obj.riad.MŠ 30.11.2018 Slov.pošta a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica IČO: 36631124
 20. Mobil.telef. 11  23,86  26,20 Zmluva č. 3/2010 30.11.2018 Orange Sloven-sko,a.s.  Meto-dova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270
 21. Telefón MŠ,ŠJ  23,34  28,01 Zmluva č. 22+23/2017  – 30.11.2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
 22. Telefón OcU  26,36  31,63  Zmluva č. 11/2017 30.11.2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
 23. Výv. a ulož. odpadu 11/18  2706,96  3219,26 Zmluva č. 42/2015 + dod.č.1 30.11.2018 Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 91101 Trenčín, IČO: 34115901
 24. Vývoz kuchyn. odpadu 11  30,0  36,00 Zmluva č. 12/2013 + 41/2016 30.11.2018 INTA s.r.o Rybárskea 758/18, 91101 Trenčín, IČO: 34129863
 25. Servisné služby 11  30,00  36,00 Zmluva č. 10/2017 30.11.2018 DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 82104 Bratislava, IČO: 35810734
 26. Notebook Lenovo pre MŠ-dotáciA  555,00  666,00 Obj.riad.MŠ 30.11.2018 eRPe servis, s.r. o., SNP 1153/9, 97201 Bojnice, IČO: 45852723
 27. Outsourcing 11  70,00  84,00 Zmluva č. 13/2012 30.11.2018 eRPe servis, s.r. o., SNP 1153/9, 97201 Bojnice, IČO: 45852723
 28. Pohreb+prev. pohrebiska  170,66  204,79 Zmluva č. 4/2007 + 17/2012 30.11.2018 M.Peticová, Hlavná 353/113 97211 Lazany, IČO: 41057759
 29. ŠJ-zelenina, ovocie  185,37  222,44 30.11.2018 GPM VOZ s.r.o Neresnická   cesta 3418/72, 96001 Zvolen, IČO:36020036
 30. ŠJ – potraviny  307,63  363,28 30.11.2018 Bidfood Slova-kia s.r.o. Pieš- ťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto n/Váhom, IČO: 34152199
 31. ŠJ- potraviny  219,80  258,95 30.11.2018 ATC-JR,s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov, IČO: 35760532
 32. ŠJ – chlieb  38,12  42,39 30.11.2018 PPC a.s. Košovská cesta 12, 97101 Prievidza, IČO: 31561802
 33. ŠJ – mäso  261,92  288,81 30.11.2018 J.Páleš, Mäsový-roba Zlatý Býk, Jánošíkova 6, 97201 Bojnice, IČO:14201062
 34. ŠJ- chlieb, pečivo  24,15  26,86 30.11.2018 PPC a.s. Košovská cesta 12, 97101 Prievidza, IČO: 31561802
 35. ŠJ – ovocie, šťava  23,62  28,34 30.11.2018 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 33, 05801 Poprad, IČO:36472549
 36. ŠJ – vajíčka, horčica  7,20  8064 30.11.2018 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 33, 05801 Poprad, IČO:36472549
 37. ŠJ – potraviny  208,55  250,26 30.11.2018 T-613, s.r.o. Veľkonecpalská 93, 97101 Prie-vidza, IČO: 36347973
 38. ŠJ – potraviny  189,19  227,03 30.11.2018 Bidfood Slova-kia s.r.o. Pieš- ťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto n/Váhom, IČO: 34152199
 39. ŠJ – potraviny  24,00  28,00 30.11.2018 Mplus, s.r.o. Jaseňová 9, 97101 Prievidza IČO: 47372095
 40.  ŠJ-potraviny  90,91  109,09 30.11.2018 GPM VOZ s.r.o Neresnická   cesta 3418/72, 96001 Zvolen, IČO:36020036
 41. ŠJ- ovocie  22,80  27,36 30.11.2018 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 33, 05801 Poprad, IČO:36472549
 42. ŠJ-potraviny  118,05  137,10 30.11.2018 T-613, s.r.o. Veľkonecpalská 93, 97101 Prie-vidza, IČO: 36347973
 43. ŠJ – chlieb, pečivo  18,10  20,34 30.11.2018 PPC a.s. Košovská cesta 12, 97101 Prievidza, IČO: 31561802
 44. ŠJ – jablká  3,78  4,54 30.11.2018 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 33, 05801 Poprad, IČO:36472549
 45. ŠJ – mlieko  39,82  43,80 30.11.2018 RAJO, a.s. Studená 35, 82355 Bratislava, IČO: 31329519
 46. ŠJ- smotana na varenie  6,30  7,56 30.11.2018 RAJO, a.s. Studená 35, 82355 Bratislava, IČO: 31329519
 47. ŠJ- chlieb, pečivo  32,66  36,65 30.11.2018 PPC a.s. Košovská cesta 12, 97101 Prievidza, IČO: 31561802
 48. Služby verej. osvetlenia 11/18  683,33  820,00 Zmluva č. 27/2017 30.11.2018 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina, IČO: 36403008
               
               

Obecný úrad Poruba
č.95
972 11 Poruba

telefón: 046/5482 218
046/5482 004
fax: 046/5482 003

obecporuba@stonline.sk

helena.cavojska@poruba.dcom.sk

monika.kovacova@poruba.dcom.sk