OBEC

Chrípkové prázdniny – ZŠ Lazany

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Lazany oznamuje rodičom a žiakom, že v dňoch od

13.2.2019 do 15.2.2019

sú z dôvodu vysokej chorobnosti Regionálnym úradom verejného  zdravotníctva v Prievidzi vyhlásené pre žiakov základnej školy

chrípkové prázdniny.
Žiaci základnej školy nastúpia do školy v pondelok 18.2.2019.

 


Uvítanie detí do života

Obecný úrad Poruba oznamuje rodičom novonarodených detí, ktorí sa chcú zúčastniť obradu slávnostného uvítania do života,

že v rámci zákona o ochrane osobných údajov (GDPR) musia o účasť na tomto obrade požiadať písomnou prihláškou.

Vyplnenú prihlášku môžu rodičia zaslať e-mailom na obecporuba@stonline.sk alebo ju priniesť osobne na obecný úrad. 

Prihláška na slávnostné uvítanie dieťaťa do života


 

DÔLEŽITÝ OZNAM !

REGULÁCIA VODY V SKUPINOVOM VODOVODE
Tužina – Kanianka – OZNÁMENIE

Dnes 28. 1. 2019 (pondelok) bolo na Obecný úrad v Porube doručené „Oznámenie“ od riaditeľa závodu Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a. s. v Prievidzi, nasledovného znenia:

„Ako prevádzkovateľ verejného vodovodu v obci Poruba Vám týmto oznamujeme, že vzhľadom na dlhodobejší problém v poklese výdatnosti vodných zdrojov v skupinovom vodovode Tužina – Kanianka, s cieľom zabezpečiť kontinuálne zásobovanie vodou všetkých obcí napojených na predmetný skupinový vodovod, počnúc dnešným dňom sme nútení pristúpiť k dočasnej regulácií dodávky vody vo Vašej obci.

Regulácia vody bude nami vykonávaná v čase cca od 22.00 hod. do 05.00 hod. a to až do doby zlepšenia výdatnosti vodných zdrojov.

V tejto súvislosti žiadame obyvateľov obce, aby z ich strany nedochádzalo k zbytočnému plytvaniu vodou z verejného vodovodu.  Je nevyhnuté pitnou vodou šetriť!


Zmena úradných hodín OcÚ Poruba


Zimné slávnosti Hornonitria – Pozvánka


Harmonogram zberu PET fliaš


Vážený návštevník, ospravedlňujeme sa ale stránka obce Poruba je práve v rekonštrukcii a pripravujeme pre Vás nový obsah. Ďakujeme za pochopenie. 

Obec Poruba leží v Hornonitrianskej kotline, severozápadne od Prievidze v nadmorskej výške 414 m. Celý chotár má dĺžku 2 km, nachádza sa vo výške od 360 metrov do 435 metrov nad morom. Katastrálna výmera obce je 15,07 štvorcových kilometrov.

Od západu ju obklopuje Strážovská vrchovina s Malou Magurou dosahujúcou výšku 1146 m, zo severu sú južné svahy Malej Fatry s Kľakom (1353 m) a smerom na východ sa tiahne pohorie Žiar so zrúcaninami Vyšehradu (829 m).Smerom juhovýchodným sa tiahne pohorie Vtáčnik (1346 m).

Peter Petic v Porubskej škultécii hovorí: „Malú Maguru možno nazvať matkou Poruby, lebo tak sa zdá, že prvotných jej obyvateľov prilákala, alebo zachránila Malá Magura.“

Z Malej Magury je pekný výhľad na nitriansku a rudniansku dolinu, dobre vidieť aj lazy vo Valaskej Belej. Tu sa nachádzala aj podzemná jama „Baba“, ktorá ale pri ťažbe dreva v 1. polovici nášho storočia zanikla. Bola to viditeľná stopa baníctva v dedine. Povesti hovoria o jej niekdajšom podzemnom spojení s bojnickým zámkom.

 


Obecný úrad Poruba
č.95
972 11 Poruba

telefón: 046/5482 218
046/5482 004
fax: 046/5482 003

obecporuba@stonline.sk

helena.cavojska@poruba.dcom.sk

monika.kovacova@poruba.dcom.sk