OBEC

 

Číslo fa Predmet fakturačného plnenia Hodnota plnenia bez DPH (€) Hodnota plnenia s DPH (€) Identifikácia súvisiacej zmluvy Identifikácia súvisiacej objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ fakturačného plnenia (obchodné meno, sídlo – adresa, IČO)

01.

 

 Mobil.telef. 59,76  70,56  Zmluva č. 5/2012  –  07.01.2014  Orange Slovensko,a.s.Metodova 8,Bratislava 82108, IČO:35697270
02. Internet 1-3/14 MŠ 41,50 49,80 Zmluva č.24/2008 07.01.2014 Kintet,s.r.o. č.203 Diviaky n/Nitricou 97225, IČO: 36668940
03. Internet 1-3/14 OcÚ 41,50 49,80 Zmluva č.24/2008 07.01.2014 Kintet,s.r.o. č.203 Diviaky n/Nitricou 97225, IČO: 36668940
04. Telef.12/13 MŠ,ŠJ 23,90 28,68 Zmluva č.35/2004 a 9/2011 07.01.2014 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava, IČO:35763469
05. Telef.12/13 OcÚ 38,14 45,77 Zmluva č.25/2007a 8/2013 07.01.2014 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava, IČO:35763469
06. Členský prísp. r.2014 205,54 205,54 07.01.2014 ZMOS, Bezručova 9,81109 Bratislava IČO:00584614
07. Poist.futbal.areál I.polr.2014 379,65 379,65 Zmluva č.9/2010 07.01.2014 Alianz Slov.poisťovňa a.s. Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava, IČO: 00151700
08. Seminár o osvedč.listín 51,00 51,00 Prihl.zo dňa 8.1.2014 08.01.2014 Region.vzdelávacie centrum, nám.S.H.Vajanského 1,03601 Martin,IČO:31938434
09. Seminár účtov.a rozpočt.obce 34,00 34,00 Prihl.zo dňa 8.1.2014 08.01.2014 Region.vzdelávacie centrum, nám.S.H.Vajanského 1,03601 Martin,IČO:31938434
10. Ulož.odpadu 12 485,08 564,74 Zmluva č. 39/2003 13.01.2014 Tezas,s.r.o. Garážová 1, 97101 Prievidza, IČO: 36011185
11. Vývoz odpadu 12 826,12 991,34 Zmluva č.39/2003 13.01.2014 Tezas,s.r.o. Garážová 1, 97101 Prievidza, IČO: 36011185
12. Odber kuch.odpadu 12 6,50 7,80 Zmluva č. 12/2013 17.01.2014 INTA s.r.o. Rybárska 18, 91101 Trenčín, IČO: 34129863
13. Servis EZS r.2014 110,60 132,72 Zmluva č. 1/2005 17.01.2014 STELLARIS 24,s.r.o. Sládkoviča 23,97101 Prievidza, IČO: 36771228
14. Poist.KPP r.2014 1053,34 1053,34 Zmluva č.3/2009 17.01.2014 Alianz Slov.poisťovňa a.s. Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava, IČO: 00151700
15. Pohreb.služby -Tisaj Juraj 112,90 112,90 Zmluva č.4/2007 a 17/2012 17.01.2014 Kvetinárstvo-pohreb.služby M.Peticová,97211 Lazany č.353, IČO:41057759
16. Prev.pohrebiska IV.kv.13 149,37 149,37 Zmluva č.4/2007 a 17/2012 17.01.2014 Kvetinárstvo-pohreb.služby M.Peticová,97211 Lazany č.353, IČO:41057759
17. Finan.sprav.- dopl.2013 11,84 14,21 Objednávka 20.01.2014 Poradca podnikateľa spol.s r.o. M.Rázusa 23A,01001 Žilina, IČO: 31592503
18. Výv.a tried.DH 12/13 108,71 130,45 Zmluva č.46/2004 a 32/2008 21.01.2014 Tezas,s.r.o. Garážová 1, 97101 Prievidza, IČO: 36011185
19. BOZP OcÚ a MŠ I.kv.2014 181,00 181,00 Zmluva č.01/2010 a 10/2013 21.01.2014 GKV & Ác,s.r.o. Železničiarska 26,97101 Prievidza, IČO: 36341304
20. Fólia na okná ŠJ 57,60 69,12 Objed.14.1.2014 24.01.2014 B.Ličko BM STUDIO, Školská 1060/14, 97213 Nitr.Pravno, IČO: 43508014
21. Hasičská zástava 508,00 508,00 Objed.23.1.2014 24.01.2014 Alžbeta Straková,Fričkovce 22, 08642 Hertník,IČO:45891788
22. Vratka plyn 2013 -1640,14 -968,16 27.01.2014 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava, IČO: 35815256
23. Reflexný pásik 168,33 202,00 Objed.14.1.2014 29.01.2014 MM PARTNERS SLOVAKIA,spol.s r.o,Nobelova 34,83605 Bratislava, IČO:43840175
24. Publikácia Ukonč.roka 8,17 9,80 Objed.telef. 31.01.2014 Poradca,s.r.o. Pri Celulózke 40,01001 Žilina,IČO:36371271
25. Geometr.plán- areál ZŠ 247,00 291,00 Objedn.15.1.2014 31.01.2014 Geoslužba Prievidza s.ro. M.Mišíka 19A,97101Prievidza IČO: 36312461
26. Interný doklad ŠJ 01/2014
27. Licencia 2014-pohrebisko 82,65 82,65 Zmluva č. 23/2007 03.02.2014 Slovenská internetová,s.r.o Dolný Val č.3,01001 Žilina, IČO: 36676845
28. Plyn 2/2014 2627,50 3153,00 Zmluva č.15/2009 03.02.2014 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava, IČO: 35815256
29. Odb.prehl. telov.zariad. MŠ 35,00 44,00 Objed.riad.MŠ 05.02.2014 M-art Roman Mesiarik,Fr.Kráľa 53,96681 Žarnovica, IČO: 40538664
30. Dieťa a j.svet 34,46 37,91 Objed.riad.MŠ 05.02.2014 Raabe Dr.J.Raabe Slovensko, s.r.o. Trnavská cesa 84, 82102 Bratislava,IČO:35908718
31. Outsourcing 1/14 70,00 84,00 Zmluva č.18/2010 a 13/2012 05.02.2014 eRPe servis s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice, IČO: 45852723
32. Seminár-obecné byty  36,00  36,00  –  Prihláška dňa 06.02.2014  06.02.2014 RVC Košice, Hlavná 68,04001 Košice,IČO:31268650
 33.  Mobil.telef.1/14  60,06  70,69  Zmluva č. 5/2012  –  06.02.2014 Orange Slovensko,a.s.Metodova 8,Bratislava 82108, IČO:35697270
 34.  Telef.PL OcÚ 1/14  41,14  49,37 Zmluva č.25/2007 a 8/2013  –  07.02.2014  Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava, IČO:35763469
 35.  Telef.PL MŠ,ŠJ 1/14  23,90  28,68  Zmluva č. 35/2004 a 9/2011  –  07.02.2014   Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava, IČO:35763469
 36.  Kancel.potreby  123,44  148,14  –  tel.objed.dňa 31.1.2014  07.02.2014   KA-VT s.r.o.Polomská 2, 01001 Žilina, IČO:31559221
 37.  Dopl.str. 1/2014  40,40  40,40  –  –  07.02.2014  Školská jedáleň pri MŠ č. 354 Poruba 97211,
38.  Dopl.str.1/2014 dôchodci  8,16  8,16  –  –  07.02.2014   Školská jedáleň pri MŠ č. 354 Poruba 97211,
 39.  Bank.úrok ŠJ 1/2014  12,63  12,63  –  –  07.02.2014   Školská jedáleň pri MŠ č. 354 Poruba 97211,
 40.  Prísp.stravy SF 1/2014  40,40  40,40  –  –  07.02.2014   Školská jedáleň pri MŠ č. 354 Poruba 97211,
 41.  Poskyt.soc.služ. 1/2014  40,00  40,00 Zmluva č. 14/2012  –  11.02.2014  Mgr.Gronžák-Pechová Alena, Hviezdoslavova 224/4, 97241 Koš, IČO: 46730796
 42.  Audit r.2013  609,00  609,00  Zmluva č.16/2010  –  11.02.2014  Ing.Milena Korcová ul.Š.Moyzesa 38/9, 96501 Žiar n/Hronom IČO: 30197996
 43.  Ulož.odpadu 1/14  753,64  877,40  Zmluva č.39/2003  –  12.02.2014  Tezas,s.r.o. Garážová 1, 97101 Prievidza, IČO: 36011185
 44.  Vývoz odpadu 1/14  1032,65  1239,18  Zmluva č. 39/2003  –  12.02.2014  Tezas,s.r.o. Garážová 1, 97101 Prievidza, IČO: 36011185
 45.  Žalúzie+montáž ŠJ  241,47  289,76  –  Objed.na zákl.cen.ponuky  14.02.2014  Slovaktuál s.r.o. č.272 Pravenec 97216,IČO: 00693511
 46.  Konces.poplatok na r.2014  224,06  224,06  –  –  14.02.2014  Rozhlas a telev.Slovenska, Mlynská dolina, 84545 Bratislava IČO: 47232480
47. Odvoz a ulož.VOK  150,14  191,13  Zmluva č.39/2003  –  17.02.2014  Tezas,s.r.o. Garážová 1, 97101 Prievidza, IČO: 36011185
48. Vývoz a tried.DH 1/2014 108,71 130,45 Zmluva č.46/2004 a 32/2008 20.02.2014 Tezas,s.r.o. Garážová 1, 97101 Prievidza, IČO: 36011185
49. Oprava kopírky Sharp 239,84 287,80 Telef.objed. 20.02.2014 KA-VT s.r.o.Polomská 2, 01001 Žilina, IČO:31559221
50. Poskyt.údajov z katastr.úradu 18,00 18,00 Zmluva č. 6/2014 20.02.2014 Geodetický a kartograf.ústav,Chlumeckého 4,827 45 Bratislava, IČO: 17316219
51. Dopl za ZZ r.2013 56,78 68,13 20.02.2014 Poradca podnikateľa spol.s r.o. M.Rázusa 23A,01001 Žilina, IČO: 31592503
52. Plast.dvere ŠJ 2178,95 2614,74 Obj.na zákl.cen.ponuky 20.02.2014  Slovaktuál s.r.o. č.272 Pravenec 97216,IČO: 00693511
53. Odber kuchyn.odp.1/14 26,00 31,20 Zmluva č.12/2013 25.02.2014 INTA s.r.o. Rybárska 18, 91101 Trenčín, IČO: 34129863
54. Vývoz a likv.tekut.odp.MŠ 59,67 71,60 Dohoda o cene zo 17.2.2014 25.02.2014 Stredosl.vodár.prev.spoločnosť a.s. Partizánska cesta 5, 97401Banská Bystrica, IČO:36644030
55. Členský prís.r.  2014 ZMO-HN 250,94 250,94 26.02.2014 Združ.miest a obcí hornej Nitry, V.Clementisa 52,97101 Prievidza, IČO: 31924794
56. Členský prísp.r.2014-RVC Martin 157,40 157,40 26.02.2014 Region.vzdelávacie centrum, nám.S.H.Vajanského 1,03601 Martin,IČO:31938434
57.
Publikácia-Účtov.súvzťažn.
23,00 23,00 Obj.dňa 5.1.2014 26.02.2014 Region.vzdelávacie centrum, nám.S.H.Vajanského 1,03601 Martin,IČO:31938434
58. Byt.domy-kanal,plyn príp.tel.vedenie  50000,-  60000,-  Kúpna zmluva  –  26.02.2014  ROKO Slovakia s.r.o. G.Švéniho 10A, 97101 Prievidza,IČO: 36322270
59. Aktual.ZZ 2014 28,00 33,60 26.02.2014 PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40, 01001 Žilina,IČO:36371271
60. Úraz.poist.detí MŠ 33,30 33,30 Zmluva č.5/2009 26.02.2014 UNIQA poisťovňa,a.s. Lazaretská 15, 82007 Bratislava, IČO:00653501
61. Požiar.bezp.porad. pre MŠ 95,00 95,00 Obj. star.obce 28.02.2014 Vladimíra Kolečániová,Bojnická cesta 591/53, 97217 Kanianka, IČO:45642257
62. Inter.doklad ŠJ 2/2014
63. Plyn 3/2014 1219,16 1463,00 Zmluva č.15/2009 03.03.2014 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava, IČO: 35815256
64. Seminár „Správa registratúry“ 39,00 39,00 Obj.star.obce 03.03.2014 Asociácia správcov registr. M.R.Štefánika 310, 97271 Nováky, IČO: 37922190
65. Outsourcing 2/14+tlačiareň 267,20 320,64 Zmluva č.18/10 +13/12 04.03.2014 eRPe servis s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice, IČO: 45852723
 66.  Innzercia „Otvorenie bytov.“  156,80  188,16  –  Email.objedn.  06.03.2014  Petit Press,a.s. Lazaretská 12,81108 Bratislava,IČO:35790253
 67.  Mob.telef.2/14  60,56  71,39  Zmluva č.5/2012  –  06.03.2014  Orange Slovensko,a.s.Metodova 8,Bratislava 82108, IČO:35697270
 68.  Telef.2/14 MŠ,ŠJ  23,90  28,68

Zmluva č.35/2004 a9/2011

 –  07.03.2014  Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava, IČO:35763469
69.  Telef.2/14 OcÚ  43,15  51,78  Zmluva č.25/2007 a 8/2013  –  07.03.2014 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava, IČO:35763469
 70.  Dopl.do stravy 2/14  40,00  40,00  –  07.03.2014 Školská jedáleň pri MŠ č. 354 Poruba 97211,
 71.  Dopl.na stravu 2/14 dôchod.  8,33  8,33  –  –  07.03.2014 Školská jedáleň pri MŠ č. 354 Poruba 97211, 
 72.  Bank.popl. 2/14 ŠJ  18,77  18,77  –  –  07.03.2014  Školská jedáleň pri MŠ č. 354 Poruba 97211
 73.  Prísp.zo SF na stravu 2/14  40,00  40,00  –  –  07.03.2014  Školská jedáleň pri MŠ č. 354 Poruba 97211
 74.  Zásuv.skrinka  130,22  156,27  –  –  10.03.2014 DECODOM,spol.s r.o.,Pilská 7,95513 Topoľčany, IČO:36305073
 75. Vývoz odpadu 2/2014  826,12  991,34  Zmluva č.39/2003  –  10.03.2014  Tezas,s.r.o. Garážová 1, 97101 Prievidza, IČO: 36011185
 76.  Ulož.odpadu 2/2014  633,96  738,06  Zmluva č.39/2003  –  10.03.2014 Tezas,s.r.o. Garážová 1, 97101 Prievidza, IČO: 36011185
 77.  Účtov.prog.KEO WIN r.2014  62,24  74,69  Zmluva č.10/2000  –  11.03.2014 KEO,s.r.o. Poľná 151/5,99106 Záhorce, IČO: 36739464
 78.  Poskyt.soc.služieb 2/2014  40,00  40,00  Zmluva č.14/2012  –  12.03.2014  Mgr.Gronžák-Pechová Alena, Hviezdoslavova 224/4, 97241 Koš, IČO: 46730796
79. Vývoz a tried.druh.sur. 2/14 7,43 8,92 Zmluva č. 32/2008 14.03.2014 Tezas,s.r.o. Garážová 1, 97101 Prievidza, IČO: 36011185
80. Látka na kroje pre „ROVEŇ“ 268,56 322,20 Obj.star.obce 17.03.2014 Select spol.s r.o. Lipová 19,91105 Trenčín,IČO: 31415741
81. Vývoz kuchyn.odpadu 2/14 19,50 23,40 Zmluva č.12/2013 18.03.2014 INTA s.r.o. Rybárska 18, 91101 Trenčín, IČO: 34129863
82. Pohreb.služby Píš Ján 112,90 112,90 Zmluva č.4/2007 a 17/2012 19.03.2014 Kvetinárstvo-pohreb.služby M.Peticová,97211 Lazany č.353, IČO:41057759
83. Členský príspevok r.2014 1890,00 1890,00 19.03.2014 Občianske združenie Hornonitrie, nám.SNP 360/18,97213 Nitr.Pravno, IČO: 31201822
84. Innzercia „verej.obch.súťaž na ZŠ“ 156,80 188,16 Email.objedn. 21.03.2014  Petit Press,a.s. Lazaretská 12,81108 Bratislava,IČO:35790253
85. Učeb.pomôcky pre MŠ 413,33 496,00 Objed.riad.MŠ 24.03.2014 STIEFEL EUROCART s.r.o. Ružinovská 1/A,82102 Bratislava, IČO: 31360513
86. Vyhotov.KZ-Grosová Etela + správ.poplatok 259,04 259,04 Obj.star.obce 24.03.2014 Advokátska kancelária JUDr.Ján Lacko,Bojnická cesta 28/5,97217 Kanianka, IČO:47006170
87. Stuhy na kroje pre „ROVEŇ“ 176,75 212,10 Obj.star.obce 27.03.2014 GALTERRA spol. s r.o. 97211 Lazany 255, IČO:31560679
88. Kancel.papier, zakladače 66,90 80,28 Obj.ekon.obce 28.03.2014 KA-VT s.r.o.Polomská 2, 01001 Žilina, IČO:31559221
89. Zemné práce pre DHZ-ihrisko 292,20 350,64 Obj.star.obce 28.03.2014 SKANSKA SK a.s.,Krajná 29,82104 Bratislava,IČO:31611788
90. Stav.mater.pre DHZ-ihrisko 481,52 577,82 Obj.star.obce 31.03.2014 STAVEBNINY NEDOŽERY s.r.o. Nedožerského 18/35,97212 Nedožery-Brezany,IČO:44646054
91. Exped.náklady pre DHZ-ihrisko 29,17 35,00 Obj.star.obce 31.03.2014 STAVEBNINY NEDOŽERY s.r.o. Nedožerského 18/35,97212 Nedožery-Brezany,IČO:44646054
92. Inzercia „Verej.obch.súťaž na ZŠ“ 156,80 188,16 Email.objed. 31.03.2014  Petit Press,a.s. Lazaretská 12,81108 Bratislava,IČO:35790253
93. Dieťa a jeho svet č.22 36,74 40,41 Obj.riad.MŠ 31.03.2014 Raabe Dr.J.Raabe Slovensko, s.r.o. Trnavská cesa 84, 82102 Bratislava,IČO:35908718
94. Výkopové práce pre DHZ-ihrisko 70,00 84,00 Obj.star.obce 31.03.2014 Pavol Čavojský, 97211 Poruba č.428, IČO:44870329
 95.  Interný doklad ŠJ 3/2014
 96.  Reproduktor tlakový T51-OF  196,67 236,00  –  obj.p.Kotúľ Fr.  01.04.2014  RH SOUND s.r.o. Kollárova 1199,95201 Vráble,IČO:36559717
97. Kamenivo 0-8+doprava pre DHZ-ihrisko 222,17 266,60 Obj.star.obce 01.04.2014 OPEN-Ing.P.Ošvát,Nádražná 1088/41,97213 Nitr.Pravno, IČO: 10888471
98. Internet 4-6/2014 OcÚ 41,50 49,80 Zmluva č.24/2008 02.04.2014 Kintet,s.r.o. č.203 Diviaky n/Nitricou 97225, IČO: 36668940
99. Internet 4/6/2014 ŠJ 41,50 49,80 Zmluva č.24/2008 02.04.2014 Kintet,s.r.o. č.203 Diviaky n/Nitricou 97225, IČO: 36668940
100. Kontr.a opava has. prístr. OcÚ+MŠ 167,36 200,83 Telef.obj.z 27.03.2014 03.04.2014 Kováčik s.r.o. 95652 Livina 41, IČO: 34108629
101. Outsourcing 3/2014 70,00 84,00

Zmluva č.18/2010, 13/2012

 

04.04.2014 eRPe servis s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice, IČO: 45852723
102. Mob.tel. 3/2014 62,64 73,57 Zmluva č.5/2012 04.04.2014  Orange Slovensko,a.s.Metodova 8,Bratislava 82108, IČO:35697270
103. Vyhot.Kúpnej zmluvy parc.648+ správ.popl. 171,00 171,00 Obj.star.obce 07.04.2014 Advokátska kancelária JUDr.Ján Lacko,Bojnická cesta 28/5,97217 Kanianka, IČO:47006170
104. Ulož.odpadu 3/2014 572,74 666,79 Zmluva č.39/2003 07.04.2014 Tezas,s.r.o. Garážová 1, 97101 Prievidza, IČO: 36011185
105. Vývoz odpadu 3/2014 826,12 991,34 Zmluva č.39/2003 07.04.2014 Tezas,s.r.o. Garážová 1, 97101 Prievidza, IČO: 36011185
 106.  Zimná údržba komunikácií  620,00  744,00  Zmluva č.18/2012  –  07.04.2014  Igor Vážan-POLES, ČSĽA 148/1 97217 Kanianka,IČO:37463322
107.  Plyn 4/2014  667,50  801,00  Zmluva č.15/2009  08.04.2014  SPP a.s. Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava, IČO: 35815256
 108.  Beton.zmes+dopr. DHZ-ihrisko  400,00  480,00 Obj.star.obce  09.04.2014  MIRAL Slovakia s.r.o. Nová 586,97224 Diviacka Nová Ves, IČO:36330876
 109.  Telefón 3/2014 MŠ, ŠJ 23,99  28,79 Zmluva č.35/2004, 9/2011  –  09.04.2014  Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava, IČO:35763469
 110.  Telefón 3/2014 OcÚ  47,31  56,77 Zmluva č.25/2007, 8/2013  –  09.04.2014 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava, IČO:35763469 
 111.  Dopl.do stravy 3/14  42,00  42,00  –  –  09.04.2014  Školská jedáleň pri MŠ č. 354 Poruba 97211
 112.  Dopl.na strav.dôch.3/14  8,16  8,16  –  –  09.04.2014  Školská jedáleň pri MŠ č. 354 Poruba 97211
 113.  Bank.popl. ŠJ 3/14  7,36  7,36  –  – 09.04.2014  Školská jedáleň pri MŠ č. 354 Poruba 97211
 114.  Prísp.SF na strav.3/14  42,00  42,00  –  09.04.2014   Školská jedáleň pri MŠ č. 354 Poruba 97211
 115.  Poskyt.soc.služieb 3/14  40,00  40,00 Zmluva č.14/2014  10.04.2014   Mgr.Gronžák-Pechová Alena, Hviezdoslavova 224/4, 97241 Koš, IČO: 46730796
 116.  Vývoz a ulož.VOK  114,81  136,78  Zmluva č.39/2003  –  10.04.2014 Tezas,s.r.o. Garážová 1, 97101 Prievidza, IČO: 36011185
117. Zriad.inter.a telev. prípojky-byt.domy 554,02 664,80 Obj.star.obce 10.04.2014 Kintet,s.r.o. č.203 Diviaky n/Nitricou 97225, IČO: 36668940
 118. Pohr.služby-J.Dráb  142,78  142,78 Zmluva č.4/2007, 17/2012  –  11.04.2014 Kvetinárstvo-pohreb.služby M.Peticová,97211 Lazany č.353, IČO:41057759
 119.  Pohr.služby-P.Roman  142,78 142,78 Zmluva č.4/2007, 17/2012  –  11.04.2014  Kvetinárstvo-pohreb.služby M.Peticová,97211 Lazany č.353, IČO:41057759
 120. Prev.pohrebiska I. kvart.2014 149,37 149,37 Zmluva č.4/2007, 17/2012  –  11.04.2014  Kvetinárstvo-pohreb.služby M.Peticová,97211 Lazany č.353, IČO:41057759
 121. BOZP OcÚ a MŠ II.kv.2014  181,00  181,00  Zmluva č.01/2010, 10/2013  –  11.04.2014 GKV & Ác,s.r.o. Železničiarska 26,97101 Prievidza, IČO: 36341304
 122. Obrubníky,cement DHZ-ihrisko  163,12  195,74 Obj.star.obce  14.04.2014  STAVEBNINY NEDOŽERY s.r.o. Nedožerského 18/35,97212 Nedožery-Brezany,IČO:44646054
 123.  Exped.náklady DHZ-ihrisko  12,50  15,00  Obj.star.obce 14.04.2014 STAVEBNINY NEDOŽERY s.r.o. Nedožerského 18/35,97212 Nedožery-Brezany,IČO:44646054
 124.  Kamenivo+dopr. DHZ-ihrisko  193,27  231,92  –  Obj.star.obce  14.04.2014 OPEN-Ing.P.Ošvát,Nádražná 1088/41,97213 Nitr.Pravno, IČO: 10888471
 125.  UPG-kataster nehnuteľ. 2014  115,50 138,60  –  Obj.star.obce  14.04.2014 SoftServis,L.Osvalda 9,96681 Žarnovica, IČO:30466491
 126.  Vodné 10-12/13, 1-3/14 ZŠ  4,53 5,44 Zmluva č.24/2007  – 14.04.2014 Stredoslovenská vodár.prev. spoločnosť a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica IČO: 36644030
 127.  Vodné 9-12/13, 1-3/14 -cintorín  31,47  37,76  Zmluva č.24/2007  14.04.2014 Stredoslovenská vodár.prev. spoločnosť a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica IČO: 36644030
 128.  Vodné9-12/13, 1-3/14 MŠ  83,62  100,34 Zmluva č.24/2007  –  14.04.2014  Stredoslovenská vodár.prev. spoločnosť a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica IČO: 36644030
 129.  Vodné 9-12/13, 1-3/14 TJ-šatne 17,97  21,56  Zmluva č.24/2007  –  14.04.2014  Stredoslovenská vodár.prev. spoločnosť a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica IČO: 36644030 
 130. Vodné 9-12/13, 1-3/14 OcÚ  61,32  73,58 Zmluva č.24/2007  –  14.04.2014   Stredoslovenská vodár.prev. spoločnosť a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica IČO: 36644030
131. vývoz kuchyn. odpacu 3/14 26,00 31,20 Zmluva č.12/2013 15.04.2014 INTA s.r.o. Rybárska 18, 91101 Trenčín, IČO: 34129863
132. Nájomné-byt.domy 3/2014 418,38 502,06 Zmluva č.8/2014+ 13/14 23.04.2014  ROKO Slovakia s.r.o. G.Švéniho 10A, 97101 Prievidza,IČO: 36322270
133. Nájomné-byt.domy 4/2014 2161,67 2594,00 Zmluva č.8/2014+ 13/14 23.04.2014  ROKO Slovakia s.r.o. G.Švéniho 10A, 97101 Prievidza,IČO: 36322270
134. Refakt.-vodné 9-12/13, 1-3/14-stará škola 17,54 17,54 23.04.2014 Rímskokatolícka cirkev farnosť Lazany, Družstevná 369/4, 97211 Lazany IČO: 31938701
135. Kompl.poist.- bytové domy 5/14-4/15 1265,47 1265,47 Zmluva č.12/2014 23.04.2014 Alianz Slov.poisťovňa a.s. Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava, IČO: 00151700
136. Odmeny umelcom a výrob.zvukových azvukovoobraz.záznamovza verejný prenos v r.2014 27,92 33,50 23.04.2014 SLOVGRAM Jakubovo nám.14,81348 Bratislava IČO: 17310598
137. Učebné pomôcky MŠ 190,83 229,00 Obj.riad.MŠ 23.04.2014 STIEFEL EUROCART s.r.o. Ružinovská 1/A,82102 Bratislava, IČO: 31360513
138. Kosenie obecnýc priestranstiev 873,77 873,77 Zmluva č.9/2011 24.04.2014 Servis Zelene, Mladých 428/1, 97213 Nedožery-Brezany, IČO: 45668574
139. Vyprac.plánu odpad. hospodárstva Poruba 200,00 200,00 Email.objed. 24.04.2014 SCARABEO-SK,s.r.o. Postalecká 16,97409 B.Bystrica, IČO:36785687
140. Požiar.hadice+prilby DHZ Poruba 507,14 608,57 Obj.star.obce 24.04.2014 SPORTFIRE s.r.o. 95115 Poľný Kesov 268, IČO: 46548238
141. Prevoz materiálu DHZ-ihrisko 70,00 84,00 Obj.star.obce 24.04.2014 Pavol Čavojský,97211 Poruba 428, IČO: 44870329
142. Seminár „Elektronické schránky“ 70,00 84,00 Email.objed. 28.04.2014 eGOVSystems spol.s r.o. Brigádnicka 27, 81110 Bratislava, IČO: 35827521
 143. Odvod.pozem.+klampiarske konštr./bytovky 11839,31 14207,17  – Obj.star.obce 28.04.2014 ROKO gips,s.r.o. Švéniho 10A,97101 Prievidza, IČO:36302031
 144. Vývoz a ulož. DH 3/2014  104,73  125,68 Zmluva č.32/2008  –  30.04.2014 TEZAS, spol.s r.o. nábr.sv.Metoda 125/19, 97101 Prievidza, IČO:36011185
 145.  Interný doklad ŠJ 3/2014
 146.  ND pre DHZ  129,68  129,68  –  Obj.star.obce  04.05.2014  R.Vincker servis banskej tech.Palackého 892,75301 Hranice, IČO:66705461
 147.  Outsourcing 4/14  70,00  84,00 Zmluva č.18/2010 a 13/2012

 

 –  05.05.2014 eRPe servis s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice, IČO: 45852723
148. Kamenivo+dopr. DHZ-ihrisko 112,30 134,76 Obj.star.obce 05.05.2014 OPEN-Ing.P.Ošvát,Nádražná 1088/41,97213 Nitr.Pravno, IČO: 10888471
149. Plyn 05/14 256,67 308,00 Zmluva č.15/2009 05.05.2014  SPP a.s. Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava, IČO: 35815256
150. Vibr.doska-DHZ ihrisko 50,00 60,00 Obj.star.obce 06.05.2014  STAVEBNINY NEDOŽERY s.r.o. Nedožerského 18/35,97212 Nedožery-Brezany,IČO:44646054
151. Mobil.telef. 04/14 61,26 72,09 Zmluva č.5/12 07.05.2014 Orange Slovensko,a.s.Metodova 8,Bratislava 82108, IČO:35697270
152. Telef.OcÚ 4/14 47,20 56,64 Zmluva č.25/07 a 8/13 07.05.2014 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava, IČO:35763469
153. Telef.MŠ+ŠJ 4/14 28,00 33,60 Zmluva č.9/11 a 35/01 07.05.2014 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava, IČO:35763469
154. Ulož.odpadu 4/14 535,41 623,55 Zmluva č.39/03 13.05.2014 Tezas spol.r.o. nábr.sv.Metoda 125/19, 97101 Prievidza, IČO: 36011185
155. Vývoz odpadu 4/14 826,12 991,34 Zmluva č.39/03 13.05.2014 Tezas spol s r.o. nábr.sv.Metoda 125/19, 97101 Prievidza, IČO: 36011185
156. Úprava okolia bytových domov 2176,63 2176,63 Obj.star.obce 13.05.2014 Servis Zelene, Mladých 428/1, 97213 Nedožery-Brezany, IČO: 45668574
157. Pohr.služ.Dráb P. 112,90 112,90 Zmluva č.4/07 a 17/12 13.05.2014  Kvetinárstvo-pohreb.služby M.Peticová,97211 Lazany č.353, IČO:41057759
158. Pohr.služby Čavojská G. 112,90 112,90 Zmuva č.4/07 a 17/12 13.05.2014  Kvetinárstvo-pohreb.služby M.Peticová,97211 Lazany č.353, IČO:41057759
159. Hudob.vystúp. Výstup na Maguru“ 200,00 200,00 Obj.star.obce 14.05.2014 Poluvská muzika, Poluvsie 161, 97216, IČO: 42150396
160. Vývoz druh.surovín 4/14 7,43 8,92 Zmluva č.32/08 14.05.2014 Tezas spol.s r.o. nábr.sv.Metoda 125/19, 97101 Prievidza, IČO: 36011185
161. Vývoz a ul. VOK 212,94 254,05 Zmluva č.39/03 14.05.2014 Tezas spol.s r.o. nábr.sv.Metoda 125/19, 97101 Prievidza, IČO: 36011185
 162.  Vývoz kuch.odpadu 4/14  26,00 31,20  Zmluva č.12/13  –  14.05.2014 INTA s.r.o. Rybárska 18, 91101 Trenčín, IČO: 34129863
 163.  Čistiace prostriedky ŠJ  42,57  51,08  –  Obj.ved.ŠJ  14.05.2014  Bidvest Slovakia s.r.o.Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto n/Váhom, IČO: 34152199
164.  Dopl.do stravy 4/14  38,80  38,80  –  –  14.05.2014  Školská jedáleň pri MŠ č. 354 Poruba 97211
 165.  Dopl.str.dôchodci 4/14  8,16  8,16  –  –  14.05.2014  Školská jedáleň pri MŠ č. 354 Poruba 97211
 166.  Bank.popl. ŠJ 4/14  11,89  11,89  –  –  14.05.2014   Školská jedáleň pri MŠ č. 354 Poruba 97211
 167.  Dopl.stravy zo SF 4/14  38,80  38,80  –  –  14.05.2014   Školská jedáleň pri MŠ č. 354 Poruba 97211
 168.  Poskyt.soc.služ.4/14  40,00  40,00 Zmluva č. 14/12  –  15.05.2014    Mgr.Gronžák-Pechová Alena, Hviezdoslavova 224/4, 97241 Koš, IČO: 46730796
 169.  Vývoz zeminy-DHZ ihrisko  220,00  264,00  –  Obj.star.obce  16.05.2014  Pavol Čavojský,97211 Poruba 428, IČO: 44870329
 170.  Stav.mat.DHZ-ihrisko  317,41  380,89  –  Obj.star.obce  19.05.2014   STAVEBNINY NEDOŽERY s.r.o. Nedožerského 18/35,97212 Nedožery-Brezany,IČO:44646054
171. Exped.nákl. DHZ-ihrisko 33,50 40,20 Obj.star.obce 19.05.2014 STAVEBNINY NEDOŽERY s.r.o. Nedožerského 18/35,97212 Nedožery-Brezany,IČO:44646054
172. Roč.príst.port.Verej.správa 63,33 63,33 Obj.ekon.obce 19.05.2014 Poradca podnikateľa,spol.s r.o.M.Rázusa 23A,01001 Žilina, IČO: 31592503
173. Nájomné na bytovky 5/14 2041,67 2450,00 Zmluva č. 8/14 + dodat.č.1 21.05.2014  ROKO Slovakia s.r.o. G.Švéniho 10A, 97101 Prievidza,IČO: 36322270
174. Oprava kopírky ŠJ 187,34 224,80 Obj.ved.ŠJ 21.05.2014 KA-VT s.r.o.Polomská 2, 01001 Žilina, IČO:31559221
175. Inzercia „Verej.obch.súťaž na ZŠ“ 156,80 188,16 Obj.star.obce 22.05.2014 Petit Press,a.s. Lazaretská 12,81108 Bratislava,IČO:35790253
176. Fotoreport.z 8.roč.Výstup na Maguru 59,45 59,45 Obj.star.obce 23.05.2014 Foto Gross,Necpalská 32, 97101 Prievidza,IČO:10894128
177. Toalet.potreby OcÚ 71,28 85,54 23.05.2014 PP-SOT, s.r.o. Kšinná 98, 95641,IČO: 43881891
178. Hudob.vystúp. – oslavy 90.výročia DHZ 100,00 100,00 Obj.star.obce 26.05.2014 Maguranka,dych.hudba, Stará cesta 15/16,97217 Kanianka, IČO:00629570
179. Inzercia „Verej.obch.súťaž na ZŠ“ 156,80 188,16 Obj.star.obce 26.05.2014 Petit Press,a.s. Lazaretská 12,81108 Bratislava,IČO:35790253
180. Počítač PC ER-i3-4130-4G-1000 664,00 796,80 Obj.star.obce 27.05.2014 eRPe servis s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice, IČO: 45852723
181. Dieťa a jeho svet MŠ 36,74 40,41 Obj.riad.MŠ 27.05.2014 Raabe Dr.J.Raabe Slovensko, s.r.o. Trnavská cesa 84, 82102 Bratislava,IČO:35908718
 183.  kanc.papier+tonery OcÚ  99,17  119,00  – Obj.ekon.obce  30.05.2014 KA-VT s.r.o.Polomská 2, 01001 Žilina, IČO:31559221 
 184. Interný doklad ŠJ 5/14
 185. Inzercia-MY Región Magazín  129,00  154,80  – Obj.star.obce 02.06.2014 Petit Press,a.s. Lazaretská 12,81108 Bratislava,IČO:35790253 
 186. Kosenie verej.priestranstiev  601,49  601,49 Zmluva č.9/2011  –  02.06.2014  Servis Zelene, Mladých 428/1, 97213 Nedožery-Brezany, IČO: 45668574
 187. Outsourcing 5/14  70,00  84,00  Zmluva č.18/2010+ 13/2012  –  04.06.2014  eRPe servis s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice, IČO: 45852723
 188.  Mobil.telef. 5/14  62,16  72,99  Zmluva č.5/2012  –  04.06.2014 Orange Slovensko,a.s.Metodova 8,Bratislava 82108, IČO:35697270 
189. Vývoz splaškov z MŠ 59,67 71,60 Dohoda o cene z 27.5.2014 05.06.2014 Stredoslovenská vodár.prev. spoločnosť a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica IČO: 36644030
190. Vývoz septikov z bytov.domov 627,86 753,43 Obj.star.obce 26.5.2014 09.06.2014 Stredoslovenská vodár.prev. spoločnosť a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica IČO: 36644030
191. Telefón OcÚ 5/2014 37,82 45,38 Zmluva č.25/2007+ 8/2013 09.06.2014 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava, IČO:35763469
192. Telefón MŠ,Šj 5/2014 24,16 28,99 Zmluva č.35/2004+ 9/2011 09.06.2014 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava, IČO:35763469
 193.  Vyprac.Bezpečnostného projektu  210,00  210,00  –  Obj.star.obce  10.06.2014  BROS Computing, s.r.o.,Zádubnie 169, 01003 Žilina, IČO: 36734390
 194.  Dopl.do stravy 5/14  42,40  42,40  –  –  10.06.2014 Školská jedáleň pri MŠ č. 354 Poruba 97211 
 195.  Dopl.stravy dôchodci 5/14  6,29  6,29  –  –  10.06.2014  Školská jedáleň pri MŠ č. 354 Poruba 97211
 196.  Bank.popl. ŠJ 5/14  11,89  11,89  –  – 10.06.2014  Školská jedáleň pri MŠ č. 354 Poruba 97211
 197.  Dopl.stravy SF 5/14  42,40  42,40  –  –  10.06.2014  Školská jedáleň pri MŠ č. 354 Poruba 97211
 198.  Plyn 6/2014  107,50  129,00  Zmluva č.15/2009  –  11.06.2014 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava, IČO: 35815256
 199.  Sociál.služby 5/14  40,00  40,00  Zmluva č. 14/2012  –  11.06.2014 Mgr.Gronžák-Pechová Alena, Hviezdoslavova 224/4, 97241 Koš, IČO: 46730796 
 200.  Vývoz odpadu 5/14  1032,65  1239,18  Zmluva č.39/2003  –  11.06.2014  Tezas spol.s r.o. nábr.sv.Metoda 125/19, 97101 Prievidza, IČO: 36011185
 201.  Uloženie odpadu 5/14  665,75  775,34  Zmluva č. 39/2003  –  11.06.2014  Tezas spol.s r.o. nábr.sv.Metoda 125/19, 97101 Prievidza, IČO: 36011185
 202.  Výv.a ulož.druh.sur.5/14  122,98  147,58  Zmluva č. 32/2008  –  11.06.2014  Tezas spol.s r.o. nábr.sv.Metoda 125/19, 97101 Prievidza, IČO: 36011185
 203.  Časopis Predšk.výchova  3,60  3,60  –  –  13.06.2014  Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9,97599 Banská Bystrica, IČO:36631124
 204.  Vratka z predpl.ZZ r.2014  -3,26  -3,26  –  –  13.06.2014  Poradca podnikateľa,spol. s r.o. M.Rázusa 23A,01001 Žilina, IČO: 31592503
 205.  Inzer.-Výber.konanie na riaditeľa MŠ  32,00  38,40  –  Obj.star.obce  13.06.2014  Petit Press,a.s. Lazaretská 12,81108 Bratislava,IČO:35790253
 206.  Vývoz a uloženie VOK  237,32  282,79  Zmluva č. 39/2003  –  13.06.2014 Tezas spol.s r.o. nábr.sv.Metoda 125/19, 97101 Prievidza, IČO: 36011185 
 207.  Inštal.internetu v MŠ  40,83  49,00  Zmluva č.15/2014  –  13.06.2014 Kintet,s.r.o. č.203 Diviaky n/Nitricou 97225, IČO: 36668940 
 208.  Pohreb Tisajová Antónia  112,90  112,90  Zmluva č.4/2007 +17/2012  –  13.06.2014 Kvetinárstvo-pohreb.služby M.Peticová,97211 Lazany č.353, IČO:41057759 
 209.  Vý.z kuch.odpadu ŠJ 5/14  26,00  31,20  Zmluva č.12/2013  –  17.06.2014  INTA s.r.o. Rybárska 18, 91101 Trenčín, IČO: 34129863
 210.  Poháre-Uličk.turnaj Poruba  68,88  68,88  –  Obj.star.obce  18.06.2014  Daniel Pavlovič TROFANS, Chmelinec 1418/26 02021 Púchov, IČO: 33486000
 211.  Gastronádoby do ŠJ  89,71  107,65  –  Obj.ved.ŠJ  18.06.2014  RM Gastro-JAZ s.r.o. Rybárska 1,915 01 Nové Mesto n/Váhom,IČO:34153004
212. Nájom BD na 6/2014 2161,67 2594,00 Zmluva č.8/2014+ dod.č.1 18.06.2014 ROKO Slovakia s.r.o. G.Švéniho 10A, 97101 Prievidza,IČO: 36322270
213. Rovnošaty DHZ 330,87 396,96 Objed.DHZ 20.06.2014 Dobrovoľná PO SR, Kutuzovova 17, 83103 Bratislava, IČO: 00177474
 214.  Údržba VO a MR – I.polrok  347,00  347,00  Zmluva č. 59/2003  –  23.06.2014  Montáž a údržba el.zariad. F.Kotúľ, 97211 Poruba 8, IČO: 30420008
 215.  Prevádz.plyn.kotolne I.pol MŠ  398,00 398,00  Zmluva č. 51/2003  –  23.06.2014  Cyril Čavojský UHRE, 97211 Poruba č.402, IČO:34956328
 216.  Prevádz.plyn.kotolne I.pol ZŠ  232,00  232,00  Zmluva č.51/2003  –  23.06.2014  Cyril Čavojský UHRE, 97211 Poruba č.402, IČO:34956328
 217.  Predpl.publ.Poradca 2015  20,75  24,90  –  –  23.06.2014  Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40,01001 Žilina, IČO:36371271
 218.  Zemné práce-opr.vodovodu na ihrisku  70,00  84,00  –  Obj.star.obce  23.06.2014  Jaroslav Jurík,Košovská 315/30,97217 Kanianka, IČO:46313401
 219.  Prepravné-JD súbor Roveň  125,00  125,00  –  Obj.star.obce  23.06.2014  Jednota dôch.Slovenska, J.Kráľa 429/34,97201 Bojnice, IČO: 00897019
 220.  Stav.práce-priečka v ŠJ  83,33  100,00  –  Obj.star.obce 3.6.2014  23.06.2014  Ján Čavojský, 97211 Poruba 64, IČO: 41849124
 221.  Kanc.potr.- tlačivá MŠ  12,06  14,48  –  Obj.riad.MŠ  24.06.2014  ŠEVT a.s. Cementárenská 16,97472 Banská Bystrica, IČO: 31331131
 222.  Poistenie Šport.areál II.pol  379,65  379,65  Zmluva č. 9/2010  –  25.06.2014  Alianz Slov.poisťovňa a.s. Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava, IČO: 00151700
 223.  Školské pomôcky – MŠ  187,90  225,48  –  Obj.riad.MŠ  30.06.2014  Daffer s.r.o. Včelárska 1, Prievidza 97101, IČO:36320439
 224.  Sieťky na okná ŠJ  140,05  168,06  –  Obj.star.obce  30.06.2014 Slovaktuál s.r.o. č.272 Pravenec 97216,IČO: 00693511 
225.  Dovoz kameniva-DHZ ihrisko  22,00  26,40  –  Obj.star.obce  30.06.2014  Peter Mlátko,Kamenná 14/2, 97246 Čereňany, IČO: 40834298
 226.  Interný doklad ŠJ 6/2014
 227.  Seminár Dedina roka 2013  12,50  15,00  –  Pozv.SAŽP  0107.2014  Slovenská agentúra ŽP,Tajovského 28, 97590 B.Bystrica, IČO:00626031
228.  Internet 7-9/14 OcÚ  41,50  49,80  Zmluva č.24/2008  –  02.07.2014  Kintet,s.r.o. č.203 Diviaky n/Nitricou 97225, IČO: 36668940
 229.  Internet 7-9/14 MŠ,Šj  37,45  44,94  Zmluva č.15/2014  –  02.07.2014  Kintet,s.r.o. č.203 Diviaky n/Nitricou 97225, IČO: 36668940
 230.  Outsourcing 6/14  70,00  84,00 Zmlua č.18/2010 +dod.13/2012  –  03.07.2014  eRPe servis s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice, IČO: 45852723
 231.  Právne služby+zastupovanie  800,00  800,00  –  Obj.star.obce  03.07.2014  JUDr.Peter Dolný advokát, ul.M.Slovenskej č.8,97101 Prievidza, IČO:14223937
 232.  Právne služby + zastupovanie  2540,04  2540,04  –  Obj.star.obce  03.07.2014  JUDr.Peter Dolný advokát, ul.M.Slovenskej č.8,97101 Prievidza, IČO:14223937
 233.  Kontr.a čist.komínov ZŠ,MŠ  53,00  63,60  –  Podľa zákona  04.07.2014  Marian Ďurina-DERKO, Hasičská 3, 97101 Prievidza, IČO: 41053214
234. Mobil 6/2014 63,36 74,19 Zmluva č.5/2012 04.07.2014 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270
235. Seminár Obec.nájomné byty 345,00 345,- Obj.star.obce 07.07.2014 RVC Prešov, Námestie mieru 1 08001 Prešov, IČO: 31954120
236. Kosenie verej.priestranstiev 491,49 491,49 Zmluva č.9/2011 07.07.2014 Servis Zelene, Mladých 428/1, 97213 Nedožery-Brezany, IČO: 45668574
237. Čist.a hyg.potreby MŠ 203,78 244,53 Obj.riad.MŠ 07.07.2014 COOP Jednota Prievidza, SD,A.HlinkuI.437, 97101 Prievidza, IČO:00169005
 238.  Plyn na 7/14  99,16  119,00  Zmluva č. 15/2009  –  08.07.2014 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava, IČO: 35815256
 239.  Sociál.služby 6/14  40,00  40,00  Zmluva č. 14/2012  – 08.07.2014  Mgr.Gronžák-Pechová Alena, Hviezdoslavova 224/4, 97241 Koš, IČO: 46730796
 240.  Poháre „Nočná súťaž DHZ“  129,50  155,40  –  Obj.star.obce 09.07.2014 FORBART s.r.o.,Necpalská 16, 97101 Prievidza,IČO:36332704
 241. Výv.a tried.druh.surovín  108,19  129,83  Zmluva č. 32/2008  –  09.07.2014  Tezas spol.s r.o. nábr.sv.Metoda 125/19, 97101 Prievidza, IČO: 36011185
 242.  Ulož.odpadu 6/14  564,97  657,97  Zmluva č. 39/2003  –  09.07.2014 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava, IČO:35763469
 243. Vývoz odpadu 6/14  826,12 991,34 Zmluva č. 39/2003  – 09.07.2014  Tezas spol.s r.o. nábr.sv.Metoda 125/19, 97101 Prievidza, IČO: 36011185
 244.  Vývoz kuch.odpadu 6/14  19,50  23,40 Zmluva č. 12/2013  –  09.07.2014  INTA s.r.o. Rybárska 18, 91101 Trenčín, IČO: 34129863
 245.  Telefón 6/14 OcÚ  37,30  44,76 Zmluva č. 25/2007 + 8/2013  –  09.07.2014  Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava, IČO:35763469
 246.  Telefón 6/14 MŠ,ŠJ  23,96  28,75 Zmluva č.35/2004 + 9/2011  –  09.07.2014 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava, IČO:35763469 
 247.  Vývoz a ul. VOK  275,70  328,33  Zmluva č.39/2003  –  10.07.2014 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava, IČO:35763469 
 248.  BOZP a PO III.kv.  181,00  181,00  Zmluva č.01/2010+ 10/2013  11.07.2014  GKV & Ác,s.r.o. Železničiarska 26,97101 Prievidza, IČO: 36341304
 249.  Dopl.stravy 6/14  43,00  43,00  –  –  11.07.2014  Školská jedáleň pri MŠ č. 354 Poruba 97211
 250.  Dopl.str.dôch.6/14  8,16  8,16  – 11.07.2014  Školská jedáleň pri MŠ č. 354 Poruba 97211
 251.  Bank.popl.6/14 ŠJ  11,88  11,88  –
11.07.2014

 

Školská jedáleň pri MŠ č. 354 Poruba 97211 
 252.  Dopl.str.zo SF 6/14  43,00  43,00  –  –  11.07.2014  Školská jedáleň pri MŠ č. 354 Poruba 97211
 253.  Aktual.+serv.prog.ŠJ  32,70  39,24  –  –  14.07.2014 SOFT-GL s.r.o., Belehradská 1, 04013 Košice, IČO:36182214
 254.  Projekt.dokum. „Zatepl. MŠ“  2000,00  2000,00  Obj.star.obce  14.07.2014  Ing.Ingrid Blahová, SNP 15/9, 97231 Jalovec, IČO:41852281
 255.  Zemné a zahŕň.práce  255,00  306,00  –  Obj.star.obce  18.07.2014  Pavol Čavojský, 97211 Poruba 428, IČO: 44870329
 256.  Nájomné byt.domy 7/14  2161,67  2594,00 Zmluva č.8/2014 + dod č.1  –  18.07.2014 ROKO Slovakia s.r.o. G.Švéniho 10A, 97101 Prievidza,IČO: 36322270 
257. Oprava striedačky na ihrisku 1592,00 1592,00  – Obj.star.obce 22.07.2014 INOMA HOLDING s.r.o. Armádna ulica 760, 04916 Jelšava, IČO: 45973792
258. Žľaby+krycie rošty-oprava MK 76,39 91,67 Obj.star.obce 23.07.2014 STAVEBNINY NEDOŽERY s.r.o. Nedožerského 18/35,97212 Nedožery-Brezany,IČO:44646054
259. Exped.náklady 8,50 10,20 Obj.star.obce 23.07.2014 STAVEBNINY NEDOŽERY s.r.o. Nedožerského 18/35,97212 Nedožery-Brezany,IČO:44646054
 260.  Outsourcing 7/14  70,00  70,00

Zmluva č.18/10+13/12

 – 04.08.2014 eRPe servis s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice, IČO: 45852723 
 261. Vývoz žúmp-bytové domy  486,61 583,93  Dohoda o cene 4856  Obj.star.obce  04.08.2014  Stredoslovenská vodár.prev. spoločnosť a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica IČO: 36644030
 262.  Použív.hudob.diel v MR  17,00  20,40  –  –  04.08.2014 SOZA pre práva k hud.dielam, Rastislavova 3, 82108 Bratislava, IČO: 00178454
 263. Plyn 8/2014  99,16  119,00  Zmluva č.15/09  –  05.08.2014 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava, IČO: 35815256 
 264. Vývoz a ulož.VOK  389,35  464,17  Zmluva č.39/2003  –  06.08.2014  Tezas spol.s r.o. nábr.sv.Metoda 125/19, 97101 Prievidza, IČO: 36011185
 265.  Poskyt.soc.služieb  40,00  40,00  Zmluva č.14/2012  –  07.08.2014 Mgr.Gronžák-Pechová Alena, Hviezdoslavova 224/4, 97241 Koš, IČO: 46730796 
 266. Mobil.telef.7/14  62,86  73,69  Zmluva č.5/2012  07.08.2014 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270 
 267.  Telefón OcÚ 7/14  37,77  45,32  Zmluva č.25/07+8/13  –  08.08.2014 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava, IČO:35763469 
 268.  Telefón MŠ,ŠJ 7/14  23,90  28,68  Zmluva č. 9/11+35/04  –  08.08.2014 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava, IČO:35763469  
 269.  Predpl.Účtovn.ROPO a obcí  60,00  72,00  –  –  08.08.2014  Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava, IČO: 31348262
 270.  Kosenie verej.priestranst.  714,27  714,27 Zmluva č. 9/2011  –  08.08.2014  Servis Zelene, Mladých 428/1, 97213 Nedožery-Brezany, IČO: 45668574
 271.  Uloženie odpadu 7/14  564,97  657,97  Zmluva č. 39/2003  –  11.08.2014  Tezas spol.s r.o. nábr.sv.Metoda 125/19, 97101 Prievidza, IČO: 36011185
 272.  Vývoz odpadu 7/14  826,12 991,34  Zmluva č.39/2003  – 11.08.2014 Tezas spol.s r.o. nábr.sv.Metoda 125/19, 97101 Prievidza, IČO: 36011185 
273. Doplatok stravy 7/14 12,20 12,20 12.08.2014 Školská jedáleň pri MŠ č. 354 Poruba 97211
274. Doplatok stravy dôch.7/14 4,08 4,08 12.08.2014 Školská jedáleň pri MŠ č. 354 Poruba 97211
275. Bank.popl. ŠJ 7/14 11,90 11,90 12.08.2014 Školská jedáleň pri MŠ č. 354 Poruba 97211
276. Dopl.stravy zo SF 7/14 12,20 12,20 12.08.2014 Školská jedáleň pri MŠ č. 354 Poruba 97211
277. Prepl.Finančný spravodaj 16,65 19,98 15.08.2014 Poradca podnikateľa,spol. s r.o. M.Rázusa 23A,01001 Žilina, IČO: 31592503
278. Kontajnery plastové 1100l-byt.domy 362,00 434,40 Obj.starost.obce 15.08.2014 FEREX, s.r.o. Vodná 23, 949 01 Nitra, IČO: 17682258
279. Vývoz a tried. druh.surov. 105,07 126,08 Zmluva č. 32/08 18.08.2014 Tezas spol.s r.o. nábr.sv.Metoda 125/19, 97101 Prievidza, IČO: 36011185
280. Nájomné 8/2014 2161,67 2594,00 Zmluva č. 8/14+dod.1a2 18.08.2014 ROKO Slovakia s.r.o. G.Švéniho 10A, 97101 Prievidza,IČO: 36322270
281. Prevádz.pohreb. II.kv.2014 149,37 149,37 Zmluva č. 4/07+17/12 18.08.2014 Kvetinárstvo-pohreb.služby M.Peticová,97211 Lazany č.353, IČO:41057759
282. Pohr.služ.Marko Tibor 112,90 112,90 Zmluva č. 4/07+17/12 18.08.2014 Kvetinárstvo-pohreb.služby M.Peticová,97211 Lazany č.353, IČO:41057759
283. Obedáre do kuch.OcÚ 15,00 18,00 obj.star.obce 21.08.2014 COSMO TRADING Slovakia, s.r.o.Krajná cestga 783/10, 93039 Zlaté Klasy, IČO:36228869
284. Svetel.tabuľa s prísluš.DHZ 620,00 620,00 obj.preds.DHZ      21.08.2014 Ing.Libor Valeš, Žákava 163, 33204 Nezvěstice, IČO:73739065
285. Predpl.Poradca 2015-doúčt.  20,75  24,90  –  –  21.08.2014 Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40,01001 Žilina, IČO:36371271 
 286.  Interný doklad ŠJ 8/14
 287. Čistiace potreby ŠJ  160,32  192,38  –  obj.ved.ŠJ  03.09.2014 M.Moravanský-U Anežky, Športová 17/10,97226 Nitr.Rudno, IČO:43625886
 288.  Poháre-trofeje turnaj DHZ 253,83  304,60  –  obj.star.obce 03.09.2014 FORBART s.r.o., Necpalská 16, 97201 Prievidza, IČO:36332704
 289.  Dieťa a jeho svet 36,28  39,91  obj.riad.MŠ  03.09.2014 Raabe Dr.J.Raabe Slovensko, s.r.o. Trnavská cesa 84, 82102 Bratislava,IČO:35908718
290. Vývoz VOK 531,18 630,17 Zmluva č.39/2003 03.09.2014 Tezas spol.s r.o. nábr.sv.Metoda 125/19, 97101 Prievidza, IČO: 36011185
291. Zákony r.2015-aktualizácie 23,00 27,60 03.09.2014 Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40,01001 Žilina, IČO:36371271
292. Outsourcing 8/14 70,00 84,00 Zmluva č. 18/10+13/12 03.09.2014 eRPe servis s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice, IČO: 45852723
293. Mobil.telef.8/14 63,56 74,39 Zmluva č.5/12 04.09.2014 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270
294. Dresy DHZ 375,85 454,78 obj. DHZ 04.09.2014 Bison sportswear-R.Slatinský, Dědina 447, 68354 Otnice, ČR, IČO: 63404290
295. Vývoz odpadu 8/14 1032,65 1239,18 Zmluva č.39/2003 05.09.2014 Tezas spol.s r.o. nábr.sv.Metoda 125/19, 97101 Prievidza, IČO: 36011185
296. Uloženie odpadu 8/14 712,33 841,24 Zmluva č.39/2003 05.09.2014 Tezas spol.s r.o. nábr.sv.Metoda 125/19, 97101 Prievidza, IČO: 36011185
297. Vývoz septikov NBD 119,35 143,22 Dohoda o cene zo dňa 28.8.2014 05.09.2014 Stredoslovenská vodár.prev. spoločnosť a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica IČO: 36644030
298. Bank.poplatok ŠJ 8/14 11,90 11,90 05.09.2014 Školská jedáleň pri MŠ č. 354 Poruba 97211
299. Antivírus.program-ESET roč.popl. 53,00 63,60 Zmuva č.18/10+13/12  – 08.09.2014 eRPe servis s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice, IČO: 45852723
300. Telef.OcU 8/14 37,78 45,34 Zmluva č.25/07+8/13  – 08.09.2014 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava, IČO:35763469 
301. Telef. MŠ+ŠJ 8/14 23,96 28,75 Zmluva č.9/11+35/04  – 08.09.2014 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava, IČO:35763469
302. Plyn 9/14 206,67 248,00 Zmluva č. 15/2009  – 09.09.2014 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava, IČO: 35815256
 303.  Sociál.služby 8/14 40,00  40,00 Zmluva č.14/2012  –  09.09.2014 Mgr.Gronžák-Pechová Alena, Hviezdoslavova 224/4, 97241 Koš, IČO: 46730796  
 304.  Makrolan-striedačka na ŠA  152,50  183,00  –  obj.star.obce  10.09.2014  ZENIT SK,s.r.o. ul.Nová 831/78, 97241 Koš, IČO:36307599
 305.  Nájom.bytové domy  113,83  136,60  Zmluva č. 5/2014  –  16.09.2014  ROKO Slovakia s.r.o. G.Švéniho 10A, 97101 Prievidza,IČO: 36322270
 306.  Vývoz septikov NBD+MŠ  775,58  930,70  –  Dohoda o cene z 2.9. a 4.9.2014  16.09.2014  Stredoslovenská vodár.prev. spoločnosť a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica IČO: 36644030
 307. Predpl.“Naša škola“  12,00  14,40  –  obj.riad.MŠ  22.09.2014  Pamiko,spol.s r.o.Račianska 89, 83102 Bratislava 2, IČO:31320007
 308. Revíz.váh a závaží v ŠJ  102,20  122,64  –  obj.ved.ŠJ  22.09.2014  Slovenská legálna metrológia ,n.o. Hviezdoslavova 31, 97401 Banská Bystrica, IČO: 37954521
 309.  Kance.potreby OcÚ  84,73  101,67  –  obj.ekonóm.obce  22.09.2014  KA-VT spol. s r.o. Polomská 2 01008 Žilina, IČO:31559221
 310.  Doprava-zájazd Jednota dôchodcov  279,72  335,66  –  obj.zo dňa 27.08.2014  22.09.2014  SAD Prievidza a.s., Ciglianska cesta 1, 97136 Prievidza, IČO:36324043
 311.  Voda OcÚ 3-9/14  62,36  74,83 Zmluva č.24/2007  –  22.09.2014 Stredoslovenská vodár.prev. spoločnosť a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica IČO: 36644030 
 312.  Voda-cintorín 3-9/14  8,09  9,71  Zmluva č. 24/2007  –  22.09.2014  Stredoslovenská vodár.prev. spoločnosť a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica IČO: 36644030
 313.  Kosenie verej.priestranst.  391,88  391,88  Zmluva č.9/2011  –  24.09.2014 Servis Zelene, Mladých 428/1, 97213 Nedožery-Brezany, IČO: 45668574
 314.  Vývoz a tried.DH 8/14  82,93  99,52  Zmluva č.32/2008  –  25.09.2014 Tezas spol.s r.o. nábr.sv.Metoda 125/19, 97101 Prievidza, IČO: 36011185 
 315. Nájomné 9/2014  2161,67  2594,00  Zmluva č.8/2014 a dod.č.1 a 2   –  25.09.2014  ROKO Slovakia s.r.o. G.Švéniho 10A, 97101 Prievidza,IČO: 36322270
 316.  Hranoly pre Klub športu  488,29  585,95  obj.star.obce  25.09.2014 OPEN-Ing.P.Ošvát, Nádražná 1088/41, 97213 Nitr.Pravno, IČO: 10888471
 317.  Voda MŠ 3-9/2014  298,02  357,62  Zmluva č.24/2007  –  29.09.2014  Stredoslovenská vodár.prev. spoločnosť a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica IČO: 36644030
 318.  Voda TJ-šatne 3-9/14  110,81  132,97  Zmluva č. 24/2007  –  29.09.2014  Stredoslovenská vodár.prev. spoločnosť a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica IČO: 36644030
 319. Novost.NBD-22 b.j. Poruba  582700,- 699240,-  Zmluva č.5/14 a dod.č.1  –  29.09.2014 ROKO Slovakia s.r.o. G.Švéniho 10A, 97101 Prievidza,IČO: 36322270 
 320. Oprava rozhl.ústredne MR  55,00  66,00  –  obj.star.obce  29.09.2014  ELEMIK Vráble s.r.o. Staničná 502, 95201 Vráble, IČO:46093672
 321.  Interný doklad ŠJ 9/14
 322.  Internet MŠ+ŠJ IV.kv.14  37,45  44,94  Zmluva č.24/2008 +15/2014  –  0110.2014  Kintet,s.r.o. č.203 Diviaky n/Nitricou 97225, IČO: 36668940
323.  Internet OcÚ IV.kv.2014  41,50  49,80  Zmluva č. 24/2008  –  01.10.2014  Kintet,s.r.o. č.203 Diviaky n/Nitricou 97225, IČO: 36668940
 324.  Outsourcing  9/14  70,00  84,00  Zmluva č. 18/10+13/12  –  03.10.2014 eRPe servis s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice, IČO: 45852723 
 325. Novost.NBD-22 b.j. Poruba 313816,67 376580,- Zmluva č.5/2014  –  03.10.2014 ROKO Slovakia s.r.o. G.Švéniho 10A, 97101 Prievidza,IČO: 36322270 
 326. NBD-infraštruktúra  32058,33  38470,-  Zmluva č.5/2014  –  03.10.2014 ROKO Slovakia s.r.o. G.Švéniho 10A, 97101 Prievidza,IČO: 36322270  
 327. Dopr.a obč.pre Roveň – Jeseň je dar  52,00  52,00  Zmluva č.23/2014  –  06.10.2014 RKC v Prievidzi, Záhradnícka 19, 97101 Prievidza  IČO:34059113
 328. Hudob.vystúpenie – Deň úcty k starším  300,00  300,00  –  obj.star.obce  06.10.2014 Bojnická kapela OZ, Jesenského 40, 97201 Bojnice, IČO:37919377
 329. Seminár-inventarizácia 34,00  34,00  –  –  06.10.2014 Region.vzdelávacie centrum, nám.S.H.Vajanského 1,03601 Martin,IČO:31938434
 330.  Seminár-účtov.závierka  34,00 34,00  –  –  06.10.2014  Region.vzdelávacie centrum, nám.S.H.Vajanského 1,03601 Martin,IČO:31938434
 331.  Inzercia-verej.obch.súťaž predaj ZŠ  156,80  188,16  –  obj.star.obce  06.10.2014  Petit Press,a.s. Lazaretská 12,81108 Bratislava,IČO:35790253
 332. Mobil.telef. 9/14  61,25  72,28  Zmluva č.5/2012  –  06.10.2014 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270 
 333. Vývoz odpadu 9/14  826,12  991,34  Zmluva č. 39/2003  – 06.10.2014 Tezas spol.s r.o. nábr.sv.Metoda 125/19, 97101 Prievidza, IČO: 36011185  
 334.  Uloženie odpadu 9/14 943,59 1098,92  Zmluva č. 39/2003  –  06.10.2014  Tezas spol.s r.o. nábr.sv.Metoda 125/19, 97101 Prievidza, IČO: 36011185
 335. Voda ZŠ 3-9/2014  19,67  3,93  Zmluva č.24/2007  – 06.10.2014  Stredoslovenská vodár.prev. spoločnosť a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská
 336. Plyn 10/2014 642,50  771,00 Zmluva č. 15/2009  – 08.10.2014  SPP a.s. Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava, IČO: 35815256
 337. Telefón MŠ,ŠJ 9/14 24,17  29,00  Zmluva č. 35/2004+9/2011  –  08.10.2014 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava, IČO:35763469  
 338.  Telefón OcÚ 9/14  37,24  44,69 Zmluva č. 25/2007+8/2013  –  08.10.2014 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava, IČO:35763469   
 339.  Seminár-daň z nehnuteľ. 34,00  34,00  –  –  08.10.2014  Obec Lazany, Hlavná 59/56, 97211 Lazany, IČO:318221
340.  Dopl.stravy 9/2014 43,20  43,20  –  –  08.10.2014  Školská jedáleň pri MŠ č. 354 Poruba 97211
 341.  Dopl.stravy dôch.9/2014  8,67  8,67  –  –  08.10.2014  Školská jedáleň pri MŠ č. 354 Poruba 97211
 342.  Bank.popl. ŠJ 9/14 11,89  11,89  –  –  08.10.2014 Školská jedáleň pri MŠ č. 354 Poruba 97211 
 343.  Dopl.str. zo SF 9/14  43,20  43,20  –  –  08.10.2014 Školská jedáleň pri MŠ č. 354 Poruba 97211  
 344.  Kamenivo a piesok pre DHZ  155,54  186,65  –  obj.star.obce  09.10.2014  OPEN-Ing.P.Ošvát, Nádražná 1088/41, 97213 Nitr.Pravno, IČO: 10888471
 345.  Voda-klub mladých 3-9/14  9,78  9,78  –  –  10.10.2014 Rímskokatolícka cirkev farnosť Lazany, Družstevná 369/4, 97211 Lazany IČO: 31938701 
 346. Predpl.“Manažment školy“  55,00  66,00  –  obj.riad.MŠ 10.10.2014 Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava, IČO:31348262
 347. Sociálne služby 9/14  40,00  40,00  Zmluva č. 14/2014  –  13.10.2014  Mgr.Gronžák-Pechová Alena, Hviezdoslavova 224/4, 97241 Koš, IČO: 46730796 
348. BOZP a PO IV.kv.2014  181,00  181,00  Zmluva č. 01/2010+10/2013  –  13.10.2014 GKV & Ác,s.r.o. Železničiarska 26,97101 Prievidza, IČO: 36341304 
 349. Vývoz kuchyn.odpadu 9/14  26,00  31,20  Zmluva č.12/2013  –  14.10.2014  INTA s.r.o. Rybárska 18, 91101 Trenčín, IČO: 34129863
 350. Stav.mat.pre DHZ  242,27  290,72  –  obj.star.obce  17.10.2014 STAVEBNINY NEDOŽERY s.r.o. Nedožerského 18/35,97212 Nedožery-Brezany,IČO:44646054 
 351.  Vývoz VOK 9/14  183,83  218,19  Zmlvuva č.39/2003  –  20.10.2014 Tezas spol.s r.o. nábr.sv.Metoda 125/19, 97101 Prievidza, IČO: 36011185   
 352.  Vývoz a tried.druh.sur.9/14  79,82  95,78  Zmluva č. 32/2008  –  20.10.2014 Tezas spol.s r.o. nábr.sv.Metoda 125/19, 97101 Prievidza, IČO: 36011185    
 353.  Dieťa a jeho svet – MŠ  35,37  38,91  –  21.10.2014  Raabe Dr.J.Raabe Slovensko, s.r.o. Trnavská cesa 84, 82102 Bratislava,IČO:35908718
354. Nájom NBD 10/14 2161,67 2594,00 Zmluva č. 8/2014+dod.1 a 2 21.10.2014 ROKO Slovakia s.r.o. G.Švéniho 10A, 97101 Prievidza,IČO: 36322270
355. Vývoz septikov NBD 610,67 732,80 Dohoda o cene z 15.a16.10.2014 24.10.2014 Stredoslovenská vodár.prev. spoločnosť a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
 356.  Interný doklad ŠJ 10/14
 357.  Prev.pohrebiska III.kv.  147,39  147,39  Zmluva č.4/07+17/12  –  03.11.2014 Kvetinárstvo-pohreb.služby M.Peticová,97211 Lazany č.353, IČO:41057759 
 358.  Pohreb Maková A.  112,90  112,90  Zmluva č.4/07+17/12  –  03.11.2014 Kvetinárstvo-pohreb.služby M.Peticová,97211 Lazany č.353, IČO:41057759  
 359.  Betón.zmes /DHZ/  250,00  300,00  –  Objed.star.obce  05.11.2014  MIRAL Slovakia,s.r.o. Diviacka Nová Ves 586,97224,IČO:36330876
 360.  Outsourcing 10/2014  70,00  84,00  Zmluva č.18/10+13/12  –  05.11.2014  eRPe servis s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice, IČO: 45852723
 361.  Kosenie verej.priestranst.  676,62  676,62  Zmluva č.9/2011  –  06.11.2014 Servis Zelene, Mladých 428/1, 97213 Nedožery-Brezany, IČO: 45668574 
 362.  Mobil.telefon 10/2014  59,56  70,39 Zmluva č.5/2012  –  06.11.2014 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270  
 363.  Licenc.KEO 2015  225,40  270,48  Zmluva č.10/2000  –  06.11.2014  KEO, s.r.o. Poľná 99106 Záhorce,IČO: 36739464
 364.  Dobropis nájom 10/14  -2161,67  -2594,0  Zmluva č.18/14  –  06.11.2014  ROKO Slovakia s.r.o. G.Švéniho 10A, 97101 Prievidza,IČO: 36322270
 365.  Vývoz odpadu 10/14  1032,65  1239,18  Zmluva č.39/03  –  07.11.2014  Tezas spol.s r.o. nábr.sv.Metoda 125/19, 97101 Prievidza, IČO: 36011185  
 366.  Výv.a ulož.VOK 10/14  493,67  587,58  Zmluva č.39/03  –  07.11.2014 Tezas spol.s r.o. nábr.sv.Metoda 125/19, 97101 Prievidza, IČO: 36011185 
 367.  Uloženie odpadu 10/14  846,47  985,81  Zmluva č.39/03  –  07.11.2014  Tezas spol.s r.o. nábr.sv.Metoda 125/19, 97101 Prievidza, IČO: 36011185
 368.  Plyn 11/2014  1063,33  1276,00  Zmluva č.15/09  –  10.11.2014  SPP a.s. Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava, IČO: 35815256
369. Sociál.služby 10/14 40,00 40,00 Zmluva č.14/12 10.11.2014 Mgr.Gronžák-Pechová Alena, Hviezdoslavova 224/4, 97241 Koš, IČO: 46730796 
370. Telefón MŠ,ŠJ 10/14 29,14 34,97 Zmluva č.9/11+35/04 12.11.2014 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava, IČO:35763469
371. Telefón OcU 10/14 37,47 44,96 Zmluva č. 25/07+8/13 12.11.2014 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava, IČO:35763469
372. Dopl.stravy 10/14 47,20 47,20 12.11.2014 Školská jedáleň pri MŠ č. 354 Poruba 97211
373. Dopl.stravy dôch.10/14 9,69 9,69 12.11.2014 Školská jedáleň pri MŠ č. 354 Poruba 97211
374. Bank.popl. ŠJ 10/14 11,88 11,88 12.11.2014 Školská jedáleň pri MŠ č. 354 Poruba 97211
375. Dopl.stravy SF 10/14 47,20 47,20 12.11.2014 Školská jedáleň pri MŠ č. 354 Poruba 97211
376. Vývoz kuch.odpadu 10/14 26,00 31,20 Zmluva č.12/13 18.11.2014 INTA s.r.o. Rybárska 18, 91101 Trenčín, IČO: 34129863
377. Seminár Účt.závierka 2014 17,00 17,00 Obj.star.obce 19.11.2014 Region.vzdelávacie centrum, nám.S.H.Vajanského 1,03601 Martin,IČO:31938434
378. Vývoz a tried.DH 10/14 91,15 109,38 Zmluva č.32/08 19.11.2014 Tezas spol.s r.o. nábr.sv.Metoda 125/19, 97101 Prievidza, IČO: 36011185
379. Montáž radiátora 110,00 110,00 Zmluva č.59/03 24.11.2014 Montáž a údržba el.zariadení Kotúľ František, 97211 Poruba 8, IČO: 30420008
380. Makrolon – Klub športu 5210,00 6252,00 Obj.star.obce 25.11.2014 ZENIT SK,s.r.o. ul.Nová 831/78, 97241 Koš, IČO:36307599
381. Cement – DHZ 127,25 152,70 Obj.star.obce 25.11.2014 STAVEBNINY NEDOŽERY s.r.o. Nedožerského 18/35,97212 Nedožery-Brezany,IČO:44646054
382. Vývoz splaškov MŠ 63,66 76,39 Dohoda o cene z 24.11.2014 27.11.2014 Stredoslovenská vodár.prev. spoločnosť a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská
383. Školské pomôcky MŠ 777,08 932,50 Obj.riad.MŠ 27.11.2014 NOMIland,s.r.o.Magnezitárska 11,04013 Košice,IČO:36174319
384. Interný doklad ŠJ 11/14
 385.  Dvere na Pož.zbrojnicu  277,80  333,36  –  Obj.star.obce  02.12.2014  MERKURY MARKET SLOVAKIA s.r.o.Duklianska 11, 08001 Prešov, IČO:36501891
 386.  Kovová brána na PZ  1300,00  1300,00  –  Obj.star.obce  03.12.2014  Ľudovít Boško,Poruba 455,97211 IČO:46226311
 387.  Vývoz sept.NBD Poruba  709,52  851,42  Dohoda o cene z 24.11.2014  –  03.12.2014  Stredoslovenská vodár.prev. spoločnosť a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
 388.  Vývoz VOK 11/14  592,40  708,71  Zmluva č.39/2003  –  03.12.2014  Tezas spol.s r.o. nábr.sv.Metoda 125/19, 97101 Prievidza, IČO: 36011185
 389.  Outsourcing 11/14  70,00  84,00  Zmluva č. 18/10+13/12  –  08.12.2014 eRPe servis s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice, IČO: 45852723 
 390.  Kamenivo pre DHZ-PZ  117,90 141,48  Obj.star.obce  08.12.2014  OPEN-Ing.P.Ošvát, Nádražná 1088/41, 97213 Nitr.Pravno, IČO: 10888471
 391.  Mobil.telefón 11/14  61,16  71,99  Zmluva č.3/2010  –  08.12.2014  Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270 
 392.  Dieťa a jeho svet – MŠ  34,46  37,91  –  Obj.riad. MŠ  08.12.2014  Raabe Dr.J.Raabe Slovensko, s.r.o. Trnavská cesa 84, 82102 Bratislava,IČO:35908718
 393.  Plyn 12/14  1252,5  1503,00  Zmluva č.15/2009  –  08.12.2014 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava, IČO: 35815256 
 394.  Plyn 12/14 – NBD 486  577,50  693,00  Zmluva č.32/2014  –  08.12.2014 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava, IČO: 35815256  
395. Plyn 12/14 – NBD 487 577,50 693,00 Zmluva č.33/2014 08.12.2014 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava, IČO: 35815256 
396. Údržba verej.osvetl. 244,50 244,50 Zmluva č.59/03 08.12.2014 Montáž a údržba el.zariadení Kotúľ František, 97211 Poruba 8, IČO: 30420008
397. Registr.domeny,web.str. 40,00 48,00 Zmluva č.7/13 08.12.2014 Luneta,spol.s.r.o.,L.Fullu 9,84105 Bratislava IČO:31371248
398. Vývoz odpadu 11/14 826,12 991,34 Zmluva č.39/03 08.12.2014 Tezas spol.s r.o. nábr.sv.Metoda 125/19, 97101 Prievidza, IČO: 36011185
399. Uloženie odp.11/14 742,61 867,39 Zmluva č.39/03 08.12.2014 Tezas spol.s r.o. nábr.sv.Metoda 125/19, 97101 Prievidza, IČO: 36011185
400. Vývoz a ul.druh.sur.11/14 11,16 13,39 Zmluva č.32/08 08.12.2014 Tezas spol.s r.o. nábr.sv.Metoda 125/19, 97101 Prievidza, IČO: 36011185
401.  Telefón OcÚ 11/14  37,81  45,37  Zmluva č.25/07a8/13  –  08.12.2014 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava, IČO:35763469402.
 402.  Telefón MŠ,ŠJ 11/14  23,90  28,68  Zmluva č.9/11a35/04  – 08.12.2014  Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava, IČO:35763469402
403.  Zapožič.kompresora pre DHZ  117,98  141,58  Obj.star.obce 09.12.2014  OSP, a.s. Košovská cesta 24,97101 Prievidza, IČO: 31560440
 404.  Dopl.stravy 11/14  37,60  37,60  –  –  09.12.2014 Školská jedáleň pri MŠ č. 354 Poruba 97211 
 405.  Dopl.stravy dôch.11/14  8,16  8,16  –  –  09.12.2014  Školská jedáleň pri MŠ č. 354 Poruba 97211
 406.  Bank.popl.ŠJ 11/14  11,88  11,88  –  –  09.12.2014 Školská jedáleň pri MŠ č. 354 Poruba 97211  
 407.  Dopl.str.zo SF 11/14  37,60  37,60  –  –  09.12.2014  Školská jedáleň pri MŠ č. 354 Poruba 97211 
408.  Predpl.Predškol.výchova  6,00  7,20  –  Obj.riad.MŠ  10.12.2014  Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 B.Bystrica, IČO:36631124
 409. Školské a učeb.pomôcky  240,21  288,25  –  Obj.riad.MŠ  10.12.2014  Daffer s.r.o. Včelárska 1, Prievidza 97101, IČO:36320439
410. Sociálne služby 11/14 40,00 40,00 Zmluva č.14/2012 11.12.2014 Mgr.Gronžák-Pechová Alena, Hviezdoslavova 224/4, 97241 Koš, IČO: 46730796
411. Vývoz septika MŠ 61,67 74,00 Dohoda o cene 3.12.2014 12.12.2014 Stredoslovenská vodár.prev. spoločnosť a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
412. Prev.kotolne NBD č.487 332,00 332,00 Obj.zo dňa 27.6.2014 15.12.2014 Cyril Čavojský-UHRE,Poruba 402,97211,IČO:34956328
413. Prev.kotolne NBD č.486 332,00 332,00 Obj.zo dňa 27.6.2014 15.12.2014 Cyril Čavojský-UHRE,Poruba 402,97211,IČO:34956328
414. Prev.kotolne ZŠ,II.polr. 166,00 166,00 Zmluva č.51/03 15.12.2014 Cyril Čavojský-UHRE,Poruba 402,97211,IČO:34956328
415. Prev.kotolne MŠ,II.polr. 332,00 332,00 Zmluva č.51/03 15.12.2014 Cyril Čavojský-UHRE,Poruba 402,97211,IČO:34956328
416. Vývoz kuch.odp.11/14 13,00 15,60 Zmluva č.12/13 16.12.2014 INTA s.r.o. Rybárska 18, 91101 Trenčín, IČO: 34129863
417. Vývoz VOK 12/14 196,73 232,87 Zmluva č.39/03 18.12.2014 Tezas spol.s r.o. nábr.sv.Metoda 125/19, 97101 Prievidza, IČO: 36011185
418. Tlačivá daní 31,02 37,22 Obj.star.obce 18.12.2014 CART PRINTs.r.o. Štúrova 57B 94901 Nitra, IČO:34131159
419. Elektro.inšt.práce -Pož.zbr. 375,00 375,00 Obj.star.obce 18.12.2014 Peter Čavojský,Poruba 423,97211,IČO:40649369
420. Inzercia-vian.želanie obce 78,00 93,60 Obj.star.obce 31.12.2014 PetitPress,a.s. Lazaretská 12,81108 Bratislava,IČO:35790253
421. Vývoz druh.sur.12/14 93,32 111,98 Zmluva č.32/08 31.12.2014 Tezas spol.s r.o. nábr.sv.Metoda 125/19, 97101 Prievidza, IČO: 36011185
422. Vodné NBD 487 11-12/14 29,25 35,10 Zmluva č.30/2014 31.12.2014 Stredoslovenská vodár.prev. spoločnosť a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
423. Vodné NBD 486 11-12/14 35,10 42,12 Zmluva č.31/2014 31.12.2014 Stredoslovenská vodár.prev. spoločnosť a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
424. Outsourcing 12/14 70,00 84,00 Zmluva č.18/2010+13/2012 31.12.2014 eRPe servis s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice, IČO: 45852723
 425.  Dopl.stravy 12/14  30,60  30,60  –  –  31.12.2014  Školská jedáleň pri MŠ č. 354 Poruba 97211
 426.  Dopl.stravy dôch.12/14  6,12  6,12  –  –  31.12.2014 Školská jedáleň pri MŠ č. 354 Poruba 97211 
427. Bank.popl. ŠJ 12/14  11,88 11,88 31.12.2014 Školská jedáleň pri MŠ č. 354 Poruba 97211
428. Dopl.stravy SF 12/14 30,60 30,60 31.12.2014 Školská jedáleň pri MŠ č. 354 Poruba 97211
429. Sociál.služby 12/14 40,00 40,00 Zmluva č.15/2012 31.12.2014 Mgr.Gronžák-Pechová Alena, Hviezdoslavova 224/4, 97241 Koš, IČO: 46730796

 


Obecný úrad Poruba
č.95
972 11 Poruba

telefón: 046/5482 218
046/5482 004
fax: 046/5482 003

obecporuba@stonline.sk

helena.cavojska@poruba.dcom.sk

monika.kovacova@poruba.dcom.sk