OBEC

 

Regionálné územné vzťahy stiahni
Širšie územné vzťahy stiahni
Komplexný urbanistický návrh katastrálneho územia obce stiahni
Komplexný urbanistický návrh obce stiahni
Komplexný návrh Horné Lazy stiahni
Návrh verejnej dopravnej vybavenosti obce stiahni
Návrh verejnej technickej vybavenosti obce stiahni
Vyhodnotenie dôsledkov návrhov na poľnohosp. pôde stiahni
Návrh urbanistického detailu centra obce stiahni
Vyhodnotenie dôsledkov návrhov na poľ. pôde Horné Lazy stiahni
ÚPN Poruba záväzná časť stiahni
ÚPN Poruba textová časť stiahni
Zmeny ÚP – textová časť stiahni
Zmeny a doplnky č.1 ÚP – textová časť stiahni
Zmeny a doplnky č.1 ÚP – záväzná časť stiahni

Obecný úrad Poruba
č.95
972 11 Poruba

telefón: 046/5482 218
046/5482 004
fax: 046/5482 003

obecporuba@stonline.sk

helena.cavojska@poruba.dcom.sk

monika.kovacova@poruba.dcom.sk