OBEC

 

Plán hlavných programových úloh na roky 2011-14

Dňa 28.1.2010 sme odovzdali žiadosť o nenávratný finančný príspevok spolu so Stratégiou a povinnými prílohami. Podľa prísľubu na Valnom zhromaždení sme zverejnili Integrovanú stratégiu rozvoja územia OZ Žiar na internetovej stránke

www.masziar.meu.sk

v plnom znení. Ak máte záujem o jej stiahnutie, prosím urobte tak do konca mesiaca február, potom už bude zverejnená iba skrátená verzia ISRÚ OZ Žiar.


Obecný úrad Poruba
č.95
972 11 Poruba

telefón: 046/5482 218
046/5482 004
fax: 046/5482 003

obecporuba@stonline.sk

helena.cavojska@poruba.dcom.sk

monika.kovacova@poruba.dcom.sk