OBEC

KOMISIA PRE FINANCIE A ROZPOČET

KOMISIA STAVEBNÁ, VEREJNÉHO   PORIADKU A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

KOMISIA PRE MLÁDEŽ A TELOVÝCHOVU

Predseda:

Mgr. Róbert Tisaj – poslanec

Členovia:

Tibor Lacko –   poslanec

Jozef Bilka – poslanec

PaedDr. Jana Tóthová – neposlankyňa

Daniela Horváthová –   zamestnankyňa Ocú

Zapisovateľ:

Daniela Horváthová

 

 

 

Predseda:

Ing. Stanislav Kurbel – poslanec

Členovia:

Pavol Čavojský– poslanec

Marek Hrúz – poslanec

Maroš Kučera – neposlanec

Ing. Anna Zwillingová – neposlankyňa

Zapisovateľ:

Marek Hrúz

 

 

Predseda:

Marek Hrúz – poslanec

Členovia:

Pavol Čavojský – poslanec

Tibor Lacko – poslanec

Zdenka Weissová – poslankyňa

Miroslav Gaman – neposlanec

Zapisovateľ:

Tibor Lacko

KOMISIA   NA OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU PRI VÝKONE FUNKCIÍ VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV

KOMISIA PRE ŠKOLSTVO A KULTÚRU

KOMISIA PRE VYBAVOVANIE SŤAŽNOSTÍ   PODĽA ZÁSAD

Predseda:

Pavol Čavojský –   poslanec

Členovia:  

Ing. Stanislav Kurbel – poslanec

Jozef Bilka – poslanec

Zapisovateľ:

Jozef Bilka

              

 

 

Predseda:

Zdenka Weissová – poslankyňa

Členovia:

Mgr. Róbert Tisaj – poslanec

Ing. Stanislav Kurbel – poslanec

Ing. Erik Kližan – neposlanec

Mgr. Lucia Čavojská – neposlankyňa

Zapisovateľ:

Ing. Stanislav Kurbel

Predseda:

Tibor Lacko – poslanec

Členovia:

Mgr. Róbert Tisaj –   poslanec

Zdenka Weissová – poslankyňa

Zapisovateľ:

Zdenka Weissová


Obecný úrad Poruba
č.95
972 11 Poruba

telefón: 046/5482 218
046/5482 004
fax: 046/5482 003

obecporuba@stonline.sk

helena.cavojska@poruba.dcom.sk

monika.kovacova@poruba.dcom.sk