OBEC
Číslo fa Predmet fakturačného plnenia Hodnota plnenia bez DPH (€) Hodnota plnenia s DPH (€) Identifikácia súvisiacej zmluvy Identifikácia súvisiacej objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ fakturačného plnenia (obchodné meno, sídlo – adresa, IČO)
1.  Zmluva o odb. a techn.pomoci   66,00 66,00 Zmluva č. 21/2015 09.01.2017 BROS Computing,s.r.o. Zádubnie 169,01003 Žilina, IČO: 36734390
2.  Internet I.kv. 2017 OcU 41,50 49,80 Zmluva č. 23/2008 09.01.2017 KINET s.r.o. 97225 Diviaky n/Nitricou 203, IČO:36668940
 3.  Internet I.kv. 2017 MŠ, ŠJ  37,45 44,94 Zmluva č.24/2008 + 15/2014 09.01.2017  KINET s.r.o. 97225 Diviaky n/Nitricou 203, IČO:36668940
  4. BOZP a PO I.kv. 2017  181,00   181,00 Zmluva č. 1/2010 + 10/2013 11.01.2017  GKV a Áč, s.r.o. Železničiarska 26, 97101 Prievidza, IČO: 36341304
 5.  Geometr.plán na rozhľadňu  197,00  197,00  – Obj.star.obce 16.01.2017 GEOMAP Pda, s.r.o. Ul.J.Kráľa 1713/1A, 97201 Bojnice, IČO: 46896180
 6. Plyn 487 01/17  277,50  333,00 Zmluva č. 33/2014 + 19/2016 18.01.2017 SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
 7.  Plyn 486 01/17  318,33 382,00  Zmluva č. 32/2014 + 18/2016 18.01.2017 SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
 8.  Plyn MŠ 01/17  611,67  734,00  Zmluva č. 15/2009 + 20/2016 18.01.2017 SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
 9. Vývoz žumpy OcU  69,96  83,95 Dohoda o cene Obj.star.obce 18.01.2017 StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 10. Servis EZS r.2017  110,60  132,72 Zmluva č. 80/2005 18.01.2017 STELLARIS 24, s.r.o., Sládkoviča 23, 97101 Prievidza, IČO:36771228
 11. Výmena čerpadla v NBD 486  50,00  50,00 Obj.star.obce 18.01.2017 V. Richter, Budovateľská 1086/43, 97213 Nitr.Pravno, IČO:45711798
12.  Vývoz žúmp NBD  815,33  978,40 Dohoda o cene Obj.star.obce  23.01.2017 StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 13. Členské na r. 2017  2004,00 2004,00 25.01.2017 OZ Hornonitrie, SNP 360/18, 97213 Nitr.Pravno, IČO:31201822
 14. Odbor.skúšky plyn.kotl. MŠ  450,00 450,00 Obj.star.obce 26.01.2017 Firma MEGAS J.Meluš, Lány 1404/26, 97201 Bojnice, IČO: 40178773
 15. Prevádzkovanie pohreb. 01/17  41,49  49,79  Zmluva č. 4/2007 + 17/2012 27.01.2017 Miroslava Peticová, Hlavná 353/1143, 97211 Lazany, IČO: 41057759
 16.  Pohreby 3x  307,15  368,58  Zmluva č. 4/2007 + 17/2012 27.01.2017 Miroslava Peticová, Hlavná 353/1143, 97211 Lazany, IČO: 41057759
 17. Vývoz žumpy – KM  56,44  67,73 Dohoda o cene Obj.star.obce 31.01.2017 StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 18.  Vývoz a ulož. odpadu 1/2017  2357,48  2807,01 Zmluva č. 42/2015 + Dod.č.1 31.01.2017 Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 91101 Trenčín, IČO:34115901
1 9. Vývoz kuchyn. odpadu 1/2017  30,00  36,00  Zmluva č. 12/2013 + 41/2016 31.01.2017 Inta, s.r.o. Rybárska 18, 91101 Trenčín, IČO: 34129863
 20. Kontr.HP a hydrant. NBD 486  46,66  55,99 31.01.2017 Kováčik s.r.o. 95632 Livina 41, IČO: 34108629
 21. Kontr.HP a hydrant. NBD 487  46,66  55,99 31.12.2017 Kováčik s.r.o. 95632 Livina 41, IČO: 34108629
 22. Telefón OcU 1/17  27,01  32,41  Zmluva č. 16/2015 31.01.2017 Miroslava Peticová, Hlavná 353/1143, 97211 Lazany, IČO: 41057759
 23.  Telefón MŠ, ŠJ 1/17  23,34  28,01 Zmluva č. 36+37/2015 31.01.2017 Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28 81762 Bratislava IČO: 35763469
 24. Licenčná zmluva na pohrebisko na 2017  82,65  82,65 Zmluva č. 23/2007 31.01.2017 Slovenská internetová s.r.o Dolný Val č.3, 01001 Žilina, IČO:36676845
25. Oursourcing 1/2017  70,00  84,00 Zmuva č.18/2010 + 13/2012 31.01.2017 eRPe servis, s.r.o., SNP 1153/8, 97201 Bojnice, IČO:45852723
 26. ŠJ – zelenina, vajíčka  66,05  79,26 31.01.2017 GPM VOZ s.r.o. Neresnická cesta 3418/72, 96001 Zvolen, IČO: 36020036
 27. ŠJ – chlieb, pečivo  7,63  8,39 31.01.2017 PPC, a.s., Košovská 12, 97101 Prievidza, IČO: 31561802
 28. ŠJ- zelenina, mlieko  59,00  67,80 31.01.2017 GPM VOZ s.r.o. Neresnická cesta 3418/72, 96001 Zvolen, IČO: 36020036
 29. ŠJ – chlieb, pečivo  7,43  8,48 31.01.2017 PPC, a.s., Košovská 12, 97101 Prievidza, IČO: 31561802
 30. ŠJ – mlieko, jogurt  19,28  21,61 31.01.2017 RAJO a.s. Studená 35, 82355 Bratislava, IČO: 31329519
 31. ŠJ – mliečne výrobky  70,10 79,39 31.01.2017 RAJO a.s. Studená 35, 82355 Bratislava, IČO: 31329519
 32. ŠJ – potraviny  330,13 385,88 31.01.2017 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov, IČO: 35760532
 33.  ŠJ – potraviny  166,56  199,87 31.01.2017 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto n/Váhom, IČO: 34152199
 34. ŠJ – chlieb, pečivo  31,31  34,79 31.01.2017 PPC, a.s., Košovská 12, 97101 Prievidza, IČO: 31561802
Číslo fa Predmet fakturačného plnenia Hodnota plnenia bez DPH (€) Hodnota plnenia s DPH (€) Identifikácia súvisiacej zmluvy Identifikácia súvisiacej objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ fakturačného plnenia (obchodné meno, sídlo – adresa, IČO)
1.  Mobil.telefón 01/2017  60,31  73,45 Zmluva č. 3/2010 03.02.2017 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82106 Bratislava, IČO: 35697270
2.  Plyn NBD 487 2/17  277,50  333,00 Zmluva č. 33/2014+ 19/2016 06.02.2017  SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
  3. Plyn NBD 486 2/17  318,33  382,00 Zmluva č. 32/2014 + 18/2016 06.02.2017  SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
 4.  Plyn MŠ 2/17  592,50  711,00 Zmluva č. 15/2009 + 20/2016 06.02.2017  SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
 5. Pečať rozvoja obcí + protokol  230,00  276,00 Obj.star.obce 09.02.2017  Národ.infor. stred. SR, a.s. Pribinova 4, 81109 Bratislava, IČO: 35751291
 6.  Členské r. 2017  258,50  258,50 10.02.2017  ZMO HN, V. Clementisa 52, 97101 Prievidza, IČO:31924794
 7. Poskyt.služieb v oblasti ver.obst.  390,00  390,00 Zmluva č. 33/2016 10.02.2017 EuroPro Slovensko, n.o. Na kopci 652/3 01001 Žilina, IČO: 37983598
 8. Sporák elektric. + prísluš. ŠJ  2139,70 2567,64 Obj.ved.ŠJ 13.02.2017 RM Gastro-JAZ s.r.o., Rybárska 1, 91501 Nové Mesto n/Váh. IČO: 34153004
 9. Širokopásma lambda 60 mm-DHZ  160,82 160,82 Obj.star.obce 14.02.2017 Prosport Perfor -mance Europe Nové domy 100,16400 Praha, IČO:29020239
 10. Oprava streš. krytiny na DS  42,00   50,00 Obj.star.obce 14.02.2017 DOMYSTAV s.r.o. Košovská cesta 22, 97101 Prievidza, IČO:36311383
 11. Montáž sporáka v ŠJ  62,07  74,48 Obj.ved.ŠJ 15.02.2017 RM Gastro-JAZ s.r.o., Rybárska 1, 91501 Nové Mesto n/Váh. IČO: 34153004
 12. Tesárske práce pri opr. prístr.DHZ  500,00  500,00 Obj.star.obce 16.02.2017 Jaroslav Gebrlín,97213 Malinová 362, IČO:43778712
 13. Uniformy DHZ  428,77  514,53 Obj.star.obce 16.02.2017 Firesystems,s.r.o Nižná Korňa 501, 02321 Korňa, IČO: 44543697
 14. Kamenivo – zimná údržba MK  96,45  115,74 Obj.star.obce 17.02.2017 OPEN-Ing.P.Ošvát Nádražná 1088/1, 97213 Nitr.Pravno IČO: 10888471
 15. Foto-Deň dets.folklóru  50,00  50,00 Obj.star.obce 17.02.2017 Foto Gross, Necpalská 32, 97101 Prievidza, IČO:10894128
 16. Betón.poklop – šachta pri OcU  105,92  127,10 Obj.star.obce 17.02.2017 Stavebniny Nedožery, s.r.o. Nedožerská 18/35 97212 Nedožery – Brezany, IČO: 44646054
 17. Vývoz žumpy v MŠ  61,67  74, 00 Dohoda o cene Obj.star.obce 17.02.2017 StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
18. Stuhy – Fašiangy  12,71  15,25 Obj.star.obce 17.02.2017 Galtera spol.s r.o 97211 Lazany 255, IČO: 31560679
 19. Foto Gross – Fašiangy  50,00 50,00 Obj.star.obce 22.02.2017 Foto Gross, Necpalská 32, 97101 Prievidza, IČO:10894128
 20. Pasport dopr. značenia-dopl. 190,00  190,00 Obj.star.obce  24.02.2017  LMS-spol.s r.o., M.R.Štefánika 3, 97101 Prievidza, IČO:36015351
 21. Kancelárske potreby – ŠJ  115,74  138,88 Zmluva č. 6/2009 24.02.2017  KA-VT spol.s r.o. Polomská 2, 01001 Žilina, IČO:  31559221
 22. Bank.poplatok -správa banky pre audit  50,00  60,00 Obj.star.obce 27.02.2017 Prima banka Slovensko a.s. Hodžova 11, 01001 Žilina, IČO: 31575951
 23. Revízia dets. ihrísk v MŠ  79,00  79,00 Obj.riad.MŠ 28.02.2017 Roman Mesiarik – REVTECH, Fr. Kráľa 53, 96681 Žarnovica, IČO: 40538664
24.  Seminár „Správne právo  15,00  15,00 Obj.star.obce 28.02.2017 ZMO HN, V.Clementisa 52, 97101 Prievidza, IČO: 31924794
 25. Mobil. telefón 2/17  57,17  68,00 Zmluva č. 3/2010 28.02.2017 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82106 Bratislava, IČO: 35697270
 26. Prevádzka pohrebiska 2/17  41,49  49,79 Zmluva č. 4/2007 + 17/2012 28.02.2017 Miroslava Peticová, Hlavná 353/1143, 97211 Lazany, IČO: 41057759
 27. Pohreby 2x  188,17  225,80 Zmluva č. 4/2007 + 17/2012 28.02.2017 Miroslava Peticová, Hlavná 353/1143, 97211 Lazany, IČO: 41057759
 28. Telefón MŠ,ŠJ 2/2017  23,34  28,01 Zmluva č. 36+37/2015 28.02.2017 Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28 81762 Bratislava IČO: 35763469
 29. Telefón OcU 2/2017 27,24  32,69 Zmluva č. 16/2015 28.02.2017 Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28 81762 Bratislava IČO: 35763469
 30. Vývoz kuch. odpadu 2/2017 30,00  36,00 Zmluva č. 12/2013 + 41/2016 28.02.2017 Inta, s.r.o. Rybárska 18, 91101 Trenčín, IČO: 34129863
 31. Vývoz a ulož. odpadu 2/2017  2342,56 2792,09 Zmluva č. 42/2015 + dod.1 28.02.2017 Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 91101 Trenčín, IČO:34115901
 32. ŠJ – zelenina  46,68  56,02 28.02.2017 GPM VOZ s.r.o. Neresnická cesta 3418/72, 96001 Zvolen, IČO: 36020036
 33. ŠJ-potraviny  140,15  168,17 28.02.2017 INMEDIA,spol.s r.o,Nám.SNP 11, 96001 Zvolen
 34. ŠJ-mäso  182,60  200,87 28.02.2017 Jaroslav Páleš Mäsovýroba,  Kukučínova 953/4 97201 Bojnice, IČO: 14201062
 35. ŠJ- potraviny  149,00  178,80 28.02.2017 T3613, s.r.o. Veľkonecpalská 93, 97101 Prievidza, IČO: 36347973
 36. ŠJ-potraviny  177,30  212,76 28.02.2017 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto n/Váhom, IČO: 34152199
 ˇ37. ŠJ-chlieb, pečivo  35,75  39,54 28.02.2017 PPC, a.s., Košovská 12, 97101 Prievidza, IČO: 31561802
 38. ŠJ-potraviny  210,26  252,30 28.02.2017 AGFOODS SK, s.r.o.Moyzesova 10, 90201 Pezinok  IČO: 34144579
 39. ŠJ-jablková šťava  3,31  3,97 28.02.2017 LUNYS s.r.o. Vodárenská 2011/38, 05801 Poprad-Veľká, IČO: 36472549
 40. ŠJ-hrušky, jabl.šťava  29,74  35,69 28.02.2017 LUNYS s.r.o. Vodárenská 2011/38, 05801 Poprad-Veľká, IČO: 36472549
 41. ŠJ- zeĺenina, ovocie  233,09  277,31 28.02.2017 GPM VOZ s.r.o. Neresnická cesta 3418/72, 96001 Zvolen, IČO: 36020036
 42. ŠJ – potraviny  102,45  122,94 28.02.2017 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov, IČO: 35760532
 43. ŠJ – chlieb, pečivo  33,89  37,70 28.02.2017 PPC, a.s., Košovská 12, 97101 Prievidza, IČO: 31561802
 44. Šj-potraviny  20,88  25,06 28.02.2017 ASTERA, s.r.o. Stromová č.5 91101 Trenčín, IČO: 36238091
Číslo fa Predmet fakturačného plnenia Hodnota plnenia bez DPH (€) Hodnota plnenia s DPH (€) Identifikácia súvisiacej zmluvy Identifikácia súvisiacej objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ fakturačného plnenia (obchodné meno, sídlo – adresa, IČO)
1.  Plyn 03 MŠ  558,33  670,00  Zmluva č.15/2009+ 20/2016  –  02.03.2017  SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
2.  Plyn 03    487  333,33  400,00  Zmluva č. 33/2014+ 19/2016  –  02.03.2017   SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
 3.  Plyn 03    486  358,33  430,00  Zmluva č. 32/2014- 18/2016  –  02.03.2017   SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
 4. Foto-Pochov. basy   50,00    50,00  –  Obj.star.obce 09.03.2017 Foto Gross, Necpalská 32, 97101 Prievidza, IČO:10894128
 5. Mob.tel.-doučt.      1,80    1,80  Zmluva č. 3/2010  –  10.03.2017 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82106 Bratislava, IČO: 35697270
  6.  Publikácie – novela ZP  10,42   12,50  –  Obj.ek.obce  13.03.2017 PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40, 01001 Žilina, IČO: 36371271
 7. Tlačivá pre MŠ   5,08   6,10  –  Obj.riad.MŠ  13.03.2017  ŠEVT a.s. Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica IČO: 31331131
  8. Hudob.vystup.k  „MDŽ“   400,00  400,00  Obj.star.obce  13.03.2017 Bojnická Kapela OZ, Jesenského 40, 97201 Bojnice, IČO: 37919377
 9. Zimná údržba miest.komunik.   1375,20  1650,24  Zmluva č. 35/2016 13.03.2017 I.Važan-POLES ČSĽA 148/21, 97217 Kanianka IČO: 37463322
 10.  Kontr.HP a hydr. OcU,MŠ; ;;  158,62   190,34   –  Obj.star.obce  13.03.2017 Kováčik s.r.o. 95632 Livina 41, IČO: 34108629
 11.  Oprava vchod. dverí na DS   220,00   264,00  –  Obj.star.obce  16.03.2017 DREVUM spol.  s.r.o. Tichá 4/A 01001 Žilina, IČO: 36389749
 12.  Vývoz žumpy MŠ  69,96  83,95  Dohoda o cene  Obj.star.obce 16.03.2017  StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 13.  Verej.prenos hudby v MR  32,08  38,50  –  – 22.03.2017  SLOVGRAM Jakubovo nám.14, 81348 Bratislava, IČO: 17310598
 14.  Zemné práce  246,50  295,80  Obj.star.obce  23.03.2017  M.Zimmerman Stavebniny ZIMO,97215 Kľačno, IČO: 40652874
 15.  Voda – cintorín  3,51  4,21  Zmluva č. 24/2007  –  23.03.2017  StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 16.  Voda – TJ Magura  22,23  26,68  Zmluva č. 24/2007  23.03.2017  StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 17.  Voda MŠ  218,79  262,55  Zmluva č. 24/2007  23.03.2017 StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 18. Čist. a toal.potreby OU  173,28   207,94 Zmluva č. 5/2012 24.03.2017 PP-SOT s.r.o. Kšinná,95641 IČO:43881891
 19. Outsourcing  70,00   84,00  Zmluva č. 18/2010 + 13/2012  –  24.03.2017 eRPe servis, s.r.o., SNP 1153/8, 97201 Bojnice, IČO:45852723
 20. Vývoz žúmp N.B.D.  671,34  134,27  Dohoda o cene Obj.star.obce 24.03.2017 StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 21.  Náhrada-obm. prevádz.činnosti  52,39  62,87  – Obj.star.obce  29.03.2017  Lesy SR, š.p. Švéniho 7, 97101 Prievidza IČO: 36038351
 22. Voda KM  4,21   4,21  –  29.03.2017 Rímskokatol. cirkev,farnosť Lazany 972 11, IČO: 31938701
 23.  Prevádzka pohr. 03/17  41,49  49,79 Zmluva č. 4/2007 + 17/2012  –  31.03.2017 Miroslava Peticová, Hlavná 353/1143, 97211 Lazany, IČO: 41057759
 24.  Pohreb Rovný A.  129,17   155,00  Zmluva č. 4/2007 + 17/2012  31.03.2017 Miroslava Peticová, Hlavná 353/1143, 97211 Lazany, IČO: 41057759
 25.  Mobil.telefón 03  59,07  69,90 Zmluva č. 3/2010 31.03.2017 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82106 Bratislava, IČO: 35697270
 26.  Voda NBD 486  204,75   245,70  Zmluva č. 31/2014 31.03.2017 StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 27.  Voda NBD 487  146,25  175,50 Zmluva č. 30/2014 . 31.03.2017  StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 28.  Voda OcU  246,87   296,24  Zmluva č. 24/2007  – 31.03.2017 StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 29.  Voda požiar. hydrant  4,68  5,62  Zmluva č. 29/2014 31.03.2017 StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 30.  Voda Pož. zbrojnica  2,34   2,81  Zmluva č. 28/2014  –  31.03.2017 StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 31.  Zámk.dlažba – opr.PZ 170,78 204,94 Obj.star.obce 31.03.2017 Stavebniny Nedožery s.r.o. V.B.Nedožerského 18,97212Nedožery-Brezany, IČO: 44646054
 32.  Kamenivo – miest.komunik.  222,86  267,43  – Obj.star.obce 31.03.2017 OPEN Ing.P.Ošvát Nádražná 1088/41 97213 Nitr.Pravno IČO:10888471
 33.  Telefón 03 OcU  26,13   31,36 Zmluva č. 16/2015 31.03.2017  Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28 81762 Bratislava IČO: 35763469
 34.  Telefón 03 MŠ a ŠJ  03  24,52  29,42  Zmluva č. 36 +37/2015 31.03.2017 Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28 81762 Bratislava IČO: 35763469
 35.  Vývoz odpadu 03  2247,63  2697,16 Zmluva č. 42/2015 + dod. č.1  31.03.2017 Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 91101 Trenčín, IČO:34115901
 36.  Ulož.odpadu 03  284,15   315,54  Zmluva č. 42/2015 + dod. č.1 31.03.2017 Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 91101 Trenčín, IČO:34115901
 37.  Outsourcing + toner 165,00   198,00 Zmluva č. 18/2010 + 13/2012  – 31.03.2017 eRPe servis, s.r.o., SNP 1153/8, 97201 Bojnice, IČO:45852723
 38. ŠJ-chlieb   23.86 26,37 31.03.2017  PPC, a.s., Košovská 12, 97101 Prievidza, IČO: 31561802
 39.  ŠJ-potraviny  174,23   209,08 31.03.2017  Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto n/Váhom, IČO: 34152199
 40. ŠJ – potraviny  109,03  130,84 31.03.2017  T-3613, s.r.o. Veľkonecpalská 93, 97101 Prievidza, IČO: 36347973
 41.  ŠJ-chlieb, pečivo  41,29  46,72 31.03.2017  PPC, a.s., Košovská 12, 97101 Prievidza, IČO: 31561802
  42.  ŠJ – mäso  135,00   149,56 31.03.2017  Jaroslav Páleš Mäsovýroba,  Kukučínova 953/4 97201 Bojnice, IČO: 14201062
  43.  ŠJ-potraviny  121,26   142,51 31.03.2017  GPM VOZ s.r.o. Neresnická cesta 3418/72, 96001 Zvolen, IČO: 36020036
 44.  ŠJ potraviny  117,96   141,55 31.03.2017  GPM VOZ s.r.o. Neresnická cesta 3418/72, 96001 Zvolen, IČO: 36020036
 45.  ŠJ-chlieb   17,54   19,29 31.03.2017 PPC, a.s., Košovská 12, 97101 Prievidza, IČO: 31561802
 46.  ŠJ – jablká  5,48   6,58  – 31.03.2017 LUNYS s.r.o. Vodárenská 2011/38, 05801 Poprad-Veľká, IČO: 36472549
 47.  ŠJ – jablká, šťava  3,21   3,85 31.03.2017 LUNYS s.r.o. Vodárenská 2011/38, 05801 Poprad-Veľká, IČO: 36472549
 48.  ŠJ-chlieb, pečivo  36,41  41,22 31.03.2017 PPC, a.s., Košovská 12, 97101 Prievidza, IČO: 31561802
 49.  ŠJ – potraviny  95,84   115,01 31.03.2017  INMEDIA,spol.s r.o,Nám.SNP 11, 96001 Zvolen
 50.  ŠJ- potraviny  86,62   104,19 31.03.2017 INMEDIA,spol.s r.o,Nám.SNP 11, 96001 Zvolen
 51.  ŠJ-potraviny  218,97   262,76 31.03.2017 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto n/Váhom, IČO: 34152199
 52.  ŠJ – mliečne výrobky  49,60   57,15 31.03.2017 RAJO a.s. Studená 3, 8235Bratislava, IČO.: 31329519
 53.  ŠJ – mlieko  15,28   16,81 31.03.2017 RAJO a.s. Studená 3, 8235Bratislava, IČO.: 31329519
Číslo fa Predmet fakturačného plnenia Hodnota plnenia bez DPH (€) Hodnota plnenia s DPH (€) Identifikácia súvisiacej zmluvy Identifikácia súvisiacej objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ fakturačného plnenia (obchodné meno, sídlo – adresa, IČO)
 1.  Internet  OcU II.kvart.2017 41,50 49,80 Zmluva č. 23/2008 03.04.2017  KINET s.r.o. 97225 Diviaky n/Nitricou 203, IČO:36668940
 2. Internet MŠ,ŠJ II.kvart.2017 37,45 44,94 Zmluva č. 15/2014 + 24/2008 03.04.2017 KINET s.r.o. 97225 Diviaky n/Nitricou 203, IČO:36668940
 3.  Plyn NBD 486 4/2017  358,33  430,00 Zmluva č. 32/2014 + 18/2016 05.04.2017 SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
 4.  Plyn NBD 487 4/2017  333,33  400,00 Zmluva č. 33/2014 + 19/2016 05.04.2017 SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
 5.  Plyn MŠ 4/2017  305,83 367,00 Zmluva č. 15/2009 + 20/2016 05.04.2017 SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
 6. Znal.posudok – Vyhliad.veža  100,00 100,00  – Obj.star.obce 05.04.2017 Ing.Miriam Kurišová, Budovateľská 214/4, 972 13 Nitr.Pravno, IČO: 37011456
 7. PO a BOZP II. kvart.2017  181,00  181,00  Zmluva č. 01/2010 + 10/2013  – 07.04.2017 GKV a Áč, s.r.o. Železničiarska 26, 97101 Prievidza, IČO: 36341304
 8. Seminár „Sťažnosti“  15,00  15,00  – Obj.star.obce 12.04.2017 ZMOS HN, V. Clementisa 52, 97101 Prievidza, IČO:31924794
 9. Školenie „Registratúra“  220,00  264,00  – Obj.star.obce 19.04.2017 DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava, IČO: 35810734
  10. Licencia „Registratúra“  500,00 600,00 Zmluva č. 10/2017 19.04.2017 DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava, IČO: 35810734
 11. Povolenie a naladenie radiost./DHZ  106,00 127,20 Obj.star.obce 19.04.2017 ELPRA-technik J.Vojtek, Kolónia Hviezda 104, 03608 Martin, IČO: 32664192
 12. Vývoz žumpy MŠ  61,67  74,00  Dohoda o cene Obj.star.obce 19.04.2017 StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 13. Údržba verej.osvetlenia  657,12  657,12  Zmluva č. 3/2016  – 19.04.2017 EL-MONT P. Babuliak,Mostná 32, 97251 Handlová, IČO: 10890831
 14. Dvere protipož. /chata Roveň  158,33  190,00  – Obj.star.obce 19.04.2017 BC ŠTUDIO s.r.o., Boriny 462/12, 97205 Sebedražie, IČO: 44242921
 15. Dopravné značky s prísl.  340,21  408,25  – Obj.star.obce 19.04.2017 značenie.sk,s.r.o. Východná 301/40, 97101 Prievidza, IČO: 50577557
 16. Ver.obstar. na „Obnova OcU“  1000,00  1000,00 Zmluva č. 12/2017 19.04.2017 VO-TOR s.r.o. Pri trati 15/A, 82106 Bratislava, IČO: 50634178
 17. Vývoz kuch. odpadu 3/17  40,00  48,00 Zmluva č. 12/2013 + 41/2016  – 19.04.2017 Inta, s.r.o. Rybárska 18, 91101 Trenčín, IČO: 34129863
 18. Vývoz žúmp NBD  608,68  730,42 Dohoda o cene Obj.star.obce 24.04.2017 StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 19. Poistenie  NBD  1265,46  1265,46 Zmluva č. 12/2014 24.04.2017 Allianz-Slov.poisť. a.s., Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava, IČO: 00151700
 20. Členské – IS DCOM r.2017 1299,00  1299,00 Zmluva č. 1/2015 27.04.2017 ZMO SR, Bezručova 9, 81109 Bratislava, IČO: 00584614
 21. Oprava varného kotla v ŠJ  689,00  826,80 Obj.ved.ŠJ 27.04.2017 AAA Gastro s.r.o. Rozkvet 2061/130, 01701 Považ. Bystrica, IČO: 36827789
 22. Oprava škrabky zemiakov a zel.  483,00  579,60  – Obj.ved.ŠJ 27.04.2017 AAA Gastro s.r.o. Rozkvet 2061/130, 01701 Považ. Bystrica, IČO: 36827789
 23. Seminár „Bezp. potravín v ŠJ“  20,00  20,00 Obj.ved.ŠJ 27.04.2017 ArtEdu spol.s r.o. Levická 23, 04011 Košice, IČO: 46960333
 24. Pohreb Sečianska Anna  129,17  155,00 Zmluva č. 4/2007 + 17/2012  – 28.04.2017 Miroslava Peticová, Hlavná 353/1143, 97211 Lazany, IČO: 41057759
 25. Prevádzkovanie pohrebiska 4/17  41,49  49,79 Zmluva č. 4/2007 + 17/2012 28.04.2017 Miroslava Peticová, Hlavná 353/1143, 97211 Lazany, IČO: 41057759
 26. Mobil.telefón 4/17  65,12  76,18 Zmluva č. 3/2010 30.04.2017 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82106 Bratislava, IČO: 35697270
 27. Predpl. Naša škola/MŠ  12,50  15,00 Obj.riad.MŠ 30.04.2017 PAMIKO spol.s r.o. Račianska 89, 83102 Bratislava 3, IČO: 31320007
 28. Stuhy na“Máj“  8,48  10,18 Obj.star.obce 30.04.2017 GALTERA spol.s r.o., Lazany 255, 97211,IČO: 31560679
29. Dlažba-úpravy na ihrisku  25,37  30,44 Obj.star.obce 30.04.2017 Stavebniny Nedožery s.r.o. V.B.Nedožerského 18,97212Nedožery-Brezany, IČO: 44646054
 30. Telefón OcU 4/17  26,13  31,36 Zmluva č. 11/2017 30.04.2017 Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28 81762 Bratislava IČO: 35763469
 31. Telefón MŠ,ŠJ 4/17  23,34  28,01 Zmluva č. 36+ 37/2015 30.04.2017 Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28 81762 Bratislava IČO: 35763469
 32. Vývoz a ulož. odpadu 4/17  2885,51  2999,76 Zmluva č. 42/2015 + dod.č.1 30.04.2017 Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 91101 Trenčín, IČO:34115901
 33. Outsourcing 4/17  70,00  84,00 Zmluva č. 18/2010 + 13/2012 30.04.2017 eRPe servis, s.r.o., SNP 1153/8, 97201 Bojnice, IČO:45852723
 34. ŠJ-potraviny 126,74  149,74 30.04.2017  INMEDIA,spol.s r.o,Nám.SNP 11, 96001 Zvolen
 35. ŠJ – potraviny 73,40  85,08 30.04.2017  GPM VOZ s.r.o. Neresnická cesta 3418/72, 96001 Zvolen, IČO: 36020036
 36. ŠJ – jablká  4,50  5,40 30.04.2017  LUNYS s.r.o. Vodárenská 2011/38, 05801 Poprad-Veľká, IČO: 36472549
 37.  ŠJ-chlieb, pečivo  38,80  43,26 30.04.2017  PPC, a.s., Košovská 12, 97101 Prievidza, IČO: 31561802
 38. ŠJ-potraviny 61,10  73,32 30.04.2017  ASTERA s.r.o. Stromová č.5, 91101 Trenčín, IČO: 36238091
 39. ŠJ-potraviny  81,15  100,37 30.04.2017  Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto n/Váhom, IČO: 34152199
 40. ŠJ-mäso 119,25  131,60 30.04.2017  Jaroslav Páleš Mäsovýroba,  Kukučínova 953/4 97201 Bojnice, IČO: 14201062
 41. ŠJ – Jablká 6,05  7,26 30.04.2017  LUNYS s.r.o. Vodárenská 2011/38, 05801 Poprad-Veľká, IČO: 36472549
 42. ŠJ-jablká 2,22  2,66 30.04.2017  LUNYS s.r.o. Vodárenská 2011/38, 05801 Poprad-Veľká, IČO: 36472549
 43.  ŠJ-mlieko 15,28 16,81 30.04.2017  RAJO a.s. Studená 3, 8235Bratislava, IČO.: 31329519
 44. ŠJ – maslo 47,36  52,10 30.04.2017  RAJO a.s. Studená 3, 8235Bratislava, IČO.: 31329519
 45. ŠJ-potraviny  116,28  139,54 30.04.2017 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov IČO: 35760532
 46. ŠJ-potraviny  168,92  202,70 30.04.2017 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto n/Váhom, IČO: 34152199
 47. ŠJ-potraviny  109,81  131,77 30.04.2017 GPM VOZ s.r.o. Neresnická cesta 3418/72, 96001 Zvolen, IČO: 36020036
 48. ŠJ-potraviny  138,88  163,37 30.04.2017 T-3613, s.r.o. Veľkonecpalská 93, 97101 Prievidza, IČO: 36347973
 49.  ŠJ-chlieb, pečivo  25,69  28,63 30.04.2017  PPC, a.s., Košovská 12, 97101 Prievidza, IČO: 31561802
 50. ŠJ-potraviny  141,30  169,56 30.04.2017 T-3613, s.r.o. Veľkonecpalská 93, 97101 Prievidza, IČO: 36347973
 51. ŠJ-potraviny  103,83  124,60 30.04.2017 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto n/Váhom, IČO: 34152199
Číslo fa Predmet fakturačného plnenia Hodnota plnenia bez DPH (€) Hodnota plnenia s DPH (€) Identifikácia súvisiacej zmluvy Identifikácia súvisiacej objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ fakturačného plnenia (obchodné meno, sídlo – adresa, IČO)
 1. Plyn MŠ 05/17 117,50  141,00 Zmluva č. 15/2009 + 20/2016 03.05.2017  SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
 2. Plyn NBD 487  333,33  400,00 Zmluva č. 33/2014 + 19/2016 SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
 3. Plyn NBD 486  358,33  430,00 Zmluva č. 32/2014 + 18/2016 03.05.2017 SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
 4.  Odznaky „Výstup na Maguru“  110,00  132,00 Obj.star.obce 03.05.2017 J.Snoha DALI X press, M.R. Štefánika 128/14 97101 Prievidza, IČO: 46382948
  5. Servisné služby -registr. 4/17  30,00  36,00 Zmluva č. 10/2017 04.05.2017  DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava, IČO: 35810734
 6. Predpl.Poradca 2018/I.časť  24,50 29,40 Obj.star.obce 05.05.2017 Poraca s.r.o. Pri Celulózke 40, 01001 Žilina, IČO: 36371271
  7. Licencia – Verejná správa  80,00  96,00 09.05.2017 Poradca podnikatela,spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, IČO: 31592503
 8. Fotorep. Sadenie mája  50,00  50,00 Obj.star.obce 09.05.2017  Foto Gross, Necpalská 32, 97101 Prievidza, IČO:10894128
  9. Kosenie verej. priestranstiev  711,80  711,80 Zmluva č. 9/2011 10.05.2017 K.Klopčeková, SERVIS ZELENE Mladých 428/1 97212 Nedožery Brezany, IČO: 45668574
 10. Fotorep. Výstup na Maguru  59,45  59,45 Obj.star.obce 17.05.2017   Foto Gross, Necpalská 32, 97101 Prievidza, IČO:10894128
  11. Poháre- súťaž DHZ o pohár strarostky obce  211,00  253,20 Obj.star.obce 22.05.2017 TOPA SPORT, s.r.o. Slovenská 1495/10m 08501 Bardejov, IČO: 36500623
  12. Stav.práce – multifunkčné ihrisko  784,00   784,00 Obj.star.obce 23.05.2017 LANA SLOVAKIA s.r.o. Prievidzská 22/1 97201 Bojnice, IČO: 50714040
  13. Vývoz kuch. odpadu 4/2017  30,00  36,00 Zmluva č. 12/2013 + 41/2016 23.05.2017  Inta, s.r.o. Rybárska 18, 91101 Trenčín, IČO: 34129863
 14. Odpadkové koše  280,00  336,00  – Obj.star.obce 24.05.2017 ELKOPLAST Slovakia s.r.o. Partizánska 493/80, 91451 Trenč. Teplice, IČO: 36851264
 15. Publikácia – normy pre ŠJ  36,90  36,90 Obj.ved.ŠJ 24.05.2017 Tlačiareň IRIS, s.r.o. Žitavská 14 82107 Bratislava IČO: 48058629
 16. Učebné pomôcky MŠ  144,17  173,00 Obj.riad.MŠ  26.05.2017 ELARIN s.r.o. Trnkov 44,08212 IČO: 45240841
 17. Prevádzkovanie pohreb. 5/17  41,49  49,79 Zmluva č. 4/2007 + 17/2012 26.05.2017 Miroslava Peticová, Hlavná 353/1143, 97211 Lazany, IČO: 41057759
 18. Pohreb Čavojská Albína  129,17  155,00 Zmluva č. 4/2007 + 17/2012 26.05.2017 Miroslava Peticová, Hlavná 353/1143, 97211 Lazany, IČO: 41057759
 19. Reprodukcia hudby v MR  17,00  20,40  – 29.05.2017 SOZA, Rastislavova 3, 82108 Bratislava, IČO: 00178454
 20. Seminár „E- goverment“  15,00  15,00 29.05.2017 ZMOS HN, V. Clementisa 52, 97101 Prievidza, IČO:31924794
 21. Predpl. Poradca 2018/II.časť  24,50  29,40 29.05.2017 Poraca s.r.o. Pri Celulózke 40, 01001 Žilina, IČO: 36371271
 22. Okná na starú školu/KM  2844,78  3413,74 Obj.star.obce 30.05.2017 SLOVAKTUAL s.r.o. Pravenec 272, 97216, IČO: 00693511
  23. Vývoz žúmp NBD  668,36  802,03 Dohoda o cene Obj.star.obce 31.05.2017 StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 24. Vývoz žumpy MŠ  61,67  74,00 Dohoda o cene Obj.star.obce 31.05.2017 StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 25.  Fotorep. súťaž DZH-HNHL 7. ročník  50,00  50,00 Obj.star.obce 31.05.2017   Foto Gross, Necpalská 32, 97101 Prievidza, IČO:10894128
 26. Mobil. telefón 5/17  58,57  69,42 Zmluva č. 3/2010 31.05.2017  Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82106 Bratislava, IČO: 35697270
 27. Serv.služby 5/17  30,00  36,00 Zmluva č. 10/2017 31.05.2017  DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava, IČO: 35810734
 28. Doprava – Kapsiarik na Fačkovské sedlo  74,52  89,42 Obj.star.obce 31.05.2017 SAD Prievidza a.s. Ciglianska cesta 1, 97101 Prievidza, IČO: 36324043
 29. Telefón MŠ, ŠJ 5/17  23,34  28,01 Zmluva č. 36+37/2015 31.05.2017  Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28 81762 Bratislava IČO: 35763469
 30. Telefón OcU 5/17  26,62  31,94 Zmluva č. 11/2017 31.05.2017  Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28 81762 Bratislava IČO: 35763469
 31. Vývoz a ulož. odpadu 5/17  2561,16  3042,08 Zmluva č. 42/2015  + dod. č.1 31.05.2017 Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 91101 Trenčín, IČO:34115901
 32. Outsourcing 5/17  70,00  84,00 Zmluva č. 18/2010 + 13/2012 31.05.2017 eRPe servis, s.r.o., SNP 1153/8, 97201 Bojnice, IČO:45852723
 33. Zapožič. búrac. kladiva /DHZ/  10,00  12,00 Obj.star.obce 31.05.2017 Stavebniny Nedožery s.r.o. V.B.Nedožerského 18,97212Nedožery-Brezany, IČO: 44646054
 34. Propagačné predm.-notes s logom obce  1081,99  1081,99 Obj.star.obce 31.05.2017 National Pen, PO BOX 1615, 800 90 Bratislava, IČO: 9726444
 35. Dobropis-prop. predm-notes  -921,00  -921,00 31.05.2017 National Pen, PO BOX 1615, 800 90 Bratislava, IČO: 9726444
 36. ŠJ – chlieb  23,55  26,03 31.05.2017 PPC, a.s., Košovská 12, 97101 Prievidza, IČO: 31561802
 37. ŠJ – potraviny  60,00  60,00 31.05.2017 VITMEX J. Margala, Malé Kosihy 10, 943 61, IČO: 48059536
 38. ŠJ – mraz.zel.  3,99  4,07 31.05.2017  INMEDIA,spol.s r.o,Nám.SNP 11, 96001 Zvolen
 39. ŠJ – potraviny  152,96  175,19 31.05.2017 INMEDIA,spol.s r.o,Nám.SNP 11, 96001 Zvolen
 40. ŠJ- ovocie, zelenina  95,31  114,37 31.05.2017 GPM VOZ s.r.o. Neresnická cesta 3418/72, 96001 Zvolen, IČO: 36020036
 41. ŠJ – mliečne výrobky  40,06  45,71 31.05.2017  RAJO a.s. Studená 3, 8235Bratislava, IČO.: 31329519
 42. ŠJ – mlieko, jogurt  21,61  24,41 31.05.2017 RAJO a.s. Studená 3, 8235Bratislava, IČO.: 31329519
 43. ŠJ- potraviny  166,14  199,37 31.05.2017 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10, 90201 Pezinok IČO: 34144579
 44. ŠJ – mäso  144,46  159,38 31.05.2017 Jaroslav Páleš Mäsovýroba,  Kukučínova 953/4 97201 Bojnice, IČO: 14201062
 45. ŠJ-chlieb, pečivo  23,18  26,05 31.05.2017 PPC, a.s., Košovská 12, 97101 Prievidza, IČO: 31561802
 46. ŠJ – zelenina  12,27  14,72 31.05.2017 LUNYS s.r.o. Vodárenská 2011/38, 05801 Poprad-Veľká, IČO: 36472549
 47. ŠJ-zelenina, ovocie  65,31  78,37 31.05.2017 GPM VOZ s.r.o. Neresnická cesta 3418/72, 96001 Zvolen, IČO: 36020036
 48. ŠJ- chlieb, pečivo  28,99  32,55 31.05.2017 PPC, a.s., Košovská 12, 97101 Prievidza, IČO: 31561802
 49. ŠJ – jablková šťava  20,00  24,00 31.05.2017 LUNYS s.r.o. Vodárenská 2011/38, 05801 Poprad-Veľká, IČO: 36472549
 50. ŠJ – potraviny  79,20  95,04 31.05.2017 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov IČO: 35760532
 51. ŠJ-potraviny  243,59  292,31 31.05.2017 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto n/Váhom, IČO: 34152199
 52. ŠJ – chlieb  32,41  35,83 31.05.2017 PPC, a.s., Košovská 12, 97101 Prievidza, IČO: 31561802
 53. ŠJ – jablková šťava  14,47  17,36 31.05.2017 LUNYS s.r.o. Vodárenská 2011/38, 05801 Poprad-Veľká, IČO: 36472549
Číslo fa Predmet fakturačného plnenia Hodnota plnenia bez DPH (€) Hodnota plnenia s DPH (€) Identifikácia súvisiacej zmluvy Identifikácia súvisiacej objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ fakturačného plnenia (obchodné meno, sídlo – adresa, IČO)
1.  Plyn 06 MŠ  50,00  66,00  Zmluva č. 15/2009 + 20/2016  – 02.06.2017  SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
 2. Plyn 06  486 358,33  430,00  Zmluva č. 32/2014 + 18/2016 02.06.2017  SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
 3. Plyn 06    487  333,33  400,00 Zmluva č. 33/2014 + 19/2016  – 02.06.2017  SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
 4. Podlah.krytina do MŠ-šatne  441,72  530,00 Obj.riad.MŠ 08.06.2017 AB KOBERCE s.r.o.,Súbežná 151/7, 97101 Preividza, IČO: 47186151
 5. Víťaz.poháre na „Uličk.turnaj obce“  82,08  98,50 Obj.star.obce 13.06.2017 TOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov, IČO: 36500623
 6. Prepl.“Predškol. výchova“ – MŠ   3,00    3,60 Obj.riad.MŠ 13.06.2017 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B.Bystrica, IČO: 36631124
 7. Kosenie verej. priestranstiev  1492,37  1492,37  Zmluva č. 9/2011 13.06.2017 K.Klopčeková Servis zelene, Mladých 428/1, 97212 Nedožery -Brezany, IČO: 456685774
 8. Členský príspevok  235,30   235,30  – 13.06.2017 OZ Žiar, Nám. baníkov 5, 97251 Handlová IČO: 42024803
 9. Vývoz žumpy OcU  61,67  74,00 Dohoda o cene  Obj.star.obce 14.06.2017 StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 10. Čistenie odpad. potrubia OcU  48,97  58,76 Dohoda o cene Obj.star.obce 14.06.2017 StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 11. Infor.tabuľa na cykl.stoj-OcU  120,00   120,00 Obj.star.obce 19.06.2017 Foto Gross, Necpalská 32, 97101 Prievidza, IČO:10894128
 12. Čistenie odpad. potrubia OcU  48,97  58,76 Dohoda o cene Obj.star.obce 19.06.2017 StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 13. Vývoz kuch. odpadu 5/17  40,00  48,00 Zmluva č. 12/2013+ 41/2016 22.06.2017 Inta, s.r.o. Rybárska 18, 91101 Trenčín, IČO: 34129863
 14. Oprava cirkul. čerpadla NBD 486  20,00   20,00 Obj.star.obce 23.06.2017 V. Richter, Budovateľská 1086/43, 97213 Nitr.Pravno, IČO:45711798
 15. Vodné NBD 487  147,42  176,90 Zmluva č. 30/2014 26.06.2017 StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 16. Vodné NBD 486  212,94  255,53  Zmluva č. 31/2014 26.06.2017 StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 17. Pohreb Valach, Turcelová  258,533  310,00 Zmluva č. 4/2007 + 17/2012 28.06.2017 Miroslava Peticová, Hlavná 353/1143, 97211 Lazany, IČO: 41057759
 18. Prevádzka pohrebiska 06  41,49  49,79 Zmluva č. 4/2007 + 17/2012 28.06.2017 Miroslava Peticová, Hlavná 353/1143, 97211 Lazany, IČO: 41057759
 19. Fotorep. Uličk. turnaj obce  50,00  50,00 28.06.2017 Foto Gross, Necpalská 32, 97101 Prievidza, IČO:10894128
 20. Fotopasce  s prílušenstvom  575,00  690,00 Obj.star.obce 28.06.2017 IBO s.r.o. Bratislavská 50, 91105 Trenčín IČO: 36340073
 21. Dobropis vodné Pož.hydrant  -4,68  -5,62 Zmluva č. 29/2014 30.06.2017 StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 22. Nožnicové stany  467,50  561,00 Obj.star.obce 30.06.2017 UDERMAN s.r.o. Na Kameni 385/5, 08641 Raslavice, IČO: 47485353
 23. Mobil.telefón 06  59,12 69,96 Zmluva č. 3/2010 30.06.2017 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82106 Bratislava, IČO: 35697270
 24. Vývoz žúmp NBD  674,33  809,20 Dohoda ocene Obj.star.obce 30.06.2017 StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 25. Výber dodávat. -VO  Prístavba šport. haly  1400,00  1680,00 Zmluva č. 16/2017 30.06.2017 Externé obstarávanie s.r.o. Pekárska 11,92242 Trnava, IČO: 47669683
 26. Tlačivá pre MŠ  9,78  11,74 Obj.star.obce 30.06.2017 ŠEVT, a.s. Cementárenská cesta 16, 97472 B.Bystrica, IČO: 31331131
 27. Telefón MŠ,ŠJ 06  23,60  28,32 Zmluva č. 36+37/2015 30.06.2017 Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28 81762 Bratislava IČO: 35763469
 28. Telefón OcU 06  26,62  31,94 Zmluva č. 11/2017 30.06.2017 Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28 81762 Bratislava IČO: 35763469
 29. Vývoz žumpy MŠ  61,67  74,00 Dohoda o cene Obj.star.obce 30.06.2017 StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 30. Servis. služby 06  30,00  36,00 Zmluva č. 10/2017 30.06.2017 DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava, IČO: 35810734
 31. Outsourcing 06  70,00  84,00 Zmluva č. 18/2010 + 13/2012 30.06.2017 eRPe servis, s.r.o., SNP 1153/8, 97201 Bojnice, IČO:45852723
 32. Vývoz kuchyn. odpadu 06  40,00  48,00  Zmluva č. 12/2013 + 41/2016 30.06.2017 Inta, s.r.o. Rybárska 18, 91101 Trenčín, IČO: 34129863
 33. Vývoz a ulož. odpadu 06 3283,14  3900,53 Zmluva č. 42/2015 + dod.1 30.06.2017 Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 91101 Trenčín, IČO:34115901
 34. Hadice DHZ  183,58  220,30 Obj.star.obce 30.06.2017 SPORTFIRE s.r.o. Poľný Kesov 268, 95115, IČO: 46548238
 35. ŠJ-chlieb, pečivo 44,09  49,05 30.06.2017 PPC, a.s., Košovská 12, 97101 Prievidza, IČO: 31561802
 36. ŠJ – potraviny  62,65  75,18 30.06.2017 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto n/Váhom, IČO: 34152199
 37. ŠJ- mäso  188,06  207,48 30.06.2017 Jaroslav Páleš Mäsovýroba,  Kukučínova 953/4 97201 Bojnice, IČO: 14201062
 38. ŠJ-potraviny  69,62  83,54 30.06.2017 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10, 90201 Pezinok IČO: 34144579
 39. ŠJ-ovocie, zelenina  141,62  169,94 30.06.2017 GPM VOZ s.r.o. Neresnická cesta 3418/72, 96001 Zvolen, IČO: 36020036
 40. ŠJ-potraviny  105,01  123,07 30.06.2017 INMEDIA,spol.s r.o,Nám.SNP 11, 96001 Zvolen
 41. ŠJ-potraviny  66,24  79,49 30.06.2017 INMEDIA,spol.s r.o,Nám.SNP 11, 96001 Zvolen
 42. ŠJ-potraviny  150,20  172,82 30.06.2017 INMEDIA,spol.s r.o,Nám.SNP 11, 96001 Zvolen
 43. ŠJ-ovocie, zelenina  197,34  233,81 30.06.2017 GPM VOZ s.r.o. Neresnická cesta 3418/72, 96001 Zvolen, IČO: 36020036
 44. ŠJ- chlieb, pečivo  24,65  27,23 30.06.2017 PPC, a.s., Košovská 12, 97101 Prievidza, IČO: 31561802
 45. ŠJ-chlieb, pečivo  29,11  32,44 30.06.2017 PPC, a.s., Košovská 12, 97101 Prievidza, IČO: 31561802
Číslo fa Predmet fakturačného plnenia Hodnota plnenia bez DPH (€) Hodnota plnenia s DPH (€) Identifikácia súvisiacej zmluvy Identifikácia súvisiacej objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ fakturačného plnenia (obchodné meno, sídlo – adresa, IČO)
1.  Internet III.kv. MŠ,ŠJ   37,45   44,94  Zmluva č. 15/2014 + 24/2008  – 03.07.2017  KINET s.r.o. 97225 Diviaky n/Nitricou 203, IČO:36668940
 2. Internet III.kv. OcU  41,50  49,80 Zmluva č. 23/2008 03.07.2017 KINET s.r.o. 97225 Diviaky n/Nitricou 203, IČO:36668940
 3. Plyn 07  487  333,33  400,00 Zmluva č. 33/2014 + 19/2016 03.07.2017 SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
 4. Plyn 07   486  358,33  430,00 Zmluva č. 32/2014 + 18/2016 03.07.2017 SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
 5. Plyn 07 MŠ  45,83  55,00 Zmluva č. 15/2009 + 20/2016 03.07.2017 SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
 6. BOZP a PO III. kv.  181,00   181,00 Zmluva č. 01/2010 + 10/2013 10.07.2017 GKV a Áč, s.r.o. Železničiarska 26, 97101 Prievidza, IČO: 36341304
 7. Fotorep. „Turnaj vyslúžilcov“  50,00  50,00 Obj.star.obce 10.07.2017 Foto Gross, Necpalská 32, 97101 Prievidza, IČO:10894128
 8. Schody nožnicové-chata  189,78  227,74 Obj.star.obce 10.07.2017 PROFI ONE spol.s r.o. Pluhová 66, 83103 Bratislava, IČO: 45449279
 9. Staveb.práce – Príst.šport.haly  30694,88  36833,62 Zmluva č. 24/2017 12.07.2017 L.I.R.R. s.r.o.  Necpalská 30, 97101 Prievidza IČO: 36296414
 10. Čistiace prostr. ŠJ  254,97  305,96 Obj.ved.ŠJ 14.07.2017 M.Moravanský -U Anežky, Športová 17/10 97226 Nitr. Rudno, IČO: 43625886
 11. Čistriace prostr. MŠ  207,56  249,07 Obj.riad.MŠ 14.07.2017 M.Moravanský -U Anežky, Športová 17/10 97226 Nitr. Rudno, IČO: 43625886
 12. Učebné pomôcky MŠ  350,02   420,03 Obj.riad.MŠ 18.07.2017 DAFFER s.r.o. Včelárska 1, 97101 Prievidza IČO: 36320439
 13. Predpl. Účtov. ROPO 2018  81,67  98,00 18.07.2017 Wolters Kluwer s.r.o.,Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava, IČO: 31348262
 14.  Šatňová lavica – KM  135,05  162,06 Obj.star.obce 21.07.2017 AKD, s.r.o. Hodská 370/44 92401 Galanta, IČO:44865058
 15. Exter.manaž.- Obnova OcÚ  476,03  476,03 Zmluva č. 15/2017 21.07.2017 Gemini People s.r.o. Riazanská 46, 83103 Bratislava, IČO: 47431695
 16. Kancelársky papier OcU  58,10  69,72 Obj.star.obce 28.07.2017 KA-VT spol.s r.o., Polomská 2 01001 Žilina, IČO: 31559221
 17. Verej.obstaráv.- Obnova ver. osvetlenia  600,00  600,00 Zmluva č.

33/2016

28.07.2017 EuroPro Slovenské n.o. Na Kopci 652/3 01001 Žilina, IČO: 37983598
 18. Prepl. Finanč. spravodaj 2018  22,00 26,40 31.07.2017 Poradca podnikateľa spol. s r.o. M. Rázusa 23/A 01001 Žilina, IČO: 31592503
 19. Pohreb Škultétyová, Lacková, Bugárová  387,50  465,00 Zmluva č. 4/2007 + 17/2012 31.07.2017 Miroslava Peticová, Hlavná 353/1143, 97211 Lazany, IČO: 41057759
 20. Prevádzka pohrebiska 07  41,49 49,79 Zmluva č. 4/2007 + 17/2012 31.07.2017 Miroslava Peticová, Hlavná 353/1143, 97211 Lazany, IČO: 41057759
 21. Mobil.telefón 07  94,79  112,96  Zmluva č. 3/2010 31.07.2017 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82106 Bratislava, IČO: 35697270
 22. Servisné služby 07  30,00  36,00 Zmluva č. 10/2017 31.07.2017 DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava, IČO: 35810734
 23. Vývoz žúmp NBD  123,33  148,00 Dohoda o cene Obj.star.obce 31.07.2017 StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 24. Vývoz odpadu zo skládky  1028,97  1234,76 Zmluva č. 42/2015 + dod.1 31.07.2017 Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 91101 Trenčín, IČO:34115901
 25. Kosenie verej. priestranstiev  851,73  851,73 Zmluva č. 9/2011 31.07.2017 K.Klopčeková Servis zelene, Mladých 428/1, 97212 Nedožery -Brezany, IČO: 456685774
 26. Stravenky – júl  75,00  90,00 Obj.star.obce 31.07.2017 Emília Pipíšková, Nedožerského 117, 97212 Nedožery-Brezany, IČO: 33650381
 27. Prenájom pozemku 22,47  22,47 Zmluva č. 25/2017 31.07.2017 Lesy SR, š.p. Švéniho 7, 97101 Prievidza IČO: 36038351
 28. Telefón MŠ,ŠJ 07  23,64  28,37 Zmluva č. 22 + 23/2017 31.07.2017 Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28 81762 Bratislava IČO: 35763469
 29. Telefón OcU 07  26,13  31,36 Zmluva č. 11/2017 31.07.2017 Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28 81762 Bratislava IČO: 35763469
 30. Vývoz a ulož. odpadu 07  2563,45  3044,37 Zmluva č. 42/2015 + dod.č.1 31.07.2017 Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 91101 Trenčín, IČO:34115901
 31. Oursourcing + antivír.progr. 07  109,00  130,80 Zmluva č. 18/2010 + 13/2012 31.07.2017 eRPe servis, s.r.o., SNP 1153/8, 97201 Bojnice, IČO:45852723
 32. ŠJ-chlieb, pečivo  32,48  36,19 31.07.2017 PPC, a.s., Košovská 12, 97101 Prievidza, IČO: 31561802
 33. ŠJ-mäso  81,95  90,15 31.07.2017 Jaroslav Páleš Mäsovýroba,  Kukučínova 953/4 97201 Bojnice, IČO: 14201062
 34. ŠJ – ovocie, zelenina  97,17  116,60 31.07.2017 GPM VOZ s.r.o. Neresnická cesta 3418/72, 96001 Zvolen, IČO: 36020036
 35. ŠJ- potraviny  101,44  121,73 31.07.2017 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto n/Váhom, IČO: 34152199
 36. ŠJ-ovocie, zelenina  145,70  171,84 31.07.2017 GPM VOZ s.r.o. Neresnická cesta 3418/72, 96001 Zvolen, IČO: 36020036
37. ŠJ-chlieb  7,82  8,60 31.07.2017 PPC, a.s., Košovská 12, 97101 Prievidza, IČO: 31561802
 38. ŠJ-chlieb, pečivo  13,75  15,13 31.07.2017 PPC, a.s., Košovská 12, 97101 Prievidza, IČO: 31561802
 39. ŠJ-ovocie, zelenina  60,84  73,01 31.07.2017 GPM VOZ s.r.o. Neresnická cesta 3418/72, 96001 Zvolen, IČO: 36020036
Číslo fa Predmet fakturačného plnenia Hodnota plnenia bez DPH (€) Hodnota plnenia s DPH (€) Identifikácia súvisiacej zmluvy Identifikácia súvisiacej objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ fakturačného plnenia (obchodné meno, sídlo – adresa, IČO)
1.  Plyn MŠ  08 45,83 55,00 Zmluva č. 15/2009 + 20/2016 02.08.2017  SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
 2. Plyn 487 NBD 08 333,33 400,00 Zmluva č. 33/2014 + 19/2016 02.08.2017 SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
 3. Plyn 486 NBD 08 358,33 430,00 Zmluva č. 32/2014 + 18/2016 02.08.2017 SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
 4. Poháre-Nočná hasič.súťaž 193,80 232,56 Obj.star.obce 07.08.2017 TOPA SPORT s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov, IČO: 36500623
 5. Vývoz žúmp NBD  549,01  658,81 Dohoda o cene Obj.star.obce 10.08.2017 StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 6. Príslušenstvo k IVECU-dotácia  1528,78  1834,54 Zmluva č. 17/2017 17.08.2017 FLORIAN s.r.o. Priekopská 26, 03608 Martin, IČO: 36427969
 7. Fotoreport z NHS  50,00  50,00 Obj.star.obce 18.08.2017 Foto Gross, Necpalská 32, 97101 Prievidza, IČO:10894128
 8. Stav.práce- telocvičňa  38332,81  45999,37 Zmluva č. 24/2017 24.08.2017 L.I.R.R. s.r.o.  Necpalská 30, 97101 Prievidza IČO: 36296414
 9. Zásahové obleky DHZ-dotácia  1183,00  1419,660 Zmluva č. 17/2017 25.08.2017 SPORTFIRE s.r.o. Poľný Kesov 268, 95115, IČO:46548238
 10. Aktual.poč.prog. v ŠJ  32,70  39,24 Obj.ved.ŠJ 31.08.2017 Soft-GL spol.s r.o. Belehradská 1, 04013 Košice, IČO: 361822214
 11. Mobil.telef. 08 71,03  84,20 Zmluva č. 3/2010 31.08.2017 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82106 Bratislava, IČO: 35697270
 12. Pohreb Dobrotka  150,00  180,00 Zmluva č. 4/2007 + 17/2012 31.08.2017 Miroslava Peticová, Hlavná 353/1143, 97211 Lazany, IČO: 41057759
 13. Prevádzka pohrebiska 08  41,49  49,79 Zmluva č. 4/2007 + 17/2012 31.08.2017 Miroslava Peticová, Hlavná 353/1143, 97211 Lazany, IČO: 41057759
 14. Obedy za 08  167,50  201,00 Obj.star.obce 31.08.2017 Emília Pipíšková, Nedožerského 117, 97212 Nedožery-Brezany, IČO: 33650381
 15. Servisné služby 08  30,00  36,00 Zmluva č. 10/2017 31.08.2017 DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava, IČO: 35810734
 16. Telefón MŠ, ŠJ  23,34  28,01 Zmluva č. 22+23/2017 31.08.2017 Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28 81762 Bratislava IČO: 35763469
 17. Telefón OcU 08  26,36  31,63 Zmluva č. 11/2017 31.08.2017 Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28 81762 Bratislava IČO: 35763469
 18. Audit za r.2016  782,90  782,90 Zmluva č. 42/2014 31.08.2017 Ing.Milena Korcová, ul.Š. Moyzesa 38/9, 96501 Žiar n/Hronom, IČO: 30197996
 19. Vývoz a ulož. odpadu 08 2549,95  3030,87 Zmluva č. 42/2015 + dod. 1 31.08.2017 Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 91101 Trenčín, IČO:34115901
 20. Outsourcing 08  70,00  84,00 Zmluva č. 18/2010 + 13/2012 31.08.2017 eRPe servis, s.r.o., SNP 1153/8, 97201 Bojnice, IČO:45852723
Číslo fa Predmet fakturačného plnenia Hodnota plnenia bez DPH (€) Hodnota plnenia s DPH (€) Identifikácia súvisiacej zmluvy Identifikácia súvisiacej objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ fakturačného plnenia (obchodné meno, sídlo – adresa, IČO)
1.  Plyn 486 NBD 09 358,33  430,00 Zmluva č. 32/2014 + 18/2016 04.09.2017  SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
 2. Plyn 487 NBD 09  333,33  400,00 Zmluva č. 33/2014 + 19/2016 04.09.2017 SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
 3. Plyn MŠ  09 95,00  114,00 Zmluva č. 15/2009 + 20/2016 04.09.2017 SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
 4. Krytina na PZ  8522,43 10226,92 Zmluva č. 29/2017 11.09.2017 TST service PD s.r.o., SNP 1154/17, 97201 Bojnice, IČO: 50606719
 5. Voda II.polr. PZ  1,17  1,40 Zmluva č. 28/2014 13.09.2017 StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 6. Voda II.polr. OcU  269,28  323,14  Zmluva č. 24/2007 13.09.2017 StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 7. Voda II.polr. TJ Magura  73,47

 

 88,16  Zmluva č. 24/2007 13.09.2017 StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 8. Voda II.polr. DS  18,91  22,69  Zmluva č. 24/2007 21.09.2017 StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 9.  Vývoz žúmp NBD  742,63  891,16  Dohoda o cene Obj.star.obce 21.09.2017 StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 10. Doprava – Roveň spevácka prehl.  82,92  99,50 Obj.star.obce 27.09.2017 SAD Prievidza a.s. Ciglianska cesta 1, 97101 Prievidza, IČO: 36324043
 11. Predpl. Aktual. zákonov 2018 23,00 27,60 27.09.2017 Poradca s.r.o. Pri celulózke 40 01001 Žilina, IČO: 36371271
 12. Reklamné tričká  637,50  637,50 Obj.star.obce 27.09.2017 MGJ plus s.r.o. Hviezdoslavova 475/3, 97101 Prievidza, IČO: 48021644
 13. Stav.práce – Príst.šport.haly  20875,61  25050,73 Zmluva č. 24/2017 27.09.2017 L.I.R.R. s.r.o.  Necpalská 30, 97101 Prievidza IČO: 36296414
 14. Voda III.kv. NBD 487  149,78  179,74 Zmluva č. 30/2014 29.09.2017 StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 15. Voda III.kv. NBD 486  226,49  271,79 Zmluva  č. 31/2014 29.09.2017 StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 16.  Krytina na PZ  11400,14  13680,17  Zmluva č. 29/2017 30.09.2017 TST service PD s.r.o., SNP 1154/17, 97201 Bojnice, IČO: 50606719
 17. Mobil.telef. 09  72,53  85,70 Zmluva č. 3/2010  – 30.09.2017 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82106 Bratislava, IČO: 35697270
 18. Servisné služby 09  30,00  36,00 Zmluva č. 10/2017 30.09.2017 DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava, IČO: 35810734
 19. Telefón OcU 09  27,19  32,63 Zmluva č. 11/2017 30.09.2017 Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28 81762 Bratislava IČO: 35763469
 20. Telefón MŠ,ŠJ 09  23,34  28,01 Zmluva č. 22+23/2017  – 30.09.2017 Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28 81762 Bratislava IČO: 35763469
 21. Voda II.polr. MŠ  152,79  183,35 Zmluva č. 24/2007 30.09.2017 StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 22. Vývoz a ulož. odpadu 09  2531,62  3012,54  Zmluva č.  42/2015 + dod. č. 1 30.09.2017 Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 91101 Trenčín, IČO:34115901
 23. OSB dosky- volebná stena  19,00  22,80 Obj.star.obce 30.09.2017 Stavebniny Nedožery s.r.o. V.B.Nedožerského 18, 97212 Nedožery-Brez. IČO: 44646054
 24. Vývoz kuchyn. odpadu 09  30,00  36,00 Zmluva č. 12/2013 + 41/2016 30.09.2017 Inta, s.r.o. Rybárska 18, 91101 Trenčín, IČO: 34129863
 25. Pohreb 2x + prevádzka pohreb. 09 299,82  359,79  Zmluva č. 4/2007 + 17/2012 30.09.2017 Miroslava Peticová, Hlavná 353/1143, 97211 Lazany, IČO: 41057759
 26. Outsourcing 09  70,00  84,00 Zmluva č. 18/2010 + 13/2012 30.09.2017 eRPe servis, s.r.o., SNP 1153/8, 97201 Bojnice, IČO:45852723
 27.  ŠJ-potraviny  362,77  435,31 30.09.2017 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10, 90201 Pezinok IČO: 34144579
 28. ŠJ – potraviny  380,34  456,41 30.09.2017 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov, IČO: 35760532
 29. ŠJ-potraviny  281,05  337,26 30.09.2017 T-613, s.r.o. Veľkonecpalská 93, 97101 Prievidza,IČO: 36347973
 30. ŠJ-potraviny  218,08  261,70 30.09.2017 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto n/Váhom, IČO: 34152199
 31. ŠJ-potraviny  222,30  260,13 30.09.2017 INMEDIA,spol.s r.o,Nám.SNP 11, 96001 Zvolen
 32.  ŠJ – mlieč. výroby  76,34  85,72 30.09.2017 RAJO a.s. Studená 35, 82355 Bratislava, IČO: 31329519
 33.  ŠJ – Chlieb  20,59  24,93 30.09.2017 PPC, a.s., Košovská 12, 97101 Prievidza, IČO: 31561802
 34. ŠJ – chlieb, pečivo  17,99  25,31 30.09.2017 PPC, a.s., Košovská 12, 97101 Prievidza, IČO: 31561802
Číslo fa Predmet fakturačného plnenia Hodnota plnenia bez DPH (€) Hodnota plnenia s DPH (€) Identifikácia súvisiacej zmluvy Identifikácia súvisiacej objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ fakturačného plnenia (obchodné meno, sídlo – adresa, IČO)
  1. Internet IV.kv. ŠJ,MŠ    37,45   44,94 Zmuva č. 15/2014 + 24/2008 02.10.2017 KINET s.r.o. 97225 Diviaky n/Nitricou 203, IČO:36668940
  2. Internet IV.kv. OcU    41,50   49,80 Zmluva č. 23/2008 02.10.2017 KINET s.r.o. 97225 Diviaky n/Nitricou 203, IČO:36668940
  3.  Plyn MŠ 10/17  294,17  353,00  Zmluva č. 15/2009 + 20/2016 02.10.2017 SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
  4. Plyn NBD 487  10/17   333,33  400,00 Zmluva č. 30/2014 + 19/2016 02.10.2017  SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
  5.  Plyn NBD 487  10/17   358,33 430,00 Zmluva č. 32/2014 + 18/2016 02.10.2017 SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
  6.  BOZP a PO IV. kv.2017  181,00  181, Zmluva č.  1/2010 + 10/2013  – 05.10.2017 GKV a Ac, s.r.o Železničiarska 26, 97101 Prievidza, IČO: 36341304
  7. Oceľ.dvere – šatne TJ  340,00  340,00 Obj.star.obce 10.10.2017 Ľudovít Boško Poruba 455, 97211, IČO: 46226311
 8. Výbava lekárničiek MŠ, ŠJ  53,65  64,39 Obj. ved. ŠJ 10.10.2017 HomeGym s.r.o. Na Záhradách 3517/2A 69002 Břeclav, ČR, IČO: 27708144
  9. Licencia pre MŠ rok 2018  48,33  58,00 Obj.riad.MŠ 12.10.2017 ŠEVT, a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava, IČO: 31331131
 10. Stav.dozor – telocvičňa  740,00  888,00 Zmluva č. 26/2017 16.10.2017 Jozef Jágrik – STAVING Stred 60/55, 01701 P.Bystrica, IČO:34366211
  11. Doprava pre Jednotu dôchodcov  426,70  512,04 Obj.star.obce 16.10.2017 SAD Prievidza a.s. Ciglianska cesta 1, 97101 Prievidza, IČO: 36324043
  12. Stavebné práce – telocvičňa  30446,53 36535,84 Zmluva č. 24/2017 23.10.2017 L.I.R.R. s.r.o. Necpalská 30, 97101 Prievidza IČO: 36296414
 13. Soľ do umýv. riadu – ŠJ  9,60   11,52 Obj. ved. ŠJ 24.10.2017 T-613, s.r.o. Veľkonecpaská 93 97101 Prievidza, IČO: 36347973
  14. Prevádzka pohrebiska 10/14  41,49  49,79 Zmluva č. 4/2007  + 17/2012 30.10.2017  Miroslava Peticová, Hlavná 353/1143, 97211 Lazany, IČO: 41057759
 15. Vývoz žumpy v MŠ  61,67  74,00  Dohoda o cene Obj. star.obce 30.10.2017  StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 16. Kosenie verej. priestranstiev  1331,34 1 331,34 Zmluva č. 9/2011 30.10.2017  K.Klopčeková Servis zelene, Mladých 428/1, 97212 Nedožery -Brezany, IČO: 456685774
 17. Vývoz žúmp NBD  733,01  879,61 Dohoda o cene Obj.star.obce 30.10.2017  StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 18. Mobil. telefón 10/17  70,73  83,90  Zmluva č. 3/2010 30.10.2017  Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82106 Bratislava, IČO: 35697270
 19. Proj.dokum. k prístavbe telocvične  100,00  100,00 Obj.star.obce 30.10.2017 LuBAL project s.r.o., Lipník 157, 97232 Chrenovec- Brusno, IČO: 47911018
 20. Telefón MŠ, ŠJ 10/2017  23,34  28,01 Zmluva č. 22+ 23/2017 . 30.10.2017 Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28 81762 Bratislava IČO: 35763469
 21. Telefón OcU 10/2017  26,29  31,55 Zmluva č. 11/2017 30.10.2017 Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28 81762 Bratislava IČO: 35763469
 22. Servisné služby 10/17  30,00  36,00 Zmluva č. 10/2017 30.10.2017 DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava, IČO: 35810734
 23. Zásobníky na toal.potreby + náplne/telocvičňa + voľby  111,51  133,81 Zmluva č. 5/2012 30.10.2017 PP-SOT, s.r.o. Kšinná 98, 95641, IČO: 43881891
 24. Seminár Dane a poplatky  15,00  15,00 30.10.2017 ZMO HN,, V. Clementisa 52, 97101 Prievidza, IČO: 31924794
 25. Vývoz a uloženie odpadu 10/2017  2901,24  3444,94 Zmluva č. 45/2015 + dod. č. 1 30.10.2017 Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 91101 Trenčín, IČO:34115901
 26. Outsourcing 10/2017  70,00  84,00 Zmluva č. 18/2010 + 13/2012 30.10.2017 eRPe servis, s.r.o., SNP 1153/8, 97201 Bojnice, IČO:45852723
 27. Tlačivá pre DHZ  44,58  53,50 Obj.star.obce 30.10.2017 FLORIAN s.r.o Priekopská 26 03608 Martin IČO: 36427969
 28. Vývoz kuch. odpadu 10/2017  40,00  48,00 Zmluva č. 12/2013 + 41/2016  – 30.10.2017 Inta, s.r.o. Rybárska 18, 91101 Trenčín, IČO: 34129863
 29. ŠJ- mäso 175,51  193,50 30.10.2017  Jaroslav Páleš Mäsovýroba,  Kukučínova 953/4 97201 Bojnice, IČO: 14201062
 30. ŠJ – mlieko   8,72   9,59 30.10.2017  RAJO a.s. Studená 35, 82355 Bratislava, IČO: 31329519
 31. ŠJ – potraviny  10,05  12,06 30.10.2017  AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10, 90201 Pezinok IČO: 34144579
 32. ŠJ – chlieb  27,82  30,86 30.10.2017 PPC, a.s., Košovská 12, 97101 Prievidza, IČO: 31561802
 33. ŠJ – potraviny  88,02   105,63 30.10.2017 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10, 90201 Pezinok IČO: 34144579
 34. ŠJ-zelenina  146,72  176,06 30.10.2017 GPM VOZ s.r.o. Neresnická cesta 3418/72, 96001 Zvolen, IČO: 36020036
 35. ŠJ – ovocie  21,46  25,75 30.10.2017 LUNYS s.r.o. Vodárenská 2011/38, 05801 Poprad, IČO: 36472549
 36. ŠJ-potraviny  200,25  240,30 30.10.2017 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto n/Váhom, IČO: 34152199
 37.  ŠJ- potraviny  7,50 9,00 30.10.2017 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto n/Váhom, IČO: 34152199
 38. ŠJ – chlieb 32,56  34,97 30.10.2017 PPC, a.s., Košovská 12, 97101 Prievidza, IČO: 31561802
 39. ŠJ – ovocie, zelenina  136,85  161,22 30.10.2017 GPM VOZ s.r.o. Neresnická cesta 3418/72, 96001 Zvolen, IČO: 36020036
40. ŠJ-potraviny  191,19 225,89 30.10.2017 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto n/Váhom, IČO: 34152199
 41. ŠJ – potraviny  112,12  134,55 30.10.2017 INMEDIA,spol.s r.o,Nám.SNP 11, 96001 Zvolen
 42. ŠJ-ovocie  11,83  14,20 30.10.2017 LUNYS s.r.o. Vodárenská 2011/38, 05801 Poprad, IČO: 36472549
43. ŠJ-mliečne výrobky  133,69  151,59 30.10.2017 RAJO a.s. Studená 35, 82355 Bratislava, IČO: 31329519
 44. ŠJ-chlieb  22,42  23,45 30.10.2017 PPC, a.s., Košovská 12, 97101 Prievidza, IČO: 31561802
Číslo fa Predmet fakturačného plnenia Hodnota plnenia bez DPH (€) Hodnota plnenia s DPH (€) Identifikácia súvisiacej zmluvy Identifikácia súvisiacej objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ fakturačného plnenia (obchodné meno, sídlo – adresa, IČO)
   1. Plyn 487 NBD 11/17  333,33  400,00 Zmluva č. 33/2014 + 19/2016 02.11.2017  SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
  2. Plyn 486 NBD 11/17  358,33  430,00 Zmluva č.  32/2014 + 18/2016 SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
  3. Plyn MŠ 11/17  486,67   584,00  Zmluva č. 15/2009 + 20/2016 SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
 4. Vlajky SR,EU, obecná  121,58  145,90 Obj.star.obce 09.11.2017 Jozef Smrhola – OLYMP, Madarovská 145, 93587  Santovka, IČO: 32581190
 5. Stav.práce – telocvičňa  27718,15 33261,78 Zmluva č. 24/2017 17.11.2017 L.I.R.R. s.r.o. Necpalská 30, 97101 Prievidza IČO: 36296414
  6. Učebné pomôcky -dotác. MŠ  933,00  1119,60  – 21.11.2017 NOMILAND, s.r.o., Magne- zitárska 11, 04013 Košice, IČO: 36174319
  7. Elektr. konvek- tor – OcU  79,07  94,89 Obj.star.obce 21.11.2017 M.Rendek Auto AKR Elektra, Malá 5/4, 97101 Prievidza, IČO: 35186313
 8. Inzercia v kalen. Hornonitrie 2018  285,00  285,00 Obj. star.obce 21.11.2017 OZ Hornonit- rie, nám.SNP 360/18, 97213 Nitr.Pravno, IČO: 31201822
  9. Oprava čerpadla DHZ  64,17   77,00 Obj.star.obce 21.11.2017 M.Krčová – FONTÁNA, Poľnohospodá- rov 2, 97101 Prievidza, IČO: 33978671
 10. Montáž vodov. prípojky – telocv.  215,73  258,88 Obj.star.obce 23.11.2017 StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 11. Oprava kanaliz. stupačky – OcU  170,00   170,00 Obj.star.obce 24.11.2017 V.Mikula, Po- ruba 25, 97211 Poruba, IČO: 44105703
 12. Kamenivo – miestne komun.  85,74   102,89 Obj.star.obce 28.11.2017 OPEN-Ing. P. Ošvát, Nádraž- ná 1088/41, 97213 Nitr. Pravno, IČO: 10888471
 13. Výsadba drevín – šport.areál, bytovky  128,00  128,00 Zmluva č. 9/2011 . 29.11.2017 K.Klopčeková Servis zelene, Mladých 428/1, 97212 Nedožery -Brezany, IČO: 456685774
 14. Maliarske práce – OcÚ  156,80  156,80 Obj.star.obce 30.11.2017 P. Rybár, mal. a nat.práce, Poru- ba 158, 972 11 IČO: 41850521
 15. Oprava a mont. žalúzií – OcU  300,00  300,00 Obj.star.obce 30.11.2017 M.Kohút, Lúčna 16/14, 97101 Prievidza IČO: 37461044
 16. Časopis Predškol výchova 2018  6,00   7,20 Obj.riad.MŠ 30.11.2017 Slov.pošta, a.s Partizánska ces- ta 9, 97599 Bans.Bystrica, IČO:36631124
 17. Pohreb + prev. pohrebiska 11/17  170,66   204,79 Zmluva č. 4/2007 + 17/2012 30.11.2017 Miroslava Peticová, Hlavná 353/1143, 97211 Lazany, IČO: 41057759
 18. Licencia účtov. progr. KEO 2018  186,53   223,84 Zmluva č.10/2000 30.11.2017 KEO, s.r.o. Poľ- ná, 99106 Zá- horce, IČO: 36739464
 19. Servisné služby 11/2017  30,00  36,00 Zmluva č. 10/2017 30.11.2017 DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava, IČO: 35810734
 20. Seminár – odpady  15,00   15,00 30.11.2017 ZMO HN, V. Clementisa 52, 97101 Prievidza IČO: 31924794
 21. Otsourcing 11/17  70,00  84,00 Zmluva č. 18/2010 + 13/2012 30.11.2017 eRPe servis, s.r.o., SNP 1153/8, 97201 Bojnice, IČO:45852723
 22. Mobil. telefón 11/2017  70,78  84,10 Zmluva č. 3/2010 30.10.2017 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82106 Bratislava, IČO: 35697270
 23. Vývoz žúmp NBD  365,01  438,01 Dohoda o cene Obj.star.obce 30.11.2017 StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 24. Telefón MŠ, ŠJ 11/17  23,34   28,01 Zmluva č. 22+ 23/2017 30.11.2017 Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28 81762 Bratislava IČO: 35763469
 25. Telefón OcU 11/17  26,74  32,09 Zmluva č. 11/2017  – 30.11.2017 Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28 81762 Bratislava IČO: 35763469
 26. Vývoz a uloženie odpadu 11/17  2532,92   3013,84  Zmluva č. 45/2015 + dod.č.1 30.11.2017 Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 91101 Trenčín, IČO:34115901
 27. Vývoz kuchyn. odpadu 11/17  40,00   48,00 Zmluva č. 12/2013 + 41/2016 30.11.2017 Inta, s.r.o. Rybárska 18, 91101 Trenčín, IČO: 34129863
 28. Stav.práce – Obnova OcU  39069,88  46883,86 Zmluva č. 36/2016 30.11.2017 BENY-STAV Prievidza,s.r.o. Cintorínska 21, 81499 Bratisla- va,IČO:36683744
 29. Stavebné práce – telocvičňa  18252,53 21903,04 Zmluva č. 24/2017 + dodat.č.1 30.11.2017 L.I.R.R. s.r.o. Necpalská 30, 97101 Prievidza IČO: 36296414
 30. ŠJ – potraviny 151,86   182,23 30.11.2017  Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto n/Váhom, IČO: 34152199
 31. ŠJ – potraviny  12,50  15,00 30.11.2017  Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto n/Váhom, IČO: 34152199
  32. ŠJ – ovocie 5,33  6,64 30.11.2017  LUNYS s.r.o. Vodárenská 2011/38, 05801 Poprad, IČO: 36472549
  33. ŠJ – zelenina 111,71  131,05 30.11.2017  GPM VOZ s.r.o. Neresnická cesta 3418/72, 96001 Zvolen, IČO: 36020036
 34. ŠJ – chlieb, rožky  25,74  28,94 30.11.2017  PPC, a.s., Košovská 12, 97101 Prievidza, IČO: 31561802
 35. ŠJ -potraviny  112,16  134,60 30.11.2017  AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10, 90201 Pezinok IČO: 34144579
 36. ŠJ – mäso  188,08  207,02 30.11.2017  Jaroslav Páleš Mäsovýroba,  Kukučínova 953/4 97201 Bojnice, IČO: 14201062
 37. ŠJ – ovocie  20,40  24,48 30.11.2017  LUNYS s.r.o. Vodárenská 2011/38, 05801 Poprad, IČO: 36472549
 38. ŠJ – chlieb, pečivo  20,77  31,74 30.11.2017   PPC, a.s., Košovská 12, 97101 Prievidza, IČO: 31561802
 39. ŠJ – strúhanka  2,53   3,04 30.11.2017   PPC, a.s., Košovská 12, 97101 Prievidza, IČO: 31561802
 40. ŠJ – potraviny  75,82   90,98 30.11.2017 INMEDIA,spol.s r.o,Nám.SNP 11, 96001 Zvolen
 41. ŠJ – potraviny  126,59  151,91 30.11.2017 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto n/Váhom, IČO: 34152199
 42. ŠJ – potraviny  157,91  189,49 30.11.2017 T-613 s.r.o. Veľ- konecpalská 93 97101 Prievidza IČO: 36347973
 43. ŠJ – mlieko, mliečne výrobky  100,91  111,69 30.11.2017 RAJO a.s. Studená 35, 82355 Bratislava, IČO: 31329519
 44. ŠJ – zelenina  97,46  116,95 30.11.2017 GPM VOZ s.r.o. Neresnická cesta 3418/72, 96001 Zvolen, IČO: 36020036
 45. ŠJ – chlieb  20,13  21,16 30.11.2017   PPC, a.s., Košovská 12, 97101 Prievidza, IČO: 31561802
Číslo fa Predmet fakturačného plnenia Hodnota plnenia bez DPH (€) Hodnota plnenia s DPH (€) Identifikácia súvisiacej zmluvy Identifikácia súvisiacej objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ fakturačného plnenia (obchodné meno, sídlo – adresa, IČO)
  1. Plyn MŠ 12/17  573,33  688,00 Zmluva č. 15/2009 + 20/2016 11.12.2017  SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
 2. Plyn telocvičňa 12/17  466,67  560,00 Zmluva č. 11.12.2017 SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
  3. Plyn 486 NBD 12/17  358,33 430,00 Zmluva č. 32/2014 + 18/2016 11.12.2017 SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
  4. Plyn 486 NBD 12/17  333,33   400,00 Zmluva č. 33/2014 + 19/2016 . 11.12.2017 SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
  5. Dovoz štrku  59,80  559,80 Obj.star.obce 11.12.2017 J.Bruzdza Nákl. doprava, Nábr. sv.Cyrila 379/44, 97101 Prievidza, IČO: 42151040
  6. Vystúp. mužs. spev.skupiny Lidovec   360,00   360,00 Obj.star.obce 11.12.2017 LIDOVEC OZ, 1.mája 133, 95617 Solčany, IČO: 42209188
  7. Predpl. Obecné noviny 2018   56,33   67,60  – Obj.star.obce 11.12.2017 INPROST s.r.o Smrečianska 29 81105 Bratisla- va,IČO:31363091
  8. Registr.domeny + webhosting 2018  31,90   38,28 Zmluva č. 7/2013 11.12.2017 LUNETA s.r.o Pribišova 47, 84105 Bratislava IČO: 31371248
  9. Šatníková skriňa – 4 ks telecvičňa   600,80   720,96 Obj.star.obce 11.12.2017 M.Horváth-Ru- deta SK, Nám. Slobody 1859/5 03401 Ružombe- rok, IČO:4685675
  10. Vývoz žúmp NBD   368,00   441,60 Dohoda o cene Obj.star.obce 11.12.2017 StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 11. Pracovná zdrav. služba 2017   100,00   120,00 Zmluva č. 43/2014 11.12.2017 GKV a Has s.r.o. Železničiarska 26, 97101 Prievi- dza,  IČO: 31645470
 12. Kancelárske potreby, toner  137,47   164,96 Zmluva č. 11.12.2017 KA-VT spol s.r.o. Polomská 2, 01008 Žilina, IČO: 31559221
  13. Skrinka nábytková OcU   120,00  120,00 Obj.star.obce 15.12.2017 I.Lacko-DREVO- KOV, Poruba 314 97211, IČO: 40421317
 14. Bank.popl. za veden.účtu CP  46,64   55,97 28.12.2017 Prima Banka Slovensko a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31575951
 15. Inzercia – Vianoce   39,00  46,80 Obj.star.obce 28.12.2017 Petit Press a.s. Lazaretská 12, 81108 Bratislava IČO: 35790253
 16. Vývoz žumpy MŠ  61,67   74,00 Dohoda o cene Obj.star.obce 28.12.2017 StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 17. Vývoz žúmp NBD  245,66   294,79 Dohoda o cene Obj.star.obce 28.12.2017 StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 18. Geometr.plán – telocvičňa  220,00   220,00 Obj.star.obce 28.12.2017 P.Sova-GEOSK- TEAM, Košovská cesta 1, 97101 Prievidza, IČO: 48185655
 19. Stavebný dozor – telocvičňa II. časť  740,00   888,00 Zmluva č. 26/2017 28.12.2017 Jozef Jágrik – STAVING Stred 60/55, 01701 P.Bystrica, IČO:34366211
 20. Oprava plyn. kotolne v MŠ   100,00   120,00 Obj.star.obce 28.12.2017 ELMAR J.Danko Jesenského 7/5 97101 Prievidza IČO: 33650977
 21.  Voda IV.kv. NBD 486  176,55 211,86 Zmluva č. 31/2014 29.12.2017  StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 22. Voda IV.kv. NBD 487  123,70  148,44 Zmluva č. 30/2014 29.12.2017   StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 23. Telefón MŠ,ŠJ 12/17  23,34  28,01 Zmluva č. 22+23/2017 29.12.2017  Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28 81762 Bratislava IČO: 35763469
 24. Telefón OcU 12/17  26,33  31,60 Zmlvua č. 11/2017  –  29.12.2017  Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28 81762 Bratislava IČO: 35763469
 25. Mobil. telef. 12/17  72,13  85,30 Zmluva č. 3/2010 29.12.2017 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82106 Bratislava, IČO: 35697270
 26. Vývoz a ulož. odpadu 12/17  2329,50  2779,03 Zmluva č. 42/2015 + dod. č.1 29.12.2017 Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 91101 Trenčín, IČO:34115901
 27. Vyúč.el.energ. OúC  – 455,70 – 546,84  Zmluva č. 2/2017 29.12.2017 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 48, 01047 Žilina, IČO: 36403008
 28. Vyúč. el. ener. KM  90,85  109,01 Zmluva č. 2/2017 29.12.2017 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 48, 01047 Žilina, IČO: 36403008
 29. Vyúč. el.energ. PZ  451,43  541,72 Zmluva č. 2/2017 29.12.2017 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 48, 01047 Žilina, IČO: 36403008
 30. Vyúčt. el. ener. MŠ  733,54  880,26 Zmluva č. 2/2017 29.12.2017 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 48, 01047 Žilina, IČO: 36403008
 31. Vyúčt. el.energ. KŠ  7,58  9,10 Zmluva č. 2/2017 29.12.2017 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 48, 01047 Žilina, IČO: 36403008
 32. Vyúčt. el. ener. VO  -132,99  -159,58 Zmluva č. 2/2017 29.12.2017 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 48, 01047 Žilina, IČO: 36403008
 33. Vyúčt.el. energ. VO dol.koniec  -121,12  – 145,34 Zmluva č. 2/2017 29.12.2017 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 48, 01047 Žilina, IČO: 36403008
 34. Vyúčt. el. energ. DS  147,27  176,72 Zmluva č. 2/2017 29.12.2017 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 48, 01047 Žilina, IČO: 36403008
 35. Vyúčt. el. ener. telocvičňa  20,89  25,06 Zmluva č. 2/2017 29.12.2017 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 48, 01047 Žilina, IČO: 36403008
 36. Vyúčt. el. ener. NBD 487  17,20  20,65 Zmluva č. 2/2017 29.12.2017 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 48, 01047 Žilina, IČO: 36403008
 37. Vyúčt. el. ener. NBD 486  -20,01  -24,02 Zmluva č. 2/2017 29.12.2017 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 48, 01047 Žilina, IČO: 36403008
 38. OSB dosky  88,42  106,10 Obj.star.obce 29.12.2017 Stavebniny Ne- dožery s.r.o., V.B Nedožerského 18 97212 Nedožery- Brezany, IČO: 44646054
 39. Outsourcing 12/2017  70,00  84,00 Zmluva č. 18/2010 + 13/2012 29.12.2017 eRPe servis, s.r.o., SNP 1153/8, 97201 Bojnice, IČO:45852723
 40. Pohreb+prev. pohrebiska 12  191,49  229,79 Zmluva č. 4/2007 + 17/2012 29.12.2017 Miroslava Peticová, Hlavná 353/1143, 97211 Lazany, IČO: 41057759
 41. Servisné služby 12/17  30,00  36,00 Zmluva  č. 10/2017 29.12.2017 DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava, IČO: 35810734
 42.  Vývoz kuchyn. odpadu 12/17  30,00  36,00 Zmluva č. 12/2013 + 41/2016 29.12.2017 Inta, s.r.o. Rybárska 18, 91101 Trenčín, IČO: 34129863
 43.  Vyúčt.el. energ. TJ Magura  516,67  620,01 Zmluva  č. 37/2016+ 2/2017  – 29.12.2017 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 48, 01047 Žilina, IČO: 36403008
 44. Vyúčt. plynu  MŠ  4261,82  5114,18 Zmluva č. 15/2009 + 20/2016 29.12.2017 SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
 45. Vyúčt. plynu – telocvičňa  664,54  797,45 Zmluva č. 34/2017 29.12.2017 SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
 46. Vyúčt. plynu – NBD 487  3096,94  3716,33 Zmluva č. 33/2014 + 19/2016 29.12.2017 SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
 47. Vyúčt. plynu NBD 486  3797,17 4556,60 Zmluva č. 32/2017 + 18/2016 29.12.2017 SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
 48. Posudková soc. činnosť 2017  48,00  48,00  Zmluva č. 15/2012  – 29.12.2017 MUDr. Valovičo- vá Helena, Náb- režná 5, 97101 Prievidza, IČO: 31117830
 49. Vyúčtovanie Finančný spra-vodaj 2017  6,21 7,45  – 29.12.2017 Poradca podnik. spol. s r.o. Mar- tina Rázusa 23A, 01001 Žilina , IČO: 31592503
 50. Údržba a mont. VO a MR 2017  1075,52  1075,52 Zmluva č. 3/2016 29.12.2017 EL-MONT P. Ba-buliak, Mostná 32, 97251 Hand- lová, IČO:10890831
 51. ŠJ-ovocie  42,24  50,69 29.12.2017 LUNYS s.r.o. Vodárenská 2011/38, 05801 Poprad, IČO: 36472549
 52. ŠJ-jablká  5,99  7,19 29.12.2017 LUNYS s.r.o. Vodárenská 2011/38, 05801 Poprad, IČO: 36472549
 53. ŠJ-mlieko  47,02  51,72 29.12.2017 Rajo,a.s. Studená 35, 82355 Bratislava IČO: 31329519
 54. ŠJ-mliečne výrobky  97,70  111,35 29.12.2017 Rajo,a.s. Studená 35, 82355 Bratislava IČO: 31329519
 55. ŠJ-mäso  187,65 207,06 29.12.2017 Jaroslav Páleš Mäsovýroba,  Kukučínova 953/4 97201 Bojnice, IČO: 14201062
 56. ŠJ-ovocie, zelenina  117,97  138,56 29.12.2017 GPM VOZ s.r.o. Neresnická cesta 3418/72, 96001 Zvolen, IČO: 36020036
 57. ŠJ – chlieb  39,82  44,25 29.12.2017  PPC, a.s., Košovská 12, 97101 Prievidza, IČO: 31561802
 58. ŠJ-mliečne výrobky  30,78  36,94 29.12.2017 T-613, s.r.o. Veľkonecpalská 93, 97101 Prievidza, IČO: 36347973
 59. ŠJ-chlieb  19,61  21,85 29.12.2017 PPC, a.s., Košovská 12, 97101 Prievidza, IČO: 31561802
 60. ŠJ-potraviny  112,93  135,52 29.12.2017 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto n/Váhom, IČO: 34152199
 61. ŠJ-potraviny  125,92  151,10 29.12.2017 GPM VOZ s.r.o. Neresnická cesta 3418/72, 96001 Zvolen, IČO: 36020036
 62. ŠJ-ovocie  59,60  71,52 29.12.2017 LUNYS s.r.o. Vodárenská 2011/38, 05801 Poprad, IČO: 36472549
 63. ŠJ-chlieb, pečivo  29,81  32,88 29.12.2017 PPC, a.s., Košovská 12, 97101 Prievidza, IČO: 31561802
 64. ŠJ-mäso 124,85  137,34 29.12.2017 Jaroslav Páleš Mäsovýroba,  Kukučínova 953/4 97201 Bojnice, IČO: 14201062
 65. ŠJ-potraviny  59,10  70,92 29.12.2017 LUNYS s.r.o. Vodárenská 2011/38, 05801 Poprad, IČO: 36472549


Obecný úrad Poruba
č.95
972 11 Poruba

telefón: 046/5482 218
046/5482 004
fax: 046/5482 003

obecporuba@stonline.sk

helena.cavojska@poruba.dcom.sk

monika.kovacova@poruba.dcom.sk