OBEC

  

Obcou Poruba je zabezpečovaný zber a odvoz odpadov:

železo ……………………………vo dvore Základnej školy Poruba
      PET fľaše ………………………plastové vrecia pred domami
      Sklo (nie porcelán) ………..kontajnery pri Základnej škole a pri bufete

Použité šatstvo ……………..špeciálna zberná nádobe pri budove obecného úradu- pri vstupe do budovy vľavo

Papier a časopisy    ……. v  Materskej škole Poruba- Papier uložený, pretriedený a zviazaný v balíkoch môžu občania priniesť do menovaných zariadení vždy v čase ich prevádzky alebo po dohode s riaditeľkou mimo vymedzeného času. Papier sa zbiera bezplatne.

 


Obecný úrad Poruba
č.95
972 11 Poruba

telefón: 046/5482 218
046/5482 004
fax: 046/5482 003

obecporuba@stonline.sk

helena.cavojska@poruba.dcom.sk

monika.kovacova@poruba.dcom.sk