OBEC

Rok 2018

Uznesenie č.1/2018:Uznesenie č.1/2018 Uznesenie č.2/2018:Uznesenie č.2/2018 Uznesenie č.3/2018:Uznesenie č.3/2018 Uznesenie č.4/2018:Uznesenie č.4/2018 Uznesenie č.5/2018:Uznesenie č.5/2018 

Uznesenie č.6/2018: Uznesenie č.6/2018

Uznesenie č.7/2018: Uznesenie č. 7/2018

Rok 2017

Uznesenie č.1/2017:Uznesenie č.1/2017 Uznesenie č.2/2017:Uznesenie č.2/2017 Uznesenie č.3/2017:Uznesenie č.3/2017 Uznesenie č.4/2017:Uznesenie č.4/2017 Uznesenie č.5/2017:Uznesenie č.5/2017 Uznesenie č.6/2017:Uznesenie č.6/2017

 

Rok 2016

Uznesenie č.1/2016:Uznesenie č.1/2016 Uznesenie č.2/2016:Uznesenie č.2/2016 Uznesenie č.3/2016:Uznesenie č.3/2016 Uznesenie č.4/2016:Uznesenie č.4/2016 Uznesenie č.5/2016:Uznesenie č.5/2016 Uznesenie č.6/2016:Uznesenie č.6/2016

 

Rok 2015

Uznesenie č.1/2015:Uznesenie č.1/2015 Uznesenie č.2/2015:Uznesenie č.2/2015 Uznesenie č.3/2015:Uznesenie č.3/2015 Uznesenie č.4/2015:Uznesenie č.4/2015 Uznesenie č.5/2015:Uznesenie č.5/2015

 

Rok 2014

Uznesenie č.1/2014:Uznesenie č.1/2014 Uznesenie č.2/2014:Uznesenie č.2/2014 Uznesenie č.3/2014:Uznesenie č.3/2014 Uznesenie č.4/2014:Uznesenie č.4/2014 Uznesenie č.5/2014:Uznesenie č.5/2014 Uznesenie č.6/2014:Uznesenie č.6/2014 Uznesenie č.7/2014:Uznesenie č.7/2014 Uznesenie č.8/2014:Uznesenie č.8/2014 Uznesenie č.9/2014:Uznesenie č.9/2014 Uznesenie č.10/2014:Uznesenie č.10/2014

 

Rok 2013

Uznesenie č.1/2013:Uznesenie č.1/2013 Uznesenie č.2/2013:Uznesenie č.2/2013 Uznesenie č.3/2013:Uznesenie č.3/2013 Uznesenie č.4/2013:Uznesenie č.4/2013

 

Rok 2012

Uznesenie č.1/2012 : Uznesenie č.1/2012 Uznesenie č.2/2012: Uznesenie č.2/2012 Uznesenie č.3/2012: Uznesenie č.3/2012 Uznesenie č.4/2012: Uznesenie č.4/2012 Uznesenie č.5/2012: Uznesenie č.5/2012 Uznesenie č.6/2012: Uznesenie č.6/2012

 

Rok 2011

Uznesenie č.1/2011 : Uznesenie 1/2011 Uznesenie č.2/2011:  Uznesenie 2/2011 Uznesenie  č.3/2011:  Uznesenie 3/2011 Uznesenie č.4/2011:   Uznesenie 4/2011 Uznesenie  č.5/2011:  Uznesenie 5/2011 Uznesenie č.6/2011:   Uznesenie 6/2011 Uznesenie č.7/2011:  Uznesenie 7/2011 Uznesenie č.8/2011: Uznesenie 8/2011

 

Rok 2010

Uznesenie č.1/2010 : Uznesenie 01/2010 Uznesenie č.2/2010 : Uznesenie 02/2010 Uznesenie č.3/2010 : Uznesenie 03/2010 Uznesenie č.4/2010 : Uznesenie 04/2010 Uznesenie č.5/2010 : Uznesenie 05/2010 Uznesenie č.6/2010 : Uznesenie 06/2010 Uznesenie č.7/2010 : Uznesenie 07/2010 Uznesenie č.8/2010 : Uznesenie 08/2010 zo slávnostného zasadnutia OZ

 

Rok 2009

Uznesenie č.1/2009 : Uznesenie 01/2009 Uznesenie č.2/2009 : Uznesenie 02/2009 Uznesenie č.3/2009 : Uznesenie 03/2009 Uznesenie č.4/2009 : Uznesenie 04/2009 Uznesenie č.5/2009 : Uznesenie 05/2009 Uznesenie č.6/2009 : Uznesenie 06/2009 Uznesenie č.7/2009 : Uznesenie 07/2009


Obecný úrad Poruba
č.95
972 11 Poruba

telefón: 046/5482 218
046/5482 004
fax: 046/5482 003

obecporuba@stonline.sk

helena.cavojska@poruba.dcom.sk

monika.kovacova@poruba.dcom.sk