OBEC

 

Číslo fa Predmet fakturačného plnenia Hodnota plnenia bez DPH (€) Hodnota plnenia s DPH (€) Identifikácia súvisiacej zmluvy Identifikácia súvisiacej objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ fakturačného plnenia (obchodné meno, sídlo – adresa, IČO)

1.

 Internet MŠ,ŠJ-I.kv.2015  37,45  44,94  Zmluva č.24/08+ 15/14  –  07.01.2015  Kinet s.r.o.  Diviaky n/Nitr. 203,IČO:36668940

 2.

 Internet OcÚ I.kv.2015  41,50  49,80  Zmluv č.23/08  –  07.01.2015  Kinet s.r.o.  Diviaky n/Nitr. 203,IČO:36668940

3.

 Členské 2015 ZMOS  208,23  208,23  –  –  07.01.2015  ZMOS Bezručova 9,81109 Bratislava IČO:00584614

4.

 Mob.tel.12/14  60,66  71,49  Zmluva č. 3/2010  –  09.01.2015  Orange Slovensko a.s. Metodova 8,82108 Bratislava IČO:35697270

5.

 Prevádz.pohr. IV.kv.14  149,37  149,37  Zmluva č.4/07+17/12  –  09.01.2015  Kvetinárstvo-pohr. služby M.Peticová, Lazany 353,97211 IČO: 41057759 

6.

 Pohreb Čavojský K.  142,78  142,78  Zmluva č.4/07+17/12  –  09.01.2015 Kvetinárstvo-pohr. služby M.Peticová, Lazany 353,97211 IČO: 41057759 

7.

 Tel.MŠ,ŠJ  23,90  28,68  Zmluva č.35/04+9/11  – 09.01.2015 Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469

8.

 Tel. OcÚ 37,89  45,47  Zmluva č.25/07+8/13  –  09.01.2015 Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469  

9.

 Ulož.odpadu 12/14  612,41  715,31  Zmluva č.39/03  –  12.01.2015  Tezas spol s.r.o. Nábr.sv.Metoda 125/19, 97101 Prievidza,  IČO:36011185

10.

 Vývoz odp. 12/14  826,12  991,34  Zmluva č.39/03  –  12.01.2015  Tezas spol s.r.o. Nábr.sv.Metoda 125/19, 97101 Prievidza,  IČO:36011185

11.

 Seminár el.trhovisko  54,00  64,80  – Obj.star.obce  14.01.2015 Nakladat.FORUM s.r.o,OZ,Záhradnícka 46,82108 Bratislava IČO: 46490213

12.

 Kontajnery na sklo  362,00  434,40  Obj.star.obce  14.01.2015  Ferex,s.r.o. Vodná 23,94901 Nitra, IČO:17682258

13.

Vyúč.EE -ZŠ  2,06  2,48  Zmluva č.2/14  –  15.01.2015  SSE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina, IČO: 36403008

14.

 Vyúč.EE-VO -13,47  -16,17 Zmluva č.2/14  –  15.01.2015  SSE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina, IČO: 36403008

15.

 Vyúč.EE-VO DK -9,46  -11,36  Zmluva č.2/14  –  15.01.2015 SSE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina, IČO: 36403008 

16.

 Vyúč.EE-MŠ  -109,48  -131,38  Zmluva č.2/14  –  15.01.2015 SSE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina, IČO: 36403008

17.

 Vyúč.EE-KŠ  17,69  21,24 Zmluva č.2/14  – 16.01.2015  SSE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina, IČO: 36403008

 18.

 Vyúč.EE-OcÚ  174,43  209,31  Zmluva č.2/14  –  16.01.2015 SSE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina, IČO: 36403008  

 19.

 Vyúč.EE-DS -34,01 -40,80 Zmluva č.2/14  – 16.01.2015 SSE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina, IČO: 36403008   

 20.

 Vyúč.EE-teloc  -19,40  -23,29  Zmluva č.2/14  –  16.01.2015 SSE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina, IČO: 36403008    

21.

 Vyúč.EE-KM  5,28  6,33  Zmluva č.2/14 16.01.2015  SSE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina, IČO: 36403008   

 22.

 BOZP+PO I.kv.2015  181,00  181,00  Zmluva  č.01/10+ 10/13  –  16.01.2015  GKV & Ač,s.r.o. Železničiarska 26,97101 Prievidza, IČO: 36341304
    23. Servis EZS 2015 110,60 132,72 Zmluva č.80/05 16.01.2015 STELLARIS 24,s.r.o. Sládkovičova 23, 97101 Prievidza, IČO:36771228

24.

 Mater.pre DHZ – opr.PZ  333,30  399,96  –  Obj.star.obce  16.01.2015 StavebninyNedožery s.r.o.Nedožerského 18/35,97212 Nedožery-Brezany, IČO: 44646054

 25.

 Vývoz splašk.MŠ  61,67  74,00  Dohoda o cene  –  16.01.2015 Stred.vod.prev.spol. a.s. Partizánska cesta 5,97401 Banská Bystrica, IČO: 36644030

 26.

 Vývoz splašk. NBD  686,32  811,58  Dohoda o cene  –  16.01.2015 Stred.vod.prev.spol. a.s. Partizánska cesta 5,97401 Banská Bystrica, IČO: 36644030 

27.

 Kamenivo – údrž.ciest  107,24  128,69  –  Obj.star.obce  16.01.2015 OPEN-Ing.P.Ošvát, Nádražná 1088/41, 97213 Nitr.Pravno, IČO: 10888471

28.

 Hygien.potr.  240,08  288,10  Zmluva č.5/12  –  16.01.2015 PP-SOT s.r.o.č.98 Kšinná 95641, IČO: 43881891 

 29.

 Vyuč.plyn NBD 487  796,61  955,94  Zmluva č.33/14  –  16.01.2015  SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava,   IČO:35815256

 30.

 Vyúč.plyn NBD 486  1179,14  1414,97  Zmluva č.32/14 16.01.2015  SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava,   IČO:35815256

31.

 Vyúč.plyn MŠ,ZŠ -1302,36 -1562,84  Zmluva č. 15/09  –  16.01.2015 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava,   IČO:35815256 

 32.

 Vyúč.FS 2014  40,72  48,86  –  – 19.01.2015 Poradca podnikateľa spol.s r.o. M.Rázusa 23/A,01001 Žilina, IČO:31592503

 33.

 Vývoz kuch.odpadu  19,50  23,40 Zmluva č.12/13  –  20.01.2015 Inta s.r.o.Rybárska 18,91101 Trenčín, IČO: 34129863 

34.

 Vyúč.EE-PZ  51,03  61,24  Zmluva č.40/14  –  21.01.2015 SSE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina, IČO: 36403008 

35.

Vyúč.EE-NBD 486  58,04  69,65  Zmluva č.38/14  –  21.01.2015 SSE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina, IČO: 36403008  

 36.

 Vyúč.EE-NBD 487  57,19  68,63  Zmluva č.39/14 21.01.2015 SSE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina, IČO: 36403008   

37.

Vyúč.EE-TJ šatne  0,79  0,99  Zmluva č.2/14  –  22.01.2015 SSE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina, IČO: 36403008    

38.

 Plyn 1/15 487  732,50  879,00  Zmluva č.33/14  –  22.01.2015 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava,   IČO:35815256  

39.

 Plyn 1/15 486  732,50  879,00  Zmluva č.32/14  –  22.01.2015 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava,   IČO:35815256   

40.

 Plyn 1/15 MŠ,ZŠ  1237,50  1485,00  Zmluva č. 15/09  –  22.01.2015 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava,   IČO:35815256    

41.

 Príručka „Miestna samospráva“  90,60  90,60  –  Obj.star.obce  26.01.2015 Asociácia vzdel. samosprávy, S.H.Vajanského 1, 03601 Martin, IČO: 37902938

42.

 Okná DHZ-opr.PZ  116,66  139,99  –  Obj.star.obce  27.01.2015 Merkury Market Slovakia,s.r.o. Duklianska 11, 08001 Prešov, IČO: 36501891

43.

 Int.dokl.ŠJ
    44. Kanc.potreby 87,54 105,05 Obj.ekon.ob. 04.02.2015 KA-VT spol.s r.o. Polomská 2,01001 Žilina,IČO:31559221

45.

Piesok pre DHZ-opr. PZ  55,47  66,56  – Obj.star.obce  04.022015 OPEN-Ing.P.Ošvát, Nádražná 1088/41, 97213 Nitr.Pravno, IČO: 10888471 

46.

Stav.mat. DHZ-opr.PZ  288,84  346,61  –  Obj.star.obce  04.02.2015 StavebninyNedožery s.r.o.Nedožerského 18/35,97212 Nedožery-Brezany, IČO: 44646054 

47.

Outsourcing 1/15  70,00  84,00 Zmluva č.18/10 + 13/12  –  05.02.2015 eRPe servis,s.r.o., SNP 1153/9,97201 Bojnice,  IČO:45852723

48.

Mob.tel.1/15 61,66 72,49 Zmluva č.3/10 05.02.2015 Orange Slovensko a.s. Metodova 8,82108 Bratislava IČO:35697270

49.

Správa pohreb.2015 82,65 82,65 Zmluv č.23/07 06.02.2015 Slovenská internetová,s.r.o. Dolný val 3,01001 Žilina,IČO:36676845

50.

Prísluš.k unifo.DHZ 109,57 131,48 Obj.star.obce 06.02.2015 FIRE systém, Nižná Korňa 501,02321 Korňa, IČO:41827449

51.

Plyn 2/15 1199,17 1439,00 Zmluva č.15/09 09.02.2015 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava,   IČO:35815256 

52.

Plyn 2/15 486 732,50 879,00 Zmluva č.32/14 09.02.2015 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava,   IČO:35815256

53.

Plyn 2/15 487 732,50 879,00 Zmluva č.33/14 09.02.2015 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava,   IČO:35815256

54.

Sociál.služby 1/15 40,00 40,00 Zmluva č.15/12 09.02.2015 Mgr.A.Gronožák-Pechová, Hviezdoslavova 224/4,97241 Koš, IČO: 46730796

55.

Vývoz odpadu 1/15 1032,65 1239,18 Zmluva č.39/03 09.02.2015 Tezas spol s.r.o. Nábr.sv.Metoda 125/19, 97101 Prievidza,  IČO:36011185

56.

Ulož.odpadu 1/15 630,75 736,78 Zmluva č.39/03 09.02.2015 Tezas spol s.r.o. Nábr.sv.Metoda 125/19, 97101 Prievidza,  IČO:36011185

57.

Telef.1/15 OU 37,42 44,90 Zmluva č.25/07+8/13 09.02.2015 Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469

58.

Telef. 1/15 MŠ,ŠJ 26,86 32,23 Zmluva č.35/04+9/11 09.02.2015 Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469

59.

Nášivky DHZ 50,00 60,00 Obj.star.obce 11.02.2015 Embrocom s.r.o. S.H.Vajanského 1, 94001 Nové Zámky, IČO: 46007601

60.

Dopl.stravy 1/15 37,40 37,40 11.02.2015 Stred.vod.prev.spol. a.s. Partizánska cesta 5,97401 Banská Bystrica, IČO: 36644030

61.

Dopl.stravy dôch.1/15 7,31 7,31 11.02.2015 Školská jedáleň pri MŠ Poruba, č.354,97211

62.

Bank.popl. ŠJ 1/15 11,88 11,88 11.02.2015 Školská jedáleň pri MŠ Poruba, č.354,97211

63.

Dopl.str.SF 1/15 37,60 37,60 11.02.215 Školská jedáleň pri MŠ Poruba, č.354,97211

64.

Výv.a tried.DH1/15 97,63 117,16 Zmluva č. 32/08 11.02.2015 Tezas spol s.r.o. Nábr.sv.Metoda 125/19, 97101 Prievidza,  IČO:36011185

65.

Vývoz kuch.odp.1/15 19,50 23,40 Zmluva č. 12/13 11.02.2015 Inta s.r.o.Rybárska 18,91101 Trenčín, IČO: 34129863

66.

Komb.chladn. PHILCO pre ŠJ 190,83 229,00 Obj.ved.ŠJ 12.02.2015 FAST PLUS spol.s r.o.,Na pántoch 18, 83106 Bratislava, IČO:35712783

67.

Kontrola herných prvkov MŠ 50,00 59,00 Prav.ročná na zákl.zákona 12.02.2015 Roman Mesiarik-REVTECH, Fr.Kráľa 53/11,96681 Žarnovica,  IČO:40538664

68.

Seminár Kom. právo obcí. 698,00 837,60 Obj.star.obce 13.02.2015 SOTAC s.r.o. Južná trieda č.1,04001 Košice, IČO:36189855

69.

Prír.mzd.účto. 7,73 8,50 Obj.ek.obce 16.04.2015 PORADCA s.r.o. Pri celulózke 40,01001 Žilina,IČO:36371271

70.

Dlažba DHZ-opr.PZ 166,87 200,24 Obj.star.obce 18.02.2015 Merkury Market Slovakia,s.r.o. Duklianska 11, 08001 Prešov, IČO: 36501891

 71.

 Vývoz VOK  177,12  210,33 Zmluva č.39/2003  –  20.02.2015  Tezas spol s.r.o. Nábr.sv.Metoda 125/19, 97101 Prievidza,  IČO:36011185

 72.

 Opr.PZ-mat.pre DZH  49,31  59,17  –  Obj.star.obce  25.02.2015  StavebninyNedožery s.r.o.Nedožerského 18/35,97212 Nedožery-Brezany, IČO: 44646054

 73.

 Členské na 2015  1890,00  1890,00  –  –  25.02.2015  OZ Hornonitrie, Nám. SNP 360/18, 97213 Nitr.Pravno, IČO:31201822

74.

 Seminár Ver.obstaráv.  10,00  12,00  –  Obj.star.obce  27.02.2015  ZMOS, Bezručova 9,81109 Bratislava, IČO: 584614

 75.

 Zdrav.posudk  36,00  36,00  Zmluva č. 15a/2012  –  27.02.2015  MUDr.Valovičová Helena, chirug.ambul.Nábrežná 5,97101 Prievidza, IČO:31117830

76.

Členské ZMO HN 2015 251,14 251,14 Uznes.II. snemu 2008 Združ.miest a obcí HN, V.Clementisa 52, 97101 Prievidza, IČO: 31924794

77.

Dieťa a jeho svet 35,51 39,06 Obj.riad.MŠ 27.02.2015 RAABE,Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o.,Heydukova 12-14,81108 Bratislava,IČO:35908718

78.

Int.doklad ŠJ

 79.

 Výv.septikov NBD  729,43  875,32  Dohoda o cene Obj.star.obce  03.03.2015  Stred.vod.prev.spol. a.s. Partizánska cesta 5,97401 Banská Bystrica, IČO: 36644030

80.

Dopl.stravy 2/15  34,60  34,60-  –  –  04.03.2015  Školská jedáleň pri MŠ Poruba, č.354,97211

81.

 Dopl.stravy dôch. 2/15  6,80  6,80  –  – 04.03.2015 Školská jedáleň pri MŠ Poruba, č.354,97211 

82.

 Bank.popl. ŠJ  11,89  11,89  –  –  04.03.2015 Školská jedáleň pri MŠ Poruba, č.354,97211 

83.

Dopl.stravy SF 2/15  34,60  34,60  –  – 04.03.2015 Školská jedáleň pri MŠ Poruba, č.354,97211

84.

 Outsourcing 2/15+toner  168,00  201,60 Zmluva č.18/10+ dod.13/12  –  05.03.2015  eRPe servis,s.r.o., SNP 1153/9,97201 Bojnice,  IČO:45852723

85.

 Mobil.tel. 2/15 59,71  70,69  Zmluva č. 3/10  – 05.03.2015 Orange Slovensko a.s. Metodova 8,82108 Bratislava IČO:35697270 

86.

Vývoz odpadu 2/15  826,12  991,34  Zmluva č. 3/03  –  05.03.2015 Tezas spol s.r.o. Nábr.sv.Metoda 125/19, 97101 Prievidza,  IČO:36011185 

87.

Uloženie odp. 2/15 716,76 837,19 Zmluva č. 3/03 05.03.2015 Tezas spol s.r.o. Nábr.sv.Metoda 125/19, 97101 Prievidza,  IČO:36011185

88.

Výv.a tried.DH 2/15 97,03 116,44 Zmluva č.32/08 05.03.2015 Tezas spol s.r.o. Nábr.sv.Metoda 125/19, 97101 Prievidza,  IČO:36011185

89.

Plyn NBD 486 3/15 732,50 879,00 Zmluva č.32/14 09.03.2015 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava,   IČO:35815256

90.

Plyn NBD 487 3/15 732,50 879,00 Zmluva č.33/14 09.03.2015 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava,   IČO:35815256

91.

Plyn 3/15 1130,00 1356,00 Zmluva č.15/09 09.03.2015 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava,   IČO:35815256

92.

Tel. MŠ,ŠJ 2/15 23,90 28,68 Zmluva č.35/04 09.03.2015 Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469

93.

Farba-opr.PZ 17,04 20,45 Obj.star.obce 10.03.2015 StavebninyNedožery s.r.o.Nedožerského 18/35,97212 Nedožery-Brezany, IČO: 44646054

94.

Tel. OcU 2/15 37,90 45,48 Zmluva č.8/13 11.03.2015 Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469

95.

Ver.osv.a MR k NBD 1659,41 1659,41 Zmluva č.5/15 11.03.2015 EL-MONT P.Babuliak, Mostná 32,97251 Handlová,IČO:10890831

96.

 Vodné 9/14-3/15 MŠ  157,95  189,54 Zmluva č.24/07  –  12.03.2015 Stred.vod.prev.spol. a.s. Partizánska cesta 5,97401 Banská Bystrica, IČO: 36644030 

97.

Vodné 9/14-3/15 DS 53,82  64,58  Zmluva č.24/07  – 12.03.2015 Stred.vod.prev.spol. a.s. Partizánska cesta 5,97401 Banská Bystrica, IČO: 36644030  

98.

Vodné 9/14-3/15 TJ  38,61 46,33  Zmluva č. 24/07  – 12.03.2015 Stred.vod.prev.spol. a.s. Partizánska cesta 5,97401 Banská Bystrica, IČO: 36644030  

99.

 Vývoz sept.MŠ  78,25  93,90  Dohoda o cene  Obj.star.obce  12.03.2015  Stred.vod.prev.spol. a.s. Partizánska cesta 5,97401 Banská Bystrica, IČO:36644030 

100

 Vodné 9/14-3/15 OU 78,39 94,07  Zmluva č.24/07  –  17.03.2015 Stred.vod.prev.spol. a.s. Partizánska cesta 5,97401 Banská Bystrica, IČO:36644030  

101

 Servis plyn. kotl.MŠ,ZŠ  500,00  500,00  – Obj.star.obce  17.03.2015 Firma MEGAS,J.Meluš, Lány 1404/26,97201 Bojnice,IČO:40178773 

102

Výv.kuch.odp.

2/15

19,50  23,40  Zmluva č.12/13  – 20.03.2015 Inta s.r.o.Rybárska 18,91101 Trenčín, IČO: 34129863 

103

 Učebné pomôc.MŠ  29,03  5,81  –  Obj.riad.MŠ  20.03.2015 Hobla H Slovensko, s.r.o, Ku Bratke 1.93405 Levice,IČO:36268569

104

Vypr.prev. poriad.plyn.kot. NBD  200,00  200,00  – Obj.star.obce 24.03.2015 Firma MEGAS,J.Meluš, Lány 1404/26,97201 Bojnice,IČO:40178773 

105

BP-správa pre audit  49,80  59,76  – Obj.star.obce  26.03.2015 VÚB,a.s. Mlynské nivy1,82990 Bratislava 25, IČO: 31320155

106

BP-správa pre audit  49,80 59,76  –  Obj.star.obce 26.03.2015  VÚB,a.s. Mlynské nivy1,82990 Bratislava 25, IČO: 31320155

107

Popl.za hud.prod.v MR  27,92  33,50 Opráv.č.3/98 MK SR  –  26.03.2015 SLOVGRAM,Jakubovo nám.14,813 48 Bratislava, IČO:17310598

108

 Soc.služby 2/15  40,00  40,00 Zmluva č.15/12  –  26.03.2015 Mgr.A.Gronožák-Pechová, Hviezdoslavova 224/4,97241 Koš, IČO: 46730796 

 109

Čist.kanal.v MŠ  52,82  63,38  Doh.o cene  Obj.star.obce  26.03.2015 Stred.vod.prev.spol. a.s. Partizánska cesta 5,97401 Banská Bystrica, IČO: 36644030  

 110

Výv.sept. MŠ 63,66  76,39  Doh.o cene  Obj.star.obce  26.03.2015  Stred.vod.prev.spol. a.s. Partizánska cesta 5,97401 Banská Bystrica, IČO: 36644030

111

BP-správa pre audit   50,00  60,00  – Obj.star.obce  27.03.2015 Prima banka Slovensko s. Hodžova 11,01011 Žilina, IČO: 31575951

112

BP-správa pre audit 50,00 60,00 Obj.star.obce 27.03.2015 Prima banka Slovensko s. Hodžova 11,01011 Žilina, IČO: 31575951

113

Interný doklad ŠJ

114

 Inzercia-VO na predaj ZŠ  156,80  188,16  –  Obj.star.obce  01.04.2015  Petit Press,a.s. Lazaretská 12,81108 Bratislava,IČO:35790253

115

 El.práce na PZ  1090,00  1090,00  –  Obj.star.obce  08.04.2015  Peter Čavojský,Poruba 423,97211,IČO:40649369

116

 Obecné vlajky  87,49  104,99  –  Obj.star.obce  08.04.2015 J.Šmrhola-Olymp,93587 Santovka 145,IČO:32581190

117

 Stav.mat.na PZ  247,58  297,10  –  Obj.star.obce  08.04.2015  StavebninyNedožery s.r.o.Nedožerského 18/35,97212 Nedožery-Brezany, IČO: 44646054

118

 Bet.zmes na PZ  490,00  578,00  – Obj.star.obce  08.04.2015 MIRAL Slovakia s.r.o. Diviacka N.Ves 536,97224,IČO:36330876

119

Revíz.pož.hydr. +has.prístr.  206,26  247,51  –  –  08.04.2015 Kováčik s.r.o., Livina 41,95632,IČO:34108629

120

 Internet II.kv.MŠ,ŠJ  37,45  44,94  Zmluva č.15/14 +24/08  –  08.04.2015  Kinet s.r.o.  Diviaky n/Nitr. 203,IČO:36668940

121

 Internet II.kv. OcU  41,50  49,80 Zmluva č.23/08  –  08.04.2015  Kinet s.r.o.  Diviaky n/Nitr. 203,IČO:36668940

122

 Vodné Pož.hydrant  1,17  1,40 Zmluva č.29/14  –  08.04.2015 Stred.vod.prev.spol. a.s. Partizánska cesta 5,97401 Banská Bystrica, IČO:36644030   

123

Vodné NBD 486  102,96  123,55 Zmluva č. 31/2014  –  08.04.2015 Stred.vod.prev.spol. a.s. Partizánska cesta 5,97401 Banská Bystrica, IČO:36644030  

124

 Vodné NBD 487  88,92  106,70 Zmluva č. 30/2014  –  08.04.2015 Stred.vod.prev.spol. a.s. Partizánska cesta 5,97401 Banská Bystrica, IČO:36644030    

125

Vývoz odpadu 3/15  826,12  991,34 Zmluva č. 39/2003  –  08.04.2015 Tezas spol s.r.o. Nábr.sv.Metoda 125/19, 97101 Prievidza,  IČO:36011185 

126

Ulož.odpadu 3/15  688,11  803,73 Zmluva č. 39/2003  –  08.04.2015  Tezas spol s.r.o. Nábr.sv.Metoda 125/19, 97101 Prievidza,  IČO:36011185

127

Príst.na port.VS 70,00 84,00 08.04.2015 Poradca podnikateľa spol.s r.o. M.Rázusa 23/A,01001 Žilina, IČO:31592503

128

Pošt.poukaz pre ŠJ 11,39 13,67 Obj.ved.ŠJ 08.04.2015 Slovenská pošta, a.s.Partizánska cesta 9,97599 Bans.Bystrica, IČO:36631124

129

Telef. OcU 3/15 38,86 46,63 Zmluva č. 8/2013 09.04.2015 Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469

130

Telef.MŠ,ŠJ 3/15 23,90 28,68 Zmluva č.35/2004 09.04.2015 Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469

131

Mobil.tel.3/15 67,33 78,70 Zmluva č.3/2010 10.04.2015 Orange Slovensko a.s. Metodova 8,82108 Bratislava IČO:35697270

132

Vývoz VOK 3/15 117,13 139,50 Zmluva č.39/2003 10.04.2015 Tezas spol s.r.o. Nábr.sv.Metoda 125/19, 97101 Prievidza,  IČO:36011185

133

Plyn 4/15 620,00 744,00 Zmluva č.15/2009 13.04.2015 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava,   IČO:35815256

134

Plyn 4/15-486 732,50 879,00 Zmluva č.32/2014 13.04.2015 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava,   IČO:35815256

135

Plyn 4/15-487 732,50 879,00 Zmluva č. 33/2014 13.04.2015 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava,   IČO:35815256

136

Pohr.služ.Kráľ 142,78 142,78 Zmluva č.4/07+17/12 13.04.2015 Kvetinárstvo-pohr. služby M.Peticová, Lazany 353,97211 IČO: 41057759

137

Pohr.služ.I.kv.15 149,37 149,37 Zmluva č.4/07+17/12 13.04.2015 Kvetinárstvo-pohr. služby M.Peticová, Lazany 353,97211 IČO: 41057759

138

Záloha na  prív.vozík-DHZ 500,00 500,00 Obj.star.obce 15.04.2015 AUTOCAR-Ťažné zariad. Kocmál 460/22,02601 Dolný Kubín,IČO:36408905

139

Dopl.stravy 3/15 44,80 44,80 15.04.2015 Školská jedáleň pri MŠ Poruba, č.354,97211

140

Dopl.str.dôchod. 3/15 5,78 5,78 15.04.2015 Školská jedáleň pri MŠ Poruba, č.354,97211

141

Bank.popl.ŠJ 3/15 11,88 11,88 15.04.2015 Školská jedáleň pri MŠ Poruba, č.354,97211

142

Dopl.str. SF 3/15 44,80 44,80 15.04.2015 Školská jedáleň pri MŠ Poruba, č.354,97211

143

BOZP a PO  II.kv.2015 181,00 181,00 Zmluva č.01/10+ 10/13 15.04.2015 GKV & Ač,s.r.o. Železničiarska 26,97101 Prievidza, IČO: 36341304

144

Učeb.pomôcky MŠ 66,17 79,40 Obj.riad.MŠ 15.04.2015 LegalSoft, Partizánska 34,03901 Turč.Teplice, IČO: 44854056

145

Výv.sept.MŠ 78,26 93,91 Dohoda o cene Obj.star.obce 15.04.2015 Stred.vod.prev.spol. a.s. Partizánska cesta 5,97401 Banská Bystrica, IČO:36644030   

146

Poistka šport.areál 2015 1265,46 1265,46 Zmluva č.9/10 15.04.2015 Allianz-Slov.poisť.a.s., Štlúrova 7,04270 Košice,IČO:00151700

147

Kamenivo na PZ 100,54 120,65 Obj.star.obce 16.04.2015 OPEN-Ing.P.Ošvát, Nádražná 1088/41, 97213 Nitr.Pravno, IČO: 10888471

148

Výv.a tried.DH 3/15 105,68 126,82 Zmluva č. 32/08 17.04.2015 Tezas spol s.r.o. Nábr.sv.Metoda 125/19, 97101 Prievidza,  IČO:36011185

149

Vývoz kuch.odp.3/15 13,00 15,60 Zmluva č.12/2013 20.04.2015 Inta s.r.o.Rybárska 18,91101 Trenčín, IČO: 34129863

150

Stuhy na máj 53,04 63,65 21.04.2015 GALTERA spol.s r.o. 97211 Lazany 255, IČO: 31560679

151

Stav.mat.na PZ 88,14 105,77 Obj.sta.obce 23.04.2015 StavebninyNedožery s.r.o.Nedožerského 18/35,97212 Nedožery-Brezany, IČO: 44646054

152

El.práce na MR 1318,79  1318,79  Zmluva č.5/15  –  23.04.2015 EL-MONT P.Babuliak, Mostná 32,97251 Handlová,IČO:10890831 

153

Výv.sept.NBD 721,13 865,36 Dohoda o cene Obj.star.obce 24.04.2015 Stred.vod.prev.spol. a.s. Partizánska cesta 5,97401 Banská Bystrica, IČO:36644030

154

Bet.zmes na PZ 577,50 693,00 Obj.star.obce 27.04.2015 MIRAL Slovakia s.r.o. Diviacka N.Ves 536,97224,IČO:36330876

155

Zimná údržba MK 1063,80 1276,56 Zmluva č. 41/2014 27.04.2015 Igor Važan-POLES, ČSĽA 148/21,97217 Kanianka, IČO:37463322

156

 Učebné pomôcky MŠ  127,67 153,20  –  Obj.riad.MŠ 30.04.2015 LB WOOD,s.r.o. Lichnerova 4452/37A, 90301 Senec,IČO:36660914

157

Čas.Naša škola  12,50  15,00  –  Obj.riad.MŠ  30.04.2015  PAMIKO,spol.s r.o. Račianska 89,83102 Bratislava, IČO:31320007

158

 Int.dokl.ŠJ 4/15  –  –

159

Kanc.pap.+ obálky  55,83  67,00  –  Obj.ek.obce  04.05.2015 KA-VT spol.s r.o. Polomská 2,01001 Žilina,IČO:31559221 

160

Mobil.telef.4/15  61,47  72,30 Zmluva č. č.3/2010  –  04.05.2015 Orange Slovensko a.s. Metodova 8,82108 Bratislava IČO:35697270 

161

Hélium+balony 86,83  104,20  – Obj.star.obce 05.05.2015  AWA desing s.r.o. Staré Grunty 332,84104 Bratislava, IČO:44742282

162

Únik.schody+ dvere OcÚ 2170,80  2604,96  – Obj.star.obce 05.05.2015  Ján Čavojský,Poruba č.64,97211,IČO:41849124

163

 Outsourcing 4/13+toner  111,00  133,20  Zmluva č. 18/10+13/12 06.05.2015 eRPe servis,s.r.o., SNP 1153/9,97201 Bojnice,  IČO:45852723 

164

Plyn NBD 486 732,50 879,00 Zmluva č. 32/2014 06.05.2015 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava,   IČO:35815256

165

 Plyn NBD 487  732,50  879,00  Zmluva č. 33/2014  –  06.05.2015 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava,   IČO:35815256 

166

 Plyn 5/2015  237,50  285,00  Zmluva č. 15/2009  –  06.05.2015 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava,   IČO:35815256  

 167

 Výv.VOK 16x 2401,12 2850,91 Zmluva č. 39/2003  – 06.05.2015 Tezas spol s.r.o. Nábr.sv.Metoda 125/19, 97101 Prievidza,  IČO:36011185 

168

Vývoz odp.4/15  1032,65  1239,18  Zmluva č.39/2003  –  07.05.2015 Tezas spol s.r.o. Nábr.sv.Metoda 125/19, 97101 Prievidza,  IČO:36011185  

169

Ulož.odp.4/2015 636,39  743,32  Zmluva č. 39/2003  –  07.05.2015  Tezas spol s.r.o. Nábr.sv.Metoda 125/19, 97101 Prievidza,  IČO:36011185 

170

Kamenivo na cestu pri Vjarsp.  202,66  243,19  Obj.star.obce  07.05.2015 OPEN-Ing.P.Ošvát, Nádražná 1088/41, 97213 Nitr.Pravno, IČO: 10888471 

171

 Telef.OcU 4/15  37,23  44,68  Zmluva č. 16/2015  – 07.05.2015  Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469

172

 Telef.MŠ,ŠJ 4/15  23,90  28,68  Zmluva č. 35/2004  – 07.05.2015 Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469 

173

 Dopl.stra.4/15 40,80  40,80  –  –  07.05.2015 Školská jedáleň pri MŠ Poruba, č.354,97211 

174

Dopl.str.dôch.  6,80  6,80  –  – 07.05.2015  Školská jedáleň pri MŠ Poruba, č.354,97211

175

 Bank.popl.ŠJ  11,88  11,88  –  – 07.05.2015 Školská jedáleň pri MŠ Poruba, č.354,97211  

176

 Dopl.str.SF 4/15  40,80  40,80  –  –  07.05.2015 Školská jedáleň pri MŠ Poruba, č.354,97211   

177

 Magnetky-Poruba  270,00 270,00  –  Obj.star.obce 11.05.2015  Ing.Stanislav Kurbel, Poruba č.417,97211, IČO: 46333461

178

 Dobropis – tel.OcU  -31,77 -38,13  Zmluva č. 16/2015  – 11.05.2015 Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469  

179

 Mont.plech. garáž  2390,00  2868,00  Obj.star.obce 11.05.2015 BOMSTAL Slovakia s.r.o. Podbiel č.2,02742, IČO: 44400098

 180

Kosenie verej. priestranstiev  706,16  706,16  Zmluva č. 9/2011  – 11.05.2015 K.Klopčeková – Servis Zelene,Mladých 428/1, 97212 Nedožery-Brezany, IČO: 45668574

181

Kamenivo + doprava-PZ  142,82  142,82  – Obj.star.obce 12.05.2015 Ján Brundza nákl.doprava, Nábr.sv.Cyrila 379/44, 97101 Prievidza,IČO:42151040

182

Predpl.PORADCA 2016  20,75  24,90  – 12.05.2015 Poradca s.r.o.,Pri Celulózke 40,01001 Žilina IČO: 36371271

183

Stravné-semin. pre poslancov  36,00  36,00  –  Obj.star.obce  12.05.2015 Občianske združenie Hornonitrie,Nám.SNP 360/18, 972 13 Nitr.Pravno,IČO: 31201822

184

Fotorep. Výstup na Maguru 59,45  59,45  –  Obj.star.obce 12.05.2015 FOTO Gross, Necpalská 32,97101 Prievidza, IČO: 10894128

185

Hmožd.-oprava PZ  12,91  15,49  – Obj.star.obce 13.05.2015 StavebninyNedožery s.r.o.Nedožerského 18/35,97212 Nedožery-Brezany, IČO: 44646054 

186

Kanal.mater.- úprava cesty  211,28  253,54 Obj.star.obce 13.05.2015 PRODO s.r.o. Teplická 34, 05801 Poprad,IČO:47786892

187

Kotv.sada k plech.garáži 37,50 45,00 Obj.star.obce 13.05.2015 BOMSTAL Slovakia s.r.o. Podbiel č.2,02742, IČO: 44400098

188

Umýv.riadu ŠJ 308,32 369,99 Obj.ved.ŠJ 18.05.2015 OKAY Slovakia, spol. s r.o. Krajná 86,82104 Bratislava,IČO:35825979

189

Dopl.na príves. vozík 1040,83 1249,00 Obj.star.obce 18.05.2015 AUTOCAR-Ťažné zariad. Kocmál 460/22,02601 Dolný Kubín,IČO:36408905

190

Voda star.škola 8,42 8,42 18.05.2015 Rímskokatolícka cirkev, Družstevná 369/4,97211 Lazany,IČO:31938701

191

Výv.žumpy MŠ 69,96 83,95 Dohoda o cene Obj.star.obce 18.05.2015 Stred.vod.prev.spol. a.s. Partizánska cesta 5,97401 Banská Bystrica, IČO: 36644030

192

Auditor.služby za r. 2014 619,80 619,80 Zmluva č. 42/2014 18.05.2015 Ing.Milena Korcová,Ul.Š. Moysesa 38/9,96501 Žiar nad Hronom,IČO:30197996

193

Výv.kuch.odpadu 19,50 23,40 Zmluva č. 12/2013 18.05.2015 Inta s.r.o.Rybárska 18,91101 Trenčín, IČO: 34129863

194

Inform.vitríny 1275,30 1530,36 Obj.star.obce 18.05.2015 ALUPROJEKT,s.r.o.,Horná 13,97401 Banská Bystrica IČO: 46847782

195

Výv.druh.surov. 101,36 121,63 Zmluva č. 32/2008 21.05.2015 Tezas spol s.r.o. Nábr.sv.Metoda 125/19, 97101 Prievidza,  IČO:36011185 

196

Výv.VOK 376,37 445,53 Zmluva č. 39/2003 21.05.2015 Tezas spol s.r.o. Nábr.sv.Metoda 125/19, 97101 Prievidza,  IČO:36011185

197

Dopl.PORADCA 2016 20,75 24,90 21.05.2015 Poradca s.r.o.,Pri Celulózke 40,01001 Žilina IČO: 36371271

198

Fotoreport. Hrad.stráž-MLŠ 30,00 30,00 Obj.star.obce 22.05.2015 FOTO Gross, Necpalská 32,97101 Prievidza, IČO: 10894128

199

Dlažba zámk. na PZ 749,90 899,88 Obj.star.obce 22.05.2015 StavebninyNedožery s.r.o.Nedožerského 18/35,97212 Nedožery-Brezany, IČO: 44646054

200

Učeb.pomôcky

 275,25  330,30  –  Obj.riad.MŠ  25.05.2015  STIEFEL EUROCART s.r.o. Ružinovská 1/A, 82102 Bratislava, IČO:31360513

 201

 Publikácia DzN  8,50  10,20  –  Obj.ek.obce  25.05.2015 Poradca s.r.o.,Pri Celulózke 40,01001 Žilina IČO: 36371271 

202

Odvod.žľab + mriežka – PZ 728,33 874,00  – Obj.star.obce  26.05.2015 StavebninyNedožery s.r.o.Nedožerského 18/35,97212 Nedožery-Brezany, IČO: 44646054 

203

Práv.služby  500,97  500,97  – Obj.star.obce 29.05.2015 JUDr.Peter Dolný advokát ul.Matice slovenskej č.8, 97101 Prievidza, IČO:14223937

204

Práv.služby-predaj bud.ZŠ  1081,89 1081,89  –  Obj.star.obce 29.05.2015 JUDr.Peter Dolný advokát ul.Matice slovenskej č.8, 97101 Prievidza, IČO:14223937  

205

Vývoz žúmp na NBD  703,94  844,73 Dohoda o cene Obj.star.obce  29.05.2015 Stred.vod.prev.spol. a.s. Partizánska cesta 5,97401 Banská Bystrica, IČO: 36644030 

206

Inter.dokl. ŠJ 5/15

207

Doprava-súbor Roveň 70,83 85,00 Obj.star.obce 01.06.2015 SAD Prievidza a.s. Ciglianska cesta 1, 97101 Prievidza,IČO:36324043

208

Plyn 6/2015 100,00 20,00 Zmluva č. 15/2009 01.06.2015 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava,   IČO:35815256

209

Plyn NBD 487 732,50 879,00 Zmluva č. 33/2014 01.06.2015 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava,   IČO:35815256

210

Plyn NBD 486 732,50 879,00 Zmluva č.  32/2014 01.06.2015 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava,   IČO:35815256

211

Hračky a učeb. pomôcky MŠ 247,08 296,50 Obj.riad. MŠ 03.06.2015 NOMILAND s.r.o. Magnezizárska 11, 040 13 Košice,IČO:36174319

212

Projekt.dokument.- príst.špot.haly 1450,00 1740,00 Obj.star.obce 03.06.2015 GREEN PROJECT, s.r.o. Soblahovská 7262/2A, 91101 Trenčín,IČO:36726885

213

Mobil.tel.5/2015 66,27 77,10 Zmluva č.3/2010 03.06.2015 Orange Slovensko a.s. Metodova 8,82108 Bratislava IČO:35697270

214

Outsourcing 5/15 + NET SW Zy 92,20 110,64 Zmluva č. 18/10+13/12 04.06.2015 eRPe servis,s.r.o., SNP 1153/9,97201 Bojnice,  IČO:45852723

215

Ulož.odpadu 5/15 890,27 1039,86 Zmluva č. 39/2003 04.06.2015 Tezas spol s.r.o. Nábr.sv.Metoda 125/19, 97101 Prievidza,  IČO:36011185

216

Vývoz odpad.5/15 826,12 991,34 Zmluva č. 39/2003 04.06.2015 Tezas spol s.r.o. Nábr.sv.Metoda 125/19, 97101 Prievidza,  IČO:36011185

217

Voda ZŠ-vyučt. 29,25 35,10 Zmluva č.24/2007 04.06.2015 Stred.vod.prev.spol. a.s. Partizánska cesta 5,97401 Banská Bystrica, IČO: 36644030

218

Kosenie verej. priestranstiev 627,80 627,80 Zmluva č. 9/2011 05.06.2015 K.Klopčeková – Servis Zelene,Mladých 428/1, 97212 Nedožery-Brezany, IČO: 45668574

219

Zmluva o odbor. a technol.pom.2015 66,00 66,00 Zmluva č. 20/2015 08.06.2015 BROS Computing,s.r.o. Zádubnie 169,01003 Žilina, IČO: 36734390

220

Kamenivo na Pož. zbroj.  116,17  139,40  –  Obj.star.obce  08.06.2015 OPEN-Ing.P.Ošvát, Nádražná 1088/41, 97213 Nitr.Pravno, IČO: 10888471  

 221

Telef. MŠ,ŠJ 5/15  23,90  28,68  Zmluva č. 35/2004  . 08.06.2015 Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469   

222

 Telef. OcU 5/15  27,10  32,52 Zmluva č. 16/2015  – 08.06.2015  Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469  

223

Zapož.kompres. PZ  125,59  150,71  –  Obj.star.obce  09.06.2015 StavebninyNedožery s.r.o.Nedožerského 18/35,97212 Nedožery-Brezany, IČO: 44646054 

224

 Dobropis-plyn 6/15  -100,00  -120,00  Zmluva č. 15/2009  –  10.06.2015  SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava,   IČO:35815256

225

Dobropis-plyn ZŠ vyučtovanie  -74,57  -89,48  Zmluva č. 15/2009  – 10.06.2015 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava,   IČO:35815256 

226

 Plyn MŠ 6/15 62,50  75,00  Zmluva č. 15/2009  –  10.06.2015  SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava,   IČO:35815256

227

Cement,park. obrub. na PZ  28,70  34,44  –  Obj.star.obce  10.06.2015 StavebninyNedožery s.r.o.Nedožerského 18/35,97212 Nedožery-Brezany, IČO: 44646054  

228

ND-rozdeľovač DHZ  212,07  254,49  – Obj.star.obce 10.06.2015 SPORTFIRE s.r.o. č.268, 95115 Poľný Kesov, IČO: 46548238

229

Predpl.Predškolská výchova  3,60  3,60 Obj.riad.MŠ 10.06.2015 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, IČO:36631124

230

Ubyt.na Sneme ZMOSu  17,37  21,32  –  Obj.star.obce 11.06.2015 ZMOS HN Clementisa 52, 97101 Prievidza, IČO: 31924794

231

Víťaz.poháre – fut. turn.o Pohár star.  96,82  96,82 Obj.star.obce 12.06.2015 Daniel Petrovič TROFANS, Chmelinec 1418/26, 02001 Púchov,IČO:33486000

232

Doprava pre Roveň  50,00  60,00  – Obj.star.obce  12.06.2015 BUS DOPRAVA, s.r.o. Na Záhumní 411/1, 97101 Prievidza, IČO:44560052

 233

Učebné pomôcky  123,33  148,00  – Obj.riad.MŠ 12.06.2015 STIEFEL EUROCART s.r.o. Ružinovská 1/A, 82102 Bratislava, IČO:31360513 

234

Dopl.stravy 5/15  40,80  40,80  –  – 12.06.2015 Školská jedáleň pri MŠ Poruba, č.354,97211    

235

Dopl.strav.dôch. 5  8,16  8,16  –  – 12.06.2015 Školská jedáleň pri MŠ Poruba, č.354,97211     

236

Bank.popl. ŠJ 5/15  11,88 11,88  –  –  12.06.2015 Školská jedáleň pri MŠ Poruba, č.354,97211   

237

Dopl.str.zo SF 5/15  40,80  40,80  –  – 12.06.2015 Školská jedáleň pri MŠ Poruba, č.354,97211    

238

Víť.poháre-súť. DHZ o Poh.strarost  146,58  175,90  –  Obj.star.obce 12.06.2015 FORBART s.r.o., Necpalská 16, 97101 Prievidza,IČO: 36332704

239

Úprava terénu- par.pri ihrisku  1442,60  1731,12  – Obj.star.obce 15.06.2015 COMTEL spol.s r.o. 97202 Opatovce n/Nitrou 367, IČO: 00616729

 240

Čistiace potreby pre MŠ  235,40 282,48 Obj.riad.MŠ  16.06.2015 COOP JEDNOTA s.d.  A.Hlinku 437,97101 Prievidza, IČO:00169005

241

Tonery do tlačiarní  80,00  96,00 Obj.ekon.OU 17.06.2015 MMJ Invest s.r.o.,Farská 588/2,97668 Heľpa, IČO: 36764361

242

Výv.a tr.druh.sur. 5/15 82,16 98,59 Zmluva č. 32/2008 18.06.2015 Tezas spol s.r.o. Nábr.sv.Metoda 125/19, 97101 Prievidza,  IČO:36011185

243

Stav.mater.na PZ a upr.pri ihrisku 1145,98 1375,18 Obj.star.obce 18.06.2015 StavebninyNedožery s.r.o.Nedožerského 18/35,97212 Nedožery-Brezany, IČO: 44646054

244

Oprava cesty pri ihrisku 19604,55 23525,46 Obj.star.obce 18.06.2015 COMTEL spol.s r.o. 97202 Opatovce n/Nitrou 367, IČO: 00616729

245

El.ener. ZŠ-vyúčt. 63,95 76,74 Zmluva č. 7/2015 19.06.2015 SSE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina, IČO: 36403008   

246

Vývoz kuch.odp. 5/2015 26,00 31,20 Zmluv č. 12/2013 19.06.2015 Inta s.r.o.Rybárska 18,91101 Trenčín, IČO: 34129863

247

Geometr. plán par. č.3294/5 k.ú.Por. 177,00 207,00 Obj.star.obce 19.06.2015 GEOmark s.r.o. G.Švéniho 6,97101 Prievidza, IČO: 36305049

248

Výv.a ul. VOK 5/15 462,50 550,20 Zmluva č. 39/2003 22.06.2015 Tezas spol s.r.o. Nábr.sv.Metoda 125/19, 97101 Prievidza,  IČO:36011185

249

Doprav.zrkadlo 132,00 158,40 Obj.star.obce 22.06.2015 AD značenie s.r.o. M.R. Štefánika 3, 97101 Prievidza, IČO: 31623743

250

Výv.žumpy z MŠ 78,26 93,91 Doh. o cene Obj.star.obce 22.06.2015 Stred.vod.prev.spol. a.s. Partizánska cesta 5,97401 Banská Bystrica, IČO: 36644030

251

Úpr.ter.pri ihrisku 721,30 865,56 Obj.star.obce 29.06.2015 COMTEL spol.s r.o. 97202 Opatovce n/Nitrou 367, IČO: 00616729

252.

 Inter.doklad ŠJ

253.

Inter.III.kv. MŠ,ŠJ  37,45  44,94 Zmluva č.24/08 + 15/14  –  02.07.2015 Kinet s.r.o.  Diviaky n/Nitr. 203,IČO:36668940 

254.

Inter.III.kv. OcÚ  41,50  49,80 Zmluva č. 23/08  – 02.07.2015 Kinet s.r.o.  Diviaky n/Nitr. 203,IČO:36668940  

255.

Plyn 07 MŠ  58,33  70,00  Zmluva č. 15/2009  –  02.07.2015 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava,   IČO:35815256 

256.

Plyn NBD 487  732,50  879,00 Zmluva č.33/2014  02.07.2015 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava,   IČO:35815256  

 257.

Plyn NBD 486 732,50  879,00  Zmluva č. 32/2014  –  02.07.2015  SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava,   IČO:35815256 

 258.

Kosenie ver.pries.  627,80  627,80 Zmluva č. 9/2011  – 02.07.2015 K.Klopčeková – Servis Zelene,Mladých 428/1, 97212 Nedožery-Brezany, IČO: 45668574 

259.

 Mobil.telef.6/15  61,87  72,98  Zmluva č. 3/2010  –  03.07.2015  Orange Slovensko a.s. Metodova 8,82108 Bratislava IČO:35697270

260.

Tlačivá pre MŠ 9,15  10,98  – Obj.riad.MŠ 03.07.2015 ŠEVT a.s.,Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica, IČO:31331131

 261.

 BOZP a PO III.kv  181,00  181,00 Zmluva č.1/10 + 10/13  –  03.07.2015  GKV & Ač,s.r.o. Železničiarska 26,97101 Prievidza, IČO: 36341304

262.

Outsourcing+Eset 118,57  142,28 Zmluva č.18/2010 + 13/2012  –  03.07.2015 eRPe servis,s.r.o., SNP 1153/9,97201 Bojnice,  IČO:45852723 

263.

Stav.mat.PZ  198,42  238,10 Obj.star.obce 06.07.2015 StavebninyNedožery s.r.o.Nedožerského 18/35,97212 Nedožery-Brezany, IČO: 44646054 

264.

Práv.služby 200,00  200,00  – Obj.star.obce 06.07.2015 Advok.kanc. JUDr.Ján Lacko, Bojnícká cesta 28/5, 97217 Kanianka, IČO: 47006170

265.

Ulož.odpadu 6/15 702,43 820,46 Zmluva č. 39/2003 06.07.2015 Tezas spol s.r.o. Nábr.sv.Metoda 125/19, 97101 Prievidza,  IČO:36011185

266.

Vývoz odpad.6/15 826,12 991,34 Zmluva č.39/2003 06.07.2015 Tezas spol s.r.o. Nábr.sv.Metoda 125/19, 97101 Prievidza,  IČO:36011185

267.

Čist.prostr.ŠJ 271,18 325,42 Obj.ved.ŠJ 07.07.2015 M.Moravanský-U Anežky, Športová 17/10, 97226 Nitr.Rudno,IČO:43625886

268.

Vývoz žúmp NBD 494,06 592,87 Dohoda o cene Obj.star.obce 06.07.2015 Stred.vod.prev.spol. a.s. Partizánska cesta 5,97401 Banská Bystrica, IČO: 36644030

269.

Výv.a tried.druh. surovín 6/15 111,90 134,28 Zmluva č. 32/2008 07.07.2015 Tezas spol s.r.o. Nábr.sv.Metoda 125/19, 97101 Prievidza,  IČO:36011185

270.

Výv.a ulož.VOK 162,72 193,27 Zmluva č.39/2003 07.07.2015 Tezas spol s.r.o. Nábr.sv.Metoda 125/19, 97101 Prievidza,  IČO:36011185

271.

Vodné NBD 486 73,71 88,45 Zmluva č. 31/2014 07.07.2015 Stred.vod.prev.spol. a.s. Partizánska cesta 5,97401 Banská Bystrica, IČO: 36644030

272.

Dopr.zrkadlo 132,00 158,40 Obj.star.obce 09.07.2015 AD značenie s.r.o. M.R. Štefánika 3, 97101 Prievidza, IČO: 31623743

273.

Výv.žúmp NBD 269,56 323,47 Dohoda o cene Obj.star.obce 09.07.2015 Stred.vod.prev.spol. a.s. Partizánska cesta 5,97401 Banská Bystrica, IČO: 36644030

274.

Pohrebné služby/ 3 pohreby 368,58 368,58 Zmluva č.4/2007 + 17/2012 10.07.2015 Kvetinárstvo-pohr. služby M.Peticová, Lazany 353,97211 IČO: 41057759

275.

 Prevádz.pohreb. II. kv.2015  149,37  149,37 Zmluva č. 4/2007 + 17/2012  –  10.07.2015 Kvetinárstvo-pohr. služby M.Peticová, Lazany 353,97211 IČO: 41057759 

276.

Telef.OcÚ 6/15  26,13  31,36 Zmluva č. 16/2015  –  13.07.2015 Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469    

277.

Telef.MŠ,ŠJ 6/15  24,02  28,82 Zmluva č. 35/2004  –  13.07.2015  Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469   

 278.

Kanc.potreby 62,95  75,54 Obj.ek.obce 13.07.2015  KA-VT spol.s r.o. Polomská 2,01001 Žilina,IČO:31559221

279.

Dopl.stravy 6/15  45,00  45,00  –  –  13.07.2015 Školská jedáleň pri MŠ Poruba, č.354,97211   

 280.

 Dopl.stravy dôch. 6/15  9,52  9,52  –  –  13.07.2015 Školská jedáleň pri MŠ Poruba, č.354,97211 

281.

 Bank.popl. ŠJ 6/15  11,88  11,88  –  –  13.07.2015 Školská jedáleň pri MŠ Poruba, č.354,97211  

 282.

 Dopl.stravy zo SF 6/15  45,00  45,00  –  –  13.07.2015  Školská jedáleň pri MŠ Poruba, č.354,97211 

 283.

Vývoz kuch.odpad.  32,50  39,00  Zmluva č.12/2013  – 16.07.2015 Inta s.r.o.Rybárska 18,91101 Trenčín, IČO: 34129863 

284.

Repr.hudby v MR  17,00  20,40  –  –  20.07.2015  SOZA,Rastislavova 3,82108 Bratislava, IČO: 00178454

285.

Opr.schod. na PZ  940,00  940,00  –  Obj.star.obce 22.07.2015 Ľudovít Boško, Poruba 455, 97211, IČO:46226311

286.

Predpl.Finančný spravodaj 2016  22,00  26,40  –  –  24.07.2015 Poradca podnikateľa spol.s r.o. M.Rázusa 23/A,01001 Žilina, IČO:31592503 

287.

Kamenivo PZ  119,14  142,97  – Obj.star.obce  24.07.2015 OPEN-Ing.P.Ošvát, Nádražná 1088/41, 97213 Nitr.Pravno, IČO: 10888471   

288.

Výv.a ul. VOK 130,00 156,00 Zmluva č. 39/2003 24.07.2015 Tezas spol s.r.o. Nábr.sv.Metoda 125/19, 97101 Prievidza,  IČO:36011185

289.

PD Obnova OcÚ 2300,00 2300,00 Obj.star.obce 29.07.2015 JF con plus, s.r.o. Družstevná 942/6,03101 Lipt.Mikuláš,IČO:47168862

290.

Oprava cesty 1554,00 1864,80 Obj.star.obce 29.07.2015 COMTEL spol.s r.o. 97202 Opatovce n/Nitrou 367, IČO: 00616729

291.

Opasky pre DHZ 116,29 140,72 Obj.star.obce 29.07.2015 Marie Hynčicová, Radíkov 65,75301 Hranice 1, IČO: 87972719

292.

 Mobil.telef.7/15  65,27  76,10  Zmluva č. 3/2010  – 03.08.2015 Orange Slovensko a.s. Metodova 8,82108 Bratislava IČO:35697270 

 293.

 Plyn 486  732,50  879,00  Zmluva č. 32/2014  –  03.08.2015 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava,   IČO:35815256   

294.

 Plyn 487  732,50  879,00  Zmluva č. 33/2014  –  03.08.2015 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava,   IČO:35815256    

295.

 Plyn MŠ 8/15  58,33  70,00 Zmluva č. 15/2009  –  03.08.2015 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava,   IČO:35815256   

296.

 Pož.hadica  107,33  128,80  – Obj.star.obce 06.08.2015  FIRE systém,Nižná Korňa 501, 02321 Korňa, IČO: 41827449

297.

 Oprava PZ-mater.  149,22  179,06  –  Obj.star.obce 06.09.2015 StavebninyNedožery s.r.o.Nedožerského 18/35,97212 Nedožery-Brezany, IČO: 44646054  

298.

 Telef. OcU 7/15 26,66  31,99  Zmluva č.16/2015  –  06.08.2015  Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469   

299.

 Telef.MŠ,ŠJ 7/15  23,90  28,68 Zmluva č. 35/2004  06.08.2015  Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469

300.

 Vývoz odpadu 7/15  1032,65  1239,18  Zmluva č.39/2003  – 06.08.2015  Tezas spol s.r.o. Nábr.sv.Metoda 125/19, 97101 Prievidza,  IČO:36011185

301.

 Ulož.odpadu 7/15  923,29  1078,43 Zmluva č.39/2003  – 06.08.2015  Tezas spol s.r.o. Nábr.sv.Metoda 125/19, 97101 Prievidza,  IČO:36011185

302.

Predpl.Učtovníctvo r.2016 62,50 75,00 Obj.ek.obce 06.08.2015 Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48,82109 Bratislava, IČO:31348262

303.

Outsourcing 7/15 70,00 84,00 Zmluva č. 18/2010+ 13/2012 10.08.2015 eRPe servis,s.r.o., SNP 1153/9,97201 Bojnice,  IČO:45852723

304.

Kamenivo-hosp.budova 109,59 131,51 Obj.star.obce 10.08.2015 OPEN-Ing.P.Ošvát, Nádražná 1088/41, 97213 Nitr.Pravno, IČO: 10888471

305.

Výv.a ul. VOK 140,53 167,30 Zmluva č. 39/2003 10.08.2015 Tezas spol s.r.o. Nábr.sv.Metoda 125/19, 97101 Prievidza,  IČO:36011185

306.

Dopl.stravy 7/15  14,00  14,00  –  – 12.08.2015 Školská jedáleň pri MŠ Poruba, č.354,97211  

307.

Dopl.stravy dôch. 7/15  3,74  3,74  –  –  12.08.2015 Školská jedáleň pri MŠ Poruba, č.354,97211   

308.

Bank.popl.ŠJ 7/15  11,89  11,89  –  – 12.08.2015 Školská jedáleň pri MŠ Poruba, č.354,97211    

309.

Dopl.stravy SF 7/15  14,00  14,00  –  – 12.08.2015 Školská jedáleň pri MŠ Poruba, č.354,97211 

310.

Kanc.potreby pre MŠ  265,48  318,58  –  Obj.riad.MŠ  14.08.2015 Daffer spol. s r.o. Včelárska 1,97101 Prievidza, IČO:36320439

 311.

Vývoz žúmp NBD  782,21  938,65  Dohoda o cene  Obj.star.obce  18.08.2015 Stred.vod.prev.spol. a.s. Partizánska cesta 5,97401 Banská Bystrica, IČO: 36644030 

312.

Výv.a tried.druh. surovín  92,97  111,56  Zmluva č. 32/2008 18.08.2015 Tezas spol s.r.o. Nábr.sv.Metoda 125/19, 97101 Prievidza,  IČO:36011185

313.

Aktual.počít.prog. v ŠJ 32,70  39,24  – Obj.ved.ŠJ 18.08.2015 SOFT-GL s.r.o. Belehradská 1, 04013 Košice, IČO: 36182214

314.

Poháre „Nočná súťaž DHZ“ 140,09  168,11  – Obj.star.obce 21.08.2015 FORBART s.r.o. Necpalská 16,97101 Prievidza, IČO: 36332704

315.

Oprava osvetlenia v ŠJ 274,50 274,50  –  Obj.star.obce  24.08.2015 Mont.a údrž.el.zariadení F. Kotúľ, 97211 Poruba 8, IČO: 30420008

316.

 Zamer.adres.bodu chata na Rovni  50,00  60,00  – Obj.star.obce 26.08.2015 GEOmark s.r.o.,G.Švéniho 6, 97101 Prievidza, IČO: 36305049  

317.

Opr.elektr.inšt. ZŠ  583,33  700,00  – Obj.star.obce 26.08.2015 Ján Čavojský, Poruba 64, 97211, IČO:41849124 

318.

Stav.opr.práce v ŠJ 555,84  687,01  – Obj.star.obce 26.08.2015  Ján Čavojský, Poruba 64, 97211, IČO:41849124

319.

Mal.a nat.práce v ŠJ  370,00  370,00  – Obj.star.obce  26.08.2015 Pavol Rybár, mal.a natier. práce, 97211 Poruba 158, IČO: 41850521

320.

Inter.dokla ŠJ 08

321.

Kosenie ver.priest.  627,80  627,80 Zmluva č. 9/2011  – 02.09.2015 K.Klopčeková – Servis Zelene,Mladých 428/1, 97212 Nedožery-Brezany, IČO: 45668574  

322.

Oprava ver.osvet. a miest.rozhlasu 651,36 651,36 Zmluva č. 5/2015 02.09.2015 EL-MONT P.Babuliak, Mostná 32,97251 Handlová,IČO:10890831

323.

Plyn 486 9/2015 732,50 879,00 Zmluva č. 32/2015 02.09.2015 Kinet s.r.o.  Diviaky n/Nitr. 203,IČO:36668940

324.

Plyn 487  9/2015 732,50 879,00 Zmluva č. 33/2014 02.09.2015 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava,   IČO:35815256 

325.

Plyn MŠ 9/2015 120,83 145,00 Zmluva č. 15/2009 02.09.2015 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava,   IČO:35815256

326.

Mobil.tel. 8/15 62,31 73,43 Zmluva č. 3/2010 03.09.2015 Orange Slovensko a.s. Metodova 8,82108 Bratislava IČO:35697270

327.

Tričko s potlačou 1050,00 1050,00 Obj.star.obce 04.09.2015 MJG plus s.r.o, Hviezdoslavova 475/3, 97101 Prievidza, IČO: 48021544

328.

Outsourcing 8/15 70,00 84,00 Zmluva č. 18/10+13/12 07.09.2015 eRPe servis,s.r.o., SNP 1153/9,97201 Bojnice,  IČO:45852723

329.

Ulož.odpadu 8/15 786,54 918,70 Zmluva č. 39/2003 07.09.2015 Tezas spol s.r.o. Nábr.sv.Metoda 125/19, 97101 Prievidza,  IČO:36011185

330.

Vývoz odpadu 8/15 826,12 991,34 Zmluva č. 39/2003 07.09.2015 Tezas spol s.r.o. Nábr.sv.Metoda 125/19, 97101 Prievidza,  IČO:36011185

331.

Výv.a ul. VOK 9/145 288,58 342,99 Zmuva č. 39/2003 07.09.2015 Tezas spol s.r.o. Nábr.sv.Metoda 125/19, 97101 Prievidza,  IČO:36011185

332.

Aktual. ZZ 2016 23,00 27,60 Obj.ek.obce 07.09.2015 PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40, 01001 Žilina IČO: 36371271

333.

Stav.mat-opr.PZ 44,79 53,75 Obj.star.obce 08.09.2015 StavebninyNedožery s.r.o.Nedožerského 18/35,97212 Nedožery-Brezany, IČO: 44646054

334.

Detské ihrisko 1217,00 1460,40 Obj.star.obce 09.09.2015 L-DEN Slsovakia,spol.s r.o. Kamenná 202/40, 96622 Lutila, IČO: 44646488

335.

Obrusy 180,00 216,00 Obj.star.obce 09.09.2015 BETTEX,spol. s r.o., Turčianska 511, 97213 Nitr.Pravno,IČO:00616982

336.

Telef.OU 8/15 26,24 31,49 Zmluva č. 16/2015 10.09.2015 Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469  

337.

Telef.MŠ,ŠJ 8/15 23,90 28,68 Zmluva č.35/2004 10.09.2015 Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
  338. Pohreb.služby – 2x 255,68 255,68 Zmluva č. 4/2007+ 17/2012 11.09.2015 Kvetinárstvo-pohr. služby M.Peticová, Lazany 353,97211 IČO: 41057759
 339. Voda TJ šatne 94,77 113,72 Zmluva č. 24/2007 16.09.2015 Stred.vod.prev.spol. a.s. Partizánska cesta 5,97401 Banská Bystrica, IČO: 36644030
   340. Hudob.vystúpenie pri odovz.has.auta 400,00 400,00 Obj.star.obce 20.09.2015 Bojnická kapela – OZ, Jesenského 40, 97201 Bojnice, IČO: 37919377
   341. Voda pož.zbrojnica 7,02 8,42 Zmluva č. 28/2014 21.09.2015 Stred.vod.prev.spol. a.s. Partizánska cesta 5,97401 Banská Bystrica, IČO: 36644030
  342. Voda OcÚ 99,45 119,34 Zmluva č. 24/2007 21.09.2015 Stred.vod.prev.spol. a.s. Partizánska cesta 5,97401 Banská Bystrica, IČO: 36644030
  343. Fotodokum. z odov.has.auta 100,00 100,00 Obj.star.obce 23.09.2015 FotoGross,Necpalská 32, 97101 Prievidza, IČO: 10894128
  344. Výv.a tried.druh. surov. 8/15 103,78 124,54 Zmluva č. 32/2008 -. 23.09.2015 Tezas spol s.r.o. Nábr.sv.Metoda 125/19, 97101 Prievidza,  IČO:36011185
  345. Voda NBD 486 410,67 492,80 Zmluva č. 31/2014 24.09.2015 Stred.vod.prev.spol. a.s. Partizánska cesta 5,97401 Banská Bystrica, IČO: 36644030
  346. Voda NBD 487 441,09 529,31 Zmluva č. 30/2014 24.09.2015 Stred.vod.prev.spol. a.s. Partizánska cesta 5,97401 Banská Bystrica, IČO: 36644030
  347. Voda cintorín 30,42 36,50 Zmluva č. 24/2007 24.09.2015 Stred.vod.prev.spol. a.s. Partizánska cesta 5,97401 Banská Bystrica, IČO: 36644030
  348. Voda MŠ 175,50 210,60 Zmluva č. 24/2007 24.09.2015 Stred.vod.prev.spol. a.s. Partizánska cesta 5,97401 Banská Bystrica, IČO: 36644030
  349. Vývoz žumpy MŠ 69,96 83,95 Dohoda o cene .Obj.star.obce 24.09.2015 Stred.vod.prev.spol. a.s. Partizánska cesta 5,97401 Banská Bystrica, IČO: 36644030
  350. Zapož.stanu – odov.has.auta 360,00 360,00 Obj.star.obce 25.09.2015 Ing.S.Surovček-Trade Consult, ul.Kľačno 41, 03401 Ružomberok, IČO: 40397254
  351. Seminár – odpady  15,00  15,00 Obj.star.obce 25.09.2015 ZMO HN, V.Clementisa 52, 97101 Prievidza, IČO: 31924794
  352. Cvičebné náradie – Klub mladých 1020,60 1020,60 Obj.star.obce 25.09.2015 dajsipauzu, s.r.o., Budatínska 16, 86106 Bratislava,IČO:44909632
  353. Výv.žúmp NBD 821,30 985,56 Dohoda o cene Obj.star.obce 25.09.2015 Stred.vod.prev.spol. a.s. Partizánska cesta 5,97401 Banská Bystrica, IČO: 36644030
  354. Bank.popl. ŠJ 11,90 11,90 09.09.2015 Školská jedáleň pri MŠ Poruba, č.354,97211 
  355. Int.doklad ŠJ 9/15
 356.  Internet IV.kv.OU  41,50  49,80  Zmluva č.23/2008  – 01.10.2015  Kinet s.r.o.  Diviaky n/Nitr. 203,IČO:36668940
 357.  Internet IV.kv. ŠJ  37,45  44,94  Zmluva č. 24/2008+ 15/2014  – 01.10.2015  Kinet s.r.o.  Diviaky n/Nitr. 203,IČO:36668940
 358. Prepr.-JD zájazd  240,24  288,29  Obj.star.obce  02.10.2015  SAD Prievidza a.s.  Ciglianska cesta 1, 971 01 Prievidza IČO:36324043
359. Plyn NBD 487 732,50 879,00 Zmluva č. 33/2014 02.10..2015 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava,   IČO:35815256
360. Plyn NBD 486 732,50 879,00 Zmluva č. 32/2014 02.10.2015 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava,   IČO:35815256
361. Plyn MŠ 10 375,00 450,00 Zmluva č. 15/2009 02.10.2015 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava,   IČO:35815256
362. Mobil.telefon 62,57 73,40 Zmluva č. 3/2010 05.10.2015 Orange Slovensko a.s. Metodova 8,82108 Bratislava, IČO:35697270
363. Prenáj. stanu 360,00 360,00 Obj.star.obce 05.10.2015 Ing.S.Surovček-Trade Consult, ul.Kľačno 41, 03401 Ružomberok, IČO: 40397254
364. BOZP+PO IV.kv. 181,00 181,00 Zmluva č. 01/2010+ 10/2013 05.10.2015 GKV & Ač,s.r.o. Železničiarska 26,97101 Prievidza, IČO: 36341304
365. Voda-star.škola 8,42 8,42 Zmluva č.24/2007 05.10.2015 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Lazany,Družstevná 369/4,Lazany, IČO:31938701
366. Ulož.odpadu 9/15 675,65 789,18 Zmluva č.39/2003 06.10.2015 Tezas spol s.r.o. Nábr.sv.Metoda 125/19, 97101 Prievidza,  IČO:36011185
367. Vývoz a ul.odpadu 9/15 826,12 991,34 Zmluva č.39/2003 06.10.2015 Tezas spol s.r.o. Nábr.sv.Metoda 125/19, 97101 Prievidza,  IČO:36011185
368. Outsourcing 9/15 70,00 84,00 Zmluva č.18/10+ 13/12 07.10.2015 eRPe servis,s.r.o., SNP 1153/9,97201 Bojnice,  IČO:45852723
369. Projekt-zatepl.MŠ 300,00 360,- Obj.star.obce 12.10.2015 Gemini Group,s r.o. Lamanského 18, 83103 Bratislava,IČO:36846244
370. Market. poradenstestvo 150,00 150,00 Obj.star.obce 12.10.2015 INOMA HOLDING s.r.o., Armádna 760, 04916 Jelšava IČO: 45973792
371. Telef.ŠJ+MŠ 24,54 29,45 Zmluva č.16/2015 12.10.2015 Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
372. Telef. OcU 26,34 31,61 Zmluva č.35/2014 12.10.2015 Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
373. Výv. VOK 9/15 108,11 128,74 Zmluva č. 39/2003 12.10.2015 Tezas spol s.r.o. Nábr.sv.Metoda 125/19, 97101 Prievidza,  IČO:36011185
374. Prev.pohrebísk III 149,37 149,37 Zmluva č.4/07+17/12 12.10.2015 Kvetinárstvo-pohr. služby M.Peticová, Lazany 353,97211 IČO: 41057759
375. Výv.a tried.DS 9/15 135,95 163,14 Zmluva č. 32/2008 13.10.2015 Tezas spol s.r.o. Nábr.sv.Metoda 125/19, 97101 Prievidza,  IČO:36011185
376. Dopl.stravy 9/15 46,20 46,20 13.10.2015 Školská jedáleň pri MŠ Poruba, č.354,97211
377. Dopl.str.dôch.9/15 3,57 3,57 13.10.2015 Školská jedáleň pri MŠ Poruba, č.354,97211
378. Bank.popl.ŠJ 9/15 11,88 11,88 13.10.2015 Školská jedáleň pri MŠ Poruba, č.354,97211
379. Dopl.str.SF 9/15 46,20 46,20 13.10.2015 Školská jedáleň pri MŠ Poruba, č.354,97211
380. Zál.knihy Horná Nitra z neba 150,00 165,00 Obj.star.obce 14.10.2015 CBS spol.s r.o. Kynceľova 54, 97401 Kynceľová, IČO: 36754749
381. Vzduchotechnika do ŠJ 5098,00 6117,60 Obj.star.obce 15.10.2015 TB TECHNIKA s.r.o. Kpt. Weinholda 34, 972 43 Zemian.Kostoľany, IČO: 46843027
 382. Stav.mat.-ter.úpravy v MŠ  195,72  234,87  Zmluva č.32/2015 19.10.2015  DEKTRADE SR s.r.o. pobočka Pda, Kamenná ul 6, 01001 Žilina, IČO:  43821103
 383. Seminár-rozpočet   15,00  15,00  Obj.star.obce  21.10.2015 ZMO HN, V.Clementisa 52, 97101 Prievidza, IČO: 31924794 
 384. Oznám.o strateg. dokumente  35,00  35,00  – Obj.star.obce  21.10.2015  SCARABEO-SK s.r.o., Povstalecká 16. 974 09 Banská Bystrica, IČO: 36785687
 385.  Vývoz kuch.odpadu 9/15  19,50  23,40  Zmluva č. 12/2013  –  23.10.2015  Inta s.r.o.Rybárska 18,91101 Trenčín, IČO: 34129863
 386. Dopr.značka  69,04  82,85  –  Obj.star.obce  23.10.2015  AD značenie s.r.o., M.R. Štefánika 3, 97101 Prievidza, IČO:31623743
 387.  Zemné práce – ter.úpravy v MŠ  323,75  388,50  –  obj.star.obce  28.10.2015  RS-centrum s.r.o. Riečna ul.II, 1824//85, 97101 Prievidza,IČO: 43826229
 388. Stav.mat.-ter.úpravy v MŠ  1469,82  1763,80  Zmluva č. 32/2015  –  28.10.1015 DEKTRADE SR s.r.o. pobočka Pda, Kamenná ul 6, 01001 Žilina, IČO:  43821103 
 389. Cement- ter.úpravy v MŠ  70,32  84,38  –  obj.star.obce  28.10.2015 eRPe servis,s.r.o., SNP 1153/9,97201 Bojnice,  IČO:45852723
390. Stav.práce strojmi- ter.úpravy v MŠ  3258,50  3910,21  –  obj.star.obce  28.10.2015 M.Zimmerman Stavebniny ZIMO Klačno 256, 97215, IČO: 40652874
 391.  Cement – ter. úpravy v MŠ  18,70  22,44  Zmluva č. 32/2015  –  29.10.2015  DEKTRADE SR s.r.o. pobočka Pda, Kamenná ul 6, 01001 Žilina, IČO:  43821103 
 392.  Kamenin.rúry – ter.úpravy v MŠ  203,47  244,16  –  obj.star.obce  29.10.2015 Relax SK,s.r.o. Poruba 395, 97211, IČO:43981321
393. Tráv.tvárnica – ter. úpravy v MŠ 16,92 20,30 Zmluva č. 32/2015 29.10.2015 DEKTRADE SR s.r.o. pobočka Pda, Kamenná ul 6, 01001 Žilina, IČO:  43821103
394. Notebook do MŠ 573,00 687,60 obj.star.obce 30.10.2015 eRPe servis,s.r.o., SNP 1153/9,97201 Bojnice,  IČO:45852723
395. Notebook do ŠJ 573,00 687,60 obj.star.obce 30.10.2015 eRPe servis,s.r.o., SNP 1153/9,97201 Bojnice,  IČO:45852723
396. Inter.doklad ŠJ
 397.  Kosenie verej. priestranstiev 627,80  627,80 Zmluva č. 9/2011  – 02.11-2015 K.Klopčeková – Servis Zelene,Mladých 428/1, 97212 Nedožery-Brezany, IČO: 45668574   
 398. Plyn MŠ 11/15  620,00  744,00  Zmluva č. 15/2009  –  02.11.2015  SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava,   IČO:35815256
 399.  Plyn NBD 486 11/15  732,50  879,00  Zmluva č. 32/2014  – 02.11.2015 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava,   IČO:35815256 
 400. Plyn NBD 487 11/15  732,50  879,00  Zmluva č. 33/2014  –  02.11.2015 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava,   IČO:35815256  
 401.  Mobil.telef.10/15  62,97  73,80 Zmluva č. 3/2010  –  04.11.2015 Orange Slovensko a.s. Metodova 8,82108 Bratislava, IČO:35697270 
 402.

Seminár-daň z nehnuteľ.

 15,00  15,00  –  Obj.star.obce  04.11.2015 ZMO HN, V.Clementisa 52, 97101 Prievidza, IČO: 31924794  
 403.  Psychol.vyšetr.  288,00  288,00  –  Obj.star.obce  04.11.2015 Katarína Vidová,PhD,priv. psych.prax, Malonecpalská 55, 97101 Prievidza, IČO: 42143985
 404. Outsourcing 10/15  70,00  84,00  Zmluva č. 18/10+13/12  –  05.11.2015 eRPe servis,s.r.o., SNP 1153/9,97201 Bojnice,  IČO:45852723 
 405. Stav.mat-terén. úpravy v MŠ  1589,15  1906,98  Zmluva č. 32/2015  05.11.2015  DEKTRADE SR s.r.o. pobočka Pda, Kamenná ul 6, 01001 Žilina, IČO:  43821103
 406. Licen.škol.agenda  48,33  58,00  –  Obj.riad.MŠ  05.11.2015 ŠEVT a.s. Plynárenská 6,821 09 Bratislava, IČO: 31331131
 407.  PD na vyhl.vežu  1000,00  1000,00  Obj.star.obce  06.11.2015  Ing.Takáčová Danka Starohradská 989/67, 01303 Varín,IČO: 37811274
 408. Čistiace prostr. ŠJ  51,00  61,20  – Obj.ved. ŠJ  06.11.2015 RM Gastro-JAZ s.r.o. Rybárska 1,91501 Nové Mesto n/Váhom,IČO: 34153004
 409.  Výv.a ul.VOK 10/15  347,63  412,51  Zmluva č. 39/2003  –  06.11.2015 Tezas spol s.r.o. Nábr.sv.Metoda 125/19, 97101 Prievidza,  IČO:36011185
 410.  Vývoz odpadu 10/15  1032,65  1239,18  Zmluva č. 39/2003  –  06.11.2015 Tezas spol s.r.o. Nábr.sv.Metoda 125/19, 97101 Prievidza,  IČO:36011185 
411. Ulož.odpadu 10/15 1011,13 1181,03 Zmluva č. 39/2003 06.11.2015 Tezas spol s.r.o. Nábr.sv.Metoda 125/19, 97101 Prievidza,  IČO:36011185
412. Telefón OcU 10/15 26,69 32,03 Zmluva č. 16/2015 06.11.2015 Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
413. Telefón MŠ,ŠJ 10/15 23,90 28,68 Zmluva č. 35/2004 06.11.2015 Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
414. Vrátenie paliet- ter.úpravy v MŠ -104,00 -124,80 Zmluva č. 32/2015 11.11.2015 DEKTRADE SR s.r.o. pobočka Pda, Kamenná ul 6, 01001 Žilina, IČO:  43821103
415. Licen.KEO WIN,DOS 225,40 270,48 Zmluva č. 10/2000 11.11.2015 KEO s.r.o. Ul.Poľná, 99106 Záhorce,IČO:36739464
416. Výv.a tried.DS 10/15 120,81 144,97 Zmluva č. 32/2008 11.11.2015 Tezas spol s.r.o. Nábr.sv.Metoda 125/19, 97101 Prievidza,  IČO:36011185
417. Kanc.papier,obálky 50,25 60,30 Obj.ekon.obce 12.11.2015 KA-VT s.r.o.Polomská 2, 01008 Žilina,IČO:31559221
418. Pohľadnice Poruby 200,00 200,00 Obj.star.obce 18.11.2015 FOTO Gross, Necpalská 32,97101 Prievidza, IČO: 10894128
419. Dopl.stravy 10/15 44,00 44,00 18.11.2015 Školská jedáleň pri MŠ Poruba, č.354,97211
420. Dopl.stravy dôch. 6,46 6,46 18.11.2015 Školská jedáleň pri MŠ Poruba, č.354,97211
421. Bank.popl.ŠJ 10/15 11,88 11,88 18.11.2015 Školská jedáleň pri MŠ Poruba, č.354,97211
422. Dopl.str.SF 10/15 44,00 44,00 18.11.2015 Školská jedáleň pri MŠ Poruba, č.354,97211
423. Geom.plán poz.783/3 197,00 197,00 Obj.star.obce 18.11.2015 GEOMAP Pda,s.r.o. J.Kráľa 1713/A,97201 Bojnice, IČO: 46896180
424. Výv.žúmp NBD 912,10 1094,52 Dohoda o cene obj.star.obce 18.11.2015 Stred.vod.prev.spol. a.s. Partizánska cesta 5,97401 Banská Bystrica, IČO: 36644030
425. Certifikát HSM 86,00 103,20 Obj.star.obce 24.11.2015 Disig,a.s. Zahradnícka 151 82108 Bratislava IČO:35975946
426. Vývoz žumpy MŠ 61,67 74,00 Dohoda o cene Obj.star.obce 25.11.2015 Stred.vod.prev.spol. a.s. Partizánska cesta 5,97401 Banská Bystrica, IČO: 36644030
427. Predškol.výchova 7,20 7,20 Obj.riad.MŠ 26.11.2015 Slovenská pošta a.s., Parizáska cesta 9,97599 Banská Bystrica,IČO:36631124
428. Stav.práce-terén.úpravy v MŠ 3288,20 3288,20 Obj.star.obce 27.11.2015 Dalibor Kozák,97211 Poruba 413,IČO:40649300
429. Vyprac. PHRSR 500,00 500,00 Obj.star.obce 30.11.2015 SCARABEO-SKs.r.o. Povstalecká 16, 97409 Banská Bystrica,IČO:36785687
430. Vrátenie paliet – ter.úpravy v MŠ -233,74 -268,48 Zmluva č. 32/2015 30.11.2015 DEKTRADE SR s.r.o. pobočka Pda, Kamenná ul 6, 01001 Žilina, IČO:  43821103
431. Čerpadlo hasičské 681,88 818,25 Obj.star.obce 30.11.2015 Ing.Pavlištík Josef,servis PPS,Babice 30,75643 Kelč,IČO: 88816371
432. Inter.dokl.ŠJ 10/15
 433.  Storno 2x zauč.fa  -360,00  -360,00  –  –  30.11.2015 Ing.S.Surovček-Trade Consul, ul.Kľačno 41, 03401 Ružomberok, IČO:40397254
 434. Kamenivo na posyp MK  99,77  119,72  Obj.star.obce  02.12.2015 OPEN-Ing.P.Ošvát, Nádražná 1088/41, 97213 Nitr.Pravno, IČO: 10888471 
 435.  Plyn NBD 487 12/2015  732,50  879,00  Zmluva č. 33/2014  – 02.12.2015 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava,   IČO:35815256  
 436.  Plyn NBD 486 12/2015  732,50  879,00 Zmluva č. 32/2014  –  02.12.2015 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava,   IČO:35815256   
 437.  Plyn MŠ 12/2015  730,83 877,00  Zmluva č. 15/2009  – 02.12.2015  SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava,   IČO:35815256
438. Učebné pomôcky pre  MŠ 643,16 771,30 Obj.riad.MŠ 03.12.2015 NOMILAND s.r.o. Magnezizárska 11, 040 13 Košice,IČO:36174319
 439. Mobil.telef. 11/12 62,27 73,10 Zmluva č. 3/2010 03.12.2015 Orange Slovensko a.s. Metodova 8,82108 Bratislava, IČO:35697270
 440. Ulož.odpadu 11/15 683,46 799,35 Zmluva č.39/2003 04.12.2015 Tezas spol s.r.o. Nábr.sv.Metoda 125/19, 97101 Prievidza,  IČO:36011185
 441. Vývoz odpadu 11/15 826,12 991,34 Zmluva č. 33/2003 04.12.2015 Tezas spol s.r.o. Nábr.sv.Metoda 125/19, 97101 Prievidza,  IČO:36011185
 442. Outsourcing 11/2015 70,00 84,00 Zmluva č. 18/10+13/12 04.12.2015 eRPe servis,s.r.o., SNP 1153/9,97201 Bojnice,  IČO:45852723
 443. Vývoz VOK 147,26 175,18 Zmluva č. 33/2003 07.12.2015 Tezas spol s.r.o. Nábr.sv.Metoda 125/19, 97101 Prievidza,  IČO:36011185
 444. Prevádzka web.stránky 2016 40,00 48,00 Zmluva č. 7/2013 07.12.2015 Luneta,spol.s r.o. Ľ.Fullu 9, 84105 Bratislava, IČO:31371248
 445. Vývoz kuch.odpad.10/15 26,00 31,20 Zmluva č. 12/2013 07.12.2015 Inta s.r.o.Rybárska 18,91101 Trenčín, IČO: 34129863
 446. Telef. OcU 11/15 26,24 31,49 Zmluva č. 16/2015 09.12.2015 Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
 447. Telef. MŠ,ŠJ 11/15 23,50 28,20 Zmluvy č. 36+37/2015 09.12.2015 Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
 448. Fotorep. – Vianoce 2015 50,00 50,00 Obj.star.obce 10.12.2015 FOTO Gross, Necpalská 32,97101 Prievidza, IČO: 10894128
 449. Dopl.stravy 11/12 42,00 42,00 10.12.2015 Školská jedáleň pri MŠ Poruba, č.354,97211
 450. Bank.popl. ŠJ 11,88 11,88 10.12.2015 Školská jedáleň pri MŠ Poruba, č.354,97211
 451. Dopl.str.dôchod. 5,95 5,95 10.12.2015 Školská jedáleň pri MŠ Poruba, č.354,97211
 452. Dopl.stra.SF 42,00 42,00 10.12.2015 Školská jedáleň pri MŠ Poruba, č.354,97211
 453.  Papier.utierky v rolke 150,00  180,00  Zmluva č. 5/2012  –  11.12.2015  PP-SOT s.r.o.č.98 Kšinná 95641, IČO: 43881891
 454.  Učeb.pomôcky MŠ  195,42  234,50  –  Obj.riad.MŠ  14.12.2015  NOMILAND s.r.o. Magnezizárska 11, 040 13 Košice,IČO:36174319
 455.  Vývoz plast.za 11/15  187,09  224,51  Zmluva č. 32/2008  – 14.12.2015  Tezas spol s.r.o. Nábr.sv.Metoda 125/19, 97101 Prievidza,  IČO:36011185
 456. Zál.na ulož.odpadu 12/15 545,75 654,91 Zmluva č. 39/2003 14.12.2015 Tezas spol s.r.o. Nábr.sv.Metoda 125/19, 97101 Prievidza,  IČO:36011185
 457. Vývoz odpadu 12/15 991,34 991,34 Zmluva č. 39/2003 14.12.2015 Tezas spol s.r.o. Nábr.sv.Metoda 125/19, 97101 Prievidza,  IČO:36011185
 458. Učeb.pomôcky  MŠ 499,87 599,85 Obj.riad.MŠ 15.12.2015 STIEFEL EUROCART s.r.o. Ružinovská 1/A, 82102 Bratislava, IČO:31360513
 459. Folkl.vystúpenie 150,00 150,00 Obj.star.obce 15.12.2015 LUBENA – ZLUK Poluvsie, IČO: 629065
 460. Verej.obstar. na „Odpady“ 600,00 600,00 Zmluva č. 33/2015 16.12.2015 Ing. Dušan Radovič, P.Dobšinského 22/10, 97211 Prievidza, IČO:34957138
 461. Vývoz žumpy MŠ 78,25 93,90 Dohoda o cene Obj.star.obce 28.12.2015 Stred.vod.prev.spol. a.s. Partizánska cesta 5,97401 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 462. Vývoz žúmp NBD 744,34 893,21 Dohoda o cene Obj.star.obce 28.12.2015 Stred.vod.prev.spol. a.s. Partizánska cesta 5,97401 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 463. Školenie DHZ- preventiváry 100,00 120,00 Obj.star.obce 28.12.2015 BOZPO,s.r.o. Ciglianska cesta 3c, 97101 Prievidza, IČO: 36332151
 464. Inzercia-vianoč. prianie star. 78,00 93,60 Obj.star.obce 28.12.2015 Petit Press,a.s. ul.Sládkovičova 1, 94901 Nitra, IČO: 35790253
 465. Pracov. zdrav. služba za 2015 100,00 120,00 Zmluva č. 43/2014 28.12.2015 GKV & Has,spol. s r.o. Železničiarska 26, 97101 Prievidza, IČO: 31645470
 466. Vývoz kuch. odpadu 11/15 26,00 31,20 Zmluva č. 12/2013 29.12.2015 Inta s.r.o.Rybárska 18,91101 Trenčín, IČO: 34129863
 467.  Interný doklad ŠJ 12/15
 468.  Výv.a tried.DH 12/2015  177,11  212,53  Zmluva č. 32/2008  –  31.12.2015  Tezas spol s.r.o. Nábr.sv.Metoda 125/19, 97101 Prievidza,  IČO:36011185
 469.  Doúčt. uloženia odpadu 12/15  63,67  76,41  Zmluva č. 39/2003  –  31.12.2015  Tezas spol s.r.o. Nábr.sv.Metoda 125/19, 97101 Prievidza,  IČO:36011185
 470.  Outsourcing 12/15  70,00  84,00  Zmluva č. 18/10+13/12  –  31.12.2015  eRPe servis,s.r.o., SNP 1153/9,97201 Bojnice,  IČO:45852723
 471.  Dopl.stravy 12/15  34,00  34,00  –  –  31.12.2015 Školská jedáleň pri MŠ Poruba, č.354,97211 
 472. Bank.popl. ŠJ 12/15 11,88 11,88 31.12.2015 Školská jedáleň pri MŠ Poruba, č.354,97211
473. Dopl.stravy dôch. 12/15 4,93 4,93 31.12.2015 Školská jedáleň pri MŠ Poruba, č.354,97211
 474. Dopl.stravy SF 12/15 34,00 34,00 31.12.2015 Školská jedáleň pri MŠ Poruba, č.354,97211
 475. Vývoz kuch. odpadu 12/15 19,50 23,40 Zmluva č 12/2013 31.12.2015 Inta s.r.o.Rybárska 18,91101 Trenčín, IČO: 34129863

 


Obecný úrad Poruba
č.95
972 11 Poruba

telefón: 046/5482 218
046/5482 004
fax: 046/5482 003

obecporuba@stonline.sk

helena.cavojska@poruba.dcom.sk

monika.kovacova@poruba.dcom.sk