OBEC

ZMLUVY  UZATVORENÉ  V  ROKU 2016

uzatvorená zverejnená  názov
7.1.2016 8.1.2016 pdfZmluva poskytnutí prostriedkov TJ Magura Poruba662.84 KB
21.1.2016 26.1.2016 pdfDohody o platbách za odobratú elektrinu680.64 KB
12.2.2016 12.2.2016 pdfDohoda o cenách montážnych prác158.43 KB 
17.2.2016 17.2.2016 pdfZmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR1.34 MB 
26.2.2016 29.2.2016 pdfZmluva o dielo – MaM plus992.7 KB 
7.3.2016 8.3.2016 pdfZmluva o poskytnutí služby – Gemini1.47 MB 
12.3.2016 14.3.2016 pdfZámenná zmluva – Terézia Hanková954.16 KB 
21.3.2016 22.3.2016 pdfZmluva – skupinové úrazové poistenie390.8 KB
21.3.2016 22.3.2016 pdfKúpno-predajná zmluva – p. Naď231.18 KB 
29.3.2016 30.3.2016 pdfZmluva o právach výkonných umelcov a výrobcov zvukových záznamov895.4 KB 
30.3.2016 30.3.2016 pdfPríkazná zmluva – Mgr. Grondžák-Pechová 1470.83 KB 
30.3.2016 30.3.2016 pdfPríkazná zmluva – Mgr. Grondžák-Pechová 2472.05 KB 
4.4.2016 4.4.2016 pdfZmluva o dielo – Sportech3.71 MB 
5.4.2016 6.4.2016 pdfMandátna zmluva – Ing. Jágrik1.02 MB 
11.4.2016 11.4.2016 pdfZmluva o spolupráci s RKC Pda459.09 KB
29.4.2016 5.5.2016 pdfRámcová kúpna zmluva – PPC1.32 MB
9.5.2016 10.5.2016 pdfDotatok č.01 k Z o dod.plynu 486749.34 KB
9.5.2016 10.5.2016 pdfDotatok č.01 k Z o dod.plynu 487736.43 KB
9.5.2016 10.5.2016 pdfDotatok č.02 k Zo dod.plynu MŠ911.62 KB
9.5.2016 10.5.2016 pdfZmluva o elektr.komunikácii – Dôvera ZP2.16 MB
12.5.2016 17.5.2016 pdfZmluvu o reklame č.10/2016722.85 KB
15.5.2016 23.5.2016 pdfZmluva o poskytovaní internetových služieb245.19 KB
23.5.2016 26.5.2016 pdfZmluva o spolupráci – NATUR-PACK584 KB
7.6.2016 13.6.2016 pdfZmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi2.03 MB
19.7.2016 21.7.2016 pdfPoistná zmluva KPP – dopoistenie multifunčného ihriska5.64 MB
20.9.2016 21.9.2016 pdfZmluva o využívaní elektr. služieb – Union370.82 KB
29.9.2016 29.9.2016 pdfZmluva o spolupráci RKC300.36 KB
2.10.2016 3.10.2016 pdfZmluva o vykonaní diela – Mgr.Mello372.51 KB
26.10.2016 26.10.2016 pdfDodatok č. 1 k Zmluve o pripojení DCOM546.33 KB
26.10.2016 4.11.2016 pdfZmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena567.53 KB
15.11.2016 15.11.2016 pdfDodatok č.1 k Mandátnej zmluve na zabezp. VS209.22 KB
23.11.2016 29.11.2016 pdfZmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania1.35 MB
25.11.2016 29.11.2016 pdfZmluva o združenej dodávke elektriny1.85 MB
30.11.2016 07.12.2016 pdfZmluva o zimnej údržbe ciest v obci517.3 KB
06.12.2016 08.12.2016 pdfZmluvu o dielo na zhotovenie stavby „ obnova obecného úradu Poruba“8.06 MB
08.12.2016 08.12.2016 pdfZmluva o združenej dodávke elektriny TJ Poruba1.06 MB
12.12.2016 16.12.2016 pdfZmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena – Comtel625.78 KB
13.12.2016 15.12.2016 pdfZmluva o uzavretí budúcej nájomnej zmluvy797.64 KB
15.12.2016 15.12.2016 pdfDohoda o podmienkách vykonávania menších obec.služieb927.55 KB
15.12.2016 15.12.2016 pdfDohoda o pomoci v hmotnej núdzi1.48 MB
15.12.2016 15.12.2016 pdfDohoda o zmene zmluvných podmienok254.67 KB
21.12.2016 28.12.2016 Kúpna zmluva – lyžiarsky vlek
28.12.2016 28.12.2016 Zmluva o bežnom účte na dotácie 

Obecný úrad Poruba
č.95
972 11 Poruba

telefón: 046/5482 218
046/5482 004
fax: 046/5482 003

obecporuba@stonline.sk

helena.cavojska@poruba.dcom.sk

monika.kovacova@poruba.dcom.sk