OBEC

 

Číslo fa Predmet fakturačného plnenia Hodnota plnenia bez DPH (€) Hodnota plnenia s DPH (€) Identifikácia súvisiacej zmluvy Identifikácia súvisiacej objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ fakturačného plnenia (obchodné meno, sídlo – adresa, IČO)
1. Komplexné poistenie podnikateľov – poistenie športového areálu 379.65 379.65. Zmluva č.9/2010 04.01.2012 Allianz-Slovenská poisťovňa a.s., Štúrova 7, 042 70 Košice IČO: 00151700
2. Členský príspevok ZPOZ na rok 2012 51.72 51.72 4.01.2012 ZBOR Človek-človenku,Ulica česk.armády 26, 974 01 Ban.Bystrica
3. Internet za obdobie 1-3/2012 pre ŠJ pri MŠ 41.50 49.80 Zmluva č.24/08 04.01.2012 Kinet s.r.o.,Diviaky nad Nitrickou 203, 972 25 IČO: 36668940
4. Internet za obdobie 1-3/2012 Obecný úrad 41.50 49.80 Zmluva č.23/08 04.01.2012 Kinet s.r.o.,Diviaky nad Nitrickou 203, 972 25 IČO: 36668940
5. Odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel 10.50 12.60 Hromadná licenč.zmluva č.12012 04.01.2012 SOZA,Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 IČO: 00178454
6. Telefóny v MŠ,ZŠ, ŠJ pri MŠ 35.16 42.19 Zmluva č.9/2011 04.01.2012 Slovak Telecom a.s., Kradičova 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469
7. Telefón na OcÚ 40.29 48.35 Zmluva č.2/2010 04.01.2012 Slovak Telecom a.s., Kradičova 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469
8. Telefon 122011 51.40 61.68 Zmluva č.3/2010 04.01.2012 Orange Slovensko,a.s.,Prievozská 6/A,821 09 Bratislava IČO:35697270
9. Vývoz odpadu za 12/2011 922.00 1106.40 Zmluva č.3/1997 04.01.2012 Tezas,s.r.o.,Garážová 1, 971 01 Prievidza IČO: 36011185
10. Uloženie odpadu za 12/2011 750.04 122.32 Zmluva č.3/1997 04.01.2012 Tezas,s.r.o.,Garážová 1, 971 01 Prievidza IČO: 36011185
11. Vývoz a triedenie druhotných surovín za 12/2011 88.39 106.07 Zmluva č.32/2008 04.01.2012 Tezas,s.r.o.,Garážová 1, 971 01 Prievidza IČO: 36011185
12. Outsourcing za 12/2011 148.00 177.60 Zmluva č.18/2010 04.01.2012 eRPe servis s.r.o.,SNP 1153/9, 972 01 Bojnice IČO: 45852723
13. BOZP 10-12/2011 51.30 51.30 Zmluva č.72/2005 04.01.2012 Ján Macák BP-COM, Urbánkova 13/10, 971 01 Prievidza IČO: 40834603
14. Prevádzkovanie plyn.kotolne v MŠ II.polrok 2012 398.33 398.33 Zmluva č.51/2003 04.01.2012 Uhre,Poruba č.402, 972 11 IČO: 34956328
15. Prevádzkovanie plyn.kotolne v ZŠ II.polrok 2012 398.33 398.33 Zmluva č.51/2003 04.01.2012 Uhre,Poruba č.402, 972 11 IČO: 34956328
16. Ročná odmena-virtuálna knižnica za 1-12/2012 33.24 39.89 Zmluva č. 13.01.2012 Komensky,s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice IČO: 43908977
17. Virtuálna knižnica za 12/2011 2.77 3.32 Zmluva č. 13.01.2012 Komensky,s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice IČO: 43908977
18. Úplné znenie ročník 2011 44.95 53.94 13.01.2012 Poradca podnikateľa s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina IČO: 31592503
19. Finančný spravodajca ročník 2011 17.66 21.19 13.01.2012 Poradca podnikateľa s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina IČO: 31592503
20. Poistenie majetku v ZŠ 121.85 121.85 Zmluva č.70/2005 13.01.2012 Union poisťovňa,a.s.,Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava IČO: 31322051
21. Kompletné poistenie budov Obce Poruba 1053.34 1053.34 Zmluva č.3/2009 s dodatkom zo dňa 23.3.2010 13.01.2012 Allianz-Slovenská poisťovňa a.s., Štúrova 7, 042 70 Košice IČO: 00151700
22. Zabezpečenie systému ochrany pred požiarmi za 1-3/2012 66.00 66.00 Zmluva č.1/2010 13.01.2012 GKW AC,s.r.o., Železničiarska 26, 971 01  Prievidza IČO: 36341304
23. Doplatok modulu mzdy KEO WIN 51.17 61.40 Zmluva č.10/2000 13.01.2012 KEO s.r.o., Poľná 991 06 Záhorce IČO: 36739464
24. Čistenie kanlizácie 64.39 77.27 Zo dňa 23.01.2012 26.01.2012 Stred.vodárenská prevádz.spoloč. a.s., Partizánska 5, 974 01 Banská Bystrica IČO: 36644030
25. Odvoz a likvidácia tekutého odpadu 76.27 91.52 Zo dňa 23.01.2012 26.01.2012 Stred.vodárenská prevádz.spoloč. a.s., Partizánska 5, 974 01 Banská Bystrica IČO: 36644030
26. Doprava, nakladanie dolomitu 91.05 18.21 Telefonická dňa 16.01.2012 26.01.2012 OPEN-Ing.Ošvát Peter, Nádražná 1088/41, 972 13 Nitrianske Pravno IČO: 10888471
27. Preplatok plyn MŠ, ZŠ -118.44 -142.12 26.01.2012 SPP, Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 IČO: 35815256
28. Školenie – web stránky 30.00 30.00 prihláška zo dňa 27.01.2012 27.01.2012 Ing.Erika Kusyová,  IČO: 41654196
29. Auditorské služby 2011 600.00 600.00 Zmluva č. 30.01.2012 Ing.Milena Korcová, Štefana Moyzesa 38/9, 965 01 Žiar nad Hronom IČO: 30197996
30. Interný doklad- faktúry zo ŠJ za 1/2012
31. TJ energie- šatne 111.00 111.00 Zmluva č.17/2009 02.02.2012 SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina IČO: 36403008
32. Plyn  MŠ, ZŠ za 19.01.-29.02.2012 1811.67 2174.00 Zmluva č.15/2009 02.02.2012 SPP, Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 IČO: 35815256
33. Outsourcing za 1/2012 148.00 177.60 Zmluva č.18/2010 02.02.2012 eRPe servis s.r.o.,SNP 1153/9, 972 01 Bojnice IČO: 45852723
34. Geometrický plán na zameranie cesty-spojovačka Poruba-Kanianka 1926.50 2306.50 Objednávka zo dňa 17.10.2011 02.02.2012 Geoslužba Prievidza,s.r.o., M.Mišíka 19A. 971 01  Prievidza IČO: 36312461
35. Telefon 012012 57.05 68.46 02.02.2012 Orange Slovensko,a.s.,Prievozská 6/A,821 09 Bratislava IČO:35697270
36. Licenčná zmluva-poplatok za pohrebisko 82.65 82.65 Zmluva č.23/07 02.02.2012 Slovenská internetová,s.r.o, Dolný Val 3, 010 01 Žilina IČO: 36676845
37. Poplatok do RVC 189.00 189.00 02.02.2012 Združenie obcí RVC, Farská 7, 949 01 Nitra IČO: 0034006656
38. Vývoz odpadu za 1/2012 737.60 885.12 Zmluva č.3/1997 02.02.2012 Tezas,s.r.o.,Garážová 1, 971 01 Prievidza IČO: 36011185
39. Uloženie odpadu za 1/2012 642.87 748.44 Zmluva č.3/1997 02.02.2012 Tezas,s.r.o.,Garážová 1, 971 01 Prievidza IČO: 36011185
40. Vývoz a triedenie druhotných surovín za 1/2012 70.23 84.27 Zmluva č.32/2008 07.02.2012 Tezas,s.r.o.,Garážová 1, 971 01 Prievidza IČO: 36011185
41. Kancelárske potreby 132.46 158.95 Telefonická objednávka 07.02.2012 KA-VT,spol.s.r.o., Polomská 2, 010 08 Žilina IČO: 31559221
42. Verejná správa 2012 69.00 69.00 Telefonická objednávka 07.02.2012 Poradca s.r.o., Pri Celulozke 40, 010 01 Žilina IČO: 36371271
43. Dieťa a jeho svet – nov. 11 36.78 40.46 Telefonická objednávka 07.02.2012 RAABE, Štefanovičova 20, 811 04  Bratislava IČO: 35908718
44. Doprava, nakladanie dolomitu 91.88 110.26 Telefonická dňa 26.01.2012 07.02.2012 OPEN-Ing.Ošvát Peter, Nádražná 1088/41, 972 13 Nitrianske Pravno IČO: 10888471
45. Doplatok strava za 01/2012 35.52 35.52 07.02.2012 Školská jedáleň pri MŠ Poruba, Poruba č.354, 972 11
46. Doplatok strava dôchodci za 01/2012 10.37 10.37 07.02.2012 Školská jedáleň pri MŠ Poruba, Poruba č.354, 972 11
47. Strava žiaci v HN za 01/2012 34.00 34.00 07.02.2012 Školská jedáleň pri MŠ Poruba, Poruba č.354, 972 11
48. Bank.poplatky 01 12.36 12.36 07.02.2012 Školská jedáleň pri MŠ Poruba, Poruba č.354, 972 11
49. Príspevok zo SF-strava za 01/2012 44.40 44.40 07.02.2012 Školská jedáleň pri MŠ Poruba, Poruba č.354, 972 11
50. Servis alarmu 110.60 132.72 Zmluva č.1/2005 13.02.2012 STELLARIS 24, s.r.o., Sládkovičova 23, 97101 IČO: 36771228
51. Telefón ZŠ,MŠ,ŠJ 37.22 44.66 Zmluva č.9/2011 13.02.2012 Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,IČO: 35763499
52. Telefón OcÚ 38.67 46.40 Zmluva č.2/2010 13.02.2012 Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763499
53. Časopis škola 2012 16.67 20.00 Telefonická dňa 26.01.2012 13.02.2012

JurisDat-M.Medlen, Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2, IČO: 11821973

 54. Rozhlas a televízia 223,96 223,96 15.02.2012 RTVS, s.r.o., Staré Grunty 2, 841 04 Bratislava, IČO: 36857432
 55. Doména ZŠ 19.92 19.92 15.02.2012 WebHouse,s.r.o., Paulinska 20, 917 01 Trnava
 56.  posudková činnosť 12.00 12.00 Zmluva č. 4/2009

23.02.2012

MUDr.Cmarková Helena, Hviezdoslavova 1, 971 01 PRievidza, ICO: 36344184
 57.  Vyúčtovanie-Zb.zákonov 2011 41.44 49.73 23.02.2012 Poradca podnikateľa spol.s.r.o.,M.Rázusa 23A, 01001 Žilina,IČO: 31592503
 58. Úrazové poistné- MŠ 33.30 33.30 Zmluva č.5/2009  –  23.02.2012 UNIQA,a.s.,Lazaretská 15, 82007 Bratislava,IČO: 00653501
 59.  Dovoz posypovej soli  17.00 20.40 24.02.2012 DENA, Žarnova 3/15, 971 01 Prievidza, IČO: 41599039
 60.  zachytávač vody v dome smútku-mraziaci box  108.40  130.08  –  1.12.2011  01.03.2012  Jozef Chudý Klampiarenske práce a výrobky, Poľná 32, 971 01 Prievidza, IČO: 10894110
 61.  Doplatok pre KEO WIN moduly- Majetok WIN  29.90  35.88  Zmluva č.10/2000  –  01.03.2012  KEO,s.r.o.,Poľná, 99106 Záhorce, IČO: 36739464
 62. Dieťa a jeho svet 022012  36.78 40.46 29.02.2012 RAABE Slovensko ,s.r.o.,Štefanovičova 20, 811 04  Bratislalava, IČO: 35908718
 63.  Interný doklad ŠJ za 022012 29.02.2012
 64. Vývoz odpadu 022012 737.60 885.12 Zmluva č. 3/1997 02.03.2012 Tezas s.r.o.,Garážová 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36011185
 65.  Uloženie odpadu 022012 598.34 696.60 Zmluva č.3/1997 02.03.2012 Tezas s.r.o., Garážová 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36011185
 66. Energie TJ šatne  111.00 111.00 Zmluva č.17/2009 02.03.2012 SSE, Pri Rajčianske 8591/4B,010 47 Žilina, IČO: 36403008
 67. Plyn ZŠ, MŠ za 01.03.-31.03.2012 1707.50 2049.00 Zmluva č.15/2009 02.03.2012 SPP a.s.,Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
 68. Outsourcing za 022012- OcÚ, školské zariadenia 148.00 177.60 Zmluva č.18/2010 02.03.2012 eRPe servis, s.r.o., SNP 1153/9, 972 01 Bojnice, IČO: 45852723
 69.  Telefon-mobil za 02/2012  50.39 60.47 Zmluva č.3/2010  05.03.2012 Orange Slovensko a.s.,Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270
 70.  Členské-OZ Hornonitrie 2012  1882.00 1882.00 Zmluva č. 14/2011 06.03.2012  Obč.združenie Hornonitrie, Námestie SNP 360/18, 972 13 Nitr. Pravno, IČO:
 71.  Telefon 032012 42.64 51.17 06.03.2012 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava, IČO: 35763469
72. Telefon MŠ,ZŠ,ŠJ 032012 43.39 52.07 Zmluva č.9/2011 06.03.2012 Slovak Telekom a.s.,Karadžičova 10,82513 Bratislava, IČO: 35763469
 73. Vývoz druhotných surovín 14.88 17.85 Zmluva č.32/2008 06.03.2012 Tezas s.r.o.,Garážová 1, 97101 Prievidza, IČO:36011185
 74.  Príspevok za stravu zo SF 2/2012 52.60 52.60 08.03.2012 Školská jedáleň pri MŠ, Poruba č. 354, 972 11
 75. Bankové poplatky ŠJ za 02/2012 20.04 20.04 08.03.2012 Školská jedáleň pri MŠ, Poruba č. 354, 972 11
 76. Doplatok za stravu dôchodci za 022012 15.13 15.13  – 08.03.2012 Školská jedáleň pri MŠ , Poruba č. 354, 972 11
 77. Doplatok za stravu zamestnanci za 02/2012 42.08 42.08 08.03.2012 Školská jedáleň pri MŠ , Poruba č. 354, 972 11
 78. Kancelárske potreby 78.04 93.65 08.03.2012 KA-VT s.r.o.,Polomská 2, 010 08 Žilina, IČO: 31559221
 79. IT technika 405.00 486.00 12.03.2012-e-mailom 12.03.2012 EUROLINE computer,s.r.o,Moskovská 1, 036 01 Martin, IČO: 36395994
 80.  Odvoz a likvidácia tekutého odpadu z MŠ  76.25  91.50  – 29.02.2012-e-mailom  15.03.2012  Stred.vod.prev.spoločnosť,a.s.,Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica,IČO:36644030
 81.  Dovoz a doprava dolomitu  97.61  117.13  –  07.03.2012-telefonicky  15.03.2012  OPEN-Ing.Ošvát Peter, Nádražná 1088/41, 972 13 Nitrianske Pravno,IČO:10888471
82. Prenájom pozemkov pre TJ Magura Poruba 76.74 76.74 15.03.2012 LESY SR,š.p.,OZ 06 Prievidza, Švéniho 7, 971 53 Prievidza, IČO: 36038351
 83.  Pletivo s príslušenstvom-cintorín  846.70  1016.04  –  15.03.2012-elektronickou formou  16.03.2012  NAJKA s.r.o.,P.Jilemnického 2528/21, 05205 Spišská Nová Ves, IČO:36584631
 84. Zimná údržba komunikácií 2500.00 2500.00  Zmluva č.20/2011  –  19.03.2012 Peter Vážan,ČSĽA 148/21, 972 17 Kanianka, IČO: 40651622
 85. Úrazové poistné pre ZŠ Poruba 54.39 54.39 Zmluva č.11/2009  21.03.2012 UNIQA poisťovňa a.s.,Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27, IČO: 00653501
 86. Školské potreby do ZŠ-hmotná núdza  27.668 33.20 16.03.2012-telefonicky 21.03.2012 Daffer spol.s.ro.,Včelárska 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36320439
 87. Hygienické potreby do budovy OcÚ 324.36 389.23 Zmluva č.4/2012 21.03.2012 PP-SOT,Kšinná 98, 956 41 Kšinná, IČO: 43881891
 88. Vodné OcÚ -092011-03/2012 21.98

26.38

 

23.03.2012 Stred.vod.prev.spol.s.r.o.,Partizánska 5, 974 01 Banská Bystrica,IČO: 36644030
 89. Vodné ZŠ-092011-03/201  206.35 247.62 23.03.2012 Stred.vod.prev.spo.s.r.o., Partizánska 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 90. Kontrola a oprava has.prístrojov v MŠ 83.22 99.86 Telef.objednávka zo dňa 15.03.2012 23.03.2012 Kováčik s.r.o., 956 32 Livina 41, IČO: 34108629
 91. Kontrola a oprava has.prístrojov  v ZŠ 57.76 69.31 Telef.objednávka zo dňa 15.03.2012 23.03.2012 Kováčik s.r.o., 956 32 Livina 41, IČO: 34108629
 92. Kontrola a oprava has. prístrojov v OcÚ  55.41 66.49 Telef.objednávka zo dňa 15.03.2012 23.03.2012 Kováčik s.r.o., 956 32 Livina 41, IČO 34108629
 93.  Vložné-delegát SNEM  50.00  50.00  –  –  28.03.2012  ZMOS, Bezručova 9, 811 09 Bratislava
 94.  Doména ZŠ Poruba  51.70  51.70  –  –  28.03.2012  SuperWebhosting
 95.  OBčianska obradnosť 2012  51.52  51.52  Zmluva č.5/2012  –  28.03.2012  RKC Prievidza, IČO: 34059113
 96.  Oprava stroja SHARP v ZŠ Poruba  118.82  142.58  –  Telef.objednávka zo dňa 21.03.2012  29.03.2012  KA-VT s.r.o.,Polomska 2, 010 08 Žilina, IČO: 31559221
 97.  Školenie Podbanské  173.00 173.00 Prihláška zo dňa 13.03.2012 30.03.2012 Obec Malinová, č.115, 972 13, IČO: 318281
 98.  Vodné-TJ šatne za 09/2011-03/2012 19.77 23.72 30.03.2012 Stred.vod.prev.spoloč.a.s.,Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica,IČO: 36644030
 99. Vodné -cintorín za 09/2011-03/2012 3.13 3.74 30.03.2012 Stred.vod.prev.spoloč. a.s.,Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica,IČO: 36644030
 100. Interný doklad zo ŠJ za 032012 0.00 0.00 30.03.2012 Školská jedáleň pri MŠ, Poruba č.354, 972 11
 101. Vodné-stará škola za 09/2011-03/2012  12.47  12.47  –  –  02.04.2012  Rímskokatolícka cirkev farnosť Lazany, Družstevná 369/4, 972 11 Lazany
 102.  Zabezpečenie systému ochrany pre požiarmi 04-06/2012 66.00 66.00  Zmluva č.1/2010  10.04.2012 GKW AC,s.r.o.,Zelezničiarska 26, 97101 Prievidza, IČO: 36341304
 103.  Vývoz odpadu 032012 75.41 90.49  Zmluva č.3/1997 10.04.2012 Tezas s.r.o.,Garážová 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36011185
 104. Uloženie a odvoz VOK 111.76 131.85  Zmluva č.3/1997 10.04.2012 Tezas s.r.o., Garážová 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36011185
 105.  Vodné MŠ 10/2011-03/2012 57.62 69.14  –  10.04.2012 Stred.vod.prev.spoločnosť,a.s.,Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 106. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 1-3/2012 51.30 51.30 Zmluva č.72/2005 10.04.2012 Ján Macák BP-COM, Urbánkova 13/10, 971 01 Prievidza, IČO: 40834603
 107. Telefón MŠ,ZŠ,ŠJ 03/2012 42.79 51.35 Zmluva č.9/2011 10.04.2012 Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
 108. Telefon OcU za 03/2012 45.33 54.40 Zmluva č.2/2010 10.04.2012 Slovak Telekom, a.s.,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 40834603
 109. Zbierka zákonov 2012-2.preddavok  41.66 50.00  –  10.04.2012 Poradca podnikateľa s.r.o.,Martina Rázusa 23A,010 01 Žilina, IČO: 31592503
 110.  Doplatok do stravy 032012-zamestnanci 40.00 40.00 13.04.2012 Školská jedáleň pri MŠ Poruba, Poruba č. 354, 97211
 111. Doplatok do stravy 032012 -dôchodci  15.98 15.98 13.04.2012 Školská jedáleň pri MŠ Poruba, Poruba č. 354, 972 11
 112. Poplatky bankové ŠJ 032012 12.09 12.09 13.04.2012 Školská jedáleň pri MŠ Poruba, Poruba č. 354, 972 11
 113. Príspevok zo SF strava 032012 50.00 50.00 13.04.2012 Školská jedáleň pri MŠ Poruba, Poruba č. 354, 972 11
 114. BOZP 01-03/2012 51.30 51.30  Zmluva č.72/2005 05.04.2012  Ján Macák BP-COM, Urbánkova 13/10, 971 01 Prievidza, IČO: 40834603
 115.  Telefón 032012-MŠ,ZŠ, ŠJ  42.79 51.35 Zmluva č.92011 05.04.2012 Slovak Telekom a.s.,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
 116.  Telefón 032012-OcÚ 45.33  54.40 Zmluva č.22010 05.04.2012 Slovak Telekom a.s.,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
 117. Zbierka zákonov SR-2.preddavok  50.00  50.00  –  –  05.04.2012  Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.,Martina Rázusa 23/A,010 01 Žilina, IČO: 31592503
 118.  Doplatok strava-zamestnanci 032012  40.00 40.00 13.04.2012 Školská jedáleň Poruba, POruba č.354, 972 11
 119.  Strava dôchodci 032012  15.98 15.98 13.04.2012 Školská jedáleň pri MŠ Poruba, Poruba č. 354, 972 11
 120.  Bankové poplatky ŠJ za 032012  12.09 12.09 13.04.2012 Školská jedáleň pri MŠ Poruba.č.354, 972 11
 121.  Príspevok zo ŠJ 032012-strava 50.00 50.00 13.04.2012 Školská jedáleň pri MŠ Poruba,Poruba č.354, 972 11
 122.  Prevádzovanie pohrebiska I.štvrť.2012 149.37 149.37 Zmluva č.4/2007  –  13.04.2012 Kvetinárstvo-pohrebné služby, Mirka Peticková, Lazany č.353, 972 11 Lazany, IČO: 41057759
 123.  Porfix,malta, lepidlá- strecha MŠ 501.13 601.36  Objednávka zo dňa 23.04.2012  25.04.2012  Stavebniny Nedožery s.r.o.,Nedožerského 18/35, 972 12 Nedožery-Brezany, IČO:44646054
124. Oprava kopírky SHARP v ZŠ 58.80 70.56 Objednávka zo dňa 16.04.2012 25.04.2012 KA-VT spol.s.r.o.,Polomska 2, 010 08 Žilina, IČO: 31559221
 125.  Časopis Dieťa a jeho svet-04  35.15  38.66  –  27.04.2012  RAABE, Trnavská 84, 821 02 Bratislava, IČO: 35908718
 126.  Revízia telocvičného náradia v MŠ, ZŠ  98.80  98.80  – Objednávka telef.zo dňa 19.04.,2012  27.04.2012  Mgr.Marian Bačík, Kľakovská 23/14, 96681, Žarnovica, IČO:33326967
 127.  Oprava batérii v ZŠ  34.31  34.31  –  Objednávka telef.zo dňa 20.04.2012  30.04.2012  Cyril Čavojský UHRE,Poruba č.402, 972 11, IČO: 34956328
 128.  Interný doklad za 042012- ŠJ
 129.  Telefón-mobil 042012 56.82  68.18  –  –  03.05.2012  Orange Slovensko a.s.,Prievozská 6/A,82109 Bratislava,IČO: 35697270
 130.  PLyn v MŠ,ZŠ 042012  358.33  430.00  Zmluva č.15/2009  –  03.05.2012  SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26, IČO: 35815256
 131.  Pokrývanie strechy na MŠ  1676.00  1676.00  –  Objednávka zo dňa 30.04.2012  03.05.2012  Štefan Paver,Kľačno 258, 97215, IČO: 41367413
 132.  Poplatok za vzdanie sa časti záložného práva  99.00  99.00  –  Objednávka zo dňa 30.04.2012  04.05.2012  Slovenská sporiateľňa,a.s.,Tomášikova 48, 83237 Bratislava, IČO: 00151653
 133.  Uloženie odpadu za 042012  587.21  683.64  Zmluva č.3/1997  –  07.05.2012  Tezas s.r.o.,Garážová 1, 97101 Prievidza, IČO: 36011185
 134.  Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvuk.záznamov-verejný prenos 2012  27.92  33.50  –  –  04.05.2012 SLOVGRAM, Jakubovo nám.14, 81348 Bratislava, IČO: 17310598
 135.  Uloženie odpadu za 042012  587.21  683.64  Zmluva č.3/1997  –  07.05.2012  Tezas s.r.o.., Garážová 1, 97101, IČO: 36011185
 136.  Vývoz odpadu za 042012  737.60  885.12  Zmluva č.3/1997  07.05.2012  Tezas s.r.o., Garážová 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36011185
 137.  Doplatok do stravy-zamestnanci 042012  38.24  38.24  –  –  07.05.2012  Školská jedáleň pri MŠ, Poruba č. 354, 972 11
 138.  Strava dôchodci 042012  11.39  11.39  –  –  07.05.2012  Školská jedáleň pri MŠ, Poruba č. 354, 972 11
 139.  Strava žiaci v HN 042012  32.00  32.00  –  –  07.05.2012  Školská jedáleň pri MŠ, Poruba č. 354, 972 11
 140.  Bankové poplatky ŠJ za 042012  11.32  11.32  –  –  07.05.2012  Školská jedáleň pri MŠ, Poruba č. 354, 972 11
 141. Príspevok zo SF -strava 042012  47.80  47.80  –  –  07.05.2012  Školská jedáleň pri MŠ, Poruba č. 354, 972 11
 142.  Vývoz a triedenie druhotných surovín 042012  14.88  17.85  Zmluva č.32/2008  – 09.05.2012  Tezas s.r.o., Garážová 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36011185
 143.  Čerpanie tekutého odpadu z LPT-  v budove ŠJ  266.00  266.00  –  –  09.05.2012  Vrabel Michal-AQUAJET, SNP 1465/101, 017 07 Považská Bystrica, IČO: 35228504
 144.  Kancelárske potreby pre OcÚ  111.94  134.33  –  –  15.05.2012  KA-VT,s.r.o.,Polomska 2, 010 08 Žilina, IČO: 31559221
 145.  Telefon ZŠ, MŠ, ŠJ za 042012  50.03  60.04  Zmluva č.35/2002,9/2011  –  15.05.2012  Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
 146.  Telefon OcU za 042012 37.58  45.10  Zmluva č.25/2007  –  15.05.2012  Slovak Telekom, a.s.,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
 147.  Kosenie verejných priestranstiev  442.41  442.41  Zmluva č.9/2011  –  16.05.2012  SERVIS ZELENE, Mladých 428/1, 972 12 Nedožery-Brezany, IČO: 45668574
 148.  Vývoz VOK  1188.53  1399.81  Zmluva č.3/1997  –  16.05.2012  Tezas s.r.o, Garážova  1, 971 01 Prievidza, ICO: 36011185
 149.  Hud.produkcia-Výstup na Maguru  200.00  200.00  –  –  16.05.2012  Poluvská muzika, Poluvsie 161, 972 16, IČO: 42150396
150.  Nedoplatok plyn- MŠ, ZŠ  2749.14  2749.14  Zmluva č.15/2009  –  16.05.2012  SPP a.s.,Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
 151.  Vývoz VOK  98.23  115.88  Zmluva č.3/1997  –  21.05.2012 Tezas s.r.o., Garážová 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36011185
 152. Tlačiarenské služby- ŠJ  13.09  15.71  –  –  21.05.2012  Slovenská pošta a.s.,Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
 153.  Ročný  prístup-verejná správa  63.33  71.00  –  –  21.05.2012  Poradca podnikateľa s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 315920503
 154.  Albert pre všetkých -ZŠ  25.00  25.00  –  –  23.05.2012  Vrana s.r.o.,Horný val 9, 010 01 Žilina, IČO: 36377325
 155.  Inzercia -Prieboj- byty  88.00  105.60  –  –  23.05.2012  Petit PRess,a.s.,Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 35790253
 156.  Bežná údržba MR a VO  410.75  410.75  Zmluva č.59/2003  –  29.05.2012  František Kotúľ, Poruba č.8, 97211, IČO: 30420008
 157.  Plyn v ZŠ,MŠ  150.83  181.00  Zmluva č.15/2009  –  04.06.2012  SPP a.s.,Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
 158.  Interný doklad zo ŠJ za 052012  04.06.2012  ŠJ pri MŠ, Poruba č.354, 972 11
 159. Outsourcing IT za 05/2012  148.00  177.60  Zmluva č.18/2010  –  07.06.2012  eRPe servis, s.r.o.,SNP 1153/9, 972 01 Bojnice, IČO: 45852723
 160.  Vývoz odpadu za 5/2012  737.60  885.12  Zmluva č.3/1997  –  07.06.2012  Tezas s.r.o.,Garážová 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36011185
 161.  Uloženie odpadu za 5/2012  581.65  677.16  Zmluva č.3/1997  –  07.06.2012  Tezas s.r.o., Garážová 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36011185
 162.  Telefon mobil za 05/2012  51.21  61.45  Zmluva č.3/2010  –  07.06.2012  Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270
 163.  Príspevok zo SF za strava 05/2012  55.40  55.40  –  –  07.06.2012  ŠJ pri MŠ, Poruba č.354, 972 11
 164.  Bankové poplatky ŠJ za 05/2012  11.91  11.91  –  –  07.06.2012  ŠJ pri MŠ, Poruba č.354, 972 11
 165.  Príspevok strava hmotná núdza za 05/2012  42.00  42.00  –  –  07.06.2012  Šj pri MŠ, Poruba č. 354, 972 11
 166.  Doplatok do strava dôchodci za 05/2012  15.13  15.13  –  –  07.06.2012  ŠJ pri MŠ Poruba, Poruba č.354, 972 11
 167.  Doplatok do stravy zamestnanci za 05/2012  44.32  44.32  –  –  07.06.2012  ŠJ pri MŠ Poruba, Poruba č.354, 972 11
 168.  Polep presklenej časti obecného úradu  330.20  396.24  –  –  07.06.2012  Ing.Miloš Kováčik-AZET,Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza, IČO: 30424933
 169.  Vývoz a triedenie druhotných surovín  82.85  99.42  Zmluva č.46/2004  –  07.06.2012  Tezas s.r.o, Garážová 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36011185
 170.  Telefón OcU za 05/2012  39.87  47.84  Zmluva č.25/2007  –  07.06.2012  Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
 171.  Výučbové CD do MŠ  110.00  132.00  –  –  07.06.2012  Stiefel Eurocart s.r.o.,Ružinovská 1/A, 821 02 Bratislava, IČO: 31360513
 172.  Interaktívna tabuľa do MŠ  1800.83  2161.00  –  –  07.06.2012  Stiefel Eurocart s.r.o., Ružinovská 1/A, 821 02 Bratislava, IČO: 31360513
 173.  Telefón MŠ, ŠJ, ZŠ  57.24  68.69  Zmluva č.35/2002,9/2011  –  07.06.2012  Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
 174.  Energie dom smútku 1-6/2012 54.17  65.00 Zmluva č.1/2012 15.06.2012 SSE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina 010 47, IČO: 36403008 
 175.  Energie obecný úrad 1-6/2012  3803.33  4564.00 Zmluva č.1/2012  –  15.06.2012  SSE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina 010 47, IČO: 36403008
 176.  Energie MŠ 1-6/2012  1355.00  1626.00 Zmluva č.1/2012  –  15.06.2012  SSE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina 010 47, IČO: 36403008
 177.  Energie dolná škola 1-6/2012  489.17  587.00 Zmluva č.1/2012  –  15.06.2012  SSE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina 010 47, IČO: 36403008
 178.  Energie klub športu 1-6/2012  35.83  43.00 Zmluva č.1/2012   –  15.06.2012  SSE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina 010 47, IČO: 36403008
 179.  Energie telocvičňa 1-6/2012  20.00  24.00 Zmluva č.1/2012  –  15.06.2012  SSE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina 010 47, IČO: 36403008
 180.  Energie ZŠ 1-6/2012  571.67  686.00 Zmluva č.1/2012   –  15.06.2012  SSE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina 010 47, IČO: 36403008
 181.  Energie VO 1-6/2012  860.00  1032.00 Zmluva č.1/2012  –  15.06.2012  SSE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina 010 47, IČO: 36403008
 182.  Energie VO 1-6/2012  590.83  709.00 Zmluva č.1/2012  –  15.06.2012  SSE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina 010 47, IČO: 36403008
 183.  Časopis predš.výchova  3.60  3.60  –  –  15.06.2012  Slovenská pošta a.s.,Partizánska cesta 9, 975 99 B.Bystrica, IČO:36631124
 184.  Časopis Dieťa a jeho svet  34.74  38.21  –  –  15.06.2012  RAABE s.r.o,Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava, IČO: 35908718
 185.  Komplexné poistenie podnikateľov – poistenie športového areálu  379.65  379.65  Zmluva č.9/2010  –  15.06.2012  Allianz-Slovenská poisťovňa a.s., Štúrova 7, 042 70 Košice IČO: 00151700
 186.  Časopis Vychovávateľ  6.00  6.00  –  –  15.06.2012  Slovenská pošta a.s.,Partizánska cesta 9, 975 99 B.Bystrica, IČO: 36631124
 187.  Tlačivá do MŠ  4.10  4.92  –  –  18.06.2012  ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 B.Bystrica, IČO: 31331131
 188.  Tlačivá do MŠ  11.59  13.91  –  –  18.06.2012  ŠEVT a.s.,Cementárenská 16, 974 72 B.Bystrica, IČO: 31331131
 189.  Vývoz fekálií  76.27  91.52  –  –  25.06.2012  Stred.vod.prev.spol.,a.s.,Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica,IČO: 36644030
 190.  Meradlá na teplotu do ŠJ  78.20  93.84  –  –  27.06.2012  Slovenská legálna metrológia,Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37954521
 191.  Prevádzkovanie plyn.kotolne v ZŠ  398.33  398.33  Zmluva č.51/2003  –  27.06.2012  Cyril Čavojský UHRE, Poruba 402, 972 11, IČO: 34956328
 192.  Prevádzkovanie plyn.kotolne v MŠ  398.33  398.33  Zmluva č.51/2003  –  27.06.2012  Cyril Čavojský UHRE, Poruba 402, 972 11, IČO: 34956328
 193.  Interný doklad za 062012- ŠJ  –
 194.  Plyn za 072012-MŠ,ZŠ  139.16  167.00  Zmluva č.15/2009  –  03.07.2012  SPP a.s.,Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
 195.  Outsourcing 06  148.00  177.60  Zmluva č.18/2010  –  03.07.2012  eRPe servis s.r.o, SNP 1153/9, 972 01 Bojnice, IČO: 45852723
 196.  Mobil  50.62  60.74  Zmluva č. 5/2012  –  04.07.2012  ORange Slovensko,a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 356972
 197.  Uloženie odpadu za 062012  698.53  813.24  Zmluva č.3/1997  –  04.07.2012  Tezas s.r.o, Garážová 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36011185
 198.  Vývoz odpadu za 062012  922.00  1106.40  Zmluva č.3/1997  –  04.07.2012  Tezas s.r.o, Garážová 1, 971 01 PRievidza, IČO: 36011185
 199.  Služby BOZP II.štvrťrok  51.30  51.30  Zmluva č.72/2005  –  04.07.2012  Ján Macák BP-COM, Urbánkova 13/10, 971 01 PRievidza, IČO: 40834603
 200.  Internet OcÚ 3.štvrťok  49.80  49.80  Zmluva č.23/2008  –  04.07.2012  Kinet s.r.o.,Diviaky nad Nitricou 203, 972 25 , IČO: 36668940
 201.  Internet ŠJ 3.štvrťok  49.80  49.80  Zmluva č.24/2008  –  04.07.2012   Kinet s.r.o.,Diviaky nad Nitricou 203, 972 25 , IČO: 36668940
 202.  Odvoz a uloženie VOK  112.45  132.42  Zmluva č.3/1997  –  06.07.2012  Tezas s.r.o.,Garážová 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36011185
 203.  Vývoz sklo  64.60  77.52  Zmluva č.46/2004  –  06.07.2012  Tezas s.r.o.,Garážová 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36011185
 204.  Príspevok zo SF strava-062012  55.00  55.00  –  –  09.07.2012  Školská jedáleň Poruba, Poruba č.354, 972 11
205. Bank.poplatky ŠJ 062012 10.71 10.71 09.07.2012 Školská jedáleň Poruba, Poruba č.354, 972 11
 206.  Príspevok za strava HN 062012  38.00  38.00  –  –  09.07.2012  Školská jedáleň Poruba, Poruba č.354, 972 11
 207.  Príspevok za strava dôchodci 062012  15.13  15.13  –  –  09.07.2012  Školská jedáleň Poruba, Poruba č.354, 972 11
 208.  Doplatok strava pracovníci OcÚ 062012  44.00  44.00  –  –  09.07.2012  Školská jedáleň Poruba, Poruba č.354, 972 11
 209.  Kosenie verejných priestranstiev v obci  453.79  453.79  –  –  09.07.2012  Katarína Klopčeková, SERVIS ZELENE, Mladých 428/1, 972 12 Nedožery-Brezany, IČO: 45668574
 210.  Telefon OcU  35.29  42.35  Zmluva č.2/2010  –  10.07.2012  Slovak Telekom a.s.,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
 211.  Telefon MŠ,ZŠ,ŠJ  46.03  55.24  Zmluva č.9/2011  –  10.07.2012  Slovak Telekom a.s.,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
 212.  Ochrana pred požiarmi 07-092012  66.00  66.00  Zmluva č.1/2010  –  20.07.2012  GKV AC,s.r.o.,Železničiarska 26, 971 01 Prievidza, IČO: 36341304
 213.  Prevádzkovanie pohrebiska 4-6/2012  149.37  149.37 Zmluva č.4/2007  –  20.07.2012  Kvetinárstvo-pohrebné služby, Mirka Peticová, Lazany č.353, 972 11, IČO: 41057759
 214.  Lekársky posudok-opatr.služba  12.00  12.00  Zmluva č.4/2009  27.07.2012  MUDr.Cmarková Gabriela,Geriatria,.s.r.o.,Hviezdoslavova 1, 97101 Prievidza, IČO:36344184
 215.  Čist.prostriedky do MŠ  220.21  264.25  –  –  27.07.2012  COOP Jednota Prievidza, spotr.družstvo, A.Hlinku I.437, 97168 Prievidza
 216.  –  –
 217.  Outsourcing IT 072012  70.00  84.00  Zmluva č.18/2010 v znení dodatku č.12/2012  –  06.08.2012  eRPe servis, s.r.o.,SNP 1153/9, 972 01 Bojnice, IČO: 45852723
 218.  Plyn v MŠ, ZŠ  139.16  167.00  Zmluva č.15/2009  –  06.08.2012  SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
 219.  Uloženie odpadu za 072012  601.13  699.84  Zmluva č.3/1997  –  06.08.2012  Tezas s.r.o., Garážová 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36011185
 220.  vývoz odpadu za 072012  737.60  885.12  Zmluva č.3/1997  –  06.08.2012  Tezas s.r.o., Garážová 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36011185
 221.  Čist.potreby pre ŠJ  81.03  97.23  –  –  06.08.2012  COOP Jednota Prievidza, spotr.družstvo, A.Hlinku I.437, 971 68 Prievidza, IČO: 00169005
 222.  Kosenie verejných priestranstiev  364.05  364.05  Zmluva č.9/2011  –  06.08.2012  Katarína Klopčeková, SERVIS ZELENE, Mladých 428/1, 972 12 Nedožery-Brezany, IČO: 45668574
 223.  Vývoz druhotných surovín  101.36  121.63  Zmluva č.46/2004  –  06.08.2012  Tezas s.r.o., Garážová 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36011185
 224.  Telefón – mobil  51.45  62.64  Zmluva č.5/2012  –  06.08.2012  Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
225. Odvoz a uloženie VOK 64.76 76.25 Zmluva č.3/1997 08.08.2012 Tezas s.r.o., Garážová 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36011185
226. Telefón OcU za 072012 37.69 45.23 Zmluva č.2/2010 08.08.2012 Slovak Telekom a.s.,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
227. Telefón MŠ,ZŠ,ŠJ za 072012 43.02 51.62 Zmluva č.9/2011 08.08.2012 Slovak Telekom a.s.,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
 228.  Zbierka zákonov 2013-1.preddavok  94.05  112.86  –  –  17.08.2012  Poradca podnikateľa spol.s.r.o.,Martina Rázusa 23A,010 01 Žilina,IČO:31592503
 229.  Fin.spravodajca, 2013-preddavok  16.65  19.98  –  –  17.08.2012  Poradca podnikateľa spol.s.r.o.,Martina Rázusa 23A,010 01 Žilina,IČO:31592503
 230.  Doplatok do stravy 072012  13.12  13.12  –  –  20.08.2012

Školská jedáleň pri MŠ, Poruba č.354, 972 11

 231.  Doplatok do stravy dôchodci 072012  6.29  6.29  –  –  20.08.2012  Školská jedáleň pri MŠ, Poruba č.354, 972 11
 232.  Bank.poplatky ŠJ 072012  18.57  18.57  –  –  20.08.2012  Školská jedáleň pri MŠ, Poruba č.354, 972 11
 233.  Príspevok zo SF na stravu 072012  16.40  16.40  –  –  20.08.2012  Školská jedáleň pri MŠ, Poruba č.354, 972 11
 234.  Odvoz VOK  97.54  115.32  Zmluva č.3/1997  –  21.08.2012  Tezas s.r.o., Garážová 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36011185
 235.  Upgrade programu+servis -ŠJ pri MŠ  32.77  39.32  –  –  24.08.2012  SOFT-GL s.r.o.,Belehradská 1, 01013 Košice, IČO:36182214
 236.  Montáž bleskozvodu v objekte MŠ  1062.68  1062.68  –  –  27.08.2012  František Kotúľ, 972 11 Poruba č.8, IČO: 30420008
 237.  Interný doklad zo ŠJ  31.08.2012  ŠJ pri MŠ Poruba, Poruba č.354, 972 11
 238.  Plyn MŠ,ZŠ za 092012 289.16  347.00  Zmluva č.15/2009  –  04.09.2012  SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
 239. Outsourcing 082012  70.00  84.00 Zmluva č.18/2010 v znení dodatku č.12/2012  –  04.09.2012  eRPe servis, s.r.o.,SNP 1153/9, 972 01 Bojnice, IČO: 45852723
 240.  Telefón  50.49  62.09  Zmluva č.5/2012  –  05.09.2012  ORange Slovensko,a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 356972
 241.  Uloženie odpadu 82012  734.98  855.63  Zmluva č.3/1997  –  05.09.2012  Tezas s.r.o., Garážová 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36011185
 242.  Vývoz odpadu 82012  922.00  1106.40  Zmluva č.3/1997  –  05.09.2012  Tezas s.r.o., Garážová 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36011185
 243.  Vývoz a triedenie druhotných surovín 82012  100.49  120.59  Zmluva č.46/2004  –  10.09.2012  Tezas s.r.o., Garážová 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36011185
 244.  Odvoz VOK  100.40  118.89  Zmluva č.3/1997  –  10.09.2012  Tezas s.r.o., Garážová 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36011185
 245.  Bank.poplatky ŠJ 82012  7.25  7.25  –  –  10.09.2012  Školská jedáleň pri MŠ, Poruba č.354, 972 11
 246.  Telefón OcU 82012  43.75  52.50  Zmluva č.2/2010  –  10.09.2012  Slovak Telekom a.s.,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
247. Telefón MŠ,ZŠ,ŠJ 82012 42.79 51.35 Zmluva č.9/2011 10.09.2012 Slovak Telekom a.s.,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
 248.  Právne služby  500.00  500.00  –  –  17.09.2012  JUDr.Peter Dolný, advokát,Matice Slovenskej 8, 971 01 Prievidza, IČO: 14223937
 249.  Preprava účinkujúcich-oslavy SNP  44.88  53.86  –  –  17.09.2012  SAD Prievidza a.s., Ciglianska cesta 1, 971 36 Prievidza, IČO:36324043
 250.  Dolomit s dopravou – ulica pri súp.domoch 255, …  227.30  272.76  –  –  17.09.2012  OPEN-Ing.Ošvát Peter, Nádražná 1088/41, 972 13 Nitr.Pravno, IČO: 10888471
 251.  Časopis Naša škola 2012/2013 do MŠ  12.72  12.72  –  –  17.09.2012  PAMIKO s.r.o,Račianska 89, 831 02 Bratislava 3, IČO: 31320007
 252.  Čist.prostriedky do ŠJ pri MŠ  49.30  59.16  –  –  17.09.2012  OUKEJ,s.r.o.,Dlhá 927/95A,10 09 Žilina, IČO: 44557396
 253.  Vodné obecný úrad 03-09/2012  14.33  17.18  –  17.09.2012  Stredoslovenská vodárenská prev.spoločnosť a.s.,Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 254.  Vodné ZŠ 03-09/2012  121.24  145.49  –  17.09.2012  Stredoslovenská vodárenská prev.spoločnosť a.s.,Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 255.  Kópia GP č.380/2011  117.00  126.00  –  –  24.09.2012  GEOSLUŽBA Prievidza s.r.o.,M.Mišíka 19A,971 01 Prievidza, IČO: 36312461
 256.  Vodné MŠ 4-9/2012  505.91  607.09  –  –  24.09.2012  Stredoslovenská vodárenská prev.spoločnosť a.s.,Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 257.  Vodné šatne TJ 3-9/2012  83.77  100.52  –  –  24.09.2012  Stredoslovenská vodárenská prev.spoločnosť a.s.,Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 258.  Vodné cintorín 3-9/2012  24.25  29.10  –  –  24.09.2012  Stredoslovenská vodárenská prev.spoločnosť a.s.,Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 259.  Refakturácia vodné dolná škola 3-9/2012  5.51  6.61  –  –  24.09.2012  Rímskokatolícka cirkev farnosť Lazany, Družstevná 369/4, 972 11 Lazany, IČO:31938701
 260.  Overenie mechanických váh v ŠJ  39.00  46.80  –  –  24.09.2012  Slovenská legálna metrológia,n.o.,Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37954521
 261.  Dieťa a jeho svet 092012  35.55  39.11  –  –  01.10.2012  RAABE, Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava, IČO: 35908718
 262.  Prevádzka obecný rozhlas 2012  17.00  20.40  –  –  01.10.2012  SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2, IČO: 00178454
 263.  Zbierka zákonov SR-2012-preddavok  41.67  50.00  –  01.10.2012  Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.,Martina Rázusa 23A,010 01 Žilina, IČO: 31592503
264. Interný doklad za ŠJ 092012
265. Prevádzkovanie pohrebiska 7-9/2012 149.37 149.37 Zmluva č.4/2007 01.10.2012 Kvetinárstvo-pohrebné služby, Mirka Peticová, Lazany č.353, 972 11, IČO: 41057759
 266.  Internet 10-12/2012-ŠJ  41.50  49.80  Zmluva č.24/2008  –  09.10.2012  Kinet s.r.o.,Diviaky nad Nitricou 203, 972 25 , IČO: 36668940
 267.  Internet 10-12/2012 OcÚ  41.50  49.80  Zmluva č.23/2008  –  09.10.2012  Kinet s.r.o.,Diviaky nad Nitricou 203, 972 25 , IČO: 36668940
 268.  Telefón-mobil  50.03  65.74  Zmluva č.5/2012  –  09.10.2012  ORange Slovensko,a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 356972
 269.  Outsourcing 092012  70.00  84.00  Zmluva č.18/2010 v znení dodatku č.12/2012  09.10.2012  eRPe servis, s.r.o.,SNP 1153/9, 972 01 Bojnice, IČO: 45852723
 270.  Právne služby 361.54  361.54  –  –  09.10.2012  JUDr.Ján Lacko, Bojnická cesta 28/5, 972 17 Kanianka, IČO: 1264
 271.  Plyn MŠ,ZŠ 102012  900.84  1081.00  Zmluva č.15/2009  –  09.10.2012  SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
 272.  DOplatok strava pracovníci 092012  32.64  32.64  –  –  09.10.2012  Školská jedáleň pri MŠ, Poruba č.354, 972 11
 273.  DOplatok strava dôchoci 092012  12.58  12.58  –  –  09.10.2012  Školská jedáleň pri MŠ, Poruba č.354, 972 11
 274.  Bank.poplatky ŠJ 092012  11.69  11.69  –  –  09.10.2012  Školská jedáleň pri MŠ, Poruba č.354, 972 11
 275.  Strava -doplatok zo SF 092012  40.80  40.80  –  –  09.10.2012  Školská jedáleň pri MŠ, Poruba č.354, 972 11
 276.  Ochrana BOZP 7-9/2012  51.30  51.30  Zmluva č.72/2005  –  09.10.2012  Ján Macák BP-COM, Urbánkova 13/10, 971 01 Prievidza, IČO: 40834603
 277. Vývoz odpadu 092012 737.60 885.12 Zmluva č.3/1997 09.10.2012 Tezas s.r.o., Garážová 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36011185
 278. Uloženie odpadu 092012 525.99 612.36 Zmluva č.3/1997 09.10.2012 Tezas s.r.o., Garážová 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36011185
 279. Kanc.potreby-OcÚ 24.24 29.09 09.10.2012 KA-VT s.r.o.,Polomská 2,010 08 Žilina, IČO: 31559221
 280. Vývoz triedeného odpadu 94.87 113.84 Zmluva č.46/2004 09.10.2012 Tezas s.r.o, Garážová 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36011185
 281. Telefón ZŠ,MŠ,ŠJ 42.79 51.35 Zmluva č.9/2011 09.10.2012 Slovak Telekom a.s.,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
 282. Telefón OcÚ 45.11 54.13 Zmluva č.2/2010 09.10.2012 Slovak Telekom a.s.,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
 283.  Vývoz VOK  123.11  144.81  –  19.10.2012  Tezas s.r.o., Garážová 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36011185
 284.  Ochrana pred požiarmi 10-12/2012  66.00  66.00  Zmluva č.1/2010  –  25.10.2012  GKW AC,s.r.o., Železničiarska 26, 971 01  Prievidza IČO: 36341304
 285.  Vývoz fekálií z MŠ  63.66  76.39  –  –  25.10.2012  Stred.vod.spoločnosť,a.s.,Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO:36644030
 286.  Inzercia Prieboj-nájom ZŠ  64.00  76.80  –  –  31.10.2012 Petit Press,a.s.,Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 35790253
 287.  Manažment školy v praxi pre MŠ  46.80  56.16  –  05.11.2012  JURA EDITION, s.r.o.,Oravská 17, 821 09 Bratislava 2, IČO: 31348262
 288.  Plyn v ZŠ, MŠ 1112012  1330.83  1597.00  Zmluva č.15/2009  –  05.11.2012  SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
 289.  Vystúpenie Košovan-Úcta k starším  100.00  100.00  –  – Folk.skupina Košovan, 972 17 Kanianka
 290.  Telefon-mobil  51.99  67.89  Zmluva č.5/2012  –  06.11.2012  ORange Slovensko,a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 356972
 291.  Poskytovanie soc.služieb 10/2012  40.00  40.00  Zmluva č.14/2012  –  06.11.2012  Mgr.A.Gronožak Pechová, Hviezdoslavova 224/4, 972 41 Koš,
 292.  Outsourcing 10/2012 s kanc.potrebami a všeob.mat.  116.70  140.04  Zmluva č.18/2010 v znení dodatku č.12/2012  –  06.11.2012  eRPe servis, s.r.o.,SNP 1153/9, 972 01 Bojnice, IČO: 45852723
 293.  Uloženie odpadu 10/2012  481.46  560.52  Zmluva č.3/1997  –  09.11.2012  Tezas s.r.o., Garážová 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36011185
 294.  Vývoz odpadu 10/2012  737.60  885.12  Zmluva č.3/1997  –  09.11.2012  Tezas s.r.o., Garážová 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36011185
295. Telefón OcÚ 53.65 64.38 Zmluva č.2/2010 09.11.2012 Slovak Telekom a.s.,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
 296.  Strava pracovníci 10/2012  39.04  39.04  –  –  09.11.2012  Školská jedáleň pri MŠ, Poruba č.354, 972 11
297. Strava dôchodci 10/2012 16.15 16.15 09.11.2012 Školská jedáleň pri MŠ, Poruba č.354, 972 11
298. Bank.poplatky ŠJ 102012 13.85 13.85 09.11.2012 Školská jedáleň pri MŠ, Poruba č.354, 972 11
299. Strava zo SF 10/2012 48.80 48.80 09.11.2012 Školská jedáleň pri MŠ, Poruba č.354, 972 11
300. Telefón MŠ, ŠJ pri MŠ 31.77 38.12 Zmluva č.9/2011 09.11.2012 Slovak Telekom a.s.,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
301. Vývoz druhotných surovín 18.59 22.31 Zmluva č.46/2004 09.11.2012 Tezas s.r.o., Garážová 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36011185
302. Kosenie verejných priestranstiev 278.75 278.75 Zmluva č.9/2011 09.11.2012 Katarína Klopčeková, SERVIS ZELENE, Mladých 428/1, 972 12 Nedožery-Brezany, IČO: 45668574
303. Interný doklad Šj 09.11.2012
304. Znalecký posudok 132.80 132.80 Telef.objednávka 09.11.2012 Ing.Zdena Hudecová, Ul.Vodárenská 13, 921 01 Piešťany, IČO: 44047339
 305.  Vývoz VOK  128.83  151.94  Zmluva č.3/1997  –  12.11.2012  Tezas s.r.o., Garážová 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36011185
 306.  Kódexpres-odborná literatúra  106.80  106.80  –  –  30.11.2012  Kódexpres,s.r.o.,Panenská 7, 811 03 Bratislava, IČO: 35718951
 307. Interný doklad zo ŠJ za 11/2012  –  – 30.11.2012
 308.  Správny poplatok-zrušenie obecnej s.r.o.  99.50  99.50  –  –  03.12.2012  Okresný súd Trenčín, Piaristická 27, 911 80 Trenčín
 309.  Odborná literatúra-MŠ  35.55  39.11  –  –  04.12.2012  RAABE, Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava, IČO: 35908718
 310.  Odborná literatúra-MŠ  13.20  13.20  –  –  04.12.2012  Slovenská pošta,a.s.,Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica,IČO:36631124
 311.  Plyn-ZŠ,MŠ 12/2012  156.17  1883.00  Zmluva č.15/2009  –  05.12.2012  SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
 312.  Poskytovanie soc.služieb 11/2012  40.00  40.00  Zmluva č.14/2012  –  05.12.2012  Mgr.A.Gronožak Pechová, Hviezdoslavova 224/4, 972 41 Koš,
 313.  Telefon Ocu-mobil  56.59  66.67  Zmluva č.5/2012  –  05.12.2012  ORange Slovensko,a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 356972
 314.  Prezentácia obce v maľovanej mape  81.63  81.63  –  –  06.12.2012  OZ Hornonitrie, Námestie SNP 360/18, 972 13 Nitrianske Pravno, IČO: 31201822
 315.  Odvoz a uloženie VOK  228.54  270.26  Zmluva č.3/1997  –  06.12.2012  Tezas s.r.o., Garážová 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36011185
316. Uloženie odpadu za 11/2012 659.57 767.88 Zmluva č.3/1997 06.12.2012 Tezas s.r.o., Garážová 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36011185
317. Vývoz odpadu za 11/2012 922.00 1106.40 Zmluva č.3/1997 06.12.2012 Tezas s.r.o., Garážová 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36011185
318. Outsourcing 11/2012 70.00 84.00 Zmluva č.18/2010 v znení dodatku č.12/2012 06.12.2012 eRPe servis, s.r.o.,SNP 1153/9, 972 01 Bojnice, IČO: 45852723
319. Doplatok do stravy pracovníci za 11/2012 32.16 32.16 06.12.2012 Školská jedáleň pri MŠ, Poruba č.354, 972 11
320. Doplatok do stravy dôchodci za 11/2012 14.28 14.28 06.12.2012 Školská jedáleň pri MŠ, Poruba č.354, 972 11
321. Bank.poplatky ŠJ za 11/2012 12.68 12.68 06.12.2012 Školská jedáleň pri MŠ, Poruba č.354, 972 11
322. Príspevok zo SF za stravu 11/2012 40.20 40.20 06.12.2012 Školská jedáleň pri MŠ, Poruba č.354, 972 11
 323.  Telefón MŠ, Šj  31.49  37.79  Zmluva č.9/2011  – 11.12.2012  Slovak Telekom a.s.,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
 324.  Telefón OcÚ  43.75  52.50  Zmluva č.2/2010  –  11.12.2012  Slovak Telekom a.s.,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
 325.  Energie-zariadenia obce  -2836.86  Zmluva č.21/2011  –  11.12.2012  SSE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
 326.  Nedoplatok TJ energie 559.01  Zmluva č.21/2011  –  11.12.2012  SSE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
 327.  Vývoz druhotných surovín  99.80  119.76  Zmluva č.46/2004  –  11.12.2012  Tezas s.r.o., Garážová 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36011185
 328.  Znalecký posudok pozemku  89.50  89.50  –  telefonická objednávka  11.12.2012  Ing.Pavol Jurkovič, Valaská Belá 593, 972 28
 329.  Dolomit s dopravou-posyp miestnych komunikácií  96.45  115.74  –  telefonická objednávka  14.12.2012  OPEN-Ing.Ošvát Peter,Nádražná 1088/41, 972 13 Nitr.Pravno, IČO: 10888471
 330.  Právne služby  300.00  300.00  –  telefonická objednávka  14.12.2012  JUDr.Peter Dolný, advokát, Matice Slovenskej 8, 971 01 Prievidza, IČO: 14223937
 331.  Prevádzkovanie plyn.kotolne II.polrok v MŠ  331.94  331.94  Zmluva č.51/2003  –  14.12.2012  Cyril Čavojský UHRE, Poruba 402, 972 11, IČO: 34956328
 332.  ÚDržba verejného osvetlenia  310.90  310.90  –  14.12.2012  František Kotúľ, Poruba č.8, 972 11, IČO:30420008
 333.  Ročný poplatok-program KEO  186.08  223.30  –  14.12.2012  KEO s.r.o.,Poľná, 99106 Záhorce, IČO: 36739464
 334. Kúpa p.č.780  1382.00  1382.00  Zmluva č.20/2012  –  19.12.2012  JUDr.Ján Lacko,Bojnická cesta 594/28, 972 17 Kanianka
 335.  ODvoz VOK  123.11  144.81  Zmluva č.3/1997  –  27.12.2012  Tezas s.r.o., Garážová 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36011185
 336.  Konvektomat do ŠJ s príslušenstvom  3892.61  4671.13  –  telefonická objednávka  27.12.2012  RM Gastro-JAZ s.r.o.,Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto n/Váhom, IČO:34153004
 337.
 338.  Doména Poruba.sk 11.76 14.11 27.12.2012 EXO TECHNOLOGIES s.r.o.,Garbiarska 3, 06401 Stará Ľubovňa, IČO: 36485161
339. Doplatok strava 12/2012-dôchodci 10.03 10.03 31.12.2013 ŠJ pri MŠ Poruba, Poruba č.354, 972 11
340. Doplatok do stravy 12/2012 24.16 24.16 31.12.2012 ŠJ pri MŠ Poruba, Poruba č.354, 972 11
341. Inzercia v Prieboji 33.00 39.60 objednávka 18.12.2012 31.12.2012 Petit Press,a.s.,Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 35790253
342. Bankové poplatky ŠJ 12/2012 11.13 11.13 31.12.2012 ŠJ pri MŠ Poruba, Poruba č.354, 972 11

 


Obecný úrad Poruba
č.95
972 11 Poruba

telefón: 046/5482 218
046/5482 004
fax: 046/5482 003

obecporuba@stonline.sk

helena.cavojska@poruba.dcom.sk

monika.kovacova@poruba.dcom.sk