OBEC

Rozpočet obce na roky 2018 – 2020

Rozpočet príjmy 2018-2020:                                    stiahni
Rozpočet výdavky 2018-2020:                                 stiahni

 

Rozpočet obce na roky 2017 – 2019

Rozpočet príjmy 2017-2019:                                     stiahni
Rozpočet výdavky 2017-2019:                                 stiahni

Rozpočet a plnenie – príjmy r. 2017:                       stiahni
Rozpočet a plnenie – výdavky r. 2017:                   stiahni
Hodnotiaca správa k ZÚ za rok 2017:                     stiahni
Záverečný účet obce za rok 2017:                           stiahni
 

Rozpočet obce na roky 2016 – 2018

Rozpočet príjmy 2016-2018:                                    stiahni
Rozpočet výdavky 2016-2018:                                 stiahni

Rozpočet a plnenie – príjmy r. 2016:                       stiahni
Rozpočet a plnenie – výdavky r. 2016:                   stiahni
Hodnotiaca správa k ZÚ za rok 2016:                     stiahni
Záverečný účet obce za rok 2016:                           stiahni

Rozpočet obce na roky 2015 – 2017

Rozpočet príjmy 2015-2017:                               stiahni                                                 

Rozpočet výdavky 2015-2017:                            stiahni

Záverečný účet za rok 2015:                                stiahni

Rozpočet a plnenie – výdavky 2015:                   stiahni

Rozpočet a plnenie – príjmy 2015:                      stiahni

Hodnotiaca správa za rok 2015:                          stiahni

 

Rozpočet obce na roky 2014 – 2016

Hodnotiaca správa: za rok 2014:                         stiahni

Záverečný účet za rok 2014:                                stiahni

Rozpočet a plnenie – výdavky 2014:                   stiahni

Rozpočet a plnenie – príjmy 2014:                      stiahni

Hodnotiace správy k 31.12.2014:                        stiahni

Príjmy na roky 2014-2016:                                   stiahni                                                     

Výdavky na roky 2014-2016:                                stiahni     

Rozpočet obce na roky 2013 – 2015

Príjmy na roky 2013-2015:                                                       stiahni                                                     

Výdavky na roky 2013-2015:                                                   stiahni
Záverečný účet za rok 2013:                                                    stiahni

Príjmy za rok 2013:                                                                   stiahni                                             

Výdavky za rok 2013:                                                               stiahni

Komentár k úprave rozpočtu 2013 a návrhu na 2014-2016 stiahni

Hodnotiace správy za rok 2013:                                              stiahni

 

Rozpočet obce na roky 2012 – 2014

Programový rozpočet na roky 2012-2014:                             stiahni

Príjmy na roky 2012-2014:                                                       stiahni

Výdavky na roky 2012-2014:                                                   stiahni

Komentár k príjmom a výdavkom na roky 2012-2014:        stiahni

Smernica k regulácií rozpočtového procesu :                        stiahni

Záverečný účet za rok 2012:                                                    stiahni

Hodnotiace správy za rok 2012:                                              stiahni

Príjmy za rok 2012:                                                                   stiahni                                             

Výdavky za rok 2012:                                                                stiahni

 

 

Rozpočet obce na roky 2011 – 2013

 

Schválené príjmy obce na roky 2011 – 2013 :   stiahni

Schválené výdavky obce na roky 2011 – 2013 : stiahni

Záverečný účet obce za rok 2011:                       stiahni                    Tabuľková časť k záverečnému účtu obce za rok 2011:

Celkové plnenie príjmov k 31.12.2011:    stiahni

Celkové plnenie výdavkov k 31.12.2011:   stiahni

Hodnotiace správy za rok 2011:                  stiahni

 

 

Schválený rozpočet na rok 2010 a schválený rozpočet na roky 2011 a 2012 podľa jednotlivých programov

všetky súbory sú v podobe tabuľky Microsoft Excel

 

Návrh príjmov rozpočtu po prvej úprave : Príjmy rozpočtu po prvej úprave

Návrh výdavkov rozpočtu po prvej úprave : Výdavky rozpočtu po prvej úprave

 

 

Členenie rozpočtu podľa jednotlivých programov

Program 1 : verejná správa, manažment, služby občanom : Program 1

Programy 2,3,4 : bezpečnosť, odpadové hospodárstvo, komunikácie : Programy 2,3,4

Program 5 : vzdelávanie : Program 5

Programy 6,7 : kultúra, šport, sociálne služby : Programy 6,7

 

Záverečný účet obce za rok 2009 – dokument MS word : Záverečný účet obce


Obecný úrad Poruba
č.95
972 11 Poruba

telefón: 046/5482 218
046/5482 004
fax: 046/5482 003

obecporuba@stonline.sk

helena.cavojska@poruba.dcom.sk

monika.kovacova@poruba.dcom.sk