OBEC
VZN o úprave nájmov bytov vo vlastníctve obce Poruba stiahni
Podmienky prideľovania nájomných bytov stiahni
Zámer prideľovania nájomných bytov stiahni
Žiadosť o pridelenie obecného nájomného bytu stiahni
DOTAZNÍK k žiadosti o pridelenie obecného nájomného bytu stiahni
Žiadosť o opakované uzavretie nájomnej zmluvy stiahni

Obecný úrad Poruba
č.95
972 11 Poruba

telefón: 046/5482 218
046/5482 004
fax: 046/5482 003

obecporuba@stonline.sk

helena.cavojska@poruba.dcom.sk

monika.kovacova@poruba.dcom.sk