OBEC

Rok 2018

Zápisnica z 13. marca 2018

Zápisnica z 15. mája 2018

Zápisnica z 26. júna 2018

Zápisnica z 28. augusta 2018

Zápisnica z 23. októbra 2018

Zápisnica zo 4. decembra 2018 – ustanovujúce

Zápisnica z 11. decembra 2018

Rok 2017

Zápisnica z 14. február 2017

Zápisnica z 28. marca 2017

Zápisnica zo 16. mája 2017

Zápisnica z 15. júna 2017

Zápisnica z 24. augusta 2017

Zápisnica z 5. decembra 2017

Rok 2016

Zápisnica z 10. marca 2016

Zápisnica zo 7.júna 2016

Zápisnica zo 6. septembra 2016

Zápisnica z 10. októbra 2016

Zápisnica zo 17. októbra 2016

Zápisnica zo 13. decembra 2016

Rok 2015

Zápisnica z 10. marca 2015

Zápisnica z 21. apríla 2015

Zápisnica zo 16. júna 2015

Zápisnica z 22. septembra 2015

Zápisnica z 10. decembra 2015

Rok 2014

Zápisnica z 28. januára 2014

Zápisnica zo 14. februára 2014

Zápisnica z 11. marca 2014

Zápisnica zo 6. mája 2014

Zápisnica z 10.júna 2014

Zápisnica z 12.augusta 2014

Zápisnica z 23.septembra 2014

Zápisnica z 30.októbra 2014

Zápisnica z 2. decembra 2014

Zápisnica z 9. decembra 2014

Rok 2013

Zápisnica z februára 2013

Zápisnica z mája 2013

Zápisnica z augusta 2013

Zápisnica z decembra 2013

Rok 2012

Zápisnica z februára 2012

Zápisnica z júna 2012

Zápisnica z augusta 2012

Zápisnica z októbra 2012

Zápisnica z decembra 2012

Rok 2011

Zápisnica z februára 2011

Zápisnica z marca 2011-1

Zápisnica z marca 2011-2

Zápisnica z mája 2011

Zápisnica z júna 2011

Zápisnica z augusta 2011

Zápisnica zo septembra 2011

Zápisnica z decembra 2011


Obecný úrad Poruba
č.95
972 11 Poruba

telefón: 046/5482 218
046/5482 004
fax: 046/5482 003

obecporuba@stonline.sk

helena.cavojska@poruba.dcom.sk

monika.kovacova@poruba.dcom.sk