OBEC

ZMLUVY  UZATVORENÉ  V  ROKU 2015

uzatvorená zverejnená  názov
8.1.2015 9.1.2015 pdfZmluva o pripojení k Infor.syst.Dátoveho centra obcí a miest3.42 MB
8.1.2015 9.1.2015 pdfZmluva o BÚ -účet fin.zábezpeky na nájomné byty1.76 MB
8.1.2015 9.1.2015 pdfZmluva o BÚ – účet fondu opráv najomné byty1.77 MB 
9.1.2015 9.1.2015 pdfZmluva o poskyt.prostr. – TJ Magura Poruba1.33 MB 
14.1.2015 14.1.2015 pdfDohoda o cenách montážnych prác385.4 KB 
31.1.2015 6.2.2015 pdfDohody o platbách za odobratú elektrinu5.31 MB
11.2.2015 11.2.2015 pdfKúpna zmluva RAJO s.r.o., Školský mliečny program3.65 MB
11.2.2015 11.2.2015 pdfKúpna zmluva RAJO s.r.o., dodávky tovarov2.43 MB
15.2.2015 20.2.2015 pdfKúpno-predajná zmluva – Andrej Naď443 KB 
27.2.2015 6.3.2015 pdfDohoda o používaní MV490.07 KB
9.3.2015 11.3.2015 pdfZáložná zmluva s MDVaRR SR1.44 MB 
19.3.2015 19.3.2015 pdfKúpna zmluva na predaj pozemku-Škultéty Ivan ml.530.42 KB 
26.3.2015 27.3.2015 pdfPríkazná zmluva – Mgr.Alena Pechová517 KB 
26.3.2015 27.3.2015 pdfRámcová kúpna zmluva – AG FOODS SK s.r.o.908.51 KB 
15.4.2015 20.4.2015 pdfDodatok k Zmluve Slovak Telekom851.71 KB 
24.3.2015 22.4.2015 pdfPríkazná zmluva 1510.88 KB
30.3.2015 22.4.2015 pdfPríkazná zmluva 2505.91 KB
22.4.2015 4.5.2015 pdfKúpna zmluva-Miriam Čavojská1.87 MB 
30.4.2015 4.5.2015 pdfZmluva o spolupráci RKC498.52 KB
29.5.2015 1.6.2015 pdfZmluvu o odbornej a technolog.pomoci732.08 KB
1.6.2015 8.6.2015 pdfPoistná zmluva – Kooperatíva403.74 KB 
30.6.2015 1.7.2015 pdfKúpna zmluva s J. Sekerešom a I. Sekerešovou1.31 MB 
27.7.2015 4.8.2015 pdfKolektívna zmluva1.73 MB
16.9.2015 16.9.2015 pdfZmluva o spolupráci333.39 KB
16.9.2015 18.9.2015 pdfPríkazná zmluva – Alena G. Pechová506.52 KB
23.9.2015 23.9.2015 pdfZamestnávateľská zmluva700.47 KB
28.9.2015 28.9.2015 pdfDodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému DCOM1020.49 KB
28.9.2015 2.10.2015 pdfZmluva o budúcej zmluve1.33 MB
2.10.2015 2.10.2015 pdfKúpna zmluva – Miriam Čavojská955.15 KB
17.9.2015 2.10.2015 pdfDodatok č. 1 k dohode č.15/12/010/45592.9 KB
6.10.2015 6.10.2015 pdfRámcová kúpna zmluva513.17 KB
13.10.2015 1.11.2015 pdfZmluva o spracovaní podkladov k verejnému obstarávaniu v zmysle zákona NR SR č. 25-20061.59 MB
10.11.2015 18.11.2015 pdfPríkazná zmluva – Mgr.Alena Gondžák Pechová489.22 KB
27.11.2015 1.12.2015 pdfZmluva o poskytovaní verej.služieb ŠJ1.66 MB 
27.11.2015 1.12.2015 pdfZmluva o poskytovaní verej.služieb MŠ1.66 MB 
7.12.2015 8.12.2015 pdfPríkazná zmluva – Mgr.Alena Grondžák Pechová484.05 KB 
7.12.2015 8.12.2015 pdfPríkazná zmluva 2 – Mgr.Alena Grondžák Pechová483.27 KB 
24.11.2015 8.12.2015 pdfDohoda o poskytovaní údajov pre register v Soc.poisťovni5.37 MB 
15.12.2015 15.12.2015 pdfZmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve3.55 MB 
17.12.2015 17.12.2015 pdfZámenná zmluva-Škultéty-Foltánová2.4 MB
14.12.2015 18.12.2015 pdfZmluva o zimnej údržbe ciest516.05 KB
17.12.2015 18.12.2015 pdfZmluva o budúcej zmluve s Natur-Pack a.s.3.97 MB 
17.12.2015 18.12.2015 pdfDohoda o pomoci v hmotnej núdzi 101.5 MB
21.12.2015 22.12.2015 pdfDohoda o vykonávaní menších obecných služieb 12940.78 KB

 

 

 

 


Obecný úrad Poruba
č.95
972 11 Poruba

telefón: 046/5482 218
046/5482 004
fax: 046/5482 003

obecporuba@stonline.sk

helena.cavojska@poruba.dcom.sk

monika.kovacova@poruba.dcom.sk