OBEC

 

Číslo fa Predmet fakturačného plnenia Hodnota plnenia bez DPH (€) Hodnota plnenia s DPH (€) Identifikácia súvisiacej zmluvy Identifikácia súvisiacej objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ fakturačného plnenia (obchodné meno, sídlo – adresa, IČO)
 1.  Zmluva o OTP 2016  66,00  66,00  Zmluva č. 21/2015  – 07.01.2016 BROS Computing,s.r.o, Zádubnie 168,01003 Žilina IČO:36734390
2. Internet I.kv. 2016 OcÚ 41,50 49,80 Zmluva č. 23/2008 07.01.2016 Kinet,s.r.o. Diviaky n/Nitricou 203, 97225, IČO: 36668940
 3. Internet I.kv. 2016 MŠ,ŠJ  37,45  44,94 Zmluva č. 24/2008 +15/2014  – 07.01.2016 Kinet,s.r.o. Diviaky n/Nitricou 20IČO: 36668940
 4. Mobil.telefón  62,67  73,50 Zmluva č. 3/2010  – 07.01.2016 Orange Slovensko,a.s. Metodova 8, 82108  Bratislava, IČO: 35697270
 5. Telefon OcU  26,13  31,36 Zmluva č. 16/2015  – 07.01.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava,IČO: 35763469
 6. Telefón ŠJ,MŠ  23,34  28,01 Zmluva č. 36+37/2015  – 07.01.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava,IČO: 35763469
 7. Pohreb. služ. Tisajová Antónia 112,90  112,90 Zmluva č.4/2007+ 17/2012  – 11.01.2016 Kvetinárstvo – pohreb.služby M.Peticová, Hlavná 353/113, 97211 Lazany, IČO:41057759
 8. Prevádz. pohrebiska IV. kv. 2015  149,37  149,37 Zmluva č.4/2007+ 17/2012  – 11.01.2016 Kvetinárstvo – pohreb.služby M.Peticová, Hlavná 353/113, 97211 Lazany, IČO:41057759
 9. BOZP+ PO I. kv.2016  181,00  181,00 Zmluva č.01/2010+ 10/2013  – 12.01.2016 GKV & Ac, s.r.o. Železničiarska 26, 97101 Prievidza, ICO: 36341304
 10. Člen.prísp.na MVCR ITF Slovakiatour  100,00  100,00  –  – 12.01.2016 ZMO HN, V. Clementisa 52, 97211 Prievidza, IČO: 31924794
 11. Posudková činnosť za r. 2015  72,00  72,00 Zmluva č. 15/2012  – 12.01.2016 MUDr.Valovičová Helena, chir. amb.Nábrežná 5 97101 Prievidza, IČO: 31117830
 12. Mont.práce na ver.osvet.  844,05  844,05 Zmluva č. 5/2015  – 13.01.2016 EL-MONT P.Babuljak,Mostná 32,97251 Handlová, IČO: 10890831
 13. Tlač.pre MŠ  8,60  8,60  – Obj.riad.MŠ 14.01.2016 ŠEVT a.s. Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica, IČO: 31331131
 14. Vyúč.el.en. NBD 487 -69,10  -82,93 Zmluva č. 7/2015  – 14.01.2016 SSE,a.s.Pri Rajčianke8591/48 01047 Žilina, IČO:36403008
 15. Vyúčt.el.en. NBD 486 -73,20  -87,84 Zmluva č. 7/2015  – 14.01.2016  SSE,a.s.Pri Rajčianke8591/48 01047 Žilina, IČO:36403008
 16. Vyúčt.el. en. ver.osvetl.  325,86  391,04 Zmluva č. 7/2015  – 14.01.2016 SSE,a.s.Pri Rajčianke8591/48 01047 Žilina, IČO:36403008
 17. Vyúčt.el.en. ver.osvet. DK  -108,56 -130,27 Zmluva č. 7/2015  – 14.01.2016 SSE,a.s.Pri Rajčianke8591/48 01047 Žilina, IČO:36403008
 18. Vyúčt.el.en. OcÚ  426,33  511,60 Zmluva č. 7/2015  – 14.01.2016 SSE,a.s.Pri Rajčianke8591/48 01047 Žilina, IČO:36403008
 19. Vyúčt.el.en. MŠ -1036,06 -1243,28 Zmluva č. 7/2015  – 14.01.2016  SSE,a.s.Pri Rajčianke8591/48 01047 Žilina, IČO:36403008
 20. Vyúčt. el.en. PZ 1614,19 1937,03 Zmluva č. 7/2015  – 14.01.2016 SSE,a.s.Pri Rajčianke8591/48 01047 Žilina, IČO:36403008
 21. Vyúčt.el.en. Klub mladých  -98,17  -117,74  Zmluva č. 7/2015  – 14.01.2016  SSE,a.s.Pri Rajčianke8591/48 01047 Žilina, IČO:36403008
 22. Vyúčt.el.en. Dom smútku  9,11  10,93 Zmluva č. 7/2015  – 14.01.2016 SSE,a.s.Pri Rajčianke8591/48 01047 Žilina, IČO:36403008
 23. Vyúčt.el.en. Klub športu  33,57  40,296 Zmluva č. 7/2015  – 14.01.2016 SSE,a.s.Pri Rajčianke8591/48 01047 Žilina, IČO:36403008
 24. Vyúčt.el.en. telocvičňa  -36,79  -44,15 Zmluva č. 7/15  – 14.01.2016 SSE,a.s.Pri Rajčianke8591/48 01047 Žilina, IČO:36403008
 25. Vodné NBD 486  189,54  227,45 Zmluva č. 31/2014  – 15.01.2016 SVPSP,a.s. Partiz. cesta 5,97401 Banská Bystrica, IČO:36644030
 26. Vodné NBD 487  171,99  206,39 Znluva č. 30/2014  – 15.01.2016 SVPSP,a.s. Partiz. cesta 5,97401 Banská Bystrica, IČO:36644030
 27. Plyn 01 NBD 486  339,17  407,00 Zmluva č. 32/2014  – 15.01.2016 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava,IČO: 35815256
 28. Plyn 01 NBD 487  342,50  411,00 Zmluva č. 33/2014 15.01.2016 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava,IČO: 35815256
 29. Plyn 01 MŠ  756,67  908,00 Zmluva č. 15/2009 15.01.2016  SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava,IČO: 35815256
 30. Vyúčt.plyn MŠ  -110,83  -133,00 Zmluva č. 15/2009  – 18.01.2016 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava,IČO: 35815256
 31. Vyúčt.plyn NBD 487 -4657,28 -5588,74 Zmluva č. 33/2014 18.01.2016 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava,IČO: 35815256
 32. Vyúčt.plyn NBD 486 -4695,16 -5634,19 Zmluva č. 32/2014  – 18.01.2016 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava,IČO: 35815256
 33. Vývoz žumpy OcÚ 59,67  71,60 Dohoda o cene Obj.star.obce 19.01.2016  SVPSP,a.s. Partiz. cesta 5,97401 Banská Bystrica, IČO:36644030
 34. Vyúčt.Finan. sprav.2015  10,38  12,45  – Obj.ek.obce 20.01.2016 Poradca podnikat. spol.s r.o. M.Rázása 23A,01001 Žilina, IČO: 31592503
 35. Seminár – správa registr.  15,00  15,00  – Obj.star.obce 22.01.2016  ZMO HN, V. Clementisa 52, 97211 Prievidza, IČO: 31924794
 36. Servis zabezp. systému r.2016  188,60  226,32 Zmluva č. 80/2005  – 22.01.2016 Stellaris 24,s.r.o. Sládkovička 23, 97101 Prievidza, IČO: 36771228
 37. Kontr.has.príst a hydr. 487  28,80  34,56  – Obj.star.obce 22.01.2016 Kováčik s.r.o. č. 41, 95632  Livina, IČO: 34108629
 38. Kontr.has.príst a hydr. 486  28,80  34,56  –  Obj.star.obce 22.01.2016  Kováčik s.r.o. č. 41, 95632  Livina, IČO: 34108629
 39. Vyúčt.el.en. TJ Magura  410,47  492,56 Zmluva č. 7/2015  – 25.01.2016  SSE,a.s.Pri Rajčianke8591/48 01047 Žilina, IČO:36403008
 40. ŠJ mäso  79,64  95,57  –  – 31.01.2016 J.Páleš-mäsovýroba“Zlatý býk“,Kukučínova 953/4, 97201 Bojnice,IČO:14201062
 41.  ŠJ-potraviny  156,00  187,92  – 31.01.2016 T-613,s.r.o. Veľkonecpalská 93, 97101 Prievidza, IČO: 36347973
 42. ŠJ-chlieb  4,88  5,37  –  – 31.01.2016 DUKE s.r.o. Podjazdová 14,97101 Prievidza,IČO:36338737
 43. ŠJ-potraviny  314,71  373,56  –  – 31.01.2016 ATC-JR, s.r.o.Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov,IČO: 35760532
 44. ŠJ-mlieč.výr.  58,52  66,19  –  – 31.01.2016 RAJO a.s. Studená 35, 82355 Bratislava, IČO: 31329519
 45. ŠJ – mlieko  29,09  33,60  – 31.01.2016  RAJO a.s. Studená 35, 82355 Bratislava, IČO: 31329519
 46. ŠJ – potraviny  38,83  38,83  –  – 31.01.2016 Tatiana Mikulová,97211 Poruba 166, IČO:47902698
 47. ŠJ-potraviny  520,34  624,39  –  – 31.12.2016 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10,90201 Pezinok,IČO:34144579
 48. ŠJ-chlieb, pečivo  43,77  48,58  –  – 31.01.2016 DUKE s.r.o. Podjazdová 14,97101 Prievidza,IČO:36338737
 49. ŠJ-potraviny 20,25 24,30 31.01.2016 T-613,s.r.o. Veľkonecpalská 93, 97101 Prievidza, IČO: 36347973
 50. ŠJ-potraviny 241,60 289,92 31.12.2016 Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové M/Váhom, IČO: 34152199
 51. Pohr.služby Svitková, Zaťko 225,80 225,80 Zmluva č. 4/2007+ 17/2012 02.02.2016 Kvetinárstvo – pohreb.služby M.Peticová, Hlavná 353/113, 97211 Lazany, IČO:41057759
 52. Plyn 02 MŠ 733,33 880,00 Zmluva č. 15/2009 02.02.2016 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava,IČO: 35815256
 53. Plyn 02 NBD 487 342,50 411,00 Zmluva č. 33/2014 02.02.2016 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava,IČO: 35815256
 54. Plyn 02 NBD 486 339,17 407,00 Zmluv č. 32/2014 02.02.2016 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava,IČO: 35815256
 55. Mobil.telefon 60,57 71,40 Zmluva č. 3/2010 03.02.2016 Orange Slovensko,a.s. Metodova 8, 82108  Bratislava, IČO: 35697270
 56. Vývoz žúmp NBD 246,66 295,99 Dohoda o cene Obj.star.obce 04.02.2016 SVPSP,a.s. Partiz. cesta 5,97401 Banská Bystrica, IČO:36644030
 57. Licen.zmluva na pohrebisko 82,65 82,65 Zmluva č. 23/2007 05.02.2016 Slovenská internetová, s.r.o. Dolný Val č.3, 01001 Žilina, IČO:36676845
 58. Telefon 1/16 OcU 27,04 32,45 Zmluva č. 16/2015 08.02.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava,IČO: 35763469
 59. Telefon 1/16 MŠ,ŠJ 23,34 28,01 Zmluva č. 36+37/2015 08.02.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava,IČO: 35763469
 60. Outsourcing 1/16 70,00 84,00 Zmluva č. 18/2010+ 13/2012 08.02.2016 eRPe service,s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice, IČO: 45852723
 61. Vývoz kuchyn odpadu 1/16 13,00 15,60 Zmluva č. 12/2013 10.02.2016 Inta, s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín, IČO: 34129863
 62. Vývoz žúmp NBD 462,86 555,43 Dohoda o cene Obj.star.obce 11.02.2016 SVPSP,a.s. Partiz. cesta 5,97401 Banská Bystrica, IČO:36644030
 63. Vývoz a ulož. odpadu 01/16 2413,42 2875,02 Zmluva č. 42/2015 16.02.2016 Marius Pedersen,a.s. Opatovská 1735, 91101 Trenčín, IČO: 34115901
 64. Odb.prehl. dets.ihr. MŠ 79,00 79,00 Obj.riad.MŠ 16.02.2016 Roman Mesiarik-REVTECH, Fr.Kráľa 53, 96681 Žarnovica, IČO: 40538664
 65. Publik. Účtov.súvzťaž. 25,00 25,00 Obj.ekon.obc 16.02.2016 RVC  Martin,Nám.S.H. Vajanského 1,03601 Martin, IČO: 31938434
 66. Škol. a učebné pomôcky MŠ 436,80 524,16 Obj.riad.MŠ 17.02.2016 HOBLA s.r.o. ul.Bernolákova 2, 93401 Levice, IČO: 36268569
 67. Vývoz žumpy MŠ 60,79 72,95 Dohoda o cene Obj.star.obce 17.02.2016 SVPSP,a.s. Partiz. cesta 5,97401 Banská Bystrica, IČO:36644030
 68. Koncesion. poplatok 2016 224,11 224,11 18.02.2016 RTVS, Mlynská dolina 84545 Bratislava, IČO: 47232480
 69. Kanc.papier+ kanc.potreby 70,21 84,25 Obj.ek.obce 22.02.2016 KA-VT spol.s r.o., Polomská 2,01001 Žilina IČO: 31559221
 70. Kniha Horná Nitra z neba 150,00 165,00 Obj.star.obce 23.02.2016 CBS spol.s r.o. Kynceľová 54, 97401 IČO: 36754749
 71. Pohr.služby Baniar,Hepner 255,68 255,68 Zmluva č. /4/2007+ 17/2012 26.02.2016 Kvetinárstvo – pohreb.služby M.Peticová, Hlavná 353/113, 97211 Lazany, IČO:41057759
 72. Fotorepor. Majstri pravň. doliny 100,00 100,00 Obj.star.obce 29.02.2016 Foto Gross, Necpalská 32, 97101 Prievidza, IČO:10894128
 73. ŠJ-potraviny 66,62 66,62 29.02.2016 Tatiana Mikulová,97211 Poruba 166, IČO:47902698
 74. ŠJ-zelenina 69,87 83,84 29.02.2016 GPM VOZ s.r.o. Neresnická cesta 3418/72, 96001 Zvolen, IČO: 36020036
 75. ŠJ-potraviny 13,80 16,56 29.02.2016 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10,90201 Pezinok,IČO:34144579
 76. ŠJ -potraviny 18,92 22,70 29.02.2016 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10,90201 Pezinok,IČO:34144579
 77. ŠJ-rybie filé  15,16 15,16 29.02.2016 Tatiana Mikulová,97211 Poruba 166, IČO:47902698
 78. ŠJ-chlieb, pečivo 27,16 30,15 29.02.2016 DUKE s.r.o. Podjazdová 14,97101 Prievidza,IČO:36338737
 79. ŠJ-mäso,šunka 143,65 158,23 29.02.2016 J.Páleš-mäsovýroba“Zlatý býk“,Kukučínova 953/4, 97201 Bojnice,IČO:14201062
 80. ŠJ-potravniny 183,76 215,11 29.02.2016 DEMIFOOD spol.s r.o. Piešťanská 2503/43, 91501 Nové m/Váhom, IČO: 36324124
 81. ŠJ- potraviny 153,00 183,60 29.02.2016 T-613,s.r.o. Veľkonecpalská 93, 97101 Prievidza, IČO: 36347973
 82. ŠJ . potraviny 208,35 244,50 29.02.2016 GPM VOZ s.r.o. Neresnická cesta 3418/72, 96001 Zvolen, IČO: 36020036
 83. ŠJ-chlieb, pečivo 29,65 33,22 29.02.2016 DUKE s.r.o. Podjazdová 14,97101 Prievidza,IČO:36338737
 84. ŠJ-potraviny 99,32 99,32 29.02.2016 Tatiana Mikulová,97211 Poruba 166, IČO:47902698
 85. ŠJ-potraviny 171,80 206,16 29.02.2016 Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové M/Váhom, IČO: 34152199
 86. ŠJ – chlieb 28,00 31,51 29.02.2016 DUKE s.r.o. Podjazdová 14,97101 Prievidza,IČO:36338737
 87. ŠJ – mlieko 13,09 14,40 29.02.2016 RAJO a.s. Studená 35, 82355 Bratislava, IČO: 31329519
 88. ŠJ-mlieč.výro 46,82 52,15 29.02.2016 RAJO a.s. Studená 35, 82355 Bratislava, IČO: 31329519
 89. Plyn MŠ 3/16  691,67  830,00  Zmluva č. 15/2009  – 02.03.2016  SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava,IČO: 35815256
 90. Plyn NBD 486  339,17  407,00  Zmlva č. 32/2014  – 02.03.2016  SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava,IČO: 35815256
 91.  Plyn NBD 487  342,50  411,00  Zmluva č. 33/2014  – 02.03.2016  SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava,IČO: 35815256
 92. Mobil.telef. 3/16  58,37  69,20 Zmluva č. 3/2010  – 03.03.2016 Orange Slovensko,a.s. Metodova 8, 82108  Bratislava, IČO: 35697270
 93.  Seminár-odpady  15,00  15,00  – 07.03.2016  ZMO HN, V. Clementisa 52, 97211 Prievidza, IČO: 31924794
 94. Telef.MŠ,ŠJ 3/16  23,34  28,01 Zmluva č. 36+37/2015  – 07.03.2016  Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava,IČO: 35763469
 95. Telef. OcU 3/16  26,97  32,36 Zmluva č. 16/2015  – 07.03.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava,IČO: 35763469
 96. Outsourcing 3/16  70,00  84,00 Zmuva č.18/2010+ 13/2012  – 08.03.2016 eRPe service,s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice, IČO: 45852723
 97. LED svietidlá VO  243,99  299,79  – Obj.star.obce 10.03.2016 AB-COM,s.r.o.M.Rázusa 4795/34,95501 Topoľčany,IČO:36330786
 98. Kamenivo- cintorín 396,59 475,91 Obj.star.obce 11.03.2016 OPEN Ing.P.Ošvát, Nádražná 1088/41, 97213 Nitr.Pravno, IČO: 10888471
 99. Spotr.vody MŠ II.polr. 168,46 202,18 Zmluva č. 24/2007 11.03.2016 SVPSP,a.s. Partiz. cesta 5,97401 Banská Bystrica, IČO:36644030
100. Spotr.vody DS II.polr. 17,55 21,06 Zmluva č. 24/2007 11.03.2016 SVPSP,a.s. Partiz. cesta 5,97401 Banská Bystrica, IČO:36644030
 101. Spotr.vody OcU II.polr. 100,62 120,74 Zmluva č. 24/2007 11.03.2016 SVPSP,a.s. Partiz. cesta 5,97401 Banská Bystrica, IČO:36644030
 102. Spotr.vody TJ Magura II.polr  33,93  40,72 Zmluva č. 24/2007  – 11.03.2016 SVPSP,a.s. Partiz. cesta 5,97401 Banská Bystrica, IČO:36644030
 103. Spotr.vody PZ II.polr.  1,17  1,40 Zmluva č. 28/2014  – 11.03.2016  SVPSP,a.s. Partiz. cesta 5,97401 Banská Bystrica, IČO:36644030
 104. Bank.popl. pre audit  50,00  60,00  – Obj.star.obce 14.03.2016 Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 01011 Žilina, IČO: 31575951
 105. Stojan na mikr.k hud.ap.  95,17  114,20  – Obj.star.obce 16.03.2016 Hudobniny ePlay, Pekná 7, 97101 Prievidza, IČO: 43577652
 106. Členské na r. 2016  1890,00  1890,00  –  – 17.03.2016 OZ Hornonitrie, Nám.SNP 360/15, 97213 Nitr. Pravno, IČO: 31201822
 107. Dvere na Klub mladých  540,00  540,00  – Obj.star.obce 17.03.2016 Marek Ležovič, Pravenec 344, 97216, IČO: 41602081
 108. Kanc.potreby pre ŠJ  82,15  98,58  Zmluva č. 6/2009 Obj.ved.ŠJ 21.03.2016  KA-VT spol.s r.o., Polomská 2,01001 Žilina IČO: 31559221
 109. Energ.audit na bud.Ob.uradu  1500,00  1800,00  Zmluva č. 5/2016 21.03.2016 MaM plus,s.r.o. SNP 1052/48, 01841 Dubnica n/Váhom,IČO:36311855
 110. Seminár-kom. právo obcí  275,00  330,00  – Obj.star.obce 21.03.2016 SOTAC,s.r.o. Južná trieda č.1,04001 Košice, IČO: 36189855
 111. Proj.Rekonš. OcU Poruba 1500,00  1800,00 Zmluva č. 6/2016  – 21.03.2016 Gemini Group,s.r.o. Lamanského 18, 83103 Bratislava, IČO:36846244
 112. Vývoz a ulož. odpadu 2/16  2430,80  2892,40  Zmluva č. 42/2015  – 22.03.2016 Marius Pedersen,a.s. Opatovská 1735, 91101 Trenčín, IČO: 34115901
 113. Spotr.vody KM II.polr.  14,04  14,04  Zmuva č. 24/2007  – 23.03.2016 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Lazany 369/4. 97211, IČO: 31938701
 114. Prevádz.pohr. január 2016  49,79  49,79  Zmluva č.4/2007  – 23.03.2016 Kvetinárstvo- pohreb. služby M.Peticová, Hlavná 353/113, 97211 Lazany, IČO:41057759
 115. Prevádz.pohr. február 2016  41,49  49,79  Zmluva č. 4/2007  – 23.03.2016 Kvetinárstvo- pohreb. služby M.Peticová, Hlavná 353/113, 97211 Lazany, IČO:41057759
 116. Prevádz.pohr. marec 2016  41,49  49,79  Zmluva č. 4/2007  – 23.03.2016  Kvetinárstvo- pohreb. služby M.Peticová, Hlavná 353/113, 97211 Lazany, IČO:41057759
 117. Papier.utierky  75,72  90,86 Zmluva č.5/2012  – 30.03.2016 PP-SOT,s.r.o. Kšinná 98, 95641, IČO: 43881891
 118. Ver.prenos hudby v MR  38,50  38,50  – 30.03.2016 SLOVGRAM,Jakubovo nám. 14, 81348 Bratislava, IČO:17310598
 119. Školenie DHZ 285,00  342,00  –  – 30.03.2016 FLORIAN,s.r.o. Priekopská 26, 03608 Martin, IČO: 38427658
 120. Vývoz žúmp NBD 724,45  869,34 Dohoda o cene Obj.star.obce 31.03.2016 SVPSP,a.s. Partiz. cesta 5,97401 Banská Bystrica, IČO:36644030
 121. ŠJ – zelenina a ovocie  273,70  319,43  –  – 31.03.2016 GPM VOZ s.r.o. Neresnická cesta 3418/72, 96001 Zvolen, IČO: 36020036
 122. ŠJ – chlieb  28,51  31,43  –  – 31.03.2016 DUKE s.r.o. Podjazdová 14,97101 Prievidza,IČO:36338737
 123. ŠJ – potraviny  37,70  37,70  – 31.03.2016  Tatiana Mikulová,97211 Poruba 166, IČO:47902698
 124. ŠJ – mäso, výrobky  202,49  224,31  –  – 31.03.2016 J.Páleš-mäsovýroba „Zlatý býk“,Kukučínova 953/4, 97201 Bojnice, IČO:1420106
 125. ŠJ – potraviny  69,45  69,45  –  – 31.03.2016 Tatiana Mikulová,97211 Poruba 166, IČO:47902698
 126. ŠJ – zelenina, ovocie, vajcia  133,62  160,34  –  – 31.03.2016 GPM VOZ s.r.o. Neresnická cesta 3418/72, 96001 Zvolen, IČO: 36020036
 127. ŠJ – ťarchopis  9,01  9,01  –  – 31.03.2016 GPM VOZ s.r.o. Neresnická cesta 3418/72, 96001 Zvolen, IČO: 36020036
 128. ŠJ – chlieb, pečivo  27,35  30,58  –  – 31.03.2016 DUKE s.r.o. Podjazdová 14,97101 Prievidza,IČO:36338737
 129. ŠJ – potraviny  135,12  135,12  –  – 31.03.2016 Tatiana Mikulová,97211 Poruba 166, IČO:47902698
 130. ŠJ – chlieb, pečivo  25,11  27,94  –  – 31.03.2016 DUKE s.r.o. Podjazdová 14,97101 Prievidza,IČO:36338737
 131. ŠJ – potraviny  177,89  209,84  –  – 31.03.2016 Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové M/Váhom, IČO: 34152199
 132. Spotr.vody NBD 487  105,30  126,36 Zmluva č. 30/2014  – 01.04.2016 SVPSP,a.s. Partiz. cesta 5,97401 Banská Bystrica, IČO:36644030
 133. Spotr.vody NBD 486  183,05  231,66 Zmluva č. 31/2014  – 01.04.2016 SVPSP,a.s. Partiz. cesta 5,97401 Banská Bystrica, IČO:36644030
134. Mobil.telef. 3/16  61,97  72,60  Zmluva č. 3/2010  – 04.04.2016 Orange Slovensko,a.s. Metodova 8, 82108  Bratislava, IČO: 35697270
 135. Internet II.kv. MŠ, ŠJ  37,45 44,94 Zmluva č. 24/08+15/14  – 04.04.2016 Kinet,s.r.o. Diviaky n/Nitricou 203, 97225, IČO: 36668940
 136. Internet II.kv. OcU  41,50  49,80 Zmluva č. 23/2008  – 04.04.2016  Kinet,s.r.o. Diviaky n/Nitricou 203, 97225, IČO: 36668940
 137. Kamenivo – miest.komun.  101,33  121,60  – Obj.star.obce 04.04.2016 OPEN Ing.P.Ošvát, Nádražná 1088/41, 97213 Nitr.Pravno, IČO: 10888471
 138. Plyn 487 4/16  342,50  411,00  Zmluva č. 33/2014  – 04.04.2016 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava,IČO: 35815256
 139. Plyn 486 4/16  339,17  407,00  Zmluva č. 32/2014  – 04.04.2016 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava,IČO: 35815256
140. Plyn MŠ 4/2016 378,33  454,00 Zmluva č. 15/2009 04.04.2016 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava,IČO: 35815256
141. Kontr.has.prís. a hydrantov 107,36 128,83 04.04.2016 Kováčik s.r.o. č. 41, 95632  Livina, IČO: 34108629
142. Zabezp.systém 631,00 763,00 Obj.star.obce 05.04.2016 Ing.Libor Kuděla, Železnobrodská 7/22, 74706 Chvalíkovice, CZ IČO: 71869433
143. Kancel.papier 47,05 56,46 Zmluva č. 6/2009 06.04.2016 KA-VT spol.s r.o., Polomská 2,01001 Žilina IČO: 31559221
144. Zváraný rošt -DHZ 243,32 291,98 Obj.star.obce 07.04.2016 NALIMA,s.r.o. Grossova 4604/9, 05801 Poprad, IČO: 36482838
145. Telef. MŠ,ŠJ 3/16 23,34 28,01 Zmluva č. 36+37/12015 11.04.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava,IČO: 35763469
146. Telef. OcU 3/16 26,46 31,75 Zmluva č. 16/2015 11.04.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava,IČO: 35763469
147. Outsourcing +toner 165,00 198,00 Zmluva č. 18/10+13/12 11.04.2016 eRPe service,s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice, IČO: 45852723
148. BOZP a PO II.kv. 181,00 181,00 Zmluva č. 1/10+10/13 11.04.2016 GKV & Ac, s.r.o. Železničiarska 26, 97101 Prievidza, ICO: 36341304
149. Výv.žumpy MŠ 60,79 72,95 Dohoda o cene Obj.star.obce 11.04.2016 SVPSP,a.s. Partiz. cesta 5,97401 Banská Bystrica, IČO:36644030
150. Bezdrôt.zál. siréna 95,30 114,36 Zmluva č. 80/2005 12.04.2016 Stellaris 24,s.r.o. Sládkovička 23, 97101 Prievidza, IČO: 36771228
151. Výv.kuch. odpadu ŠJ 26,00 31,20 Zmluva č. 12/2013 14.04.2016 Inta, s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín, IČO: 34129863
152. Dopr.zrkadlo 132,00 158,40- Obj.star.obce 15.04.2016 AD značenie, s.r.o. M.R. Štefánika 3, 97101 Prievidza, IČO: 31623743
153. Vývoz a ulož. odpadu 3/16 2580,64 3073,63 Zmluva č. 42/2015 18.04.2016 Marius Pedersen,a.s. Opatovská 1735, 91101 Trenčín, IČO: 34115901
154. Bet.zmes – plocha pri Jednote 800,00 960,00 Obj.star.obce 18.04.2016 MIRAL Slovakia, s.r.o. Nová 586, Diviacka Nová Ves 97224, IČO: 36330876
155. Isover – opr. NBD 1052,17 1262,60 Obj.star.obce 19.04.2016 Uhoľné sklady, a.s. Teplárenská 4, 97101 Prievidza, IČO:31560288
156. Zemné práce- DHZ príp.vody 214,00 256,80 Obj.star.obce 19.04.2016 M.Zimmerman Stavebniny ZIMO, Kľačno 256, 97215, IČO:40652874
157. Vývoz kuch.odpadu 13,00 15,60 Zmluva č. 12/2013 19.04.2016 Inta, s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín, IČO: 34129863
158. Kamenivo- multif.ihrisko 2306,80 2768,16 Obj.star.obce 20.04.2016 MINERAL -kameňolomy, Neresnícka cesta 3, 96001 Zvolen, IČO:31559123
159. Poist.NBD 2016 1265,46 1265,46 Zmluva č. 12/14 20.04.2016 Allianz SP, Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava, IČO: 00151700
160. Kamenivo – DHZ príp.vody 166,28 199,54 21.04.2016 OPEN Ing.P.Ošvát, Nádražná 1088/41, 97213 Nitr.Pravno, IČO: 10888471
161. Auditorské služby 2015 781,02 781,02 Zmluva č. 42/2014 21.04.2016 Ing.Korcová Milena, ul.Š. Moysesa 38/9,96501 Žiar n/Hronom, IČO:30197996
162. Kosenie ver. priestranstiev 627,80 627,80 Zmluva č. 9/2011 21.04.2016 K.Klopčeková Servis Zelene, Mladých 428/1, 97212 Ned.-Brezany, IČO: 45668574
163. Popl. za potvr. 35,00 35,00 21.04.2016 Štát.ochr.prírody SR, Tajovského 28B, 97401 Banská Bystrica, IČO: 17058520
164. Oprava vzduch. v ŠJ 918,40 1102,08 Obj.star.obce 21.04.2016 TB Technika s.r.o. Kpt. Weinholda 34, 97243 Zem. Kostoľany, IČO: 46843027
165. Práv.služby 251,00 251,00 Obj.star.obce 22.04.2016 Advok.kancel. JUDr.Ján Lacko,Bojnická cesta 28/5, 97217 Kanianka, IČO: 47006170
166. Členské 2016 257,51 257,51 22.04.2016 ZMO HN, V.Clementisa 52, 97101 Prievidza, IČO:31924794
167. Seminár – register adries  15,00  15,00  –  – 22.04.2016  ZMO HN, V.Clementisa 52, 97101 Prievidza, IČO:31924794
168. Kamenivo – multif.ihrisko  1100,97  1321,16  – Obj.star.obce 27.04.2016 MINERAL -kameňolomy, Neresnícka cesta 3, 96001 Zvolen, IČO:31559123
169. Tlačivá k DzN  27,62  33,14  – Obj.ek.obce 27.04.2016 CART PRINT,s.r.o. Štúrova 578,94901 Nitra, IČO: 34131159
170. Stav.opravy na NBD  1100,00 1100,00  – Obj.star.obce 28.04.2016 Vladimír Gebrlín, 97211 Poruba 483,             IČO: 41848870
171. Stav.práce – multif.ihrisko 17756,67 21308,00 Zmluva č. 14/2016 28.04.2016 LM HOLDING,s.r.o. Tallerova 4, 81102 Bratislava,IČO:47950935
172. Úprava terénu pri ihrisku 1549,10  1858,92  – Obj.star.obce 28.04.2016  LM HOLDING,s.r.o. Tallerova 4, 81102 Bratislava,IČO:47950935
173. Učebné pomôcky MŠ  88,00  105,60  – Obj.riad.MŠ 29.04.2016  HOBLA s.r.o. ul.Bernolákova 2, 93401 Levice, IČO: 36268569
 174.  ŠJ -zelenina, ovocie  136,60  163,92  –  – 29.04.2016 GPM VOZ s.r.o. Neresnická cesta 3418/72, 96001 Zvolen, IČO: 36020036
 175. ŠJ – mäso  158,00  173,81  – 29.04.2016 J.Páleš-mäsovýroba „Zlatý býk“,Kukučínova 953/4, 97201 Bojnice, IČO:1420106
 176. ŠJ-potraviny  192,38  230,86  –  – 29.04.2016 Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové M/Váhom, IČO: 34152199
177. ŠJ – chlieb, pečivo 22,71 25,36 29.04.2016 DUKE s.r.o. Podjazdová 14,97101 Prievidza,IČO:36338737
 178. ŠJ – potraviny 63,17 63,17 29.04.2016 Tatiana Mikulová,97211 Poruba 166, IČO:47902698
179. ŠJ -potraviny 47,92 47,92 29.04.2016 Tatiana Mikulová,97211 Poruba 166, IČO:47902698
 180. ŠJ – chlieb, pečivo 29,50 33,10 29.04.2016 DUKE s.r.o. Podjazdová 14,97101 Prievidza,IČO:36338737
 181. Šj – ovocie, zelenina 47,89 57,47 29.04.2016 GPM VOZ s.r.o. Neresnická cesta 3418/72, 96001 Zvolen, IČO: 36020036
182. ŠJ – mliečne výrobky 58,52 66,19 29.04.2016 RAJO,a.s. Studená 35 82355 Bratislava, IČO: 31329519
183. ŠJ – mlieko 13,09 14,40 29.04.2016 RAJO,a.s. Studená 35 82355 Bratislava, IČO: 31329519
184. ŠJ – potraviny 69,94 69,94 29.04.2016 Tatiana Mikulová,97211 Poruba 166, IČO:47902698
 185. ŠJ – potraviny 271,61 325,94 29.04.2016 AG FOODS SK,s.r.o. Moyzesova10, 90201 Pezinok,IČO:34144579
186. ŠJ – potraviny 39,05 39,05 29.04.2016 Tatiana Mikulová,97211 Poruba 166, IČO:47902698
 187. ŠJ – chlieb, pečivo,strúh. 35,61 39,97 29.04.2016 Tatiana Mikulová,97211 Poruba 166, IČO:47902698
 188. ŠJ – potraviny 102,86 120,37 29.04.2016 T-613,s.r.o. Veľkonecpalská 93, 97101 Prievidza, IČO: 36347973
189. ŠJ – potraviny 28,33 28,33 29.04.2016 Tatiana Mikulová,97211 Poruba 166, IČO:47902698
 190.  Stav.mat- príp.DHZ  98,73  118,48  – Obj.star.obce 02.05.2016 Stavebniny Nedožery s.r.o. V.B.Nedožerského 18,97212 Nedožery- Brezany, IČO:44646054
 191. Plyn 05 NBD 487  342,50  411,00 Zml.č. 33/14 + 19/16  – 02.05.2016 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava,IČO: 35815256
 192. Plyn 05 NBD 486 339,17 407,00 Zmluva č. 32/14+18/16 02.05.2016 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava,IČO: 35815256
 193. Plyn MŠ 05 145,00 174,00 Zmluva č. 15/09+20/16 02.05.2016 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava,IČO: 35815256
 194. Mobil.telef. 04 67,66 79,90 Zmluva č.3/2010 03.05.2016 Orange Slovensko,a.s. Metodova 8, 82108  Bratislava, IČO: 35697270
 195. Pohr.služby Turcer D. 94,08 18,82 Zmluva č. 4/07+17/12 03.05.2016 Kvetinárstvo- pohreb. služby M.Peticová, Hlavná 353/113, 97211 Lazany, IČO:41057759
196. Prevádzka pohreb.4/16 41,49 49,79 Zmluva č. 4/07+17/12 03.05.2016 Kvetinárstvo- pohreb. služby M.Peticová, Hlavná 353/113, 97211 Lazany, IČO:41057759
 197. Učebné pomôcky 225,84 271,00 Obj.riad.MŠ 03.05.2016 STIFFEL EUROCART s.r.o., Ružinovská 1/A, 82102 Bratislava, IČO: 31360513
 198. Kamenivo – prípojka vody DHZ 69,10 82,92 Obj.star.obce 04.05.2016 OPEN Ing.P.Ošvát, Nádražná 1088/41, 97213 Nitr.Pravno, IČO: 10888471
 199. Seminár – poskyt.dotácií 15,00 15,00 Obj.star.obce 04.05.2016 ZMO HN, V.Clementisa 52, 97101 Prievidza, IČO:31924794
 200. Predpl. Poradca 2017 24,90 24,90 04.05.2016 PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40, 01001 Žilina,IČO: 36371271
 201. Výv.žúmp NBD 312,64 375,17 Dohoda o cene Obj.star.obce 04.05.2016 SVPSP,a.s. Partiz. cesta 5,97401 Banská Bystrica, IČO:36644030
 202. Predpl.Verej. správa-roč.pr. 70,00 84,00 Obj.ek.obce 06.05.2016 Poradca podnikateľa,spol s r.o. M.Rázusa 23A, 01001 Žilina, IČO:31592503
 203. Telef. MŠ,ŠJ 23,34 28,01 Zmuva č. 36+37/2015 06.05.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava,IČO: 35763469
 204. Telef. OcU 26,38 31,66 Zmluva č. 16/2015 06.05.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava,IČO: 35763469
 205. Outsourcing 70,00 84,00 Zmluva č. 18/10+13/12 09.05.2016 eRPe service,s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice, IČO: 45852723
 206. Publikácia – mzdová účtov. 11,42 13,70 Obj.ek.obce 09.05.2016 PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40, 01001 Žilina,IČO: 36371271
 207.  Vývoz žúmp NBD 437,96  525,55  Dohoda o cene  Obj.star.obce  09.05.2016  SVPSP,a.s. Partiz. cesta 5,97401 Banská Bystrica, IČO:36644030
 208. Toner do tlačiarne  80,00 96,00  –  Obj.ek.obce 09.05.2016  MMJ Invest,s.r.o. Farská 588/2,97668 Heľpa, IČO: 36764163
 209. Fotoreport. z výst.na Maguru  59,45  59,45  – Obj.star.obce 11.05.2016  FOTO Gross,Necpalská 32, 97101 Prievidza IČO: 10894127
 210.  Stav.dozor – zatep.MŠ  360,00  432,00 Zmluva č. 15/2016 11.05.2016 Ing.Jozef Jágrik-STAVING,Stred 60/55, 01701 Považská Bystrica, IČO: 34366211
 211. Elektrocentrála Klub mladých  176,00  176,00  – Obj.star.obce  12.05.2016  NATROL IMPEX s.r.o. Odborárov 102,94501 Komárno, IČO:47633603
 212. Zateplenie MŠ 47014,89 56417,87  Zmluva č. 32/2016  – 17.05.2016 L.I.R.R. s.r.o. Necpalská 30,97101 Prievidza, IČO: 36296414
 213. Vývoz a ulož. odpadu 4/16  2744,17  3268,55 Zmluva č. 42/2015  –  23.05.2016  Marius Pedersen,a.s. Opatovská 1735, 91101 Trenčín, IČO: 34115901
 214. Oprava kopírky+kanc. potreby  181,31  217,57  Zmluva č. 06/2009  – 23.05.2016 KA-VT spol.s r.o., Polomská 2,01001 Žilina IČO: 31559221
 215. Oprava spev. plochy-Jednota  788,00  945,60  –  Obj.star.obce 23.05.2016 Ján Čavojský,Poruba 64, 97211, IČO:41849124
 216.  Kosenie verej. priestranstiev  627,80  627,80 Zmuva č. 9/2011  – 24.05.2016  K.Klopčeková SERVIS ZELENE, Mladých 428/1, 97212 Nedožery-Brezany, IČO:45668574
 217. Projekt – foto- voltaika – Obnova OcU  470,00  564,00  Obj.star.obce 25.05.2016 ELEKTROPROJEKCIA, s.r.o., J.Murgaša 702/28, 97101 Prievidza, IČO: 46061096
 218. Záhradné párty stany 290,94  290,94  – Obj.star.obce  25.05.2016  STEEN QOS s.r.o. Bor 3 36001 Karlovy Vary, IČO: 27972941, CZ
 219.  Dvere na ob.chatu 3x  810,00  972,00  –  Obj.star.obce 26.05.2016  PASPOL s.r.o. č.421, 97216 Pravenec, IČO: 35821574
 220. Prevádzka pohreb. 5/16  41,49  49,79 Zmluva č. 4/07+17/12  – 27.05.2016  Kvetinárstvo- pohreb. služby M.Peticová, Hlavná 353/113, 97211 Lazany, IČO:41057759
 221. Pohr.služ. Priehoda M.  94,08  112,90 Zmluva č. 4/07+17/12  – 27.05.2016  Kvetinárstvo- pohreb. služby M.Peticová, Hlavná 353/113, 97211 Lazany, IČO:41057759
 222. Znalecký posudok-chata 130,00 130,00 Obj.star.obce 30.05.2016 Ing.Anna Žiaková, Prieložky 481/26, Lazany 97211, DIČ:1030272826
 223. Nádrž na vodu -šport.areál 3170,00 3804,00 Obj.star.obce 30.05.2016 Ebama s.r.o., Mníchova Lehota 407, 91321, IČO: 44074174
 224. Prenos.bránky +sieť – mult. ihrisko 1140,00 1368,00 Obj.star.obce 31.05.2016 SPORTECH s.r.o. Rudenkova 820/4, 96501 Žiar n/Hronom,         IČO: 36056367
 225. Vývoz kuch. odpadu 4/16  26,00 31,20 Zmluva č. 12/2013 31.05.2016 Inta, s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín, IČO: 34129863
 226. ŠJ – ovocie, zelenina 212,04 251,99 31.05.2016 GPM VOZ s.r.o. Neresnická cesta 3418/72, 96001 Zvolen, IČO: 36020036
227. ŠJ-potraviny  66,25  66,25 31.05.2016 Tatiana Mikulová,97211 Poruba 166, IČO:47902698
 228. ŠJ-chlieb, pečivo  39,21 44,67 31.05.2016 DUKE s.r.o. Podjazdová 14,97101 Prievidza,IČO:36338737
 229. ŠJ-mäso, výrobky 214,08 235,62 31.05.2016 J.Páleš-mäsovýroba „Zlatý býk“,Kukučínova 953/4, 97201 Bojnice, IČO:1420106
 230. ŠJ-potraviny 190,59 226,63 31.05.2016 Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové M/Váhom, IČO: 34152199
231. ŠJ-potraviny 71,65 83,04 31.05.2016 T-613,s.r.o. Veľkonecpalská 93, 97101 Prievidza, IČO: 36347973
 232. ŠJ-potraviny  84,12 100,94 31.05.2016 ATC-JR,s.r.o. Vsetínska cesta 766,02001 Púchov, IČO: 35760532
 233. ŠJ-potraviny 37,13 37,13 31.05.2016 Tatiana Mikulová,97211 Poruba 166, IČO:47902698
 234. ŠJ-chlieb, pečivo 28,63 31,90 31.05.2016 PPC, a.s. Košovská 12, 97101 Prievidza, IČO: 31561802
 235. ŠJ-ovocie, zelenina 164,31 197,17 31.05.2016 GPM VOZ s.r.o. Neresnická cesta 3418/72, 96001 Zvolen, IČO: 36020036
 236. ŠJ-potraviny 25,75 25,75 31.05.2016 Tatiana Mikulová,97211 Poruba 166, IČO:47902698
 237. ŠJ-potraviny 188,18 219,94 31.05.2016 T-613,s.r.o. Veľkonecpalská 93, 97101 Prievidza, IČO: 36347973
 238. ŠJ-mliečne výrobky 71,82 82,15 31.05.2016 RAJO,a.s. Studená 35, 82355 Bratislava, IČO: 31329519
 239. ŠJ-mlieko 13,09 14,40 31.05.2016 RAJO,a.s. Studená 35, 82355 Bratislava, IČO: 31329519
 240. ŠJ-potraviny 44,50 53,40 31.05.2016 ATC-JR,s.r.o. Vsetínska cesta 766,02001 Púchov, IČO: 35760532
 241. ŠJ-potraviny 15,85 15,85 31.05.2016 Tatiana Mikulová,97211 Poruba 166, IČO:47902698
 242. ŠJ-chlieb, pečivo 47,57 53,37 31.05.2016 PPC, a.s. Košovská 12, 97101 Prievidza, IČO: 31561802
 243. Pohreb.služby Tisaj E.  118,98  142,78 Zmluva č. 4/07+17/12  – 03.06.2016  Kvetinárstvo- pohreb. služby M.Peticová, Hlavná 353/113, 97211 Lazany, IČO:41057759
 244.  Pohreb.služby Galač A.  118,98  142,78  Zmluva č. 4/07+17/12  – 03.06.2016  Kvetinárstvo- pohreb. služby M.Peticová, Hlavná 353/113, 97211 Lazany, IČO:41057759
 245.  Vývoz žumpy MŠ  61,67  74,00  Dohoda o cene  Obj.star.obce  03.06.2016  SVPSP,a.s. Partiz. cesta 5,97401 Banská Bystrica, IČO:36644030
 246.  Mobil.telef. 05  63,27 74,16  Zmluva č. 3/2010  –  03.06.2016  Orange Slovensko,a.s. Metodova 8, 82108  Bratislava, IČO: 35697270
 247.  Plyn 06 487  342,50  411,00  Zmluva č. 33/14+19/16  –  03.06.2016  SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava,IČO: 35815256
 248.  Plyn 06 486  339,17  407,00  Zmluva č. 32/14+18/16  –  03.06.2016 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava,IČO: 35815256
 249.  Plyn 06 MŠ  60,83  73,00  Zmluva č. 15/09+20/16  –  03.06.2016  SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava,IČO: 35815256
 250.  Elektroprípoj. -multif.ihrisko  400,50  480,60  – Obj.star.obce  03.06.2016  SPORTECH s.r.o. Rudenkova 820/4, 96501 Žiar n/Hronom,         IČO: 36056367
 251. Multifunkčné ihrisko II.časť 27412,25 32894,70 Zmluva č. 14/2016  – 03.06.2016  SPORTECH s.r.o. Rudenkova 820/4, 96501 Žiar n/Hronom,         IČO: 36056367
 252. Outsourcing 5/16  70,00  84,00 Zmluva č.18/2010+ 13/2012  – 07.06.2016  eRPe service,s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice, IČO: 45852723
 253.  Opravy a údržba VO+MR  635,94  635,94  Zmluva č. 3/2016  – 07.06.2016  EL-MONT P.Babuljak, Mostná 32, 97251 Handlová,IČO: 10890831
 254.  Časopis Predšk.výchov  3,60  3,60  – Obj.riad.MŠ 07.06.2016  Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, IČO: 36631124
 255.  Telef.OcU 05  26,36  31,63 Zmluva č. 16/2015  – 09.06.2016  Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava,IČO: 35763469
 256.  Telef.MŠ,ŠJ 05  24,16  28,99  Zmluva č. 36+37/15  – 09.06.2016  Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava,IČO: 35763469
 257.  Elektromater. príp.vody a el. DHZ  425,07  510,09  –  Obj.star.obce 09.06.2016  M.Rendek AUTO AKR ELEKTRA, Malá 5/4, 97101 Prievidza, IČO: 35186313
 258. Poháre – hasič. súťaž  239,38  287,26  –  Obj.star.obce 09.06.2016 FORBART s.r.o. Necpalská 16, 97101 Prievidza,IČO:36332704
 259 Kancel. potreby OcU 97,53 117,03 Zmluva č. 06/2009 13.06.2016  KA-VT spol.s r.o., Polomská 2,01001 Žilina IČO: 31559221
 260.  Vývoz a ulož. odpadu 05  2780,36  3304,74  Zmluva č. 42/2015  –  13.06.2016  Marius Pedersen,a.s. Opatovská 1735, 91101 Trenčín, IČO: 34115901
 261.  Vitrína – mult. ihrisko  289,43  289,43  –  Obj.star.obce 13.06.2016 FORPLAST SYSTEMS s.r.o. Lorencova 3791, 76001 Zlín, CZ, IČO: 29268915
 262.  Obliečky – uvít.detí  103,44  124,13  Obj.star.obce 13.06.2016 BETTEX,spol. s r.o. Turčianska 511, 97213 Nitr.Pravno,IČO:00616982
 263.  Reklamné tričká  1050,00  1050,00  – Obj.star.obce 13.06.2016  MJG plus s.r.o. Hviezdoslavova 475/3, 97101 Prievidza,IČO: 48021644
 264. Zateplenie MŠ – II.časť 19077,74 22893,29 Zmluva č. 32/2015  –  14.06.2016  L.I.R.R. s.r.o. Necpalská 30,97101 Prievidza, IČO: 36296414
 265. Materiál pre DHZ-dotácia  1496,67  1796,00  –  Obj.star.obce 15.06.2016 SPORTFIRE s.r.o. Poľný Kesov 15, 95115, IČO: 46548238
 266. Hudob.vystúp. otvor.MI  250,00 250,00  –  Obj.star.obce 15.06.2016 Poluvská muzika, Poluvsie 161,97216,IČO:42150396
 267.  Odpadkové vrecia  170,25  204,30  –  Obj.star.obce 17.06.2016  ABEEX s.r.o. Majerská 468/467 Veľké Ripňany 95607, IČO: 44915853
 268. Zatepl.MŠ- naviac práce 4713,10  5655,72  – Obj.star.obce 20.06.2016  L.I.R.R. s.r.o. Necpalská 30,97101 Prievidza, IČO: 36296414
 269. Tlačivá pre MŠ  15,07  18,08  – Obj.riad.MŠ 20.06.2016 ŠEVT,a.s., Cementárenská cesta 16,97472 Banská Bystrica, IČO:31331131
 270. Stav.dozor – zatepl.MŠ II.č  360,00  432,00  Zmluva č. 15/2016  – 20.06.2016  Ing.Jozef Jágrik-STAVING,Stred 60/55, 01701 Považská Bystrica, IČO: 34366211
 271. Vývoz kuch. odpadu 05  26,00  31,20 Zmluva č. 12/2016  – 22.06.2016 Inta, s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín, IČO: 34129863
 272. Sieťky na okná Dom smútku  158,00 158,00  – Obj.star.obce 23.06.2016 ROLOTES-Milan Prostredný, Slančíkovej 17, 97101 Prievidza, IČO: 10898468
 273. Vývoz žúmp NBD  674,33  809,20 Dohoda o cene Obj.star.obce 23.06.2016  SVPSP,a.s. Partiz. cesta 5,97401 Banská Bystrica, IČO:36644030
 274. Opasky, záslepka -DHZ  44,99  54,00  – Obj.star.obce 27.06.2016 FIRE system M.Faturová, Nižná Korňa č.501, 02321 IČO: 41827449
 275. Stat.posudok – Obnova OcU  300,00  300,00  – Obj.star.obce 30.06.2016 Ing.Miroslav Svítok- Statika, ul.Záhradná 15, 97201 Bojnice, IČO:37922947
 276. Kosenie verej. priestranstiev 627,80 627,80 Zmluva č. 9/2011 30.06.2016 K.Klopčeková SERVIS ZELENE, Mladých 428/1, 97212 Nedožery-Brezany, IČO:45668574
 277. ŠJ – ovocie, zelenina  136,88  164,26  –  – 30.06.2016 GPM VOZ s.r.o. Neresnická cesta 3418/72, 96001 Zvolen, IČO: 36020036
 278.  ŠJ – potraviny  12,88  12,88  –  – 30.06.2016  Tatiana Mikulová,97211 Poruba 166, IČO:47902698
 279.  ŠJ-potraviny  242,74  291,29  –  – 30.06.2016 Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové M/Váhom, IČO: 34152199
 280.  ŠJ-mäso  237,23  261,27  –  – 30.06.2016 J.Páleš-mäsovýroba „Zlatý býk“,Kukučínova 953/4, 97201 Bojnice, IČO:1420106
 281.  ŠJ-mliečne výrobky  23,63  26,34  –  – 30.06.2016 RAJO,a.s. Studená 35, 82355 Bratislava, IČO: 31329519
 282. ŠJ-mlieko  6,55  7,21  –  – 30.06.2016 RAJO,a.s. Studená 35, 82355 Bratislava, IČO: 31329519
 283. ŠJ-ovocie, zelenina  270,89  325,07  –  – 30.06.2016 GPM VOZ s.r.o. Neresnická cesta 3418/72, 96001 Zvolen, IČO: 36020036
 284.  ŠJ-potraviny 82,21  98,65  –  – 30.06.2016 Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové M/Váhom, IČO: 34152199
 285.  ŠJ-potraviny  23,33  23,33  – 30.06.2016 Tatiana Mikulová,97211 Poruba 166, IČO:47902698
 286.  ŠJ-potraviny  55,62 55,62  –  – 30.06.2016  Tatiana Mikulová,97211 Poruba 166, IČO:47902698
 287.  ŠJ – chlieb, pečivo  43,72  49,32  –  – 30.06.2016  PPC, a.s. Košovská 12, 97101 Prievidza, IČO: 31561802
 288.  ŠJ-chlieb, pečivo  41,74  46,30  – 30.06.2016  PPC, a.s. Košovská 12, 97101 Prievidza, IČO: 31561802
 289.  ŠJ- chlieb, pečivo  23,61  26,15  –  – 30.06.2016 PPC, a.s. Košovská 12, 97101 Prievidza, IČO: 31561802
 290.  ŠJ-potraviny  19,65  19,65  – 30.06.2016  Tatiana Mikulová,97211 Poruba 166, IČO:47902698
 291.  ŠJ-cestoviny  1,96  1,96  –  – 30.06.2016  Tatiana Mikulová,97211 Poruba 166, IČO:47902698
 292.  Predpl. Poradca 2017 II časť  20,75  24,90  –  –  01.07.2016 PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40, 01001 Žilina,IČO: 36371271
 293.  Čist. potreby ŠJ  265,82  53,17  –  Obj.ved.ŠJ  01.07.2016 M.Moravanský-U Anežky, Športová 17/10, Nitrians. Rudno 97236, IČO:43625886
 294. Inter.III.kv. MŠ, ŠJ  37,45  44,94 Zmluva č. 24/2008 + 15/2014  –  01.07.2016 Kinet,s.r.o. Diviaky n/Nitricou 203, 97225, IČO: 36668940
295. Inter.III.kv.OU 41,50 49,80 Zmluva č. 23/2008 01.07.2016 Kinet,s.r.o. Diviaky n/Nitricou 203, 97225, IČO: 36668940
296. Pohreb Mikulová A. 94,08 112,90 Zmluva č. 4/2007+ 17/2012 01.07.2016 Kvetinárstvo- pohreb. služby M.Peticová, Hlavná 353/113, 97211 Lazany, IČO:41057759
297. Prevádzka pohrebiska 06 41,49  49,79 Zmluva č. 4/2007 + 17/2012 01.07.2016 Kvetinárstvo- pohreb. služby M.Peticová, Hlavná 353/113, 97211 Lazany, IČO:41057759
 298. Mobil.telef. 06  60,52 71,36 Zmluva č. 3/2010 06.07.2016 Orange Slovensko,a.s. Metodova 8, 82108  Bratislava, IČO: 35697270
 299. Plyn 07 MŠ 56,67 68,00 Zmluva č. 15/2009 + 20/2016 06.07.2016 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava,IČO: 35815256
 300. Plyn 07/486 339,17  407,00 Zmluva č. 32/2014 + 18/2016 06.07.2016 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava,IČO: 35815256
 301. Plyn 07/487 342,50 411,00 Zmluva č. 33/2014 + 19/2016 06.07.2016 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava,IČO: 35815256
 302. BOZP a PO III. kv. 181,00 181,00 Zmluva č. 01/2010+ 10/2013 07.07.2016 GKV & Ac, s.r.o. Železničiarska 26, 97101 Prievidza, ICO: 36341304
 303. Výv. kuch. odpadu 06 19,50 23,40 Zmluva č. 12/2013 07.07.2016 Inta, s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín, IČO: 34129863
 304. Telef. 06 OcU 26,13 31,36 Zmluva č. 16/2015 07.07.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava,IČO: 35763469
305. Telef. 06 MŠ, ŠJ 23,34 28,01 Zmluva č. 36+37/2015 07.07.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava,IČO: 35763469
 306. Outsourcing+ ESET 113,00 135,60 Zmluva č. 18/2010 + 13/2012 08.07.2016 eRPe service,s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice, IČO: 45852723
 307. Vodné NBD 487 143,91 172,69 Zmluva č. 30/2014 08.07.2016 SVPSP,a.s. Partiz. cesta 5,97401 Banská Bystrica, IČO:36644030
 308. Vodné NBD 486 218,79 262,55 Zmluva č. 31/2014 08.07.2016 SVPSP,a.s. Partiz. cesta 5,97401 Banská Bystrica, IČO:36644030
 309. Reproduk. hudby v MR  17,00  20,40 11.07.2016 SOZA-práva k hudob. dielam,Rastislavova 3, 82108 Bratislava, IČO: 00178454
310. Výv. a ulož. odpadu 06 3072,21 3647,30 Zmluva č. 42/2015 + dod.č.1 14.07.2016 Marius Pedersen,a.s. Opatovská 1735, 91101 Trenčín, IČO: 34115901
 311. Učeb.pomôcky MŠ  293,27 351,92 Obj.riad. MŠ 15.07.2016 Daffer spol. s r.o. Včelárska 1,97101 Prievidza, IČO:36320439
 312. Betón.zmes – nádrže ihrisko  757,48  908,98 Obj.star.obce 20.07.2016 MIRAL Slovakia, s.r.o. Nová 586, Diviacka Nová Ves 97224, IČO: 36330876
313. Zemné práce – nádrže ihrisko 560,80 672,96 Obj.star.obce 20.07.2016 MIRAL Slovakia, s.r.o. Nová 586, Diviacka Nová Ves 97224, IČO: 36330876
 314. Výmena vodom. NBD 486 17,79 21,35 Obj.star.obce 26.07.2016 VODOSTAV-CHUDÝ, Tenisová 5, 971 01 Prievidza,IČO:10892346
 315. Predpl. čas. Účtovníctvo  66,50 79,80 Obj.ek.obce 29.07.2016 Wolters Kluwer,s.r.o. Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava,IČO:31348262
 316. Predpl. Finanč. spravodaj  22,00 26,40 obj.ek.obce 29.07.2016 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. M.Rázusa 23A, 01001 Žilina, IČO:31592503
 317. Vývoz žúmp NBD 682,96  819,55 Dohoda o cene Obj.star.obce 29.07.2016 SVPSP,a.s. Partiz. cesta 5,97401 Banská Bystrica, IČO:36644030
 318. Dodáv. vody – nádrže ihrisko  11,70 14,04 Dohoda o cene Obj.star.obce 29.07.2016 SVPSP,a.s. Partiz. cesta 5,97401 Banská Bystrica, IČO:36644030
 319. ŠJ – potraviny ovocie, zelenina  179,19  212,27  –  –  29.07.2016  GPM VOZ s.r.o. Neresnická cesta 3418/72, 96001 Zvolen, IČO: 36020036
 320.  ŠJ- mäso  203,00  223,65  –  –  29.07.2016  J.Páleš-mäsovýroba „Zlatý býk“,Kukučínova 953/4, 97201 Bojnice, IČO:1420106
 321.  ŠJ- chlieb, pečivo  41,90  46,94  –  –  29.07.2016  PPC, a.s. Košovská 12, 97101 Prievidza, IČO: 31561802
 322.  ŠJ – potraviny  113,90  136,68  –  –  29.07.2016  Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové M/Váhom, IČO: 34152199
 323.  ŠJ – potraviny  56,08  56,08  –  –  29.07.2016  Tatiana Mikulová,97211 Poruba 166, IČO:47902698
 324.  ŠJ – ovocie, zelenina  154,14  184,97  –  –  29.07.2016  GPM VOZ s.r.o. Neresnická cesta 3418/72, 96001 Zvolen, IČO: 36020036
 325.  ŠJ – chlieb  8,83  9,71  –  –  29.07.2016  PPC, a.s. Košovská 12, 97101 Prievidza, IČO: 31561802
 326.  ŠJ – pečivo, chlieb  13,28  14,72  –  –  29.07.2016 T-613 s.r.o. Veľkonecpalská 93, 97101 Prievidza, IČO:36347973
 327.  ŠJ – ovocie, zelenina  53,02  63,62  –  –  29.07.2016  PPC, a.s. Košovská 12, 97101 Prievidza, IČO: 31561802
 328. Smalt.tabule ŠZ+MŠ  77,00  92,40  –  Obj.star.obce  01.08.2016 SMALT K.A.M.-Smaltovňa P.Krasňanský, Pod Kalváriou 2, 90901 Skalica,IČO: 22706461
 329.  Plyn 08 MŠ  56,67  68,00  Zmluva č. 15/2009+ 20/2016  – 01.08.2016 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava,IČO: 35815256
 330.  Plyn 08 NBD 486  339,17  407,00  Zmluva č. 32/2014+ 18/2016  –  01.08.2016  SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava,IČO: 35815256
 331.  Plyn 08 NBD 487  342,50  411,00  Zmluva č. 33/2014 + 19/2016  –  01.08.2016  SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava,IČO: 35815256
 332.  Mobil.telefon  55,97  73,20  Zmluva č. 3/2010  –  02.08.2016  Orange Slovensko,a.s. Metodova 8, 82108  Bratislava, IČO: 35697270
 333.  Obedy 7/16  55,00  66,00  –  Obj.star.obce  02.08.2016 Michal Hudek, Pravenec 351, 97216, IČO:4662129
 334.  Náradie pre DHZ  148,18  177,82  –  Obj.star.obce  03.08.2016  Triumf professional tools s.r.o.Kollárova 88,03601 Martin, IČO:36384933
335. Kamenivo – kl.športu 110,50 132,60 Obj.star.obce 04.08.2016 OPEN Ing.P.Ošvát, Nádražná 1088/41, 97213 Nitr.Pravno, IČO: 10888471
 336.  Pohreb.služ. Drábová  94,08  112,90 Zmluva č.4/2007 + 17/2012  –  05.08.2016  Kvetinárstvo- pohreb. služby M.Peticová, Hlavná 353/113, 97211 Lazany, IČO:41057759
 337.  Prev.pohreb. 7/16  41,49  49,79  Zmuva č. 4/2007 + 17/2012  – 05.08.2016  Kvetinárstvo- pohreb. služby M.Peticová, Hlavná 353/113, 97211 Lazany, IČO:41057759
 338. Kosenie ver. priestranstiev  439,44  439,44  Zmuva č. 9/2011  –  08.08.2016  K.Klopčeková SERVIS ZELENE, Mladých 428/1, 97212 Nedožery-Brezany, IČO:45668574
 339. Telefón MŠ, ŠJ 07  23,34  28,01 Zmluva č. 36+37/2015  – 08.08.2016  Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava,IČO: 35763469
 340. Telefón OcU 07  26,39  31,67 Zmluva č. 16/2015  – 08.08.2016  Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava,IČO: 35763469
 341.  Ourtsourcing 07  70,00  84,00  Zmluva č. 18/2007+ 13/2012  –  10.08.2016  eRPe service,s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice, IČO: 45852723
 342.  Vývoz a ulož. opadu 07 2622,24  3114,06  Zmluva č. 42/2015  – 15.08.2016  Marius Pedersen,a.s. Opatovská 1735, 91101 Trenčín, IČO: 34115901
 343. Čistiace prostr. MŠ  183,22  219,86  – Obj.riad.MŠ 15.08.2016 COOP Jednota SD, A.Hlinku I.437, 97101 Prievidza,IČO:00169005
 344. Toal.papier OU  71,28  85,54  Zmluva č. 5/2012  –  16.08.2016  PP-SOT,s.r.o.,Kšinná 98, 95641, IČO: 43881891
 345.  Aktual. poč. progr. ŠJ  32,70  39,24  – Obj.ved.ŠJ  18.08.2016  Soft-GL spol.s r.o. Belehradská 1,04013 Košice, IČO:36182214
 346. Dobropis -výv. a ul.odpadu  -43,13  -43,13 Zmluva č. 42/2015  – 24.08.2016  Marius Pedersen,a.s. Opatovská 1735, 91101 Trenčín, IČO: 34115901
 347. Stav.opravy v PZ  300,00  300,00  –  Obj.star.obce  27.08.2016  Martin Kováč, č.99, Diviacka Nová Ves, IČO: 46351400
 348.  Opr.soc.zar.  300,00  300,00  –  Obj.star.obce  27.08.2016  Martin Kováč, č.99, Diviacka Nová Ves, IČO: 46351400
 349. Víťaz.poháre- nočná has.súť.  234,83  281,80  – Obj.star.obce  10.08.2016  TOPA SPORT,s.r.o. Slovenská 1495/10,08501 Bardejov, IČO:36500623
 350. Vývoz žúmp NBD  670,35  804,42 Dohoda o cene Obj.star.obce  02.09.2016 SVPSP,a.s. Partiz. cesta 5,97401 Banská Bystrica, IČO:36644030
 351.  Plyn MŠ 09  117,50  141,00 Zmluva č. 15/2009+ 20/2016  – 02.09.2016 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava,IČO: 35815256
 352.  Plyn NBD 486 09  339,17  407,00 Zmluva č. 32/2014 + 18/2016  – 02.09.2016 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava,IČO: 35815256
353. Plyn NBD 487 09 342,50 411,00 Zmluva č. 33/2014+ 19/2016 02.09.2016 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava,IČO: 35815256
354. Mobil. telefón 08 62,12 73,22 Zmluva č. 3/2010 05.09.2016 Orange Slovensko,a.s. Metodova 8, 82108  Bratislava, IČO: 35697270
355. Obedy OcU 08 195,00 195,00 Obj.star.obce 05.09.2016 Michal Hudek, Pravenec 351, 97216, IČO:4662129
356. Telef. MŠ,ŠJ 08 23,34 28,01 Zmluva č. 36+37/2015 07.09.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava,IČO: 35763469
 357. Telef.OcU  08 41,13 49,36 Zmluva č. 16/2015 . 07.09.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava,IČO: 35763469
358. Taneč.vystup. „Vatra SNP“ 500,00 500,00 Obj.star.obce 09.09.2016 XOANA s.r.o. Puškinova 2 97101 Prievidza, IČO: 46270949
359. Outsourcing 08 70,00 84,00 Zmluva č. 18/2010+ 13/2012 12.09.2016 eRPe service,s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice, IČO: 45852723
360. MT Samsung 216,75 260,10 Obj.star.obce 12.09.2016 Orange Slovensko,a.s. Metodova 8, 82108  Bratislava, IČO: 35697270
361. Vývoz a ulož. odpadu 08 2579,89 3060,81 Zmluva č. 42/2015 13.09.2016 Marius Pedersen,a.s. Opatovská 1735, 91101 Trenčín, IČO: 34115901
362. Prevádz.pohr. 08 41,49 49,79 Zmluva č. 4/2007 + 17/2012 16.09.2016 Kvetinárstvo- pohreb. služby M.Peticová, Hlavná 353/113, 97211 Lazany, IČO:41057759
363. Pohreb Škultéty Jozef 94,08 112,90 Zmuva č. 4/2007 + 17/2012 16.09.2016 Kvetinárstvo- pohreb. služby M.Peticová, Hlavná 353/113, 97211 Lazany, IČO:41057759
364. Vývoz žumpy MŠ 61,67 74,00 Dohoda o cene Obj.star.obce 19.09.2016 SVPSP,a.s. Partiz. cesta 5,97401 Banská Bystrica, IČO:36644030
365. Kosenie VP 627,80 627,80 Zmluva č. 9/2011 19.09.2016 K.Klopčeková SERVIS ZELENE, Mladých 428/1, 97212 Nedožery-Brezany, IČO:45668574
366. Dopravné zrkadlo 132,00 158,40 Obj.star.obce 21.09.2016 AD značenie, s.r.o. M.R. Štefánika 3, 97101 Prievidza, IČO: 31623743
367. Mer.presnosti váh v ŠJ 93,00 111,60 Obj.ved.ŠJ 22.09.2016 Slovenská legálna metrológia, Hviezdoslavova 3, 97401 B.Bystrica, IČO:37954521
368. Vodné OcÚ II.polr. 128,70 154,44 Zmluva č. 24/2007 22.09.2016 SVPSP,a.s. Partiz. cesta 5,97401 Banská Bystrica, IČO:36644030
369. Vodné PZ II. polr. 1,17 1,40 Zmluva č. 28/2014 22.09.2016 SVPSP,a.s. Partiz. cesta 5,97401 Banská Bystrica, IČO:36644030
370. Popl.za potvr. k Vyhl.veži 35,00 35,00 Obj.star.obce 29.09.2016 Štátna ochr.prírody SR, Tajovského 28/3, 97401 B.Bystrica IČO:17058520
371. Inzercia „OVS na pred.vleku“ 52,80 63,36 Obj.star.obce 29.09.2016 Petit Press,a.s. ul. Sládkovičova 1, 94901 Nitra, IČO: 35790253
372. Prepl.aktual. Poradcu 2017 23,00 27,60 Obj.ek. obce 29.09.2016 PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40, 01001 Žilina, IČO: 36371271
373. Prevádz. pohr. 09 41,49 49,79 Zmuva č. 4/2007 + 17/2012 30.09.2016 Kvetinárstvo- pohreb. služby M.Peticová, Hlavná 353/113, 97211 Lazany, IČO:41057759
 374.  Potraviny ŠJ  677,25  812,71  –  – 30.09.2016  AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10,90201 Pezinok, IČO: 34144579
 375.  Potraviny ŠJ  200,68  237,01  –  –  30.09.2016  T-613 s.r.o. Veľkonecpalská 93, 97101 Prievidza, IČO:36347973
 376.  Potraviny ŠJ  168,69  198,35  –  –  30.09.2016  INMEDIA,spol. s r.o. Nám. SNP 11, 96001 Zvolen, IČO: 36019208
 377.  Potraviny ŠJ  273,00  327,60  –  – 30.09.2016  T-613 s.r.o. Veľkonecpalská 93, 97101 Prievidza, IČO:36347973
378. CHlieb ŠJ 29,75 32,89 30.09.2016 PPC, a.s. Košovská 12, 97101 Prievidza, IČO: 31561802
379. Kuracie prsia ŠJ 57,15 68,58 30.09.2016 INMEDIA,spol. s r.o. Nám. SNP 11, 96001 Zvolen, IČO: 36019208
380. Mlieko RAJO ŠJ 13,09 14,40 30.09.2016 RAJO a.s. Studená 35 82355 Bratislava, IČO: 31329519
381. Mliečne výrobky ŠJ 53,93 60,88 30.09.2016 RAJO a.s. Studená 35 82355 Bratislava, IČO: 31329519
382. Potraviny ŠJ 310,09 372,11 30.09.2016 ATC-JR,s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov, IČO: 35760532
383. Potraviny ŠJ 160,06 192,07 30.09.2016 Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto n/Váhom, IČO:34152199
384. Potraviny ŠJ 60,00 60,00 30.09.2016 VITMEX, VOF, Malé Kosihy 10, 94361, IČO:48059536
385. Chlieb,pečivo ŠJ 30,67 34,09 30.09.2016 PPC, a.s. Košovská 12, 97101 Prievidza, IČO: 31561802
386. Potraviny ŠJ 181,29 211,86 30.09.2016 DEMIFOOD,spol. s r.o. Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto n/Váhom, IČO:36324124
 387. Internet OcU IV.kv.  41,50  49,80 Zmluva č. 23/2008  – 03.10.2016  Kinet,s.r.o. Diviaky n/Nitricou 203, 97225, IČO: 36668940
 388. Internet MŠ, ŠJ IV.kv.  37,45  44,94 Zmluva č. 24/2008+ 15/2014 03.10.2016 Kinet,s.r.o. Diviaky n/Nitricou 203, 97225, IČO: 36668940
 389. Plyn MŠ 10/16  364,17  437,00  Zmluva č. 15/200+ 20/2016  – 03.10.2016 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava,IČO: 35815256
 390.  Plyn NBD 486  339,17  407,00  Zmluva č. 32/2014 + 18/2016  –  03.10.2016  SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava,IČO: 35815256
 391.  Plyn NBD 487  342,50  411,00  Zmluva č. 33/2014 + 19/2016  –  03.10.2016 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava,IČO: 35815256
 392.  Mobil.telef. 9/16  63,57  74,40 Zmluva č. 3/2010  – 03.10.2016 Orange Slovensko,a.s. Metodova 8, 82108  Bratislava, IČO: 35697270
 393. BOZP a PO IV. kv.  181,00  181,00 Zmluva č. 01/2010 + 10/2013  – 06.10.2016  GKV & Ac, s.r.o. Železničiarska 26, 97101 Prievidza, ICO: 36341304
 394. Doprava- JD Poruba-zájazd  401,76  382,11  – Obj.star.obce 06.10.2016 SAD Prievidza a.s. Ciglianska cesta 1, 97101 Prievidza, IČO:36324043
 395. Telef.MŠ, ŠJ 09  30,31  36,37 Zmluva č. 36+37/2016  – 07.10.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava,IČO: 35763469
 396. Telef.OcU 09  6,68  8,02  Zmluva č. 16/2015  – 07.10.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava,IČO: 35763469
 397. Telef.OcU 09 – doučt.  26,13  31,36  Zmluva č. 16/2016  – 07.10.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava,IČO: 35763469
 398. Kanc.papier  39,08  46,90  – Obj.ek.obce 10.10.2016 KA-VT spol.s r.o., Polomská 2,01001 Žilina IČO: 31559221
 399. Výv.a ulož. odpadu 9/16 2728,83 3241,14 Zmluva č. 42/2015+ dod.č.1 10.10.2016 Marius Pedersen,a.s. Opatovská 1735, 91101 Trenčín, IČO: 34115901
400. Vodné Klub mladých II.pol 5,62  5,62 Zmluva č. 24/2007 13.10.2016 Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Lazany, Družstevná 369/4 97211, IČO: 31938701
 401. Outsourcing 9/16 70,00 84,00 Zmluva č. 18/2010+ 13/2012 14.10.2016 eRPe service,s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice, IČO: 45852723
 402. Vývoz žúmp NBD 677,32 812,78 Dohoda o cene Obj.star.obce 14.10.2016 SVPSP,a.s. Partiz. cesta 5,97401 Banská Bystrica, IČO:36644030
 403. Výv.kuch. odpadu 9/16  13,00  15,60  Zmluva č. 12/2013  – 17.10.2016  Inta, s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín, IČO: 34129863
 404.  Licencia poč. prog. MŠ  48,33  58,00  – Obj.riad.MŠ  17.10.2016 ŠEVT a.s., Plynárenská 6 82109 Bratislava, IČO: 31331131
 405.  Inzercia-pred. vleku  52,80  63,36  Obj.star.obce 17.10.2016 Petit Press,a.s. ul. Sládkovičova 1, 94901 Nitra, IČO: 35790253
 406.  Doprava  – Roveň- spev. prehliadka  41,88  50,26  – Obj.star.obce  17.10.2016  SAD Prievidza a.s. Ciglianska cesta 1, 97101 Prievidza, IČO:36324043
 407. Vodné TJ Magura Poruba II.polr.

 

 95,94  115,13  Zmluva č. 24/2007  – 20.10.2016 SVPSP,a.s. Partiz. cesta 5,97401 Banská Bystrica, IČO:36644030
 408.  Vodné MŠ II. polrok  129,87  155,84  Zmluva č. 24/2007  – 20.10.2016 SVPSP,a.s. Partiz. cesta 5,97401 Banská Bystrica, IČO:36644030
 409.  Vodné DS II. polrok  4,68  5,62  Zmluva č. 24/2007  – 20.10.2016  SVPSP,a.s. Partiz. cesta 5,97401 Banská Bystrica, IČO:36644030
 410.  Uniformy pre DHZ  382,52  459,02  – Obj.star.obce  25.10.2016 DPO SR, Kutuzovova 17, 83103 Bratislava, IČO: 00177474
 411.  Pohreby Čavojský,Tisaj  213,07  255,68  Zmluva č. 4/2007 + 17/2012  –  26.10.2016 Kvetinárstvo- pohreb. služby M.Peticová, Hlavná 353/113, 97211 Lazany, IČO:41057759
 412.  Prev.pohreb. 10/16  41,49  49,79 Zmluva č. 4/2007 + 17/2012  – 26.10.2016 Kvetinárstvo- pohreb. služby M.Peticová, Hlavná 353/113, 97211 Lazany, IČO:41057759
 413. Vodné NBD 487 III.kv.  150,93  181,12 Zmluva č. 30/2014  – 26.10.2016 SVPSP,a.s. Partiz. cesta 5,97401 Banská Bystrica, IČO:36644030
 414. Vodné NBD 486 III.kv.  190,71  228,85 Zmluva č. 31/2014  – 26.10.2016 SVPSP,a.s. Partiz. cesta 5,97401 Banská Bystrica, IČO:36644030
 415.  Nabíjačka autobat.IVECO  63,10  75,72  –  Obj.star.obce 27.10.2016 JCD, s.r.o. Mierová 1035/26,03852 Sučany, IČO: 36419192
 416. Reklamné perá  55,99  55,99  – Obj.star.obce 03.10.2016 National Pen P.O.Box 0013, 80090 Bratislava 09, IČO: 9726444
 417.  Prístrešok – DHZ  400,00  480,00  – Obj.star.obce 31.10.2016 MUTTON, ul.kpt.Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO: 36656020
 418.  Zelenina, ovocie ŠJ  129,53  155,44  –  – 31.10.2016 GPM VOZ s.r.o. Neresnická cesta 3418/72, 96001 Zvolen, IČO: 36020036
 419. Potraviny ŠJ  47,92  57,50  –  – 31.10.2016 DEMIFOOD,spol. s r.o. Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto n/Váhom, IČO:36324124
 420. Mäso, výrobky ŠJ  180,,69  198,89  –  –  31.10.2016 J.Páleš-mäsovýroba „Zlatý býk“,Kukučínova 953/4, 97201 Bojnice, IČO:1420106
 421. Chlieb, pečivo ŠJ  48,07  53,85  –  – 31.10.2016 PPC, a.s. Košovská 12, 97101 Prievidza, IČO: 31561802
 422.  Ovocné šťavy ŠJ  8,85  10,62  –  –  31.10.2016 Lunys, s.r.o. Vodárenská 2011/38, 05801 Poprad- Veľká , IČO: 3642549
 423. Potraviny ŠJ  161,08  193,30  –  –  31.10.2016  Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto n/Váhom, IČO:34152199
 424. Ovocie ŠJ  11,87  14,24  –  –  31.10.2016 Lunys, s.r.o. Vodárenská 2011/38, 05801 Poprad- Veľká , IČO: 3642549
 425. Zelenina, ovocie ŠJ  122,83  147,40  –  – 31.10.2016  GPM VOZ s.r.o. Neresnická cesta 3418/72, 96001 Zvolen, IČO: 36020036
 426. Chlieb, pečivo ŠJ  31,95  35,58  –  – 31.10.2019 PPC, a.s. Košovská 12, 97101 Prievidza, IČO: 31561802
 427. Potraviny ŠJ  99,19  119,02  –  –  31.10.2016 INMEDIA, spol.s.r.o., Námestie SNP 11, 9601 Zvolen, ICO: 36019208
 428. Potraviny ŠJ 94,64 113,58 31.10.2016 INMEDIA, spol.s.r.o., Námestie SNP 11, 9601 Zvolen, ICO: 36019208
429. Pribináčik ŠJ  35,28 42,34 31.10.2016 INMEDIA, spol.s.r.o., Námestie SNP 11, 9601 Zvolen, ICO: 36019208
430. Potraviny ŠJ  236,28 281,26 31.10.2016 Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto n/Váhom, IČO:34152199
431. CHlieb, pečivo ŠJ 41,32 46,32 31.10.2016 PPC, a.s. Košovská 12, 97101 Prievidza, IČO: 31561802
 432.  Verej.obstar. Zatepl. MŠ  960,00  960,00  –  Obj.star.obce 02.11.2016 TORVO s.r.o. Pri trati 15/A 821 06 Bratislava, IČO: 50236407
 433.  Plyn 11 487  342,50  411,00 Zmluva č.33/2014 + 19/2016  – 02.11.2016 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava,IČO: 35815256
 434.  Plyn 11 486  339,17  407,00 Zmluva č.32/2014 + 18/2016  – 02.11.2016 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava,IČO: 35815256
 435.  Plyn 11 MŠ  602,50  723,00  Zmluva č. 15/2009 + 20/2016  – 02.11.2016  SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava,IČO: 35815256
 436. Mobil.telef.11/2016  63,37  74,24 Zmluva č. 3/2010  – 02.11.2016 Orange Slovensko,a.s. Metodova 8, 82108  Bratislava, IČO: 35697270 
 437.  Pohreb.služby Čavojský M.  118,98  142,78 Zmluva  č.4/2007+ 17/2012  – 04.11.2016 Kvetinárstvo- pohreb. služby M.Peticová, Hlavná 353/113, 97211 Lazany, IČO:41057759
 438. Plastový kontajner na odpad  181,33  217,60  –  Obj.star.obce 04.11.2016 FEREX,s.r.o. Vodná 23, 94901 Nitra, IČO: 17682258
 439. Kniha Správca budov  17,50  21,00  – Obj.star.obce 07.11.2016 V.O.Č. SLOVAKIA s.r.o. Školská 23,04011 Košice, IČO:36208591
 440. Telefón MŠ,ŠJ 10/16  24,29  29,15 Zmluva č. 36+37/2015  – 07.11.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava,IČO: 35763469 
 441. Telefón OcU 10/2016  31,94  38,33 Zmluva č.16/2015 07.11.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava,IČO: 35763469  
 442. Vývoz kuch.odpadu 10/16 19,50 23,40 Zmuva č. 12/2013 08.11.2016 Inta, s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín, IČO: 34129863
 443. Vývoz odpadu 10/2016 2733,46 3245,77 Zmluva č. 42/2016+ dod.č.1 09.11.2016 Marius Pedersen,a.s. Opatovská 1735, 91101 Trenčín, IČO: 34115901
444. Gramofón pre MŠ 132,50 159,00 Obj.riad.MŠ 10.11.2016 FAST PLUS spol. s r.o., Na pántoch 18, 83106 Bratislava, IČO:35712783
445. Outsourcing 10/16 70,00 84,00 Zmluva č. 18/2010 + 13/2012 11.11.2016 eRPe service,s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice, IČO: 45852723
446. Pracovná zdravot.služba 2016 100,00 120,00 Zmuva č. 43/2014 11.11.2016 GVK a Has s.r.o. Železničiarska 26, 97101 Prievidza, IČO: 31645470
 447. Vývoz žúmp N.B.D. 557,97 669,56 Dohoda o cene Obj.star.obce 14.11.2016 SVPSP,a.s. Partiz. cesta 5,97401 Banská Bystrica, IČO:36644030   
 448. Kontr. a čist. komínov MŠ, NBD 75,50 90,60 Obj.star.obce 18.11.2016 M.Ďurina-DERKO, Hasičská 3, 97101 Prievidza, IČO: 41053214
 449. Ohrievač vody – Klub mladých 103,91  124,69 Obj.star.obce 23.11.2016 Dunajnet s.r.o. Grosslingova 4, 81109 Bratislava,IČO:47608544
 450. Vývoz žumpy MŠ  60,57  72,80 Dohoda o cene Obj.star.obce 24.11.2016 SVPSP,a.s. Partiz. cesta 5,97401 Banská Bystrica, IČO:36644030   
 451. Predpl. Predškol.výchova 6,00  7,20 Obj.riad.MŠ 24.11.2016 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Bans.Bystrica, IČO: 36631124
 452. Právne služby-lyž.vlek  330,00 330,00 Obj.star.obce 25.11.2016 JUDr. Peter Dolný, Matice slovenskej 8, 97101 Prievidza, IČO:14223937
 453. Propag. a rekl. služby-kalendár  285,00 285,00 Obj.star.obce 25.11.2016 OZ Hornonitrie, Nám. SNP 360/18, 97213 Nitr.Pravno,IČO:31201822
 454.  Čerpadlo na plyn.pec v MŠ  139,70  167,64 Obj.star.obce 07.11.2016 INSTA-PL s.r.o. Inžinierska ulica 2, 97101 Prievidza, IČO:36335452
 455.  ŠJ-potraviny  61,82  68,00  –  –  30.11.2016 ATC-JR s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov, IČO: 35760532
 456.  ŠJ-potraviny  46,86  56,23  –  –  30.11.2016 T-613 s.r.o. Veľkonecpalská 93, 97101 Prievidza, IČO:36347973
 457.  ŠJ-mlieko,tvaroh  15,72  17,56  –  –  30.11.2016 RAJO a.s. Studená 35 82355 Bratislava, IČO: 31329519
 458.  ŠJ-tvaroh,maslo  43,58  48,46  –  –  30.11.2016  RAJO a.s. Studená 35 82355 Bratislava, IČO: 31329519
 459.  ŠJ-ovocie, zelenina  123,23  147,88  –  –  30.11.2016   GPM VOZ s.r.o. Neresnická cesta 3418/72, 96001 Zvolen, IČO: 36020036
 460.  ŠJ-zelenina  17,70  21,24  –  –  30.11.2016  Mplus s.r.o. Jaseňová 9, 97101 Prievidza, IČO: 47372095
 461.  ŠJ-chlieb, pečivo  32,78  37,29  –  –  30.11.2016  PPC, a.s. Košovská 12, 97101 Prievidza, IČO: 31561802 
 462.  ŠJ-mäso, výrobky  200,75  221,56  –  –  30.11.2016  J.Páleš-mäsovýroba „Zlatý býk“,Kukučínova 953/4, 97201 Bojnice, IČO:1420106   
 463.  ŠJ-potraviny  15,44  18,53  –  –  30.11.2016  Lunys, s.r.o. Vodárenská 2011/38, 05801 Poprad- Veľká , IČO: 3642549
 464.  ŠJ-ovocie  18,42  22,10  –  –  30.11.2016   Lunys, s.r.o. Vodárenská 2011/38, 05801 Poprad- Veľká , IČO: 3642549
 465.  ŠJ-potraviny  115,05  135,06  –  –  30.11.2016  T-613 s.r.o. Veľkonecpalská 93, 97101 Prievidza, IČO:36347973
 466.  ŠJ-potraviny  35,42  39,37  –  –  30.11.2016  PPC, a.s. Košovská 12, 97101 Prievidza, IČO: 31561802 
 467.  ŠJ-ovocie,zelenina  113,40  136,08  –  –  30.11.2016   GPM VOZ s.r.o. Neresnická cesta 3418/72, 96001 Zvolen, IČO: 36020036
 468.  ŠJ-potraviny  151,98  182,38  30.11.2016 Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto n/Váhom, IČO:34152199
 469.  ŠJ-pribináčik  35,28  42,34  –  –  30.11.2016 INMEDIA, spol.s.r.o., Námestie SNP 11, 9601 Zvolen, ICO: 36019208
 470.  ŠJ-chlieb  23,81  26,20  –  –  30.11.2016 PPC, a.s. Košovská 12, 97101 Prievidza, IČO: 31561802 
 471.  ŠJ-potraviny  92,41  107,44  –  –  30.11.2016  T-613 s.r.o. Veľkonecpalská 93, 97101 Prievidza, IČO:36347973
 472.  Učebné pomôcky -transfér 621,11 745,33 obj.riad.MŠ 01.12.2016 NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11, 04013 Košice, IČO:36174319
473. Plyn 486 12/16 339,17 407,00 Zmluva č. 32/2014 + 18/2016 02.12.2016  SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava,IČO: 35815256
 474. Plyn 487 12/16 342,50 411,00 Zmluva č. 33/2014 + 19/2016 02.12.2016  SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava,IČO: 35815256
 475. Plyn MŠ 12/16 710,00 852,00 Zmluva č. 15/2009 + 20/2016 02.12.2016  SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava,IČO: 35815256
 476. Mobilný telefon 11/12 69,24 90,09 Zmluva č. 3/2010 02.12.2016  Orange Slovensko,a.s. Metodova 8, 82108  Bratislava, IČO: 35697270 
 477. Učebné pomôcky – transfér 186,58 223,90 Obj.riad.MŠ 05.12.2016  NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11, 04013 Košice, IČO:36174319
 478. Registr.domény, web 2017 40,00  48,00 Zmluva č. 7/2013 05.12.2016 LUNETA, spol.s r.o. Pribišova 47, 84105 Bratislava, IČO:31371248
 479. Roč.licen.KEO 2017 186,53 223,84 Zmluva č. 10/2000 05.12.2016 KEO s.r.o. Poľná 131/5, 99106 Záhorce, IČO: 36739464
 480. Vývoz a ulož. odpadu 11/16 2700,33 3212,64 Zmluva č. 42/2015+ Dod. č.1 07.12.2016  Marius Pedersen,a.s. Opatovská 1735, 91101 Trenčín, IČO: 34115901
 481. Prev.pohreb. 11/16 41,49 49,79 Zmluva č. 4/2007 + 17/2012 07.12.2016  Kvetinárstvo- pohreb. služby M.Peticová, Hlavná 353/113, 97211 Lazany, IČO:41057759
 482. Pohreb Boško M. 94,08 112,90 Zmluva č. 4/2007 + 17/2012 07.12.2016  Kvetinárstvo- pohreb. služby M.Peticová, Hlavná 353/113, 97211 Lazany, IČO:41057759
 483. Foto „Vianoce 2016“ 50,00 50,00 Obj.star.obce 07.12.2016 FOTO Gross, Necpalská 32, 97101 Prievidza, IČO: 10894128
 484. Hudob.vystúpenie „Vianoce 2016“ 300,00 300,00 Obj.star.obce 07.12.2016 Poluvská muzika, Poluvsie 161, 97216, IČO: 42150396
 485. Učebné pomôcky 320,00 384,00 Obj.riad.MŠ 07.12.2016 Dráčik DIVI,s.r.o. Gajova 13, 81109 Bratislava, IČO: 46118985
 486. Vyúčt.el.energ. TJ Magura Poruba -248,09 -297,71 Zmluva č. 2/2016 12.12.2016 SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina, IČO: 36403008
 487. Telefón MŠ,ŠJ 11/16 23,34 28,01 Zmluva č. 36+37/2015 07.12.2016  Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava,IČO: 35763469 
 488. Telefón OcU 11/16 26,90 32,28 Zmluva č. 16/2015 07.12.2016  Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava,IČO: 35763469 
489. Telefón OcU-dobropis -21,33 -25,60 Zmluva č. 16/2015 07.12.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava,IČO: 35763469 
 490. Elektro.práce na PZ 215,00 215,00 Obj.star.obce 12.12.2016 Peter Čavojský, 97211 Poruba 423, IČO:40649369
 491. Outsourcing. 11/2016  70,00   84,00  Zmluva č. 18/2010 + 13/2012 12.12.2016 eRPe service,s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice, IČO: 45852723
 492.  Učebné pomôcky – transfér  93,30 111,96  – Obj.riad.MŠ 12.12.2016 Daffer s.r.o., Včelárska 1 97101 Prievidza, IČO:36320439
 493.  Oprava a montáž na VO a MR  831,78  831,78  Zmluva č. 3/2016  – 12.12.2016 EL-MONT P.Babuljak, Mostná 32, 97251 Handlová, IČO: 10890831
 494. Vývoz žumpy MŠ   61,67  74,00 Dohoda o cene Obj.star.obce 12.12.2016 SVPSP,a.s. Partiz. cesta 5,97401 Banská Bystrica, IČO:36644030   
 495.  Tlačivá pre ŠJ  11,39  13,67  – Obj.ved.ŠJ 12.12.2016 Slov.pošta, a.s. Paritzánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, IČO: 36631124
 496.  Pohreb Poláková  94,08  112,90  Zmluva č. 4/2007 + 17/2012  – 12.12.2016 Kvetinárstvo- pohreb. služby M.Peticová, Hlavná 353/113, 97211 Lazany, IČO:41057759
 497.  Vývoz kuch. odpadu 11/16  26,00  31,20  Zmluva č. 12/2013 14.12.2016 Inta, s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín, IČO: 34129863
 498.  Farba – Klub športu /ŠA,chata/  871,28  1045,54  – Obj.star.obce 15.12.2016 DETECHA SK s.r.o. Jaltská 22, 04022 Košice, IČO: 46561048
 499. Vývoz žúmp NBD  674,33  809,20 Dohoda o cene Obj.star.obce  15.12.2016 SVPSP,a.s. Partiz. cesta 5,97401 Banská Bystrica, IČO:36644030   
 500.  Stroje na cvičenie – KM  679,17  815,00  – Obj.star.obce 15.122.016 INVEX TRADE s.r.o. Urbánkova 905/9, 97101 Prievidza, IČO:44475985
 501. Plech – DZH oprava prístrešku  186,19  223,41  – Obj.star.obce 19.12.2016 LK Consulting s.r.o., Papraďová 1/A, 82101 Bratislava, IČO: 35912847
 502. Servis plynov. kotl. NBD  200,00  200,00  – Obj.star.obce 20.12.2016 Vladimír Richter Budovateľská 1086/43,  97213 Nitr.Pravno, IČO: 4571179
 503.  Stav.mat – DHZ oprava prístr.  328,53  394,24  – Obj.star.obce 20.12.2016 Stavebniny Nedožery,s.r.o. V.B.Nedožerského 18, 97212 Nedožery-Brezany, IČO: 44646054
 504.  Spojka hadicová B75 AWG  23,33  28,00  – Obj.star.obce 21.12.2016 SPORTFIRE s.r.o. Poľný Kesov 268, 95115, IČO: 46548238
 505.  Kanceláreske potreby OcU  95,01  114,01 Zmluva č. 6/2009  –  21.12.2016 KA-VT spol. s.r.o.,  Polomská 2, 01008 Žilina, IČO: 31559221
 506.  Prepl. Obecné noviny 2017  56,33  67,60  – Obj.star.obce 21.12.2016 INPROST s.r.o., Smrečianska 29, 81105 Bratislava, IČO: 31363091
 507.  Inzercia – Vianoce  39,00  46,80  – Obj.star.obce 27.12.2016 Petit Press,a.s. Lazaretská 12, 81108 Bratislava, IČO: 35790253
 508.  Kanc.potreby – arch. krabice OcU  21,50 25,80 Zmluva č. 6/2009  27.12.2016 KA-VT spol. s.r.o.,  Polomská 2, 01008 Žilina, IČO: 31559221
 509.  Drevo na opr.prístrešku DHZ  230,10  276,00 Obj.star.obce 29.12.2016 KrovING s.r.o., Nevidzany 33, 97227, IČO:44611935
 510.  Telefón OcU 12/16  27,87  33,44  Zmluva č. 16/2015  30.12.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava,IČO: 35763469 
 511.  Telefón MŠ,ŠJ 12/16  23,34  28,01  Zmluva č. 36+37/2015 30.12.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava,IČO: 35763469 
 512. Posudková činnosť r.2016  24,00  24,00  Zmluva č. 16/2012 30.12.2016 MUDr. Valovičová Helena, Nábrežná 5, 97101 Prievidza, IČO: 31117830
 513.  Mobil. telefon 12/2016  58,77  69,60 Zmluva č. 3/2010  30.12.2016 Orange Slovensko,a.s. Metodova 8, 82108  Bratislava, IČO: 35697270 
 514.  Voda NBD 486  203,58  244,30  Zmluva č. 31/2014 30.12.2016 SVPSP,a.s. Partiz. cesta 5,97401 Banská Bystrica, IČO:36644030   
 515. Voda NBD 487  148,59  178,31  Zmluva č. 30/2014  – 30.12.2016 SVPSP,a.s. Partiz. cesta 5,97401 Banská Bystrica, IČO:36644030  
 516.  Vývoz žumpy MŠ  61,67  74,00 Dohoda o cene Obj.star.obce 30.12.2016 SVPSP,a.s. Partiz. cesta 5,97401 Banská Bystrica, IČO:36644030  
 517. Čistenie kanal. MŠ  48,97   58,76 Dohoda o cene Obj.star.obce 30.12.2016 SVPSP,a.s. Partiz. cesta 5,97401 Banská Bystrica, IČO:36644030  
  518.  Odb.skúšky plyn.kotlov NBD  300,00  300,00  – Obj.star.obce 30.12.2016 Firma MEGAS J.Meluš, Lány 1404/26, 97201 Bojnice, IČO: 40178773
 519.  Vývoz kuch. odpadu 12/16  19,50  23,40 Zmluva č. 12/2013 30.12.2016 Inta, s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín, IČO: 34129863
 520.  Prevádzka pohreb. 12/16  41,49 49,79 Zmluv č. 4/2007+ 17/2012 30.12.2016 Kvetinárstvo- pohreb. služby M.Peticová, Hlavná 353/113, 97211 Lazany, IČO:41057759
 521.  Pohreb Píš P.  94,08 112,90  Zmluva č. 4/2007 + 17/2012 30.12.2016 Kvetinárstvo- pohreb. služby M.Peticová, Hlavná 353/113, 97211 Lazany, IČO:41057759
 522. Outsourcing 12/2016  70,00 84,00  Zmluva č. 18/2010 + 13/2012 30.12.2016 eRPe service,s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice, IČO: 45852723
 523.  Vývoz a ulož. odpadu 12/16  2509,67  2990,59 Zmluva č. 42/2015 + Dod. 1 30.12.2016 Marius Pedersen,a.s. Opatovská 1735, 91101 Trenčín, IČO: 34115901
 524.  Vyúč.prepl.FS 2016  11,39  13,67  – 30.12.2016  Poradca podnikateľa, spol.s r.o., Martina Rázusa 23A,0101 Žilina, IČO: 31592503
 525. Vyúč.EE -telocvična 67,45  80,94  Zmluva č. 2/2016 30.12.2016 SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina, IČO: 36403008
 526. Vyúčt. EE – Dom smútku  119,61  143,53  Zmlva č. 2/2016 30.12.2016 SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina, IČO: 36403008
 527.  Vyúčt.EE – KŠ  104,02 124,82 Zmluva č. 2/2016 30.12.2016 SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina, IČO: 36403008
 528. Vyúčt.EE- OcU  8132,69 9759,23 Zmluva č. 2/2016 30.12.2016 SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina, IČO: 36403008
 529.  Vyúčt.EE – VO  2289,73  2747,68 Zmluva č. 2/2016 30.12.2016 SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina, IČO: 36403008
 530.  Vyúčt.EE – VO dolný koniec  1141,20  1369,44 Zmluva č. 2/2016 30.12.2016 SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina, IČO: 36403008
 531. Vyúčt.EE – MŠ  1375,46 1650,55 Zmluva č. 2/2016 30.12.2016 SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina, IČO: 36403008
 532.  Vyúčt.plyn NBD 487  178,45  214,15 Zmluva č. 32/2014 + 18/2016 30.12.2016 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava,IČO: 35815256
 533.  Vyúčt.plyn NBD 486  -433,49 -520,19 Zmluva č. 33/2014+ 19/2016 30.12.2016 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava,IČO: 35815256
 534. Vyúčt.plyn MŠ  -398,15 -477,78 Zmluva č. 15/2009 + 20/2016 30.12.2016 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava,IČO: 35815256
535. Vyúčt. EE- KM  536,31 643,57 Zmluva č. 2/2016 30.12.2016 SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina, IČO: 36403008
536.  Vyúčt.EE – PZ  2429,90  2915,88 Zmluva č. 2/2016 30.12.2016 SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina, IČO: 36403008
 537. Vyúčt. EE NBD 487  333,17  399,80 Zmluva č. 2/2016 30.12.2016 SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina, IČO: 36403008
538. Vyúčt.EE TJ Magura  67,89  81,47 Zmluva č. 2/2016 30.12.2016 SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina, IČO: 36403008
539. ŠJ – zelenina, vajíčka 58,56  70,27 30.12.2016  GPM VOZ s.r.o. Neresnická cesta 3418/72, 96001 Zvolen, IČO: 36020036
540. ŠJ – chlieb, pečivo  34,92 38,71 30.12.2016 PPC, a.s. Košovská 12, 97101 Prievidza, IČO: 31561802 
541. ŠJ-mlieko, jogurt 12,88  14,81 30.12.2016 RAJO a.s. Studená 35 82355 Bratislava, IČO: 31329519
542. ŠJ – jablká  6,00 7,20 30.12.2016 Lunys, s.r.o. Vodárenská 2011/38, 05801 Poprad- Veľká , IČO: 3642549
 543. ŠJ – potraviny  94,34  113,21 30.12.2016 DEMIFOOD spol.s r.o. Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto n/Váhom , IČO: 36324124
 544. ŠJ – mäso  181,25  199,49 30.12.2016 J.Páleš-mäsovýroba „Zlatý býk“,Kukučínova 953/4, 97201 Bojnice, IČO:1420106   
545. ŠJ – mikulášsky balíček  87,20  104,64 30.12.2016 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov, IČO: 35760532
546. ŠJ – jablká,  9,10  10,92  – 30.12.2016 Lunys, s.r.o. Vodárenská 2011/38, 05801 Poprad- Veľká , IČO: 3642549
 547. ŠJ – jablká, šťava  16,41  19,69 30.12.2016 Lunys, s.r.o. Vodárenská 2011/38, 05801 Poprad- Veľká , IČO: 3642549
 548. ŠJ – potraviny  116,34  136,61 30.12.2016 GPM VOZ s.r.o. Neresnická cesta 3418/72, 96001 Zvolen, IČO: 36020036
 549. Šj -chlieb, pečivo  33,40  37,50 30.12.2016 PPC, a.s. Košovská 12, 97101 Prievidza, IČO: 31561802 
550.  ŠJ – potraviny  144,25  173,10 30.12.2016 Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto n/Váhom, IČO:34152199
551. ŠJ – mäso, šunka  142,70  157,36 30.12.2016 J.Páleš-mäsovýroba „Zlatý býk“,Kukučínova 953/4, 97201 Bojnice, IČO:1420106   
 552. ŠJ – chlieb, pečivo  46,21  52,16 30.12.2016 PPC, a.s. Košovská 12, 97101 Prievidza, IČO: 31561802 


Obecný úrad Poruba
č.95
972 11 Poruba

telefón: 046/5482 218
046/5482 004
fax: 046/5482 003

obecporuba@stonline.sk

helena.cavojska@poruba.dcom.sk

monika.kovacova@poruba.dcom.sk