OBEC

Stránkové a nestránkové dni

Stránkové dni:

Pondelok: 7.30 hod – 16,00 hod

Streda : 7,30 hod – 16,00 hod

Piatok : 7,30 hod – 13,30 hod

Nestránkové dni:

utorok, štvrtok

Kontakt

Obecný úrad Poruba

Poruba č.95, 972 11

IČO:  00318426

DIČ:  2021162792

č.ú.:  SK86 5600 0000 0090 0020 3001

t.č. +421/0/46/5482 218

e-mail:
obecporuba@stonline.sk
tomas.toth@poruba.dcom.sk
monika.kovacova@poruba.dcom.sk

starostka: +421/46/5482004


Obecný úrad Poruba
č.95
972 11 Poruba

telefón: 046/5482 218
046/5482 004
fax: 046/5482 003

obecporuba@stonline.sk

helena.cavojska@poruba.dcom.sk

monika.kovacova@poruba.dcom.sk